www.wimjongman.nl

(homepagina)


Netanyahu, nu is het beste moment om te handelen

Israël moet de beleidsverandering geconcentreerd doorvoeren en zich door het koor van internationale kritiek heen ploegen.

Door David M. Weinberg - 8 januari 2023

De ongerechtvaardigde wilde reactie op de belangrijke 13 minuten durende beklimming van de Tempelberg door minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir deze week vertelt ons één ding: De wereld houdt Israël en vooral Israëls nieuwe regering in volledige minachting. Zij denkt dat zij Israël kan voorschrijven hoe het de heiligste plaats (voor Joden) ter wereld moet beheren, hoe het moet bepalen wie een Jood is, waar Israëli's wel en niet mogen wonen of zich mogen "vestigen", wanneer de Israëlische politie en het leger het vuur mogen openen tegen terroristen, en nog veel meer. De wereld (inclusief een groot deel van de Joodse wereld, die sterk links-progressief is) zal bezwaar maken tegen bijna elk beleid waarvoor de nieuwe Israëlische regering is gekozen.

Mijn conclusie: smeed het ijzer nu het heet is. De nieuwe regering moet snel haar belangrijkste veranderingen doorvoeren nu zij nog relatief eensgezind is, en de wereld nog staat te trillen. Een koor van internationale veroordelingen zal hoe dan ook volgen, en Israël kan nu beter geconcentreerd door deze aanval heen ploegen.

Minister van Justitie Yariv Levin heeft precies deze weg ingeslagen door een cluster van juridische hervormingen in te voeren die in één klap het machtsevenwicht tussen de rechterlijke macht, de wetgevende macht en de regering op de juiste manier zullen herstellen. Niet alles wat hij voorstelt is volkomen verstandig en zal de Knesset ook niet precies zo passeren. (Een opheffing van het Hooggerechtshof met 61 stemmen is bijvoorbeeld te ver gezocht; 70+ stemmen zou verstandiger zijn). Maar het veranderen van de manier waarop rechters worden gekozen en het opheffen van de mogelijkheid voor het Hooggerechtshof om super-subjectief en in een opwelling wetgeving van de Knesset te verwerpen als "onredelijk" of "onevenwichtig" is het allang tijd. Geen enkel ander land ter wereld heeft een Hooggerechtshof dat zo onevenwichtig en imperatief is. Israël moet zijn wettelijke hervormingen naar eigen goeddunken doorvoeren.

Bovendien had de manier waarop de Tempelberg wordt beheerd allang veranderd moeten worden. De zogenaamde "status quo", die werd ingesteld na de Zesdaagse Oorlog toen Joden en Christenen bijna altijd toegang hadden tot de heilige berg zonder beperkingen op dagen en uren, net als Moslims, is al lang dood - gedood door Palestijns en Islamitisch geweld, opruiende preken en woedend ontkenningsdenken, schandalige archeologische misdaden, administratieve agressie van de Waqf, en strijdlustige Jordaanse missies.

Op de onmiddellijke agenda staat een voorstel om de toegang voor Joden tot de Tempelberg uit te breiden. Momenteel mogen Joden alleen van zondag tot en met donderdag een paar uur per ochtend de Tempelberg bezoeken onder streng en vaak onbarmhartig toezicht van de Waqf, en mogen zij dat slechts via één van de negen toegangspoorten naar de berg. (Dat is de Moghrabi-poort, waarvan de vervallen en gammele toegangsbrug volledig herbouwd moet worden, ondanks Jordaanse bezwaren). Israël moet deze beperkingen terugdraaien en terugkeren naar de "status quo".

En nu we het er toch over hebben: ik ben sterk gekant tegen elke gedachte om de islamitische eredienst in de moskee op de Tempelberg te verstoren. Maar dat betekent niet dat de Joodse rechten op die plaats gedelibereerd, vernederd en verworpen moeten worden, of dat de Waqf zijn apocalyptische oorlog tegen Israël zonder terughoudendheid kan voeren.

Ik ben ook tegen alle extremisten, maar Ben-Gvir heeft geen status quo geschonden door de Tempelberg te bezoeken. Vorige Israëlische ministers van openbare veiligheid bezochten ook de Tempelberg. En als de Jordaanse en Britse kroonprinsen en de Turkse minister van Buitenlandse Zaken ongestoord de Tempelberg kunnen bezoeken, dan zou iedere Israëlische ambtenaar, rabbijn of officier dat ook moeten kunnen.

