www.wimjongman.nl

(homepagina)


Opgelegd

25 maart 2023 - door Daymond Duck

()
 

Het februarinummer van World Net Daily's (WND's) Whistleblower Magazine gaat over "Wokeism- America's Official State Religion".

De redacteur van WND zegt: "Lange tijd de meest christelijke natie ter wereld, wordt Amerika tegenwoordig overgenomen door een nieuwe 'officiële' nationale religie, één die aan de hele bevolking wordt opgelegd door elke belangrijke maatschappelijke instelling, van regering, media en big tech, tot de academische wereld, entertainment en het bedrijfsleven."

Het lijkt mij (en ik ben het ermee eens) dat de redacteur van WND gelooft dat de Amerikaanse regering, sociale media, big tech, Hollywood, grote bedrijven en anderen hun religieuze overtuigingen opleggen (opdringen, dicteren) aan Amerika met als resultaat dat valse religie zich verspreidt in wat eens de meest christelijke natie op aarde was.

Machtige tirannieke ongelovigen dringen nu hun valse religieuze overtuigingen op aan Amerika.

Zij veranderen de wereld in een wereld zonder God, en helaas gaan veel kerkleden daarin mee, doen niets, of kiezen ervoor te zwijgen.

Maar het is meer dan machtige tirannieke ongelovigen die Amerika (en de wereld) hun corrupte religieuze overtuigingen opleggen; zij leggen ook een corrupte regering aan de wereld op (tegen de wil van velen, zonder stemming, enz.).

Zij geloven het niet, maar zij bereiden het religieuze en bestuurlijke toneel voor op de twee machtigste mensen die tijdens de Verdrukkingsperiode op aarde zullen regeren: de Valse Profeet en de Antichrist.

Dit is geen complottheorie.

Het is een feit, en de wereld zal waarschijnlijk het point of no return passeren tijdens de bijeenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op 21-30 mei 2023. (Opmerking: De naties zullen een bepaalde tijd krijgen om de nieuwe wereldwijde wetten in praktijk te brengen en te gaan handhaven).

De Apocalyps (Verdrukkingsperiode) komt eraan (Jes. 24:1-23), en de mensen moeten er zeker van zijn dat ze klaar zijn voor de vervoering (gered).

(Bekentenis: Ik heb meer dan 40 jaar gestudeerd, gesproken en geschreven over de komende wereldregering, maar iets wat ik niet voorzag door het bestuderen van de Schriften was de 14-jarige (2016-2030) overgangsperiode die de wereld van meer dan 190 soevereine naties naar een één-wereldregering zou brengen. De geschiedenis is nu meer dan halverwege die overgangsperiode en gaat gestaag in de richting van een antichristelijke wereldregering).

Hier zijn meer gebeurtenissen die betrekking lijken te hebben op de huidige gebeurtenissen.

Eén, betreffende het opdringen van valse religieuze overtuigingen aan Amerika: op 3 maart 2023 sponsorden het personeel en de administratie van de Pleasant Grove High School in Californië een dragshow met zes studenten die optraden.

Alle leerlingen waren verplicht aanwezig te zijn; geslachtsbedrieglijke dragqueens droegen pruiken en jurken, dansten op de gymzaalvloer, trokken een deel van hun kleding uit en propageerden de homoagenda.

Schoolfunctionarissen reageerden op klachten door te zeggen dat de dragshow "volledig in overeenstemming was met de gedragscodes voor studenten en de bestaande vereisten voor evenementen op de campus".

Twee, over de verspreiding van valse religieuze overtuigingen in de wereld: op 16 maart 2023 verweet de president van Oeganda het Westen dat het zijn land de LGBT-agenda oplegt.

Hij drong er bij het Westen op aan zich met hun eigen zaken te bemoeien als het op kwesties als homoseksualiteit aankomt.

Drie, over een corruptie in Washington: op 16 maart 2023 gaf James Comer, voorzitter van de House Oversight Committee, een eerste overzicht van bankgegevens vrij (op 15 maart zei Comer dat de Bidens geld ontvingen van een heleboel Chinese bankrekeningen, dus er kunnen nog meer overzichten volgen).

