www.wimjongman.nl

(homepagina)


Een paus voor de eeuwigheid, en voor de Joden

Caroline Glick - 4 januari 2023

Wijlen emeritus paus Benedictus XVI formuleerde een machtige verdediging tegen een jodenhaat in al zijn vormen.

Paus emeritus Benedictus XVI, die deze week op 95-jarige leeftijd overleed, was om vele redenen een historisch belangrijke figuur: Hij was de eerste paus in zes eeuwen die met pensioen ging, in plaats van in functie te sterven. Hij was de eerste Duitse paus in de naoorlogse geschiedenis. Hij was ook een vriend van de Joden.

Zeker, Benedictus' herstel van de Latijnse mis, die een gebed bevat voor Joden om zich te bekeren tot het christendom, deed veel Amerikaanse Joodse leiders schrikken. Maar op een fundamentele manier, zoals premier Benjamin Netanyahu opmerkte in zijn condoleance opmerkingen, was Benedictus XVI "een echte vriend van de staat Israël en het Joodse volk."

Netanyahu herinnerde aan het bezoek van de voormalige paus aan Israël in 2009 als een betekenisvol bewijs van zijn inzet "voor de historische verzoening tussen de katholieke kerk en het Joodse volk".

"In mijn ontmoeting met hem," zei Netanyahu, "sprak hij hartelijk over het gemeenschappelijke erfgoed van christendom en jodendom en de waarden die dit erfgoed aan de hele mensheid gaf."

Tenminste voor niet-christenen was Benedictus' meest historische uitdrukking en verdediging van de basis van het joods-christelijke erfgoed zijn toespraak aan de Universiteit van Regensburg in september 2006. Daar gebruikte Benedictus een obscure dialoog tussen de lang vergeten 14e-eeuwse Byzantijnse keizer Manuel II Paleologus en een Perzische moslim om de basis van het moderne christendom en de westerse beschaving te bespreken.

Volgens Benedictus daagde Paleologus zijn moslimgesprekspartner uit: "Toon me wat Mohammed bracht dat nieuw was, en daar zul je dingen vinden die alleen maar slecht en onmenselijk zijn, zoals zijn bevel om het geloof dat hij predikte met het zwaard te verspreiden."

Benedictus citeerde vervolgens de Libanese katholieke theoloog Theodore Khoury die zei: "In de moslimleer is God absoluut transcendent, zijn wil is met geen van onze categorieën verbonden."

Khoury beweerde dat, in tegenstelling tot het christendom, de islam volledig gebaseerd is op geloof, los van de rede. Benedictus' fundamentele punt was dat een zinvolle interreligieuze dialoog tussen christenen en moslims alleen gebaseerd kan zijn op geloof, getemperd door rede. En als de rede ontbreekt, is er geen zinvolle dialoog mogelijk. Het was een uitdaging voor moslims om te laten zien dat de rede een belangrijke plaats inneemt in hun geloof.

Moslimfanatici in Judea en Samaria reageerden op Benedictus' toespraak door kerken in brand te steken. In Irak onthoofden ze een priester. In Somalië hebben ze een non vermoord. Het Pakistaanse parlement nam een unanieme resolutie aan waarin de paus werd veroordeeld. Overal in de islamitische wereld klonken oproepen om Benedictus te vermoorden. Met andere woorden, de jihadisten bewezen met hun eigen daden dat de jihadistische islam de rede en iedereen die daarvoor opkomt verwerpt.

Zij waren niet de enigen die Benedictus veroordeelden. De internationale linkerzijde - met inbegrip van haar vertegenwoordigers binnen de katholieke kerk - bekritiseerde Benedictus scherp voor wat progressieven beschouwden als politiek incorrecte, cultureel ongevoelige en islamofobe opmerkingen.

De reactie op de verklaring van Benedictus door beide zijden van de rood-groene alliantie was opmerkelijk omdat het liet zien dat wat wakkere progressieven en islamisten bindt niet een gedeelde visie is op hoe de wereld eruit zou moeten zien, maar hun gemeenschappelijke afwijzing van de rede. Progressieve identiteitspolitiek, slachtoffercultuur en haat tegen het Westen vormen de basis van een geloof dat net zo krachtig en onredelijk is als de jihadistische islam.

