www.wimjongman.nl

(homepagina)


We leven in een perverse wereld!

10 januari 2022 - door Gordon King

Bijna alles in deze wereld is geperverteerd, de waarheid wordt veranderd in leugens en leugens in de waarheid. Niets lijkt meer zinvol, tenminste voor een rechtvaardig mens, zij die in Jezus Christus geloven.

Onze regeringsleiders vertellen ons wat we moeten geloven en hoe we moeten geloven, en als we het niet eens zijn met hen, worden we bestempeld als haters, aanstichters, opruiers en zelfs terroristen! De maatschappij in het algemeen bestempelt degenen die wereldse meningen in twijfel trekken als racisten, als slecht en verdorven.

Dit zijn perversies, ze zijn het verdraaien van de waarheid, het zich afkeren van wat goed, waar en moreel juist is.

Merriam-Webster definitie van pervers:

pervers ; perverteren; perverselingen
1a: ervoor zorgen dat men zich afwendt van wat goed, waar of moreel juist is : CORRUPT

b: ervoor zorgen dat men zich afwendt van wat algemeen wordt gedaan of aanvaard : MISLEIDEN

2a: afleiden naar een verkeerd doel of doel : MISBRUIK

b: de betekenis of zin ervan verdraaien : MISINTERPRETATIE

Zij "corrupteren" wat goed, waar en moreel juist is, zij "misleiden" van de waarheid om op een dwaalspoor te brengen, zij "misbruiken" de waarheid voor hun eigen doeleinden en zij "interpreteren" de waarheid verkeerd om hun wereldse en goddeloze ideologie te bevorderen.

Hier is een korte lijst van enkele van de perversies in de wereld van vandaag:

  • Mannen kunnen vrouwen worden en vrouwen kunnen mannen worden.
  • Mannen hebben menstruatiecycli en kunnen zwanger worden.
  • Er zijn minstens honderden geslachten.
  • Kinderen kunnen hun eigen geslacht kiezen.
  • Een foetus is geen mens
  • Klimaatverandering
  • Vaccins zijn veilig en effectief
  • Jezus Christus was slechts een leraar en geen God
  • Alle wegen leiden naar de hemel
  • Iedereen komt uiteindelijk in de hemel.

Wat goed is wordt veranderd in kwaad, en wat slecht is wordt veranderd in goed! Mijn vrienden, degenen van de wereld verdraaien wat goed is om een agenda door te drukken, een agenda die wordt geleid door Satan zelf! Deze mensen hebben God verloochend en zijn overgeleverd aan een verdorven geest.

Zelfs onze economie is verwrongen en verdraaid! De fiat valuta die we gebruiken is vrijwel waardeloos, het hele systeem is gebouwd op een kaartenhuis. De Elite in deze wereld is bezig om het te vernietigen en te vervangen door iets wat nog sinister is, een digitale munt van de centrale bank, gedicteerd door een sociaal kredietsysteem, wat leidt tot het komende Teken van het Beest systeem.

Onze voedselvoorziening wordt systematisch vernietigd, nu de Wereldwijde Elite probeert het voedsel dat God als goed heeft verordend, te vervangen door voedsel dat ongezond en ongeschikt is voor menselijke consumptie, zoals in laboratoria gekweekt vlees!

Onze gezondheidszorg wordt nu gekocht en betaald door de globale elite. Artsen en verpleegkundigen zijn omgekocht om draconische protocollen en mandaten te volgen. Het hoofddoel van farmaceutische bedrijven is geld verdienen ten koste van mensenlevens! Het volgen van de wetenschap heeft niets meer met wetenschap te maken, maar met het volgen van een globale agenda. De gezondheidszorg gaat voor het grootste deel niet over het gezond houden van mensen, maar over het in het systeem houden van mensen om winst te maken!

Ons energienetwerk wordt systematisch vernietigd en vervangen door een onrendabele bron, die niet schoon of milieuvriendelijk is. Het is er een die gemakkelijk gecontroleerd kan worden door de Elite! Het gaat niet echt om het schoonhouden van het milieu, het gaat om controle.

Vrijwel alles in deze wereld wordt veranderd en ze worden geperverteerd met een einddoel voor ogen, één wereldregering, één wereldeconomie en één wereldreligie!

Wat in deze wereld wordt er niet veranderd? Zelfs onze kerken worden vervormd!

Waarom Jezus niet langer de enige weg is voor veel Amerikaanse christenen

Bijna 70% van de wedergeboren christenen zegt dat andere religies naar de hemel kunnen leiden: studie

Veel mensen die zeggen Christen te zijn geloven niet eens dat Jezus Christus de enige weg naar de hemel is, sommigen geloven zelfs niet eens dat Jezus Christus God is!

Meer dan de helft van de volwassenen in de VS, 30% van de evangelisten gelooft dat Jezus geen God is: studie

De paus wordt door veel mensen, vooral katholieken, gezien als een wereldreligieus leider. Hij leidt mensen op een duister pad dat leidt naar één wereldreligie! Samen bidden met andere geloven is afvalligheid mijn vrienden, niet andersom!

Paus Franciscus neemt deel aan interreligieus gebed voor vrede in Colosseum in Rome

Wat vertelde de apostel Paulus de kerk in Thessalonica over afvalligheid? In 2 Tessalonicenzen 2 vertelde hij hen over een komende grote afval die zou plaatsvinden vóór de opname van de kerk.

Alles in deze wereld wordt verdraaid! Onze cultuur, onze moraal, onze waarden, onze economie, onze voedselvoorziening, onze energievoorziening, onze gezondheidszorg, zelfs ons geloof! Niets ontsnapt aan de perversie die de wereld doordringt, niets. De wereld wordt op een dwaalspoor gebracht; zij wordt misleid door satanisch bedrog, door de vader van alle leugens, Satan!

Ons werd verteld dat er in de laatste dagen gevaarlijke tijden zouden aanbreken, en die zijn nu aangebroken! En als het al zo erg is, hoe lang kan het dan nog duren voor de opname van de kerk en het begin van de Verdrukkingsperiode?

Er is maar één ding dat het kwaad tegenhoudt en de antichrist ervan weerhoudt om op het toneel te verschijnen, en dat, mijn vrienden, is de met de Heilige Geest vervulde gemeente! Zodra de gemeente uit de wereld is verwijderd, zal het kwaad vrij spel hebben op deze planeet, en zal de antichrist worden geopenbaard, wat het begin van de Verdrukkingsperiode inluidt door de bevestiging van een verbond met velen.

Daniel 9:27

"Dan zal hij gedurende één week een verbond met velen bevestigen;
Maar in het midden van de week
zal hij een einde maken aan offers en gaven.
En op de vleugel der gruwelen zal iemand zijn die desolaat maakt,
totdat de voleinding, die is vastgesteld,
is uitgestort over de verlatenen."

Als gelovigen in Jezus Christus, vervuld met de Heilige Geest, beteugelen wij het kwaad in deze wereld, niets anders. Het is door de kracht van de Almachtige God, niets meer en niets minder! Houd stand in uw geloof in God, laat de Heilige Geest u leiden en sturen, gebruik Zijn moed en Zijn kracht.

De waarheid is dat er maar één weg naar de hemel is, en die weg is door te geloven in en Jezus Christus te aanvaarden als uw Heer en Verlosser!

Aanvaard Jezus Christus nu als uw Heer en Verlosser!

God zegene mijn vrienden! Maranatha! Kijk omhoog!

Bron: We leven in een perverse Wereld! | Eindtijd Bijbelprofetie