www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het waanzinnige plan van de regering-Biden om het Palestijnse terrorisme te bestrijden

door Bassam Tawil - 16 maart 2023

 • De ambtenaren van de regering Biden hebben onlangs een plan voorgesteld "om 5.000 Palestijnen een commandotraining te geven in Jordanië" om ze vervolgens in te zetten in gebieden die onder controle staan van de PA. De 5.000 officieren zullen 5.000 geweren meenemen naar Palestijnse steden en dorpen -- waar bijna elke Palestijn al een wapen heeft.

 • Telkens wanneer de VS Palestijnse milities financierden, bewapenden en trainden, was het doelwit steevast niet terroristische groepen maar de Israëliërs. Waarom is er enige reden om te denken dat het deze keer anders zal zijn?

 • Bovendien zou Israël volgens het plan "de antiterreuroperaties van de IDF sterk moeten inperken." De regering Biden wil met andere woorden dat Israël ophoudt zichzelf te verdedigen en vertrouwt op het Palestijnse leiderschap en de nieuwe Palestijnse "commando's" om achter de terroristen aan te gaan. Palestijnse functionarissen zijn ondertussen druk bezig het terrorisme te verheerlijken en bezoeken af te leggen aan de families van terroristen.

 • Dan hebben de Israëli's noch het recht op zelfverdediging, noch het recht op achtervolging. Terroristen zullen binnen Israël kunnen toeslaan en dan terugrennen naar de Palestijnse gebieden waar ze "vrijuit" gaan; en in plaats van te worden gearresteerd, zullen ze worden gehuldigd.

 • Het plan-Biden voorziet naar verluidt ook "in de inzet van buitenlandse troepen, waaronder Amerikaanse strijdkrachten, in het gebied."

 • Israël, ongeveer zo groot als New Jersey, zou aan haar grens een Palestijns terroristenleger hebben, goed getraind, goed gefinancierd en "beschermd" door een supermacht.

 • [De Israëliërs] zouden zich in de onmogelijke positie bevinden dat zij het risico lopen de daar gestationeerde Europese en Amerikaanse troepen te schaden. Deze troepen, vermengd met de Palestijnen, zouden in wezen "menselijke schilden" zijn, opzettelijk in de weg geplaatst om Israël te beletten actie te ondernemen.

 • Wat doet de regering Biden hier eigenlijk?

 • Een internationale militaire aanwezigheid om de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever te helpen zou de Israëliërs aan banden leggen. Dit lijkt het echte plan te zijn.

 • Erger nog, als "buitenlandse landen" worden toegelaten tot de West Bank om samen te werken met de nieuwe door de VS getrainde Palestijnse milities, wie bepaalt dan welke buitenlandse landen?

 • Of zullen de VS misschien proberen de Palestijnen over te halen om Gaza, geleid door Hamas, een Iraanse gevolmachtigde, opnieuw in de Westelijke Jordaanoever op te nemen, zoals de nieuwe speciale vertegenwoordiger van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken voor Palestijnse zaken, Hady Amr, in zijn Brookings rapport aanbeveelt?

 • Het zou voor Israël suïcidaal zijn om "buitenlandse strijdkrachten", die elk moment vijandig kunnen zijn, toe te laten tot aan de grens van Jeruzalem. Waarom zou een land, vooral zo'n klein land, zijn grensbeveiliging in de minder betrouwbare handen van iemand anders leggen? Zou Duitsland dat doen? Zou Frankrijk dat doen?

 • Het volstaat dat Abbas zijn veiligheidstroepen opdracht geeft achter de gewapende groepen aan te gaan, overeenkomstig het Israëlisch-Palestijnse interim-akkoord (Oslo II) van 1995.

 • Abbas heeft echter tot nu toe geweigerd een dergelijk bevel te geven. Hij is zeer waarschijnlijk bang dat zijn volk, dat de terroristen als "helden" beschouwt, dan tegen hem in opstand zou komen, hem als "verrader" en "collaborateur" met Israël zou aanklagen en hem zou vermoorden, zoals de Egyptische president Anwar Sadat overkwam nadat hij in 1979 een vredesverdrag met Israël had ondertekend.

 • De Palestijnse Autoriteit is niet bereid haar troepen te sturen om Palestijnse terroristen te arresteren zolang zij geen bedreiging vormen voor Abbas of zijn medewerkers.

