www.wimjongman.nl

(homepagina)


Op eigen risico

Door Daymond Duck op: 29 juli 2023

Keer op keer vertelde Jezus Zijn volk om te letten op de tekenen van Zijn komst, maar er heerst stilte op veel preekstoelen. De meeste mensen in de kerkbanken kijken er niet naar uit, en als iemand hen probeert te waarschuwen voor wat er aan de hand is, is de kans groot dat ze ons eraan zullen herinneren dat Jezus zei: "Van die dag en dat uur weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, maar mijn Vader in de hemel" (Matt. 24:36).

Hoewel ik niet geloof dat iemand de dag en het uur kent, vraag ik me soms af of dat het enige is wat ze over het onderwerp weten.

Als het gaat om Matt. 24:36, dan is er een goede reden dat Jezus zei dat niemand de dag of het uur kent waarop de hemel en de aarde zullen vergaan (Matt. 24:35), niet dat niemand de dag of het uur van Zijn Wederkomst kent.

Wat betreft degenen die ervoor kiezen om niet te waken, is het belangrijk om te onthouden dat Jezus (Hij gaf het Boek Openbaring) zei: "Indien gij dan niet waakt, Ik zal over u komen als een dief, en gij zult niet weten, wanneer Ik bij u komen zal" (Openb. 3:3).

Op 16 juli 2023 interviewde de assistent-redacteur van The Christian Post, Leah Klett, de bekende pastor, auteur, TV-prediker en Bijbelprofetie-expert David Jeremiah.

Pastor Jeremiah drong er bij Christenen op aan om klaar te zijn voor Jezus om Zijn Kerk te komen halen (de Opname).

Hij sprak over enkele van de dingen die Jezus christenen vertelde om op te letten en hij waarschuwde dat degenen die de realiteit van de huidige gebeurtenissen (tekenen) negeren, dit op eigen risico doen.

Ik kan Pastor Jeremiah geen woorden in de mond leggen, maar het klinkt alsof hij Christenen vertelde dat het ongehoorzaam zijn aan Jezus consequenties kan hebben.

Sommige gevolgen zouden kunnen zijn dat geliefden worden achtergelaten, geen kroon van gerechtigheid (II Tim. 4:8), minder beloningen in de hemel, schaamte wanneer iemand voor de rechterstoel van Christus staat (II Kor. 5:10), enz.

Het is triest dat zoveel voorgangers en kerkleden 25-40% van de Bijbel negeren, en degenen die dat doen, doen dat op eigen risico.

Hier zijn enkele recente tekenen dat we dicht bij de Opname zouden kunnen zijn:

Eén, met betrekking tot de as van een rode vaars zonder vlek of smet (een vereiste voor het reinigen van priesters die bouwen of dienen in een herbouwde Tempel): vorige week vermeldde ik dat de Joden een toeristisch en onderzoekscentrum bouwen in Shiloh (waar de tabernakel ongeveer 300 jaar stond nadat ze uit Egypte waren teruggekeerd naar het Beloofde Land).

Ik vertelde dat op 16 juli 2023 werd gemeld dat de Joden een 22 maanden oude rode vaars naar de faciliteit hadden verplaatst en dat ze er binnenkort nog twee zouden verplaatsen zodat bezoekers ze kunnen bekijken (maar niet aanraken).

Sindsdien heb ik een ander artikel gezien waarin stond dat die drie rode vaarzen puur en zonder smet zijn.

Als er maar één onbesmet blijft tot begin volgend jaar, kan die geofferd worden en kunnen de priesters gereinigd worden om te bouwen en te dienen in de volgende Tempel.

Twee, over een cashloze maatschappij en het bijhouden van al het kopen en verkopen: op 20 juli 2023 activeerde de Amerikaanse Federal Reserve haar FedNow dienst.

De dienst begon met ongeveer 35 banken en kredietverenigingen en verwacht wordt dat er zich elke dag meer zullen aanmelden.

Zoals ik het begrijp, is FedNow een systeem dat contant geld omzet in een digitale valuta die direct elektronisch kan worden overgemaakt.

Ik heb begrepen dat het op dit moment een vrijwillig systeem is met een paar leuke kenmerken (snel, handig, geen kiemrijk geld nodig, goedkoper dan geld drukken, goed voor de economie, etc.) die gepromoot zullen worden om mensen over te halen zich aan te melden.

Degenen die zich afvragen of ze zich moeten aanmelden voor al deze goodies moeten weten dat critici zeggen dat FedNow een eerste stap is naar een CBDC (Central Bank Digital Currency).