En dit brengt ons bij de reden waarom Benedictus een vriend was van de Joodse staat en het Joodse volk. Opmerkelijk, en niet toevallig, is een van de gemeenschappelijke fundamenten van culturen die gekenmerkt worden door een afwijzing van de rede, de Jodenhaat.

Ongeacht de bron of verschijningsvorm is jodenhaat een vorm van onredelijk geloof of fanatisme. Joden tot zondebok maken, Joden als individu, als gemeenschap, als religie, als natie of als staat de schuld geven van alle kwalen van een bepaalde groep, is een krachtig instrument voor politieke mobilisatie. Jodenhaat is een bron van politieke macht omdat anti-Joodse leiders hun aanhangers een gemakkelijk verhaal kunnen vertellen: De Joden zijn ons ongeluk. Ik zal de Joden straffen of uit de weg ruimen. Ik reken af met het ongeluk.

Het idee is zowel dom als krankzinnig. Maar dat is een deel van zijn kracht. Als je de rede verwerpt, heb je geen bewijs nodig. Je handelt in puur geloof. Je gelooft.

De fundamentele onlogica van Jodenhaat maakt het elastisch en duurzaam. Jodenhaters nemen de tijdgeest van welk tijdperk of geloofsovertuiging dan ook en definiëren Joden als de antithese ervan. In het christendom waren Joden de antichrist. Religie raakte uit de mode in het tijdperk van de Verlichting. Racisme werd de rage. Dus herdefinieerden Jodenhaters in het tijdperk van racisme de Joden als een ras, genaamd de "Semieten". De christelijke judeofobie van weleer werd opnieuw gelanceerd als het modieuze en verfijnde "antisemitisme" en voila! Een proto-Nazi politieke beweging was geboren.

Ondertussen zeiden kapitalisten dat Joden communisten waren, en communisten zeiden dat Joden kapitalisten waren.

In ons post-Holocaust tijdperk is antisemitisme uit de mode. Postnationalisme en antiwesters antikolonialisme zijn helemaal in. Dus herpakten de nieuwe sofisten enkele decennia geleden de ouderwetse jodenhaat om hem in overeenstemming te brengen met de nieuwe tijdgeest. Antizionisme werd gelanceerd als een pijler van het postnationalistische, antiwesterse credo. Voor Jodenhaters was de schoonheid van het antizionisme zijn nut als politieke verdediging. De nieuwe, verfijnde Jodenhaters protesteren: Wij haten de Joden niet per se. Sterker nog, sommige van onze beste vrienden zijn anti-Zionistische Joden. Wij verwerpen alleen de moraliteit van het bestaan zelf van de grootste Joodse gemeenschap ter wereld, en de legitimiteit van de seculiere Joodse zionistische identiteit in de hele wereld.

In deze afwijzing van de Joodse staat, en het idee dat Joden recht hebben op nationale zelfbeschikking, vinden de progressieven bondgenoten in islamitische Jodenhaters. Beiden hebben een wereldbeeld en geloofsovertuiging die bepaald wordt door hun afwijzing van de rede. En beide gebruiken Jodenhaat als instrument om de gelovigen te verzamelen en hun geloof te demonstreren. Zoals in de hele geschiedenis zijn Israël en zijn Joodse aanhangers een gemakkelijke boeman, omdat er maar één Joodse staat is, en minder dan tien miljoen Joden wereldwijd.

Benedictus' toespraak in Regensburg was zowel een verdediging van het beredeneerde christendom als een aanval op onredelijk fanatisme - islamitisch of anderszins. Als zodanig was het een diepgaande verdediging tegen Jodenhaat in al zijn vormen. Sinds het begin van deze eeuw is de Rood-Groene alliantie de machtigste kracht die de Joodse staat en het Joodse volk in Israël en de diaspora aanvalt. Onze grootste bondgenoten in de strijd tegen zowel de radicale islam als de post-nationalistische wakkere totalitairen zijn mannen en vrouwen als Benedictus, die de cultuur van het fanatisme verwerpen.

Voor zijn moedige inspanningen om die cultuur te bestrijden, het meest gedenkwaardig verwoord in zijn toespraak aan de Universiteit van Regensburg, en om een wereld van beredeneerd geloof te cultiveren, verdient Benedictus onze blijvende waardering en respect.

Caroline Glick is een bekroond columnist en auteur van De Israëlische oplossing: Een éénstaatplan voor vrede in het Midden-Oosten.

Bron: A pope for the ages, and for the Jews - JNS.org