 • Abbas' veiligheidstroepen hebben bewezen dat ze hard kunnen zijn, maar alleen tegen mensenrechtenactivisten, niet tegen terroristen.

 • Als het de regering-Biden ernst zou zijn met de inperking van de terroristen door de Palestijnse Autoriteit, zou zij eenvoudigweg kunnen eisen dat de Palestijnen artikel XIV van het Oslo II-akkoord naleven, waarin staat dat "behalve de Palestijnse politie en de Israëlische strijdkrachten geen andere strijdkrachten mogen worden opgericht of opereren op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook".

 • De regering-Biden zou de Palestijnen ook kunnen herinneren aan artikel XV van dezelfde overeenkomst, waarin staat dat "beide partijen alle nodige maatregelen zullen nemen om tegen elkaar gerichte daden van terrorisme, misdaden en vijandelijkheden te voorkomen...".

 • Bovenal moet de regering Biden alle buitenlandse troepen uit het gebied houden. Zij zijn slechts lokvogels -- om de terroristen te beschermen tegen tegenaanvallen.

( )

De regering Biden houdt zichzelf voor de gek door te geloven dat president Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit en het leiderschap van de PA plotseling hun beleid tegenover de terroristen zullen veranderen, alleen maar omdat ze 5.000 extra "commando's" krijgen. Deze "commando's" zullen zich gewoon voegen bij de tienduizenden Palestijnse veiligheidsagenten die niets doen om de openbare orde te handhaven of terrorisme te voorkomen. Op de foto: Terroristen van de aan Fatah gelieerde al-Aqsa Martelaren Brigades marcheren in Nablus op 14 maart 2023, om steun te betuigen aan Palestijnse terroristen die in Israëlische hechtenis zitten. (Foto door Jaafar Ashtiyeh/AFP via Getty Images)

De regering Biden gelooft dat de beste manier om de spanningen tussen Israël en de Palestijnen te de-escaleren is door de Palestijnse Autoriteit (PA) toe te staan meer officieren te rekruteren voor de Palestijnse veiligheidstroepen op de Westelijke Jordaanoever.

Volgens berichten hebben ambtenaren van de regering Biden onlangs een plan voorgesteld "om 5.000 Palestijnen een commandotraining te geven in Jordanië" en hen vervolgens in te zetten in gebieden die onder controle staan van de PA. De 5.000 officieren zullen 5.000 geweren meenemen naar Palestijnse steden en dorpen -- waar bijna elke Palestijn al een wapen heeft.

De regering Biden houdt zichzelf voor de gek door te geloven dat president Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit en het leiderschap van de PA plotseling hun beleid ten opzichte van de terroristen zullen veranderen, alleen maar omdat zij 5.000 extra "commando's" krijgen. Deze "commando's" zullen zich gewoon voegen bij de tienduizenden Palestijnse veiligheidsagenten op de Westelijke Jordaanoever die niets doen om de openbare orde te handhaven of terrorisme te voorkomen.

Telkens wanneer de VS Palestijnse milities financierden, bewapenden en trainden, was het doelwit steevast niet terroristische groepen maar Israëliërs. Waarom is er dan enige reden om te denken dat het deze keer anders zal zijn?

Bovendien zou Israël volgens het plan "de antiterreuroperaties van de IDF sterk moeten inperken." De regering Biden wil met andere woorden dat Israël ophoudt zichzelf te verdedigen en vertrouwt op het Palestijnse leiderschap en de nieuwe Palestijnse "commando's" om achter de terroristen aan te gaan. Palestijnse functionarissen zijn ondertussen druk bezig het terrorisme te verheerlijken en bezoeken af te leggen aan de families van terroristen.

Dan hebben de Israëli's noch het recht op zelfverdediging, noch het recht op achtervolging. Terroristen zullen binnen Israël kunnen toeslaan en dan terugrennen naar de Palestijnse gebieden waar ze "vrijuit" gaan; in plaats van te worden gearresteerd, zullen ze worden gehuldigd.

Het plan-Biden voorziet naar verluidt ook "in de inzet van buitenlandse troepen, waaronder Amerikaanse strijdkrachten, op het terrein".

Deze regeling creëert een politieke en militaire nachtmerrie.

