www.wimjongman.nl

(homepagina)


De oorlog in Gaza en de gevolgen voor energie in het oostelijke Middellandse Zeegebied

Door Ambassadeur (ret.) Michael HarariNovember 15, 2023

()

BESA Center Perspectives Paper Nr. 2.231, 15 november 2023

SAMENVATTING: De oorlog met Hamas in Gaza en de botsingen in het noorden tegen Hezbollah hebben onvermijdelijk gevolgen voor zowel de regionale als de wereldwijde energiemarkten. Onzekerheid is niet goed voor de economische markten, vooral niet voor de energiesector. De olieprijzen zijn nog niet significant gestegen en de aardgasprijzen zijn slechts marginaal gestegen - maar er worden geen grote nieuwe deals gesloten omdat de wereldwijde energiemarkt afwacht en toekijkt, of "voorzichtige nervositeit" toont. Dit komt vooral omdat er nog steeds grote hoeveelheden gas beschikbaar zijn op de markt. Europa is erin geslaagd om het gebrek aan gas uit Rusland op te vangen met aanvoer uit andere bronnen (voornamelijk vloeibaar gas uit de VS en elders), en de Europese noodvoorraden zijn bijna volledig gevuld.

Weinigen hebben de huidige energiesituatie in het Midden-Oosten nog vergeleken met het olie-embargo rond de Jom Kippoer-oorlog in 1973. Een paar weken geleden riep de Iraanse minister van Energie op tot een soortgelijke boycot tijdens de bijeenkomst van de Islamitische Conferentie in Saoedi-Arabië, maar zoals verwacht bleef zijn oproep onbeantwoord.

Dat gezegd hebbende, is de situatie in het oostelijke Middellandse Zeegebied complex. De instructie van het Israëlische Ministerie van Energie aan Chevron op 9 oktober om de gasproductie in het Tamar-veld tijdelijk stop te zetten, had geen wezenlijke invloed op de lokale energiemarkt. Chevron kondigde aan dat het het gebrek aan gas uit Tamar kon compenseren met andere velden, zowel voor de Israëlische markt als voor de exportmarkten in Egypte en Jordanië. De situatie kan echter moeilijker worden naarmate de gevechten voortduren, vooral als deze escaleren naar andere gebieden.

Het is belangrijk om dit in de gaten te houden, vooral met het oog op de mogelijke gevolgen voor Egypte. Egypte kampt met een tekort aan aardgas voor de lokale markt, wat van tijd tot tijd heeft geleid tot stroomuitval. Bovendien maakt de nijpende economische situatie de gasstroom uit Israël noodzakelijk - zowel voor de binnenlandse markt als, niet minder belangrijk, voor de export om de uitgeputte Egyptische schatkist van buitenlandse valuta te voorzien. Huidige schattingen wijzen op een scherpe daling van de gasexport naar Egypte met ongeveer 70%(!). Dit kan ernstige interne en regionale politieke gevolgen hebben. De woedende reactie van president Sisi op wat werd geïnterpreteerd als een Israëlische poging om Palestijnen uit de Gazastrook naar de Sinaï te evacueren, weerspiegelde zijn bezorgdheid over zowel de slechte economische positie van Egypte als de strategische implicaties van het feit dat het Gazaprobleem naar de voortuin van Egypte werd geduwd. Een paar dagen geleden stegen de brandstofprijzen in Egypte met ongeveer 15%, maar de regering zei dat ze de prijzen van basisproducten niet zal verhogen. De verslechterende economische situatie van Egypte zou een grote zorg moeten zijn voor de regio en daarbuiten.

Een even interessante arena is Libanon. De boringen door Total in blok 9 hebben geen positieve resultaten opgeleverd. Hoewel het Libanese ministerie van Energie geen officiële aankondiging heeft gedaan, blijkt uit rapporten dat er geen gas is gevonden. Dit is een vrij gebruikelijke uitkomst in de energiesector, aangezien er vaak geen gas wordt gevonden bij de eerste boring. Maar gezien de huidige economische en politieke omstandigheden in Libanon is dit geen goed nieuws. Er zijn berichten dat de Libanese regering probeert de betreffende bedrijven ervan te overtuigen om in blok 8 te boren om het "energiemomentum" te behouden. In de huidige omstandigheden, met botsingen tussen Hezbollah en Israël, wordt de energie-invalshoek natuurlijk naar de achtergrond geschoven, maar later zal deze heel belangrijk zijn.