De eerste samenvatting van de House Oversight Committee documenteert de overdracht van 3 miljoen dollar van een Chinees bedrijf naar een Amerikaans bedrijf.

Na ontvangst van het geld maakte het Amerikaanse bedrijf in maart 2017 1,3 miljoen dollar over naar de familie van voormalig vicepresident Biden (de zoon, broer, schoondochter en een vierde lid van de familie Biden die alleen als Biden wordt aangeduid).

Over de Bidens zei Comer: "Ik denk dat we zullen zien dat er waarschijnlijk zes of zeven familieleden van Biden betrokken waren bij verschillende zakelijke regelingen over de hele wereld."

Op dit moment zei de House Oversight Committee dat ze niet kunnen bewijzen dat er geld werd overgemaakt van Chinese banken naar president Biden, maar ze kunnen wel bewijzen dat hij ontmoetingen had met mensen uit China rond de tijd dat er geld werd overgemaakt naar Amerikaanse bedrijven, dat gedeeltelijk werd doorgegeven aan leden van de familie Biden.

(Meer: Op 17 maart 2023 ontkende president Biden berichten dat een medewerker van Hunter Biden meer dan 1 miljoen dollar van een Chinese firma zou hebben overgemaakt aan leden van de familie Biden).

(Meer: Op 17 maart 2023 werd gemeld dat de House Oversite Committee nu bewijs heeft dat Chinees geld werd overgemaakt aan Hunter Biden terwijl zijn vader vicepresident van de VS was. Een pundit vroeg: "Waarom maakten Chinese bedrijven keer op keer geld over naar verschillende leden van de familie Biden als ze er niets voor kregen, en wat kregen ze dan?").

(Mijn mening: Ik geloof dat Biden president is geworden en dit alles heeft overleefd omdat hij een marionet is van de Deep State, en hij gehoorzaam de Nieuwe Wereld Orde pusht. Maar dit schandaal kan hem uiteindelijk uit zijn ambt halen omdat sommigen in zijn eigen partij denken dat hij niet kan winnen in 2024. Of hij zich kandidaat stelt of niet, kan ik niet voorspellen, maar ik twijfel er niet aan dat de Deep State een andere marionet in de coulissen heeft wachten als Biden vervangen moet worden).

Vier, betreffende de afschaffing van grenzen om een wereldregering te creëren: U.S. Dept. of Homeland Security (DHS) Sec. Alejandro Mayorkas blijft het Congres vertellen dat de Amerikaanse grens veilig is.

Op 16 maart 2023 vertelde Raul Ortiz, hoofd van de grenspatrouille van de VS, aan leden van het Binnenlandse Veiligheidscomité van het Amerikaanse Huis, dat "de VS geen operationele controle meer heeft over haar grens".

De grens is veilig, of niet, en iemand liegt tegen het Amerikaanse volk.

Sommige leden van het Homeland Security Committee van het Amerikaanse Huis geloven dat Ortiz de waarheid spreekt, dat de regering Biden de controle over de grens tussen de VS en Mexico heeft overgedragen aan de drugskartels, en zij zoeken er bewijs voor, hoe dan ook.

Vijf, over bedrog: Covid-19 is gebruikt om kerken, scholen en bedrijven te sluiten, de bevolking van de aarde te verminderen, de macht van de WHO te vergroten, de wereld dichter bij een wereldregering te brengen, en meer.

De Select Committee on the Coronavirus Pandemic van het Amerikaanse Huis zegt bewijs te hebben gevonden dat Dr. Anthony Fauci zijn autoriteit heeft misbruikt en het Congres heeft misleid tijdens zijn onderzoek naar de lab-leak theorie.

Deze man, die zijn autoriteit heeft misbruikt en het Congres heeft misleid (voorgelogen), is ongestraft gebleven, en hij heeft onlangs gezegd dat Amerikanen in de toekomst waarschijnlijk verplicht zullen zijn om Covid-19 boostershots te nemen.

