www.wimjongman.nl

(homepagina)


Omhoog kijken tijdens het afsluiten.

Door Terry James op: 16 augustus 2023

( )

Photo by M.T ElGassier on Unsplash

Er is een gevoel onder de lezers dat de volgende spreekwoordelijke schoen gaat vallen, dat wil zeggen dat er iets groots staat te gebeuren, of gaat doorbreken, of hoe je het ook wilt uitdrukken.

Met alle beweging in de wereld die, vanuit spiritueel perspectief, elke dag de moraal aanvalt, komt er een angst die ik consequent hoor uiten. Het gaat ongeveer zo: "Ik hoop dat de opname plaatsvindt voordat ze ons allemaal in de gevangenis kunnen stoppen, of erger."

De angst komt in verschillende bewoordingen naar voren, maar de angst is er en neemt toe. En met alles wat er aan de hand is, kun je het er niet helemaal mee oneens zijn dat zulke zorgen niet enigszins gerechtvaardigd zijn.

Ikzelf wil niet opgaan in het politieke proces. Ik ben al eerder te veel opgeslokt door zulke "hoop" en realiseer me nu dat het niet de aardse politiek is, maar de hemelse profetische waarheid waarop we onze hoop moeten baseren. Hoop in de toekomst, ja, maar ook hoop in de nabije toekomst.

Als we echter naar de politieke situatie kijken, zien we dat onze natie uit haar voegen valt. We verliezen de constitutionele republiek waarvan Benjamin Franklin ooit zei dat we die hadden - als we die konden behouden. De manier waarop deze presidentiële regering en haar Ministerie van Justitie hun ambtelijke macht gebruiken om mensen te vernietigen om hun absolute heerschappij te bereiken is inderdaad verontrustend, zo niet angstaanjagend.

De manier waarop de mainstream media de partijlijn van die DC cabal volgt en uitvoert, lijkt nu op de propagandistische machine van Goebbels uit de nazi-jaren. De schaamteloosheid waarmee de grondwet wordt genegeerd en uitgehold zou de denkende Amerikaanse burger op zijn zachtst gezegd reden tot zorg moeten geven.

En nu wordt er steeds meer gezegd dat er een nieuwe pandemie op komst is. Het is alsof we via datzelfde propagandasysteem worden voorbereid op een pestepidemie die nog gewelddadiger is dan de zogenaamde COVID-pandemie. Dat was vrijwel zeker een test om te kijken in hoeverre de Amerikanen en de rest van de wereld zich eraan zouden houden. Helaas lijkt het in veel opzichten succesvol te zijn geweest.

De machten van Efeziërs 6:12 - zowel demonische als menselijke volgelingen - hebben dit land en andere naties, geloof ik, veranderd op manieren die Satan een pad hebben geëffend om zijn man van de zonde aan de macht te brengen.

Door de lockdowns zitten sommigen nog steeds opgesloten in hun huizen hier en over de hele wereld, ofwel verboden om op een normale manier de wereld in te gaan door een regeringsbevel, ofwel voortdurende angst die mensen hebben om blootgesteld te worden aan hun omgeving.

In dat opzicht gebruiken de volgelingen de leugen over klimaatverandering om de mensheid nog meer op te sluiten zoals zij willen, terwijl het World Economic Forum en andere Luciferiaanse organisaties doorgaan met het implementeren van hun blauwdruk zoals die is verwoord in de Agenda 30 plannen.

Deze planning wordt enigszins blootgelegd in het volgende.

Covid was slechts de test voor wat de WHO de volgende keer van plan is. Het World Economic Forum (WEF), geleid door Klaus Schwab, is ook betrokken bij het speerpunt van het plan, dat de Daily Exposé als volgt beschrijft:

"Het 'Pandemieverdrag' van de WHO zal zich niet alleen bezighouden met pandemieën. Het introduceert wereldwijd de 'One Health'-ideologie. Dit concept erkent de onderlinge afhankelijkheid van de gezondheid van mens en dier en het verband met het milieu.

"Door deze 'One Health'-agenda zal de WHO de bevoegdheid krijgen om beslissingen te nemen over zaken die betrekking hebben op het milieu (waaronder uitstoot van broeikasgassen, vervuiling en ontbossing), de gezondheid van dieren (bijv. vee) en de gezondheid van mensen (waaronder vaccinaties, sociale determinanten en bevolkingsverplaatsingen). Met deze uitgebreide bevoegdheden zou de WHO gemakkelijk een klimaat- of milieunoodtoestand kunnen uitroepen en lockdowns kunnen afdwingen." Patricia Harrity, Expose, "Next On the Agenda Towards Totalitarianism.....Climate Lockdowns!" 8/4/23)

Zoals eerder gezegd, zeggen degenen die spiritueel zijn afgestemd op wat er gaande is vaak dat ze hopen dat de vervoering plaatsvindt voordat we allemaal opgesloten worden - en niet alleen in de zin van opgesloten worden in onze huizen. Er komt een tijd dat er iemand ten tonele zal verschijnen die erger is dan Adolf Hitler en zijn nazi-verschrikkingen.

Maar we weten één ding waar we troost uit kunnen putten. God heeft ons niet bestemd voor die tijd - de zeven jaar van de Verdrukking waarin de hele wereld op de meest gruwelijke manier zal worden opgesloten.

We moeten omhoog kijken - omhoog kijken naar onze "gezegende hoop" (Titus 2:13). Wanneer we precies zien wat we zien door middel van de goddeloosheid die de weg voorbereidt voor de Antichrist, instrueert Jezus ons wat we moeten doen:

"En wanneer deze dingen beginnen te geschieden, ziet op en heft uw hoofden op, want uw verlossing is nabij" (Lucas 21:28).

Bron: Looking Up While Locking Down :: By Terry James - Rapture Ready