Elke westerse woordvoerder die de moderne bloedspreuk herhaalt over Israëli's die een islamitische heilige plaats "schenden" of "het Nobele Heiligdom bestormen" is aan het bazelen en het rechtvaardigen van Palestijns geweld.

Het volgende punt op de agenda is de ontmanteling van Khan al-Ahmar, de doelbewust provocerende en illegale bedoeïenennederzetting aan de oostelijke rand van Jeruzalem, die is gefinancierd en verdedigd door brutale buitenlandse indringers - de Europese regeringen. De nederzetting is bedoeld om de Israëlische ontwikkeling van het uiterst belangrijke E-1 kwadrant, dat Jeruzalem met Maaleh Adumim (en vandaar met de strategische Jordaanvallei) verbindt, te blokkeren, en moet daarom worden verplaatst. De krakers hebben al meer dan tien jaar beroep aangetekend bij Israëlische rechtbanken, tot aan het Hooggerechtshof toe, en zelfs dat liberale hooggerechtshof heeft de weg vrijgemaakt voor vastberaden Israëlische actie. Maar met aanmoediging van de Europese Unie en onder druk van de Palestijnse Autoriteit hebben de krakers elk genereus Israëlisch hervestigingsvoorstel afgewezen. Israël moet Khan al-Ahmar ontmantelen, en ondertussen moet de IDF ook optreden tegen acht dozijn andere illegale Palestijnse nederzettingen in zone C.

Bovendien moeten de verantwoordelijkheden van de recalcitrante en ondoeltreffende Civiele Administratie van het Ministerie van Defensie in Judea en Samaria worden overgedragen aan andere Israëlische ministeries. Dit is nodig om illegale Palestijnse activiteiten (van oorlogszuchtige nederzettingen tot vervuiling, waterdiefstal en vernietiging van archeologische schatten) een halt toe te roepen; om de Israëlische inwoners van Judea en Samaria veel betere diensten te verlenen; en om snel vooruitgang te boeken met infrastructuurprojecten (zoals wegen, rioolwaterzuiveringsinstallaties en industrieterreinen) ten behoeve van zowel Israëli's als Palestijnen.

Een geheel andere richting is de dringende hervorming van het Israëlische onderwijsstelsel. Dit begint met het terugdraaien van de onlogische bezuinigingen op de verplichte studie van de geesteswetenschappen en de joodse geschiedenis op de middelbare school, zoals aangekondigd door de verschrikkelijke vorige minister van Onderwijs, Yifat Shasha-Biton. Het gaat verder met een herstructurering van het financieringssysteem, zodat schooldirecteuren meer speelruimte krijgen bij het aannemen en ontslaan van leraren en bij het kiezen van buitenschoolse activiteiten.

Op economisch gebied moet resoluut worden opgetreden om een einde te maken aan de schandalige belastingdruk op kleine en middelgrote Israëlische bedrijven, die 23% belasting betalen, terwijl hightechbedrijven een heleboel belastingvoordelen krijgen, wat leidt tot een effectief belastingtarief van slechts 13%. Kleine bedrijven en grote hightechbedrijven zouden beide belastingen van ongeveer 17-20% moeten betalen, niet meer en niet minder.

Links Israël en de ultraliberalen in het buitenland schreeuwen al dat de juridische hervormingen om de macht in evenwicht te brengen "het einde van de democratie zullen betekenen", dat de opheffing van de beperkingen op de Tempelberg "een regionale oorlog zal veroorzaken", dat de hervestiging van Khan al-Ahmar "een nieuwe intifada zal veroorzaken", dat de desinvestering door het Ministerie van Defensie van de Civiele Administratie in Judea en Samaria "een oorlogsmisdaad van permanente bezetting zal vormen", dat onderwijshervormingen het schoolsysteem zullen "corrumperen" en het Jodendom zullen "opdringen" aan het publiek, dat belastinghervorming Israëls high-tech sector zal "verzwakken" en Israëls toekomst zal "hypothekeren" - maar dit alles is gewoon niet waar. De beste handelwijze van Israël zou zijn om door de overspannen kritiek heen te ploegen en zo snel mogelijk beleidswijzigingen door te voeren. De regering van premier Benjamin Netanyahu moet het ijzer snel smeden nu het nog heet is. Wat niet in de komende 6-12 maanden wordt gedaan, zal verzanden in intern gekibbel of worden belemmerd door opeenstapeling van buitenlandse druk.

Bron: Netanyahu, now is the best time to act - www.israelhayom.com