Zes, betreffende de Nieuwe Wereldorde (wereldregering): op 16 maart 2023 werd gemeld dat de Chinese president Xi Jinping een betere wereldorde wil creëren (en er de leider van wil zijn) (een duidelijke afwijzing van het leiderschap van president Biden en de VS).

Zeven, betreffende een terugval in de Kerk: op 16 maart 2023 werd gemeld dat paus Franciscus zei dat de hel geen plaats is, en hij impliceerde dat er niemand is in een plaats die hel heet.

Hij zei dat de hel een toestand van het hart en een levenshouding is.

Acht, betreffende de vervolging van gelovigen tijdens de Verdrukkingsperiode: op 7 maart 2023 stemde het Britse parlement voor het strafbaar stellen van gebed, zelfs stil gebed, in de buurt van een abortuskliniek.

Het doet me denken aan Daniëls vijanden die koning Darius zover kregen dat hij iedereen behalve hem 30 dagen lang het gebed verbood (Dan. 6).

Daniel bleef voor zijn raam knielen en drie keer per dag tot God bidden.

Hierdoor werd hij in een leeuwenkuil gegooid, God bevrijdde hem, en zijn vijanden werden uiteindelijk aan de leeuwen gevoerd.

Mensen die tijdens de Verdrukkingsperiode gelovig worden, zal verboden worden tot God te bidden en zullen in plaats daarvan tot een standbeeld van de antichrist moeten bidden.

Opstand zal velen de dood injagen, maar de antichrist en de valse profeet zullen uiteindelijk in de vuurzee worden geworpen.

Negen, de pro-wereld regering van Nederland heeft boeren verpletterd met beperkingen op hun gebruik van kunstmest, hoeveel koeien ze mogen bezitten en melken, het opkopen van hun land, en meer.

In een verkiezing op 15 maart 2023 werden verschillende pro-wereld regeringsambtenaren weggestemd en vervangen door pro-boeren kandidaten.

Het zal moeilijker worden voor de pro-wereldregering politici om hun agenda door te drukken, maar misschien krijgen ze er toch nog iets van door.

Hoe dan ook, kiezers moeten zich realiseren dat stemmen tegen kandidaten die de Nieuwe Wereldorde steunen (ongeacht de partij) de enige manier kan zijn om zichzelf te beschermen.

Tien, betreffende een CBDC (Central Bank Digital Currency) en het volgen van alle aan- en verkopen: op 8 maart 2023 vertelde de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, aan het Amerikaanse House Financial Committee dat de Federal Reserve in juli 2023 een nieuwe dienst zal lanceren, FedNow genaamd.

Wanneer FedNow in werking treedt (in juli):

 • Powell zei dat elke bank in de VS onmiddellijk geld van de Federal Reserve naar een klant zal kunnen overmaken.
 • Cointelegraph, een tijdschrift dat cryptocurrencies, blockchain, internetfinanciering, enz. bespreekt, zei dat FedNow de plaats zou kunnen innemen van een Central Bank Digital Currency (CBDC).
 • Joe Brown, een financieel adviseur, zei dat wanneer FedNow volledig functioneel wordt, elke bank die deelneemt een rekening zal hebben bij de Federal Reserve, en ze zullen slechts één stap verwijderd zijn van de oprichting van een CBDC.
 • Brown voegde eraan toe: "Vergis je niet, er komt een digitale munt van de centrale bank aan, en het ziet ernaar uit dat deze nieuwe FedNow-dienst slechts de lancering is van de infrastructuur (het begin van de inschrijving van banken) voor de lancering van de volledige versie van de CBDC later."

(Mijn mening. Een CBDC komt eraan, en het zal een digitale ID vereisen. Een digitale munt en ID kunnen nog maar een paar maanden op zich laten wachten; het zal wat tijd kosten om banken in te schrijven, etc., maar het volgen van alle koop en verkoop hoeft pas in het midden van de Verdrukkingsperiode van kracht te zijn).

