www.wimjongman.nl

(homepagina)


Ouderschap en vroomheid

24 aug 2023

()

שָׁ֥מְרָ֣ה נַפְשִׁי֮ כִּֽי-חָסִ֢יד אָ֥֫נִי הוֹשַׁ֣ע עַ֭בְדְּךָ אַתָּ֣ה אֱלֹהַ֑י הַבּוֹטֵ֥חַ אֵלֶֽיךָ׃
Bewaar mijn leven, want ik ben standvastig; o U, mijn God, verlos Uw dienaar die op U vertrouwt.
sha-M'-RAH naf-SHEE kee-KHA-seed a-NEE ho-SHA av-D'-KHA a-TAH e-lo-HAI ha-BO-te-akh e-le-KHA
Psalmen 86:2

Zoals zo vaak leert mijn zoontje me een grote les over hoe we met God moeten omgaan. Laatst gingen we boodschappen doen en hij legde een pakje met zijn favoriete snoep in de kar. Ik raapte het op en zei dat ik het snoep niet wilde kopen.

"Maar je moet wel," zei hij.

"Waarom moet ik dat?" daagde ik hem uit.

"Omdat ik geweldig ben," antwoordde hij zelfverzekerd.

"Oh, ben je dat echt?" Vroeg ik. "Waarom zeg je dat?"

"Ik lijk op jou," zei hij. "Dat zegt iedereen."

"Misschien," zei ik. "Maar vorige week liet je je vuile kleren overal liggen en moest ik je een straf geven."

"Tuurlijk," zei hij. "En dat was niet geweldig. Maar ik heb ervan geleerd en ik raap elke avond mijn was op voordat ik naar bed ga."

Wat kon ik zeggen? Het snoep ging terug in de kar.

Dit is ongeveer wat Koning David deed in Psalm 86. Hij begon de Psalm met toe te geven dat hij tekortschoot.

Neig uw oor, Hashem, antwoord mij, want ik ben arm en behoeftig. Psalmen 86:1

Maar dan, in wat lijkt op zelftegenstrijdigheid, beweert hij rechtvaardig of vroom te zijn, in het Hebreeuws, een chasid.

Bewaar mijn leven, want ik ben standvastig (chasid); o U, mijn God, verlos Uw dienaar die op U vertrouwt. Psalmen 86:2

De middeleeuwse commentator die bekend staat als Rashi legt uit dat David rechtvaardig is omdat hij anderen hoort die hem bespotten om zijn fouten en hij zwijgt, trouw aan God. Of, David vertelt God dat terwijl andere koningen op hun troon zitten en zich koesteren in eer en glorie, Davids handen vuil zijn van het praktische werk om God te dienen. Terwijl de andere koningen slapen, staat David elke nacht om middernacht op om te bidden.

Rabbi David Kimchi daarentegen legt uit dat David vroom was omdat hij, hoewel hij menselijk was en soms fouten maakte, zelfs als hij zondigde hij wroeging had en berouw toonde.

De Bijbel staat vol met beschrijvingen van Israël als Gods kinderen. Hij zegt bijvoorbeeld in Exodus "Israël is mijn eerstgeboren zoon" (Exodus 4:22). Dat is echt veel lof, het hoogste niveau dat een mens kan hopen te bereiken.

Toen ik hieraan dacht, moest ik denken aan mijn relatie met mijn vader. Het was een vreemde mengeling van angst en liefde die naast elkaar bestonden. Ik hield van mijn vader en wist dat hij alles voor me zou doen. Tegelijkertijd was hij harder voor me dan wie dan ook. Omdat hij me kende, omdat hij me zo goed begreep, had hij hoge verwachtingen. Door deze mengeling van liefde en angst was hem teleurstellen geen optie.

Hetzelfde geldt voor onze relatie met de Almachtige. Wij zijn Zijn kinderen en we zijn verplicht om zowel van God te houden als God te vrezen:

Gij zult Hashem, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw macht. (Deuteronomium 6:5)
Vereer alleen Hashem, uw God, en aanbid Hem alleen, en zweer alleen bij Zijn naam. (Deuteronomium 6:13)

Aan de ene kant wordt ons opgedragen om God lief te hebben met ons hele hart, onze hele ziel en al onze middelen. Hij schenkt ons voortdurend zegeningen en alles wat we hebben komt van Hem. Door Zijn goedheid jegens ons te erkennen, groeien we van nature in liefde voor Hem. Aan de andere kant is het ons ook opgedragen om God te vrezen, die de Absolute Macht belichaamt. Hij observeert alles wat we doen en houdt ons verantwoordelijk voor onze daden. Dit begrijpen leidt tot een diep respect en ontzag voor Zijn almacht en rechtvaardigheid.

God verhoudt zich op zijn beurt tot ons als Zijn kinderen. Net zoals een vader het goede in zijn kind kan zien ondanks zijn fouten en mislukkingen, zo blijft God ons zien als vroom ondanks onze zonden. Vooral als we berouw voelen en berouw tonen, zoals David consequent deed.

De eenvoudige maar diepgaande les van mijn kleine jongen onthult een weerspiegeling van onze relatie met God, een relatie die gekenmerkt wordt door zowel liefde als eerbied. Door de lens van onze eigen aardse relaties kunnen we de dualiteit van onze verbinding met de Almachtige beginnen te begrijpen, waar liefde en ontzag naast elkaar bestaan, waar vergeving en groei met elkaar verweven zijn. Davids reis van gebrek naar vroomheid, van zonde naar berouw, weerspiegelt onze eigen complexe paden in ons streven om rechtvaardig te zijn in Gods ogen. Net zoals het oprechte berouw van een kind en zijn bereidheid om te leren het hart van een ouder kan doen smelten, zo wordt ons oprechte berouw en onze oprechte pogingen om beter te worden beantwoord met Gods onwrikbare liefde en acceptatie. Onze relatie met Hashem is inderdaad een dynamische en evoluerende band, rijk in zijn complexiteit en gevuld met het potentieel voor voortdurende spirituele groei en begrip. Door zowel onze liefde als onze vrees voor God te omarmen, cultiveren we een relatie die even voedend en diepgaand is als de liefde tussen een ouder en een kind, voortdurend geleid door de tijdloze wijsheid van de Geschriften.

Bron: Parenting and Piety - The Israel Bible