www.wimjongman.nl

(homepagina)


De Waqf probeert een moskee op te richten om de Messias-poort op de Tempelberg te blokkeren, en claimt christenen als bondgenoten.

Toen leidde hij mij terug naar de buitenste poort van het Heiligdom die naar het oosten keek; deze was gesloten. En Hashem zei tegen mij: Deze poort moet gesloten blijven en mag niet geopend worden! Niemand zal erdoor binnengaan, want Hasjem, de God van Jisraël, is erdoor binnengegaan; daarom zal zij gesloten blijven.
Ezechiël 44:1 (De Israel Bijbel)

( )

Deze week moest de Israëlische politie bij twee afzonderlijke gelegenheden illegale renovaties ontmantelen die door de Waqf werden uitgevoerd op de Tempelberg bij de Shaar HaRachamim, de Poort van Barmhartigheid, ook bekend als de Gouden Poort.

De ondergrondse zaal werd in 2003 op gerechtelijk bevel afgesloten nadat hij werd gebruikt als ontmoetingsplaats voor een aan Hamas gelieerde organisatie. In 2019 drongen Palestijnen illegaal de locatie binnen en veranderden deze in een gebedsruimte.

De Palestijnse moefti van Jeruzalem, sjeik Mohammed Hussein, hekelde de acties van de politie.

"De moskee behoort alleen toe aan moslims," zei hij. "Wij verwerpen elke [Israëlische] poging om zich te mengen in het beheer van de islamitische heilige plaatsen. Wij zijn tegen elke poging om de status quo van de Haram al-Sharif te veranderen."

Op onverklaarbare wijze publiceerde de Palestine Chronicle een bericht dat de opmerkingen van de Moefti leek tegen te spreken en beweerde dat ook christenen belang hadden bij de renovaties. The Chronicle citeerde het "Islamitisch-Christelijk Comité" als tegenstander van de Israëlische acties, die volgens hen gericht waren op het ombouwen van de "moskee" tot een synagoge.

"Het Islamitisch-Christelijke Comité ter ondersteuning van Jeruzalem en zijn heiligdommen" waarschuwde gisteren dat de Israëlische bezetting van plan is om de Bab Al-Rahma gebedsruimte te veranderen in een Joodse synagoge," schreven zij, onder verwijzing naar Quds Press. Niet-moslims, waaronder christenen, mogen geen van de gebouwen op de Tempelberg betreden. Zij zijn echter wel welkom bij de Westelijke Muur en alle andere Joodse heilige plaatsen die onder Israëlische controle staan.

"In een verklaring waarschuwde het comité voor een vooraf geplande Israëlische manoeuvre om de Al-Aqsa Moskee te judaïseren, en wees erop dat "het scheiden van de Bab Al-Rahma Moskee van het hele gebied van de Al-Aqsa Moskee en het veranderen in een Joodse synagoge deel uitmaakt van het plan," concludeerde de Palestine Chronicle. Het comité benadrukte dat "elke poging om de status quo te veranderen gevaarlijke gevolgen zal hebben waarvan de Israëlische bezetting de schuld zal krijgen."

De status quo zoals die geldt voor de Tempelberg is inderdaad aan het veranderen. Het Jerusalem Center for Public Affairs schreef dat de "status quo" op de Tempelberg is veranderd ten gunste van de Palestijnen.

"In de 55 jaar sinds de Zesdaagse Oorlog hebben veranderingen in de status quo de greep van de moslims op de Tempelberg sterk verbeterd," schreef het JCPA. "Moslims hebben sinds 1967 vier nieuwe moskeeën op de Tempelberg ingewijd: de Rotskoepel, die oorspronkelijk niet als moskee was gebouwd; de El-Marwani Moskee, ondergronds gelegen in Salomo's Stallen; de 'Ancient Al-Aqsa' Moskee, opgericht in 1998 onder de bestaande bovenste moskee; en de Gebedspoort van Barmhartigheid (Golden Gate), opgezet en veranderd in een moskee in 2019."

"De oprichting van extra moskeeën op de berg kwam voort uit een nieuwe definitie van de Tempelberg-compound door de moslims, die begonnen te verwijzen naar het hele gebied als 'Al-Aqsa' en de hele berg te beschouwen als één grote moskee. Tot de Zesdaagse Oorlog werd de compound als geheel "Al-Haram al-Sharif" (de Heilige en Edele Plaats) genoemd, en anders gedefinieerd dan de Al-Aqsa Moskee.

Veel van de recente Arabische activiteiten op de plek waren duidelijk destructief voor de heiligheid van het terrein en de antiquiteiten.

Hamas en de Islamitische Jihad sloten zich aan bij de veroordelingen en riepen moslims op Al-Aqsa te beschermen.

"De Palestijnse Islamitische Verzetsbeweging Hamas veroordeelt de bestorming van de Bab al-Rahma gebedshal in de Al-Aqsa moskee door Israëlische bezettingstroepen die de elektrische bedrading eruit hebben gerukt en de bewakers van de hal de toegang hebben ontzegd," zei Abdul Latif Al-Qanou, een woordvoerder van Hamas in een verklaring. "Deze agressie voegt zich bij de reeks misdaden die tegen de gezegende Al-Aqsa moskee zijn gepleegd door de fascistische Israëlische bezettingstroepen in een poging om het ruimtelijke en tijdelijke verdelingsschema af te dwingen."

"Hamas herhaalt dat de derde heiligste moskee van de islam een islamitisch karakter zal blijven houden en nooit verdeeld zal worden."

De Israëlische Politie verklaarde dat "bij een inspectie op de locatie veiligheidstekortkomingen en veranderingen werden ontdekt die tijdens de maand Ramadan illegaal waren aangebracht, en dienovereenkomstig werd de situatie teruggebracht naar de oorspronkelijke staat. De Israëlische politie zal blijven optreden om de heilige plaatsen te beschermen en de veiligheid en orde te handhaven in overeenstemming met de bestaande praktijk op het terrein."

De Tempelberg is de heiligste plaats voor het Jodendom, maar de Sha'ar HaRachamim heeft een extra betekenis. Volgens de joodse traditie zal de Messias via de Sha'ar HaRachamim aankomen. Uit een verkeerd geloof dat de Joodse traditie spreekt van een Messias uit de priesterlijke kaste, bouwden de Ottomanen een begraafplaats voor de poort om te voorkomen dat de Joodse Messias zou aankomen.

In 2011 werd ontdekt dat de Arabieren waren begonnen hun doden te begraven naast de oostelijke muur van de Tempelberg, tussen eeuwenoude Joodse graven en de Tempelberg. Niet alleen was dit illegaal en destructief voor de archeologie van de site, het was in feite het naar voren springen in de rij voor de wederopstanding.

Nog vreemder was het toen de autoriteiten Arabieren betrapten op het voorbereiden van valse moslimgraven op de plaats, graven die geen menselijke resten bevatten, een actie die alleen maar een poging kan zijn om Joden af te houden van het begraven op de plek waar de opstanding zal beginnen.

Er is ook verondersteld dat dit een poging is om te voorkomen dat een Joodse Kohen (priester) ooit het ritueel van de Rode Vaars kan uitvoeren, aangezien het hem om redenen van rituele zuiverheid verboden is over een graf te lopen, en hij dat wel moet doen om de as van de Rode Vaars naar de Tempel te brengen. Dit is een verkeerde opvatting, omdat de resten van een niet-jood geen onreinheid dragen.

Bron: Waqf trying to establish mosque to block Messiah's gate on Temple Mount; claims Christians as allies - Israel365 News