Elf, wat de Tempel betreft, deze moet herbouwd worden om veel profetieën te vervullen:

 • De gruwel der verwoesting (de antichrist of een beeld van hem) moet op de heilige plaats staan (Matt. 24:15).
 • De antichrist moet in de tempel zitten en zeggen dat hij God is (II Thess. 2:3-4).
 • De antichrist moet de dierenoffers halverwege de Verdrukkingsperiode stoppen (Dan. 9:27).

Sommige profetiedocenten, waaronder ikzelf, zijn van mening dat de Opname zal plaatsvinden voordat de Tempel wordt herbouwd en de dierenoffers daar worden hervat.

Dit zou betekenen dat als we dicht bij de herbouw van de Tempel en de hervatting van de dierenoffers zijn, we nog dichter bij de Opname van de Kerk zijn.

In de tijd van het Oude Testament, toen de Joden in de woestijn rondtrokken, moesten de priesters die de tabernakel droegen, hem oprichtten en afbraken, en zij die er dienden, afstammelingen van Aäron zijn, en zij moesten gereinigd worden met zuiveringswater gemaakt met de as van een rode vaars zonder vlek en smet (Num. 19).

Op dezelfde manier moeten zij die de Tempel herbouwen en daar in de toekomst dienen, afstammelingen van Aäron zijn, en zij moeten gereinigd worden met het reinigingswater, gemaakt met de as van een rode vaars zonder vlek en smet.

Dit is een groot probleem geweest omdat de Romeinen de kudde rode vaarzen hebben vernietigd toen zij Jeruzalem en de Tempel verwoestten in 70 na Christus.

Israël heeft rode vaarzen gehad die volmaakt waren toen ze geboren werden, maar of ze volmaakt bleven tot ze de vereiste leeftijd hadden bereikt, is betwistbaar.

Het belangrijkste doel van een groep religieuze Joden, The Temple Institute genaamd, is het herbouwen van de Tempel en het hervatten van de dierenoffers.

Sommigen hebben gezegd dat het ontbreken van een perfecte rode vaars gewoon betekent dat God nog niet klaar is om de Tempel te herbouwen, maar wanneer God klaar is om de Tempel te herbouwen, zal Hij een perfecte rode vaars leveren om de priesters te zuiveren voor de bouw en de dienst.

Op 15 sept. 2022 kondigde het Tempelinstituut aan dat zij 5 volmaakte rode vaarzen in hun bezit hebben, die zijn grootgebracht door een christelijke rancher in Texas genaamd Byron Stinson (plus zij hadden er al één die in aanmerking kwam).

Een rabbi zei: "Dit is geschiedenis die wordt gemaakt, profetie die wordt vervuld."

Een andere rabbijn zei: "We gaan de dagen van de Messias tegemoet."

Joden dansten op straat en bliezen op sjofars.

Op 27 september 2022 werd gemeld dat 12 jaar geleden een stuk land is gekocht dat voldoet aan de eisen voor een dierenoffer.

 • Het land moet op de Olijfberg liggen (Dat is zo).
 • Het land moet zo gelegen zijn dat de mensen kunnen zien waar de Tempel stond (Dat kan).

Volgens het artikel van 27 sept. 2022 zou een gekwalificeerde rode vaars al over 13 maanden (al in okt. 2023) geofferd kunnen worden op de Olijfberg.

Volgens Byron Stinson, de christelijke rancher die de rode vaarzen in Texas heeft grootgebracht, kunnen christenen het offer en de herbouw van de Tempel steunen, omdat de verblinding van de Joden zal ophouden wanneer de antichrist de Tempel verontreinigt, en heel Israël het evangelie zal horen en gered zal worden.

Hier is het laatste nieuws.

Byron Stinson werd onlangs geïnterviewd door CBNNEWS.COM, en op 17 maart 2023 werd gemeld dat hij zei: "Wij geloven dat het zeer waarschijnlijk is dat de ceremonie (het offeren van een ongeschonden rode vaars) ergens in de buurt van Pesach 2024 zou plaatsvinden, tot de mogelijkheid van Shavuot (Pinksteren op de christelijke kalender) 2024."

