www.wimjongman.nl

(homepagina)


Nuttige idioten voor Hamas in de VS en Europa

door Bassam Tawil - 13 november 2023

( )

Deze demonstranten, die zich zo deugdzaam lijken te voelen, sturen een boodschap naar de terroristische groeperingen dat mensen in het Westen geweld, terrorisme en de Jihad (heilige oorlog) gelukkig steunen, niet alleen tegen Israël en Joden, maar ook tegen christenen, alle "ongelovigen", in Europa, de Verenigde Staten en het Westen. Afgebeeld: Demonstranten protesteren tegen Israël op de Brooklyn Bridge in New York City op 7 november 2023. (Foto door Kena Betankur/AFP via Getty Images)

De "pro-Palestijnse" demonstraties die de afgelopen dagen hebben plaatsgevonden in de VS en sommige Europese landen gaan allemaal over het haten van Israël en Joden, niet over het helpen van de Palestijnen - vooral degenen die sinds 2007 leven onder de heerschappij van de door Iran gesteunde terreurgroep Hamas in de Gazastrook.

Mensen die echt pro-Palestijns zijn, zouden demonstreren voor leiders die geen miljarden aan internationale hulp wegsluizen, die niet op hen schieten als ze in veiligheid proberen te vluchten, die geen wapens en munitie opslaan in en bij hun huizen en scholen.

In plaats van de uitroeiing van Israël te steunen, zouden de demonstranten moeten oproepen tot de uitroeiing van Hamas, waarvan de leden twee miljoen Palestijnen gegijzeld houden, terwijl hun leiders luxueus leven in hotels in Qatar.

In plaats van op te roepen tot genocide tegen Joden en de vernietiging van Israël, zouden de "pro-Palestijnse" demonstranten moeten oproepen tot de bevrijding van de Gazastrook - van Hamas, dat een nieuwe nakba (catastrofe) heeft gebracht over twee miljoen Palestijnen die daar wonen, en waarvan de mensen eindelijk beginnen te praten over hun wanhoop over hun eigen wrede leiderschap daar.

Het verspreiden van hatelijke boodschappen tegen Israël maakt iemand nog niet "pro-Palestijns". Decennialang hebben Hamas en andere radicale Palestijnse groepen voortdurend genocidale oproepen en aanvallen tegen Israël gedaan. Heeft dat de Palestijnen geholpen? Helemaal niets.

De demonstranten in de VS en sommige Europese landen hebben leugens tegen Israël herhaald zonder ook maar een greintje schuld toe te wijzen aan Hamas, of zelfs aan zijn meesterbrein, Iran.

Zulke demonstraties bereiken maar één ding: ze moedigen terreurmeesters als Hamas, Al-Qaeda, Islamitische Staat aan -- en een Iran dat op het punt staat kernbommen te hebben waarmee het Westen kan worden aangevallen of gechanteerd.

Zulke demonstranten, die zich zo deugdzaam lijken te voelen, sturen een boodschap naar de terroristische groeperingen dat mensen in het Westen gelukkig zijn met geweld, terrorisme en de Jihad (heilige oorlog) steunen, niet alleen tegen Israël en Joden, maar ook tegen christenen, alle "ongelovigen," in Europa, de Verenigde Staten en het Westen.

Twee dagen na het bloedbad van Hamas op 7 oktober - compleet met een baby levend gebakken in een oven, en andere kinderen levend verbrand of onthoofd, evenals ontvoeringen en massamoorden - zwaaiden "pro-Palestijnse" demonstranten op Times Square in New York met Palestijnse vlaggen en scandeerden: "Verzet is gerechtvaardigd", "Globaliseer de intifada", "Vernietig de zionistische kolonistenstaat" en "Van de rivier tot aan de zee zal Palestina vrij zijn".

