www.wimjongman.nl

(homepagina)


Israëlisch Mossad-hoofd bedreigt 'hoogste echelon' van Iraanse leiders; waarschuwt voor groeiend militair bondgenootschap tussen Rusland en Iran

Door Erick Stakelbeck op 14 september 2023

()

Het hoofd van de Israëlische Mossad, David Barnea, heeft zondag tijdens een conferentie over terrorismebestrijding in Herzliya, Israël, een grimmige waarschuwing doen uitgaan naar de Iraanse topleiders. Barnea uitte zijn bezorgdheid over de groeiende militaire allianties tussen het Iraanse regime en Rusland en legde uit hoe dit partnerschap Israël bedreigt.

Er waren veel hoofdpunten uit deze toespraak, maar ik ga het opsplitsen in drie categorieën die je moet weten:

  • Nummer één - Barnea verklaarde dat de Mossad sinds het begin van dit jaar niet minder dan 27 Iraanse terreurcomplotten tegen Israëliërs en Joden over de hele wereld heeft opgebroken.
  • Nummer twee - Hij uitte wat ik beschouw als een directe bedreiging aan het adres van het Iraanse regime, in het bijzonder, wat hij het "hoogste echelon" van het Iraanse leiderschap noemde.
  • Nummer drie - Barnea sprak zijn grote bezorgdheid uit over een groeiende militaire alliantie tussen het Iraanse regime en Rusland, de quid pro quo, en hoe dit een directe bedreiging vormt voor de staat Israël.

Laten we beginnen met David Barnea's opmerkingen over 's werelds grootste sponsor van terrorisme, het Iraanse regime, en hun 27 complotten over de hele wereld gericht tegen Joden sinds 1 januari 2023. Barnea legde uit dat deze samenzweringen en de richtlijnen rechtstreeks "doorgegeven zijn door de Opperste Leider," Ayatollah Khomeini. Dus dat is een grote afleiding.

Denk aan het wereldwijde bereik van deze complotten. Zo uit mijn hoofd zijn er de afgelopen maanden terreurcomplotten ontmanteld in Griekenland, Cyprus, Turkije en Azerbeidzjan. Barnea zei dat de 27 complotten die dit jaar zijn verijdeld een duidelijke toename betekenen.

Het Iraanse regime wordt steeds stoutmoediger en vastberadener in zijn pogingen om Israëlische en Joodse belangen over de hele wereld te treffen.

Dit brengt ons bij het tweede punt, Barnea uitte wat ik beschouw als een directe bedreiging aan het adres van het Iraanse regime. Hij zei:

Iran blijft terreur uitoefenen onder de dekmantel van proxyteams, en gelukkig voor de Iraniërs zijn hun complotten verijdeld. Waarom zeg ik gelukkig voor de Iraniërs? Omdat we tot nu toe alleen de hand hebben gelegd op de agenten en commandanten achter de complotten.

Ik wil graag van dit podium gebruik maken om te verklaren dat elk kwaad dat Israëliërs of Joden wordt aangedaan, op welke manier dan ook, en ik bedoel op welke manier dan ook, zowel via proxy's als via Iraniërs, een reactie zal uitlokken tegen de Iraniërs die de terroristen hebben gestuurd en de beleidsmakers die de terreureenheden toestemming hebben gegeven om de complotten uit te voeren, van onder tot boven. Ik meen wat ik zeg. De prijs zal geëist worden van TRI diep in Iran, in het hart van Teheran.

Onze boodschap is luid en duidelijk, en vastbesloten: Vergis je niet, jullie die besloten hebben de teams te sturen. Wees ervan verzekerd dat we jullie te pakken krijgen en dat het recht zal zegevieren. Dit is in het verleden bewezen en in de toekomst zullen we het naar een hoger niveau tillen.

Barnea maakte heel duidelijk dat Israël zich zal richten op de leiders van terreurcellen en ook op de leiders van die leiders. Dat betekent wat hij noemde het "hoogste echelon" van het Iraanse regime "in het hart van Teheran."

Het regime is dus duidelijk op de hoogte, niet dat ze in het verleden de memo hebben gekregen. Niettemin, mensen kijk naar de staat van dienst. In november 2020 werd Mohsen Fakhrizadeh, het hoofd van het Iraanse nucleaire programma - eigenlijk de peetvader van het Iraanse kernwapenprogramma - op Iraans grondgebied uitgeschakeld door de Mossad. En hij was niet de eerste.