Stinson voegde eraan toe: "Ergens in die tijdlijn (tussen Pesach en Pinksteren van 2024) zouden de koeien (rode vaarzen) oud genoeg zijn, en het zou de juiste tijdlijn zijn voor die ceremonie."

Volgens het artikel van 17 maart 2023 heeft Rabbi Yitshak Mamo, de priester die 12 jaar geleden het land op de Olijfberg kocht:

 • De rode vaars moet geofferd worden door een priester die niet verontreinigd is door iets doods aan te raken.
 • Het Tempelinstituut heeft 9 priesters die thuis geboren zijn (niet in een ziekenhuis) en nooit op een begraafplaats zijn geweest of iets doods hebben aangeraakt.

Als één van de rode vaarzen volgend jaar rond deze tijd onbesmet is, kan een priester die offeren, en kan de bouw van de Tempel kort daarna beginnen.

(Mijn mening: Het is mogelijk dat geen van de rode vaarzen in aanmerking komt of dat de Israëlische regering niet zal toestaan dat een rode vaars wordt geofferd op de Olijfberg. Maar we weten dat er uiteindelijk een gekwalificeerde rode vaars zal zijn, en premier Netanyahu's nieuwe regering is religieuzer dan vorige regeringen. Dit zou het kunnen zijn, maar de radicale Islam en de globalisten die hen tegemoet komen en de Bijbel willen afschaffen zullen gek worden. Dit zou kunnen leiden tot oorlog, en Israëlische overwinning, en een overeenkomst om de Tempel te herbouwen).

Twaalf, betreffende natuurrampen die in frequentie en intensiteit toenemen aan het einde van het tijdperk: op 18 maart 2023 trof een aardbeving van 6,7 in Ecuador en het noorden van Peru.

De eerste berichten vermelden 13 doden en een onbekend aantal dat vastzit onder het puin.

(Meer: Op 21 maart 2023 trof een aardbeving van 6,5 in Afghanistan en Pakistan. De eerste berichten vermeldden 13 doden en meer dan 300 gewonden).

Dertien, betreffende corruptie in de VS: er wordt gemeld dat president Trump op 21 maart 2023 zou worden gearresteerd omdat hij pornoster Stormy Daniels 130.000 dollar aan zwijggeld zou hebben betaald tijdens zijn campagne in 2016.

Maar voormalig president Bill Clinton betaalde Paula Jones 850.000 dollar om haar rechtszaak over seksuele intimidatie tegen hem te laten vallen, en hij werd nooit gearresteerd of gestraft.

Zoals ik het begrijp, zeggen aanklagers dat Trump de wet overtrad door illegaal de 130.000 dollar te betalen, maar dat Clinton dat niet deed omdat een verzekeringsmaatschappij en Hillary de 850.000 dollar betaalden (ze noemen de betaling van Trump een illegale campagnebijdrage).

(Update: Trump werd niet gearresteerd op 21 maart 2023, maar er werd gemeld dat hij zich over een paar dagen zal overgeven. Ik zal dit artikel waarschijnlijk naar Rapture Ready sturen voordat dat gebeurt).

(Mijn mening: De vervolging van Trump gaat meer over de vernietiging van degenen die zich verzetten tegen de wereldregering en de overgave van de Amerikaanse soevereiniteit dan over corruptie. De schaduwregering is fel gekant tegen Making America Great Again).

Tenslotte, bent u klaar voor de opname?

Als u klaar wilt zijn voor de opname en naar de hemel wilt gaan, moet u opnieuw geboren worden (Johannes 3:3). God houdt van u; en als u dat nog niet hebt gedaan, geef dan oprecht toe dat u een zondaar bent; geloof dat Jezus de uit een maagd geboren, zondeloze Zoon van God is, die stierf voor de zonden van de wereld, werd begraven en werd opgewekt uit de dood; vraag Hem uw zonden te vergeven, u te reinigen, in uw hart te komen en uw Verlosser te zijn; vertel dan iemand dat u dit hebt gedaan.

Bron: Imposed :: By Daymond Duck - Rapture Ready