In de Cypriotische arena heeft Chevron een actueel actieplan bij de regering ingediend met betrekking tot het Aphrodite gasveld, inclusief de intentie om het gas naar Egypte te exporteren. De regering reageerde onder voorbehoud. Het geschil is nog niet beslecht, maar dat zal waarschijnlijk in de komende maanden gebeuren. De Israëlische invalshoek met betrekking tot dit veld is niet duidelijk (er is een geschil over het Israëlische deel van dit veld), maar als Chevron besluit om door te gaan met Aphrodite, zal er waarschijnlijk een manier worden gevonden om ook deze invalshoek te regelen.

Daarnaast wordt verwacht dat het Italiaanse bedrijf ENI begin volgend jaar gaat boren in een ander veld met positief potentieel in Cypriotische wateren.

Er is onzekerheid over het Turkse standpunt over het Cypriotische energiepotentieel. Het valt te verwachten dat als Chevron praktische stappen zet in het Aphrodite-veld, Ankara zal reageren. Hoewel de sfeer tussen Turkije en Griekenland verbetert, is dit vooral op bilateraal niveau tussen deze twee landen. Cyprus is een andere kwestie. Intrigerend genoeg heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken echter een verklaring afgelegd waarin hij voorstelde een manier te vinden om het gas te delen tussen Grieks-Cyprioten en Turks-Cyprioten, zelfs als er geen alomvattende oplossing voor de kwestie-Cyprus komt. Is dit een serieus idee? Zal het mogelijk zijn om alle partijen te motiveren om zo'n creatieve en pragmatische stap te zetten? De tijd zal het leren, maar het is duidelijk dat de Israëlisch-Libanese maritieme overeenkomst heeft aangezet tot enige creativiteit over andere conflicten in de regio.

Voorlopig heeft de oorlog in Gaza noch in de regionale, noch in de mondiale energiesector al te veel stof doen opwaaien. De onzekerheid zal echter toenemen naarmate de crisis voortduurt, vooral tegen de achtergrond van de grondoperatie in de Gazastrook. Escalatie in de Libanese arena zou de situatie verder verergeren. Het is belangrijk om te benadrukken dat hoewel er geen duidelijk tekort aan aardgas is op de wereldmarkt, en hoewel te verwachten valt dat Saoedi-Arabië en zijn partners in de Golfregio in dit opzicht een verantwoordelijk beleid zullen voeren met betrekking tot olie, de aanhoudende instabiliteit een negatief effect zou kunnen hebben op de energiesector. Het is duidelijk dat Washington zich hiervan bewust is en goed oplet. Israël moet hetzelfde doen vanwege de strategische implicaties voor de regio.

Interessant genoeg verklaarde de Cypriotische minister van Energie op 8 november dat de oorlog een impuls zou kunnen geven aan plannen voor een pijpleiding die offshore aardgas naar Cyprus zou brengen voor verwerking en verscheping naar buitenlandse markten. Hij voegde eraan toe dat de samenwerking tussen Israël en Turkije op het gebied van energie misschien op een laag pitje was komen te staan gezien de steeds hardere kritiek van Turkije op de Israëlische acties in Gaza. Hoewel het nog te vroeg is om de gevolgen van de oorlog voor Israëls plannen voor een andere exportoptie voor zijn aardgas te beoordelen, moeten er de dag erna lessen worden getrokken.

Ambassadeur (ret.) Michael Harari was werkzaam bij het Israëlische Ministerie van Buitenlandse Zaken en diende meer dan 30 jaar in verschillende diplomatieke functies in Israël en in het buitenland, onder andere in Caïro, Londen en Nicosia. Zijn laatste functie in het buitenland was die van Israëlisch ambassadeur in Cyprus (2010-2015). Tegenwoordig is hij consultant op het gebied van strategie, beleid en energie en doceert hij aan de afdeling politieke wetenschappen van het Jezreel Valley College.

Bron: The War in Gaza and the Implications for Energy in the Eastern Mediterranean