Het Iraanse regime is duidelijk vastbesloten om hun slechte gedrag voort te zetten. Het land is bijvoorbeeld van plan om door te gaan met het opzetten van een militaire basis in Syrië van waaruit ze aanvallen op Israël kunnen lanceren. Hoe meer Israël Iran aanvalt en hen daar verzwakt, hoe meer Iran zijn inspanningen lijkt te verdubbelen. Dus nogmaals, het Iraanse regime is niet echt goed in het trekken van lessen en goed luisteren wanneer Israël uitlegt wat de gevolgen zijn van terreur.

Barnea legde ook een mijns inziens zeer belangrijke verklaring af over de alliantie tussen Iran en Rusland - en vergis je niet, dit is een formele militaire alliantie.

Het Iraanse regime rust Rusland op dit moment uit met honderden, zo niet duizenden, van de Shahed-136 drones, dat zijn aanvalsdrones die Rusland met dodelijk effect heeft gebruikt in de oorlog in Oekraïne. Er zijn al maanden berichten dat Iran ook overweegt om korte- en langeafstandsraketten naar Rusland te sturen, en Barnea bevestigde dat tijdens zijn toespraak:

De eerste factor die het overopgeblazen ego van Iran voedt, is de hulp die het aan Rusland heeft gegeven door de verkoop van UAVs. We weten dat de Iraniërs van plan waren om Rusland ook korte- en langeafstandsraketten te verkopen, maar deze deal is afgeketst. Ik heb het gevoel dat er binnenkort meer deals zullen worden verboden. We zijn bezorgd dat de Russen tegemoet zullen komen aan de eisen van Iran om het land te voorzien van wapens en grondstoffen die Israël in gevaar zullen brengen.

Het Iraanse regime levert Rusland geen wapens uit de goedheid van het hart. Het verwacht er iets voor terug. Barnea verklaarde dat hij ervan overtuigd is dat Rusland heel goed een soort geavanceerd wapentuig aan Iran zou kunnen leveren dat een directe bedreiging vormt voor het bestaan van 's werelds enige Joodse staat. Mensen, dit is het hoofd van de Israëlische Mossad die deze zorg uitspreekt.

Het is duidelijk dat Iran geen wapens levert en Rusland in Oekraïne helpt en daar niets voor terug verwacht. Hetzelfde geldt voor Noord-Korea. Kim Jong Un had deze week een ontmoeting met Rusland om meer militaire samenwerking tussen de twee naties te bespreken, en wat denk je? Kim verwacht iets terug. Hij wil graag hulp met nucleair aangedreven onderzeeërs voor de Noord-Koreaanse vloot.

Dat brengt ons bij de bredere implicaties. Hoewel het goed is dat Barnea zijn bezorgdheid uitsprak over een alliantie tussen Iran en Rusland, die een bedreiging zou vormen voor Israël, en hij benadrukte dat de Joodse staat zich inspant om goede relaties met Rusland te onderhouden. Mensen, voor mij is het onhoudbaar. Rusland staat meer dan ooit op één lijn met Israëls grootste vijand.

Ik geloof dat Israël en Rusland op een diplomatieke ramkoers liggen. Uiteindelijk zal dit niet goed aflopen. Rusland zal aan het hoofd staan van een confederatie die tegen Israël optreedt. De profeet Ezechiël noemt het de oorlog van Gog en Magog en zegt dat het zal gebeuren in de "laatste dagen" (zie Ezechiël 38-39).

Rusland en Iran staan aan het hoofd van deze invasiemacht. Het goede nieuws is dat ze niet ver komen. Ze komen aan hun einde op de bergen van Israël. We kunnen de profetische schaakstukken op dit moment zien bewegen en we moeten ze heel goed in de gaten houden.

Erick Stakelbeck is auteur, analist, presentator van het programma "The Watchman" en directeur van het CUFI Watchman Project van Christians United for Israel.

Bron: Israel Mossad Chief Threatens ‘Highest Echelon’ Of Iranian Leadership; Warns Of Growing Russia-Iran Military Alliance | Harbingers Daily