www.wimjongman.nl

(homepagina)


De Naties Woeden

Door Hal Lindsey op 27 maart 2023

Het moderne Israël viert binnenkort zijn 75e verjaardag. Die 75 jaar zijn vol moeilijkheden en tragedies geweest. Maar ze zijn ook een tijd geweest van verbazingwekkende wonderen. De Zesdaagse Oorlog van 1967 geeft een spectaculair beeld van Gods werk in de moderne tijd. Er zijn honderden verhalen dat God in die oorlog het soort wonderen deed dat Hij deed in de dagen van Abraham, Mozes en David. Maar dat hoeft ons niet te verbazen, want het wonderbaarlijke doortrekt de hele geschiedenis van het moderne Israël.

Vorige week sprak ik in deze ruimte over de reactie van de wereld op dit wonder. De Verenigde Naties hebben het officieel een "catastrofe" genoemd. Op 30 november vorig jaar nam de VN een resolutie aan om "Nakba-dag" ("de dag van de catastrofe") te herdenken. Die herdenking zal gedeeltelijk plaatsvinden tijdens "een evenement op hoog niveau" in de Algemene Vergaderzaal van het gebouw van de Verenigde Naties in New York City.

De Nakba verwijst specifiek naar de Palestijnen die tijdens de Arabische oorlog tegen Israël in 1948 vluchteling werden. Maar de nieuwe Israëlische regering heeft hen niet verdreven. De Arabische landen bevolen hen te vertrekken. VN-resoluties in 1947 stelden een plan op voor twee staten - een Joodse en een Arabische. Israël accepteerde deze regeling, maar de Arabische landen verwierpen deze. Zij kozen ervoor de Verenigde Naties te trotseren en in plaats daarvan oorlog te voeren met Israël.

Vergeet niet dat de Arabische naties in die periode meer Joden hebben verdreven (meer dan 810.000) dan het aantal Palestijnen dat Israëlische landen verliet (710.000). Gehoor gevend aan de valse beloften van de binnenvallende Arabische legers, kozen de Palestijnen ervoor Israël te verlaten. Maar Joden werden gedwongen Arabische naties te verlaten.

De duidelijke onrechtvaardigheid jegens Israël in dit alles verbijstert de geest. Waarom? Welke mysterieuze kracht zet mensen aan tot de onredelijke Jodenhaat die zoveel van de wereld gedurende zoveel eeuwen heeft gekenmerkt?

Psalm 2:1 (NKJV) vraagt: "Waarom woeden de volken, en beramen de mensen iets nutteloos?"

Gaat deze woede over Joden, of gaat het over iets diepers? De volgende twee verzen van de 2e Psalm geven het antwoord. "De koningen der aarde stellen zich op, en de machthebbers beraadslagen samen, tegen de Heer en tegen zijn gezalfde."

Deze Psalm toont de leiders van de wereld die samen tegen God samenspannen. De woorden "en tegen zijn gezalfde" hebben een onmiddellijke en een lange termijn betekenis. In het eerste geval is het een verwijzing naar de toenmalige koning van Israël, waarschijnlijk David. Maar "gezalfde" betekent letterlijk "Messias". Op lange termijn betekent dit Jezus. Hun woede tegen Israël, de Joden en het Jodendom is eigenlijk een woede tegen God de Vader en God de Zoon.

In de wereldgeschiedenis heeft God op bijzondere wijze door de natie Israël gewerkt. Door Israëls profeten sprak God tot de wereld. En toen de tijd rijp was, zond God via Israël zijn eniggeboren Zoon naar de wereld. Op beide manieren koos God Israël als poort voor Zichzelf in onze wereld. Hij had het kunnen doen zoals Hij wilde, maar Hij verkoos het zo te doen. Hij koos Abraham, Izaäk, Jakob en hun nakomelingen.

Hoewel ook zij herhaaldelijk tegen God in opstand zijn gekomen, nemen zij nog steeds een bijzondere plaats in in Gods plan voor de planeet aarde. Zij hebben een enorme prijs betaald voor hun rebellie en doen dat nog steeds, maar hun plaats in Gods plan zal nooit veranderen. Daarom stookt Satan herhaaldelijk de koninkrijken van de wereld tegen hen op.

De Bible Exposition Commentary van Warren W. Wiersbe verwoordt het goed. "Van de toren van Babel tot de kruisiging van Christus en de slag bij Armageddon, beschrijft de Bijbel de dwaze en vergeefse opstand van de mensheid tegen de wil van de Schepper." Vandaag uit die opstand zich vaak in blinde haat tegen Israël.

Bron: Hal Lindsey