Degenen die scanderen "Van de [Jordaanse] rivier tot de [Middellandse] zee, Palestina zal vrij zijn" echoën het handvest van Hamas, dat oproept tot de uitroeiing van Israël en het te vervangen door een islamitische staat:

"Het land Palestina is een islamitische Waqf gewijd aan toekomstige moslimgeneraties tot de Dag des Oordeels. Het, of een deel ervan, mag niet worden opgegeven. Geen enkel Arabisch land, noch alle Arabische landen, noch enige koning of president, ook niet al de koningen en presidenten... bezitten het recht om dat te doen." (Artikel 11)

Gaza is in feite volledig vrij van Joden sinds 2005, toen het -- onvoorwaardelijk -- aan de Gazanen werd gegeven, zodat zij een "Singapore aan de Middellandse Zee" konden bouwen. In plaats daarvan bouwden ze een terreurstaat.

Deze "pro-Palestijnse" demonstranten hebben Hamas niet eens de schuld gegeven voor het beginnen van de oorlog. Voor de demonstranten "begon het allemaal toen Israël terugvuurde".

Als de "pro-Palestijnse" demonstranten de Palestijnen echt willen helpen, dan kunnen ze beginnen met het aan de kaak stellen van de oorlogsmisdaden die Hamas heeft begaan -- tegen Joden, Christenen en Moslims, op 7 oktober.

Als de "pro-Palestijnse" demonstranten in de straten van New York, Washington en Londen de Palestijnen echt zouden willen helpen, dan zouden ze met hun bloederige vinger naar Hamas wijzen. Ze zouden de Palestijnen die in vrede en veiligheid willen leven een enorme dienst bewijzen. Hoewel veel Palestijnen in de Gazastrook Hamas en zijn genocide steunen, zijn veel anderen fel gekant tegen Hamas. In de afgelopen jaren zijn duizenden mensen de Gazastrook ontvlucht naar Europa, waar ze hopen op een beter leven - zoals dat van de demonstranten - waar ze niet bang hoeven te zijn dat er om twee uur 's nachts op de deur wordt geklopt of dat hun regering raketwerpers naast hun speelplaatsen en huizen neerzet. Op een recente video is te zien hoe een Gazaanse vrouw zegt: "Die klootzakken van Hamas," voordat een man zijn hand over haar mond klemt.

Waarom negeren de demonstranten het feit dat Hamas de Gazastrook sinds 2007 in verschillende oorlogen met Israël heeft gestort? Waarom negeren de demonstranten het feit dat Hamas de Gazastrook heeft veranderd in een wapenopslagplaats en een basis voor de wereldwijde Jihad en terrorisme? Waarom negeren ze het feit dat Hamas in plaats van ziekenhuizen en scholen te bouwen, wapens heeft gemaakt, een uitgebreid netwerk van tunnels voor zijn manschappen heeft gebouwd en raketten en geavanceerde wapens de Gazastrook heeft binnengesmokkeld?

Waar waren de "pro-Palestijnse" activisten in de VS, Canada en Europa toen leden van Hamas mensenrechtenschendingen begingen tegen hun eigen mensen -- hen dwongen om in de vuurlinie te liggen zodat hun dode lichamen getoond konden worden aan televisieploegen? Waar waren de "pro-Palestijnen" activisten toen Hamas Palestijnse journalisten en mensenrechtenactivisten arresteerde, martelde en vermoordde? Waar waren de demonstranten toen Hamas honderden Palestijnen sloeg en arresteerde die de afgelopen jaren de straat op gingen om te protesteren tegen de economische ontberingen en de financiële corruptie van Hamas? Waarom leven de drie topleiders van Hamas - allemaal miljardairs - luxueus in vijfsterrenhotels in Qatar? Waar zijn de "pro-Palestijnse" demonstranten daarvoor?

