www.wimjongman.nl

(homepagina)


De Derde Wereldoorlog is begonnen en we zijn hem aan het verliezen

Terwijl we wachten op een grote oorlog die misschien nooit komt, verliezen we de kleintjes.

30 oktober, 2023 door Daniel Greenfield

()

De Derde Wereldoorlog is overal en nergens. Politici en experts voorspellen het en waarschuwen ervoor, zoals ze al 70 jaar doen. En al die tijd vechten we al tegen de Derde Wereldoorlog.

Is WO III in Iran of Oekraïne? Ja, op zijn eigen manier. Zit het in de confrontaties in de Zuid-Chinese Zee, de Hamas-aanval op Israël of in de rellen in de straten van onze eigen steden? Ook allemaal ja. Om nog maar te zwijgen van de drugssmokkel door kartels en de buitenlandse invloedsoperaties in Washington DC.

En het zit in duizend andere incidenten en crises, sommige die het nieuws halen en sommige die dat niet doen, maar die overal om ons heen zijn en andere die al lang deel zijn gaan uitmaken van onze geschiedenis. Het is allemaal WOIII.

"Ik weet niet met welke wapens de Derde Wereldoorlog zal worden uitgevochten, maar de Vierde Wereldoorlog zal worden uitgevochten met stokken en stenen," zou Einstein hebben gezegd. Maar Albert was net zo goed in natuurkunde als in politiek en hij had het verkeerd. WO III wordt uitgevochten met stenen.

De atoombom, maar niet alleen deze, had een einde gemaakt aan de wereldoorlogen zoals we die kenden. Nog doorslaggevender dan Hiroshima en Nagasaki hadden de Verenigde Staten onomstotelijk aangetoond dat naties met superieure productiecapaciteiten in combinatie met mankracht en technologische vooruitgang elke wereldoorlog zullen winnen. Voor de Sovjet-Unie was een wereldoorlog tegen het land waarvan de fabrieken alles hadden geleverd wat nodig was om de oorlogsmachine van de nazi's te verslaan ondenkbaar.

In plaats daarvan lanceerde de Sovjet-Unie haar eigen derde wereldoorlog, die niet met atoombommen werd uitgevochten, maar in sommige gevallen met stenen en stokken, maar vooral een politieke oorlog die afhing van de verspreiding van het communisme, het opbouwen van derdewereldallianties en het van binnenuit ondermijnen van Amerika. Het won die oorlog zelfs toen het politiek en economie implodeerde, wat uiteindelijk leidde tot de val van de Sovjet-Unie.

Hoewel de Verenigde Staten de laatste man waren die overeind bleef in de Koude Oorlog, na een bloedige prijs te hebben betaald van Korea tot Vietnam en het Midden-Oosten, hadden ze een wereldorde geërfd die was gevormd door de USSR. Amerika had multinationale instellingen opgebouwd, te beginnen met de Verenigde Naties, die waren gekaapt door wat we in minder politiek correcte tijden 'subversieven' zouden hebben genoemd.

Azië, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten werden gedomineerd door socialistische en nationalistische bewegingen die geallieerd waren met de Sovjet-Unie en gevormd waren door haar communistische ideologieën. Het enige dat de val van de Sovjet-Unie teweegbracht, was het afsnijden van een deel van de financiering. Het moedigde China ook aan om de plaats van Rusland in te nemen als een veel geloofwaardiger rivaal van de Verenigde Staten en het Westen.

Maar het was niet China dat de mantel van de Sovjet-Unie overnam: het waren de islamisten, van wie we veel ervan hadden gekoesterd als anticommunisten. Van Iran tot de Moslim Broederschap, zij waren degenen met een globale visie, een talent voor het leiden van geheime organisaties en een moorddadig geloofssysteem dat net zo fascinerend was voor zijn aanhangers als het communisme was voor volgelingen eerder in de 20e eeuw.

Terwijl de meeste mensen WO III nog steeds zien als een grandioos fenomeen waarin kernwapens uit de lucht zullen vallen en een giftige woestenij vol rondslingerende zombies zullen achterlaten, werd de echte wereldoorlog al uitgevochten voordat velen van ons geboren waren. WO III lijkt inderdaad op Oekraïne, maar het lijkt ook op Vietnam en op Iran dat 40 jaar geleden de Marinierskazerne bombardeerde. En het is ook China dat onze technologische geheimen steelt en ons bestookt met propaganda.