Israël, ongeveer zo groot als New Jersey, zou aan zijn grens een Palestijns terroristisch leger hebben, goed getraind, goed gefinancierd en "beschermd" door een supermacht.

Onder deze voorgestelde nieuwe regeling op de Westelijke Jordaanoever zouden de Israëli's, wanneer zij worden aangevallen en de lanceerbasis of de aanvallers moeten uitschakelen, zich in de onmogelijke positie bevinden dat zij het risico lopen de daar gestationeerde Europese en Amerikaanse troepen te treffen. Deze troepen, temidden van de Palestijnen, zouden in wezen "menselijke schilden" zijn, die opzettelijk in de weg worden gelegd om Israël te beletten actie te ondernemen.

Naast het creëren van een impliciete alliantie die dan voor altijd gefinancierd zou moeten worden en bestemd is om te groeien, zou de aanwezigheid van buitenlandse troepen ook druk uitoefenen op Israël om te capituleren voor alle eisen van de betrokken landen. Hun eerste zorg zou waarschijnlijk zijn om hun troepen en activa te beschermen.

Wat doet de regering Biden dan eigenlijk?

Een internationale militaire aanwezigheid om de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever te helpen zou de Israëli's aan banden leggen. Dit lijkt het echte plan te zijn.

Erger nog, als "buitenlandse landen" worden toegelaten tot de West Bank om samen te werken met de nieuwe door de VS getrainde Palestijnse milities, wie bepaalt dan welke buitenlandse landen? Misschien wil het Palestijnse leiderschap dat Iran - dat sinds zijn Islamitische Revolutie van 1979 aanvallen tegen Israël lanceert (bijvoorbeeld hier , hier en hier) en dreigt met genocide - zich ermee bemoeit?

Of misschien zullen de VS proberen de Palestijnen over te halen om Gaza, dat wordt geleid door Hamas, een Iraanse proxy, opnieuw op te nemen in de Westelijke Jordaanoever, zoals de nieuwe speciale vertegenwoordiger van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken voor Palestijnse zaken, Hady Amr, in zijn Brookings rapport heeft aanbevolen?

Een andere Iraanse gevolmachtigde, Hezbollah in Libanon, bedreigt Israël al jaren ( hier , hier , hier , hieren hier ).

Het zou voor Israël suïcidaal zijn om "buitenlandse troepen", die elke dag vijandig kunnen zijn, toe te laten aan de grens van Jeruzalem. Waarom zou een land, vooral zo'n klein land, zijn grensbeveiliging in de minder betrouwbare handen van iemand anders leggen? Zou Duitsland dat doen? Zou Frankrijk dat doen?

De Palestijnse Autoriteit heeft niet meer "commando's" nodig om de talrijke gewapende groepen die actief zijn in de gebieden die zij controleert, in het bijzonder in de steden Jenin en Nablus in het noorden van de Westelijke Jordaanoever, in toom te houden. Het enige wat nodig is, is een bevel van de Palestijnse leiders om de terroristen hard aan te pakken. Een dergelijk scenario is echter, zoals de regering Biden ongetwijfeld weet, uitgesloten, vooral onder het huidige Palestijnse leiderschap, dat voortdurend de kant van de terroristen en hun families heeft gekozen.

De Palestijnen hebben genoeg politie en veiligheidstroepen om de gewapende groepen aan te pakken, maar zij zullen niets - nul - doen om de terroristen te ontwapenen of hen ervan te weerhouden aanslagen te plegen op Israëlische soldaten en burgers.

Alles wat nodig is, is dat Abbas zijn veiligheidstroepen opdracht geeft achter de gewapende groepen aan te gaan, overeenkomstig het Israëlisch-Palestijnse interim-akkoord (Oslo II) van 1995.

Abbas heeft echter tot nu toe geweigerd een dergelijk bevel te geven. Hij is zeer waarschijnlijk bang dat zijn volk, dat de terroristen als "helden" beschouwt, dan tegen hem in opstand zou komen, hem als "verrader" en "collaborateur" met Israël zou aanklagen en hem zou vermoorden, zoals de Egyptische president Anwar Sadat overkwam nadat hij in 1979 een vredesverdrag met Israël had ondertekend.

De Palestijnse Autoriteit is niet bereid haar troepen te sturen om Palestijnse terroristen te arresteren zolang zij geen bedreiging vormen voor Abbas of zijn medewerkers.