De leiders van Hamas, een terroristische groepering, zijn blijkbaar zo blij met de steun die ze krijgen uit de straten van Washington, New York en Londen dat ze het nodig vonden om een verklaring uit te geven waarin ze de anti-Israël demonstranten bedanken:

"Wij, van de Islamitische Verzetsbeweging (Hamas), juichen de massabeweging, marsen en solidariteitsevenementen toe die plaatsvonden... in verschillende Amerikaanse steden en Westerse hoofdsteden," kondigden ze eind oktober aan in een verklaring. Hamas riep de Westerse demonstranten op om "alle vormen van volksverzet [tegen Israël] te escaleren." Kortom, Hamas roept de Westerse demonstranten op om zich als terroristen bij hen aan te sluiten in hun Jihad tegen Israël en de Joden. Uiteindelijk zal het ook tegen christenen en alle "ongelovigen" zijn. "Eerst de zaterdagmensen," luidt het jihad-gezegde, "dan de zondagsmensen."

De mullahs die Iran regeren, met Hamas op sleeptouw, zien de demonstraties in de VS, Canada en Europa ongetwijfeld enkel als een daad van solidariteit met hen, en steun voor het bloedbad van 7 oktober, als slechts de eerste stap van hun plan: de hegemoon van het Midden-Oosten worden, alvorens "de Revolutie te exporteren" wereldwijd.

Landen en groepen die terroristische aanslagen plegen zien de anti-Israël demonstraties als een uitbreiding van hun oorlog tegen het Westen.

In de afgelopen weken heeft Iran minstens 48 aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse troepen in Syrië en Irak. Meer dan 46 Amerikaanse militairen zijn gewond geraakt, velen met traumatisch hersenletsel. Sinds het aantreden van Biden heeft Iran minstens 131 aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse troepen in Syrië en Irak (83 vóór maart; 48 erna). Deze aanvallen lijken deel uit te maken van een Russisch-Iraans -- en de laatste tijd ook communistisch Chinees -- plan om de VS helemaal uit het Midden-Oosten te verdrijven, misschien zodat de olie alleen voor hen beschikbaar blijft. Een paar vergeldingsaanvallen van de VS op onbemande Iraanse wapendepots lijken geen afschrikkend effect te hebben gehad.

Ondertussen doen de "pro-Palestijnse" demonstranten zich voor als vredeszoekers. In feite vieren ze terrorisme en imperialisme -- islamitisch imperialisme -- dat de territoriale overwinningen van Iran met geweld wil uitbreiden, niet alleen in heel Syrië, Libanon, Israël en Irak, maar ook door Jemen, Saoedi-Arabië en Zuid-Amerika op weg naar de "Grote Satan", de Verenigde Staten. De Iraniërs zijn al geïnfiltreerd in Venezuela en hebben elkaar ontmoet op Cuba om te praten over de "confrontatie met het Yankee-imperialisme".

Blijkbaar beseffen deze vredelievende demonstranten niet hoe destructief ze zijn voor zichzelf en hun vrije manier van leven -- economisch, seksueel en verbaal -- ze lijken niet eens hun eigen diepgewortelde onverdraagzaamheid en antisemitisme te zien, of de moeite te nemen om een minuut na te denken over hoe het leven er eigenlijk voor hen uit zou zien als ze in Gaza, Beiroet, Damascus of Teheran zouden wonen. Het is gemakkelijk om een demonstrant te zijn in Londen, Washington DC of New York.

Ondanks alle beweringen van het tegendeel, zijn dit geen pro-Palestijnse bijeenkomsten. Dit zijn haatmarsen van mensen die uit zijn op de vernietiging van Israël en het Westen. Vergis je niet: degenen die nu tegen Israël protesteren, pleiten voor een totalitaire manier van leven, voor armoede - behalve voor de leiders natuurlijk - en voor hetzelfde soort utopie dat nu wordt nagestreefd door de burgers van Iran, Noord-Korea, Afghanistan, Cuba, Venezuela... en Gaza.

Bassam Tawil is een Arabische moslim uit het Midden-Oosten.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2023 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Hamas's Useful Idiots in the U.S., Europe :: Gatestone Institute