www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het oude schuld spel

Door Hal Lindsey 6 november 2023

De Bijbel veroordeelt liegen herhaaldelijk, vooral leugens die bedoeld zijn om anderen schade te berokkenen. 2 Timoteüs 3:34 heeft het erover dat de mensheid "liefdeloos, onverzoenlijk, kwaadwillende roddelaars, zonder zelfbeheersing, brutaal, haters van het goede, verraderlijk" wordt. Vers één van dat hoofdstuk zegt dat het erger zal worden naarmate de laatste dagen naderen.

Dat is slecht nieuws voor het Joodse volk, want zij hebben al eeuwen geleden als het slachtoffer van "kwaadaardige roddels". Dat is het soort leugens dat bedoeld is om te schaden of te vernietigen. Mensen gaven Joden de schuld van oorlogen en economische recessies. De verliezers van oorlogen maakten Joden tot zondebok en gaven hen de schuld van het verkopen van geheimen en andere verraderlijke activiteiten. Anti-kapitalisten geven Joden vaak de schuld van de opkomst van het kapitalisme. Maar net zo vaak geven kapitalisten Joden de schuld van de opkomst van het socialisme.

Ik kan nog wel even doorgaan met het opnoemen van dingen waar ze de schuld van krijgen, zoals de builenpest, aardbevingen, overstromingen en allerlei natuurrampen. Joden haten gaat verder terug dan het woord Jood. In de oudheid werden de Hebreeën gehaat omdat ze weigerden heidense religies over te nemen of hun eigen geloof aan te passen aan dat van hun veroveraars. Het is moeilijk om het geloof in de ene ware God "aan te passen" aan het geloof in een pantheon van goden.

De neiging om Joden de schuld te geven van allerlei kwaad leidde tot de Holocaust, maar daar bleef het niet bij. Het is springlevend. Een nieuw VN-rapport bijvoorbeeld geeft Israël de schuld van huiselijk geweld onder Palestijnen. Ze negeren de eeuwenlange islamitische leer die vrouwen kleineert en devalueert, soms tot op het niveau van vee. Maar als een Palestijnse man zijn vrouw wat aandoet, geven ze Joden de schuld.

Wanneer mensen op video worden geconfronteerd terwijl ze posters van Hamas-gijzelaars neerhalen, reageren ze meestal met een vorm van godslastering in plaats van een echte discussie. Maar als ze erover praten, zeggen ze vaak, zoals iemand in New York deed, dat de posters "het conflict erger maken". Op deze posters staan foto's van mensen, allemaal of bijna allemaal Joden. Dus nogmaals, het is de schuld van Joden, zelfs als die Joden duidelijk het slachtoffer zijn van gruwelijk geweld.

Eén persoon zei dat de posters genocide promoten. Dat woord wordt vaak gebruikt. Het wekt een extreme emotionele reactie op bij degenen die het zeggen en geloven. De beruchte brief ondertekend door 31 studentenverenigingen van Harvard sprak over "de voortdurende vernietiging van de Palestijnen".

Laten we daar eens naar kijken. Israël werd een natie in 1948. Op dat moment bedroeg de Palestijnse bevolking nog geen miljoen mensen. Nu zijn het er meer dan 5,4 miljoen. In de VS markeert 1948 het begin van de babyboom. Die duurde tot halverwege de jaren zestig. De afgelopen jaren heeft Amerika een vloedgolf van legale en illegale immigratie gekend. Maar met al die groei van buitenaf en van binnenuit is de bevolking van de VS nog maar 2,5 keer zo groot als in 1948. De Palestijnse bevolking is twee keer zo snel gegroeid. Hun bevolking is nu vijf keer zo groot als toen. Ze is de hele tijd gestaag gegroeid. Hoe kan iemand zeggen dat de Palestijnen "genocide" of "uitroeiing" hebben meegemaakt?

In dit geval geven ze Joden de schuld van iets dat nooit gebeurd is. Maar als er eenmaal een beschuldigend woord tegen Joden in het denken van hun haters binnendringt, is het bijna onmogelijk om het eruit te krijgen.

Natuurlijk geven ze de Joodse staat Israël de schuld van de huidige situatie in Gaza. Dat kan goed worden beantwoord met de woorden van de nieuwe voorzitter van het Huis, Mike Johnson. Tegen degenen die oproepen tot een staakt-het-vuren zei hij: "Er was een staakt-het-vuren vóór 7 oktober en Hamas heeft dat verbroken."

De huidige situatie in Gaza is hartverscheurend en moeilijk om aan te zien. Maar Israël de schuld geven is het slachtoffer de schuld geven voor het terugvechten.

Bron: Hal Lindsey