De volgende stap zal zijn om bankklanten te verplichten een digitale ID te hebben (met gezichtsscan, handscan of wat dan ook), dan zal FedNow vervangen worden door een CBDC, dan zal de overheid weten wat elk individu koopt en verkoopt, in staat zijn om te controleren hoeveel ze uitgeven, controleren wat ze kopen en verkopen, hun bankrekening afsluiten of in beslag nemen, etc. (Dit zal een grote stap zijn in de richting van het Merkteken van het Beest, maar het is niet het Merkteken van het Beest).

Terwijl FedNow op het toneel komt en banken en mensen zover krijgt om zich aan te melden, zullen bankklanten twee opties hebben: contant geld of digitaal geld.

Maar als genoeg mensen een digitale ID hebben, zal digitaal geld de enige optie zijn en zullen klanten geen keuze meer hebben.

Vervolgens zullen CBDC's worden samengevoegd tot een wereldwijd platform of een wereldwijde valuta.

Tot slot zullen mensen verplicht worden om de naam, het nummer (666) of het merkteken van de antichrist te dragen als ze willen kopen en verkopen.

Simpel gezegd is de bal bergafwaarts gaan rollen richting het Merkteken van het Beest.

De Opname zal minimaal drie en een half jaar voor de samenleving plaatsvinden.

Mensen die dit negeren doen dat op eigen risico.

Heb je dat begrepen?

  • Stap één, FedNow is up and running.
  • Stap twee, een digitaal ID (met gezichtsscan, oogscan, of wat dan ook).
  • Stap drie, vervang FedNow door CBDC.
  • Stap vier, CBDC's van individuele landen samenvoegen in een wereldwijd systeem.
  • Stap vijf: mensen verplichten om de naam, het nummer of het merkteken van hun regering te nemen (de gekozen leider van de Nieuwe Wereldorde).

(Opmerking: Ik ben geen expert, maar ik krijg veel e-mails met de vraag: "Wanneer, etc.," en dit is wat ik ervan begrijp. Maar onthoud dat de vervulling van Bijbelprofetieën steeds sneller zal gaan aan het einde van het tijdperk, en deze stappen zouden heel snel kunnen gaan).

(Meer: Begrijp dat we overgaan van meer dan 190 soevereine naties naar een één-wereld regering. De overgang werd van kracht met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen op 1 januari 2016. Het oorspronkelijke doel was een overgang van 14 jaar - van 2016 tot 2030 - maar op 18 en 19 september is er een bijeenkomst om te proberen de overgang te versnellen. De vijf stappen hierboven zijn stappen in die overgang. Globalisten dachten dat het bijna onmogelijk zou zijn om in één dag van meer dan 190 naties naar een één-wereldregering te gaan. Ze besloten het in stappen te doen en we zijn nu meer dan halverwege de overgang. Ze waren ook bang dat mensen eerder in opstand zouden komen als ze te snel zouden proberen over te stappen. Ze willen het zo rustig mogelijk aan doen).

(Mijn mening: Zelfs als de VN op 18-19 sept. instemt met het versnellen van de overgang naar een wereldregering, zal het nog wel even duren voordat de antichrist dit bevestigt en aan de macht komt. Waarom? Omdat er tien koningen moeten verschijnen voordat de antichrist verschijnt).

Drie, wat betreft tekenen in de zon en de maan (Handelingen 2:20), het is niet duidelijk wat die tekenen zijn, maar op 20 juli 2023 werd gemeld dat de aarde de afgelopen twee maanden is getroffen door ongewoon krachtige uitbarstingen op de zon.

De zon maakt cycli door en wetenschappers verwachtten een toename van de zonneactiviteit in 2025, maar niet in 2023.

De vraag is of de uitbarstingen tussen nu en 2025 zullen verergeren.

Weet alleen dat de Bijbel zegt dat er tekenen zullen zijn, dat de uitbarstingen ongewoon sterk zijn, dat ze vroeg zijn en dat ze waarschijnlijk meer invloed hebben op het klimaat op aarde dan koeien via hun gassen.

(Meer: Hagel ter grootte van een golfbal tot een tennisbal brak door het dak van een Walmart-winkel in Rice Lake, Wis., waarbij klanten werden geraakt en hagelstenen op de vloer werden uitgestrooid).

(Meer: Op 21 juli 2023 werd gemeld dat meer dan 95 miljoen Amerikanen onder hittewaarschuwingen vielen van Florida tot Californië. Veel records werden gebroken en de temperatuur in Phoenix, Ariz., bereikte 21 dagen op rij 110 graden Fahrenheit of meer.)