Dit is dezelfde Abbas die al lange tijd terrorisme verheerlijkt en aanzet tot haat tegen Israël. Dit is dezelfde Abbas die royale beloningen betaalt aan Palestijnen, en hun families, die schietpartijen, bomaanslagen, steekpartijen en andere aanslagen tegen Israëli's uitvoeren als onderdeel van een goed gefinancierd Palestijns "Pay for Slay" programma dat het vermoorden van Joden beloont.

Uit een in december 2022 door het Palestinian Center for Policy and Survey Research (PCPSR) gepubliceerde opiniepeiling bleek dat 72% van het Palestijnse publiek voorstander is van de vorming van gewapende groepen zoals de Lions' Den in Nablus.

Nog eens 79% zegt tegen de overgave van de leden van de gewapende groepen en hun wapens aan de veiligheidstroepen van de Palestijnse Autoriteit te zijn. Volgens de peiling zei een grote meerderheid (87%) dat de PA niet het recht heeft om leden van de gewapende groepen te arresteren of te beletten aanvallen tegen Israël uit te voeren.

Te oordelen naar hun optreden zijn de Palestijnse veiligheidstroepen een deel van het probleem geworden, niet de oplossing. In plaats van het terrorisme te bestrijden, volgen de Palestijnse veiligheidstroepen het voorbeeld van hun leiders door de terroristen eer te bewijzen.

De veiligheidstroepen van Abbas hebben bewezen dat ze hard kunnen optreden, maar alleen tegen mensenrechtenactivisten, niet tegen terroristen. Abbas gebruikt de Palestijnse veiligheidstroepen om politieke rivalen en critici te onderdrukken, zoals Nizar Banat, een vooraanstaande mensenrechtenactivist en uitgesproken criticus van het Palestijnse leiderschap. In 2021 vielen tientallen veiligheidsagenten zijn huis binnen en sloegen hem dood.

In het licht van de groeiende Palestijnse steun voor terrorisme, zoals de regering Biden ongetwijfeld weet, is het lachwekkend te denken dat een Palestijnse leider zou durven handelen tegen de wensen en gevoelens van het Palestijnse publiek.

De nieuwe "commando's" die de regering Biden wil opleiden en inzetten op de Westelijke Jordaanoever zullen ongetwijfeld samen met hun kameraden in de Palestijnse veiligheidstroepen terroristen eren en hen vermoedelijk helpen nog meer Joden te vermoorden.

In plaats van een nieuw terreurleger te creëren op de Westelijke Jordaanoever, zou de regering Biden gewoon moeten eisen dat de Palestijnen zich houden aan de akkoorden die zij met Israël hebben ondertekend.

Als het de regering-Biden ernst zou zijn met de inperking door de Palestijnse Autoriteit van haar terroristen, zou zij eenvoudigweg kunnen eisen dat de Palestijnen artikel XIV van het Oslo II-akkoord naleven, waarin staat dat "behalve de Palestijnse politie en de Israëlische strijdkrachten, geen andere strijdkrachten zullen worden opgericht of opereren op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook".

De regering-Biden zou de Palestijnen ook kunnen herinneren aan artikel XV van dezelfde overeenkomst, waarin staat dat "beide partijen alle nodige maatregelen zullen nemen ter voorkoming van tegen elkaar, tegen personen die onder het gezag van de ander staan en tegen hun eigendommen gerichte daden van terrorisme, misdaden en vijandelijkheden, en juridische maatregelen zullen nemen tegen overtreders".

Het laatste plan van de regering Biden zal allesbehalve veiligheid brengen voor zowel de Israëli's als de Palestijnen. De oprichting van een nieuwe gewapende militie op de Westelijke Jordaanoever zal het terrorisme niet stoppen zolang de Palestijnse Autoriteit terroristen blijft steunen en verheerlijken en aanzetten tot geweld tegen Israël.

Bovenal moet de regering Biden alle buitenlandse troepen uit het gebied weren. Zij zijn slechts lokvogels -- om de terroristen te beschermen tegen tegenaanvallen.

Bassam Tawil is een Arabische moslim die in het Midden-Oosten woont.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2023 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Biden Administration's Delusional Plan to Combat Palestinian Terrorism :: Gatestone Institute