WO III is kleinschalig en diep. Het zijn compacte proxyoorlogen die niet tot een nucleaire uitwisseling leiden. Het is informatieoorlog die onze zwakheden uitbuit en het is ideologisch, economisch en sociaal. In plaats van kernexplosies zijn het kleine territoriale conflicten, zijn het beïnvloeders op sociale media die leugens verspreiden en zijn het hackaanvallen. Het is de dood door duizend sneden in plaats van één grote klap.

De winnaars en verliezers van de eerste twee wereldoorlogen werden door hun geschiedenis geconditioneerd om aan een wereldoorlog te denken als iets apocalyptisch, maar WO III zoals het nu is, wordt uitgevochten door naties en bewegingen die aan de zijlijn stonden of een bijrol speelden in die conflicten, maar die de naoorlogse strategieën van die oorlogen hebben geabsorbeerd dat terrorisme, guerrillaoorlogvoering, beïnvloedingscampagnes, economische oorlogvoering en beperkte vijandelijkheden betere ju-jitsu-grepen zijn tegen grote mogendheden.

De WOIII die zovelen zich voorstelden is er nooit gekomen omdat we het slachtoffer waren van ons eigen succes. Met of zonder kernwapens, niemand wilde een onbeperkte wereldoorlog tegen ons voeren, dus vonden ze manieren om ons te ondermijnen, om ons vast te binden en om ons mee te slepen in kleine oorlogen. Ze richtten zich op het ondermijnen van ons moreel, het breken van onze samenleving, het tegen ons opzetten van onze jeugd, het corrumperen van onze moraal, het opkopen van onze economie en het binnenvallen van ons door middel van immigratie.

Terwijl we nog steeds wachten op het begin van een grote oorlog, hebben onze vijanden deze al gewonnen. De Derde Wereldoorlog is begonnen en we zijn hem aan het verliezen omdat we wat er om ons heen gebeurt niet als een oorlog zien.

En dus vechten we nooit echt terug.

Een wereldoorlog speelt in op onze sterkte, en onze vijanden van de Sovjet-communisten uit de Koude Oorlog tot de Chinese communisten van vandaag, van de lokale en internationale marxistische en islamistische coalities, buiten liever onze zwakheden uit. We hebben misschien wel het sterkste leger, maar de slechtste binnenlandse veiligheid. Niets houdt buitenlandse vijanden tegen om ons te beroven, te bestelen of gewoon de grens over te lopen. We haten het idee van oorlog dus we kopen onze vijanden om zodat ze ons met rust laten, onze burgers die ze gegijzeld hebben terug te geven en hun harten en gedachten winnen.

Waarom zou je het opnemen tegen een Abrams tank of een A-10 als je onze politici kunt omkopen, onze universiteiten kunt corrumperen en terroristische groeperingen kunt financieren om ons overal ter wereld aan te vallen. Dat is de echte WO III.

Amerikanen hebben de zwakheid om te denken dat de geschiedenis begint en eindigt, dat ze explodeert in wereldveranderende gebeurtenissen, terwijl de geschiedenis slechts een verslag is van de dingen die om ons heen gebeuren. De wereldoorlogen waren geen abrupte cataclysmen die het verleden en de toekomst van elkaar scheidden, ze lagen in het verlengde van gebeurtenissen die al aan de gang waren. Oorlog markeert periodes in de tijd, maar de afwezigheid van grote oorlogen is geen afwezigheid van geschiedenis: het betekent alleen dat ze op een andere manier worden uitgevochten.

Onze ongezonde obsessie met de Derde Wereldoorlog heeft ons maar al te vaak blind gemaakt voor wat er om ons heen gebeurt. We namen het islamitische terrorisme niet serieus omdat onze vijanden te klein en te achterlijk leken. En we bekijken kleine oorlogen alleen in termen van het risico dat ze ontploffen in grote oorlogen, alsof de enige oorlogen die er echt toe doen, de oorlogen zijn die kunnen leiden tot de 'Grote Oorlog'.

In plaats van een oorlog te voeren zoals we ons die voorstellen, moeten we klaar zijn om de oorlogen te winnen waarin we zitten.

Daniel Greenfield, een Shillman Journalism Fellow bij het David Horowitz Freedom Center, is een onderzoeksjournalist en schrijver die zich richt op radicaal links en islamitisch terrorisme.

Bron: World War III is Here and We’re Losing It | Frontpage Mag