(Meer: Op 24 juli 2023 was de watertemperatuur bij een boei in Manatee Bay, Florida, 101,1 graden Fahrenheit. Verschillende omliggende boeien bevestigden dit record door temperaturen boven de 99 graden te rapporteren).

(Vraag: Met recordhoge temperaturen in de oceaan op hetzelfde moment dat er krachtige uitbarstingen zijn op de zon, waarom geven sommige politici en zogenaamde wetenschappers de klimaatverandering dan de schuld aan koeien en boeren die te veel kunstmest gebruiken? Zijn ze geestelijk gestoord, hebben ze een kwaadaardig globalistisch plan of wat?)

Vier, wat betreft hongersnood aan het einde van het tijdperk: op 20 en 21 juli 2023, terwijl miljoenen mensen in Afrika de hongerdood nabij waren, vernietigden Russische raketten graanopslagplaatsen en 60.000 ton graan aan de Zwarte Zeekust van Oekraïne.

Vijf, met betrekking tot de beroering in Israël sinds januari 2023 over het wetsvoorstel inzake redelijkheidsnormen dat de gekozen functionarissen in de Israëlische Knesset in staat zal stellen om controversiële beslissingen van ongekozen liberale rechters terzijde te schuiven en mogelijk Israëls toekomst zal veranderen van die van een seculiere natie in die van een religieuze natie: vanaf 24 juli 2023 zijn belangrijke delen van het wetsvoorstel drie keer door de stemming in de Knesset gekomen en het wetsvoorstel is nu de wet van het land.

Israël zal in de toekomst religieuzer en conservatiever zijn dan in het verleden.

(FYI: Ik zeg niet dat de herbouw van de Tempel en het hervatten van de dierenoffers een goede zaak is, maar ik zeg wel dat het Woord van God vervuld moet worden en dit is een grote stap in die richting. Volgens de Schrift zullen de Joodse priesters de Tempel herbouwen, de dierenoffers hervatten, de Antichrist zal de Tempel verontreinigen en de dierenoffers stoppen in het midden van de Verdrukkingsperiode, de Joden in Judea zullen zich realiseren dat ze een fout hebben gemaakt, de woestijn in vluchten en zich tot Jezus wenden aan het einde van de Verdrukkingsperiode. Het wetsvoorstel over Redelijkheidsnormen dat zojuist is aangenomen is een stap in die richting. Ze moeten de Tempel herbouwen en door de Verdrukkingsperiode gaan voordat ze gered worden).

(Mijn mening: Om eerlijk te zijn, Satan gebruikt deze kwestie om te proberen Israël te verzwakken en te vernietigen en de wederkomst te voorkomen. Hij heeft geen schijn van kans).

(Meer: Meer dan duizend piloten hebben gedreigd niet te komen opdagen voor hun dienst als het wetsvoorstel Redelijkheidsnormen zou worden aangenomen, en lezers hebben hun bezorgdheid geuit over de veiligheid van Israël als de Slag van Gog en Magog zou uitbreken. Weet dat God de ware Verdediger van Israël is en niet de piloten. Hoe zwakker Israël is als die oorlog plaatsvindt, hoe meer glorie Hij zal krijgen; Ezech. 39:1-7.)

(Meer: Er zijn veel homo's in Israël die doodsbang zijn dat Israël terug zal gaan onder de anti-homowet van Mozes. Er zijn veel moslims en anderen die bang zijn dat de religieuze Joden zullen eisen dat Israël al het Beloofde Land krijgt, en dat zou een oorlog ontketenen. Ik denk dat we kijken naar een grote verschuiving in de Israëlische politiek en religie).

FYI: God stuurt niemand naar de hel (we zijn allemaal geboren met een zondige aard en voorbestemd om naar de hel te gaan omdat we zondigen), maar God heeft voor iedereen een manier (Jezus) voorzien om naar de hemel te gaan (en Hij is de enige manier om daar te komen; Johannes 14:6).

Tot slot, ben je klaar voor de Opname?

Als je klaar wilt zijn voor de opname en naar de hemel wilt gaan, moet je opnieuw geboren worden (Johannes 3:3). God houdt van je en als je dat nog niet hebt gedaan, geef dan oprecht toe dat je een zondaar bent; geloof dat Jezus de maagdelijk geboren, zondeloze Zoon van God is die voor de zonden van de wereld stierf, werd begraven en uit de dood werd opgewekt; vraag Hem om je zonden te vergeven, je te reinigen, in je hart te komen en je Redder te zijn; vertel dan iemand dat je dit hebt gedaan.

Bron: Your Own Peril :: By Daymond Duck - Rapture Ready