www.wimjongman.nl

(homepagina)


Israël, Gog en het monster in het noorden

Door Greg Laurie - 7 november 2023

()

Dames en heren, dit is de Bijbel. Dit is het enige boek dat de toekomst durft te voorspellen, niet één keer, niet twee keer, maar honderden keren met 100% nauwkeurigheid. De Bijbel vertelt ons dat er in de laatste dagen bepaalde dingen gaan gebeuren, en vrienden, we zien die dingen voor onze ogen gebeuren.

De Bijbel zegt dat het Joodse volk, dat Gods uitverkoren volk is, verstrooid zou worden naar de vier hoeken van de aarde, en dan is er een teken van de eindtijd dat ons specifiek vertelt dat je weet dat je in de laatste dagen bent als dit gebeurt. De Bijbel zei dat dezelfde groep mensen, de Joden, die verstrooid zouden worden, weer bijeengebracht zouden worden. Op 14 mei 1948 werd Bijbelprofetie voor onze ogen vervuld en begon een profetische tijdklok te tikken - dat was de dag dat Israël een natie werd.

De Bijbel zei niet alleen dat Israël zou worden herenigd in haar land, maar ook dat ze zou worden omringd door vijanden en dat ze vanuit het noorden zou worden aangevallen door een grote macht, Gog en Magog genaamd. Als je vandaag de dag naar het noorden van Israël kijkt, vind je Rusland. Veel Bijbelcommentatoren geloven dat Magog een verwijzing naar Rusland is.

Kijk naar wat er nu in het Midden-Oosten gebeurt. Israël wordt aangevallen. Natuurlijk werd het op 7 oktober aangevallen en 1400 Israëlische burgers werden afgeslacht, sommigen onthoofd, sommigen levend verbrand en nog eens 239 werden er gegijzeld.

Nu ontwikkelt zich opnieuw een potentieel conflict in het noorden van Israël met de groep Hezbollah. Hezbollah wordt gefinancierd door Rusland. Rusland is een soort marionettenmeester die werkt via Iran, Hezbollah, Hamas en vijandigheid tegen Israël.

Ik las net een artikel waarin stond dat de Wagner Group, een Russisch staatsleger, Hezbollah voorziet van geavanceerde luchtafweergeschut. Een rapport beschreef Hezbollah als het monster ten noorden van Israël dat tegen haar opkomt en dreigt haar aan te vallen.

Nadat Hamas Israël had aangevallen, kwam de leider van Hamas naar buiten en legde deze verklaring af: "Het bestaan van Israël is wat alle pijn, bloed en tranen veroorzaakt. Het is Israël, niet wij. Wij zijn de slachtoffers van de bezetting." Dat zegt de man die de leiding heeft over de terroristische organisatie die onschuldige mensen heeft afgeslacht.

Zie je hoe verdorven dit allemaal is?

Nu wordt het interessant voor de bijbelstudent. Terug naar de Bijbel die de toekomst voorspelt. In Ezechiël 37 spreekt de Bijbel over Israël dat in de laatste dagen weer wordt verzameld. Ezechiël 38 spreekt over de aanval van Magog. Eén van de bondgenoten van Magog heet "Perzië". In 1935 veranderde Perzië haar naam in Iran.

Hoe kan Israël vrede sluiten met mensen die haar totale vernietiging willen? We horen over een tweestatenoplossing, maar Hamas, Hezbollah en Iran hebben allemaal openlijk gezegd dat ze de volledige vernietiging van Israël willen. Dus zeggen we: "Nou, ze moeten een wapenstilstand hebben. Israël moet zich terugtrekken."

Laten we dit eens extrapoleren en Israël met Amerika vergelijken.

Neem de grootte van onze natie vergeleken met Israël en plaats het in deze context. Laten we zeggen dat je morgen wakker wordt en ontdekt dat 48.000 Amerikanen zijn afgeslacht, vermoord en onthoofd en dat er nog eens meer dan 8.000 zijn gegijzeld. Wat zou Amerika dan doen? Zouden we zeggen, "Nou, we zullen ons gewoon terugtrekken"? Ik denk het niet. Kijk naar wat er gebeurde in de nasleep van Pearl Harbor of in de nasleep van 9/11. We sloegen terug. We moeten onze natie verdedigen. Dat is een dilemma waar het volk van Israël zich nu in bevindt.

Hier is het andere interessante: nadat deze macht bekend als Magog, wat Rusland zou kunnen zijn, aanvalt met hun bondgenoot Perzië, wat Iran is, zegt de Bijbel dat God de meerderheid van dit leger zal vernietigen en dat Hij Zijn Geest zal uitstorten over het volk Israël.

Er is dus een groot geestelijk ontwaken op komst voor het Joodse volk. Ondertussen moeten we bidden voor de Vrede van Jeruzalem en proberen te begrijpen wat er in dat deel van de wereld gebeurt.

Onlangs was er een mars naar het Witte Huis met 100.000 mensen die leuzen scandeerden als "Dood aan Israël" en "Van de rivier tot aan de zee zal Palestina vrij zijn". Begrijp wat dat betekent. Wat ze zeggen is dat ze een Palestina willen, zo je wilt, zonder Israël. Zonder Joodse mensen. Dit is antisemitisme op zijn ergst.

Wij christenen moeten begrijpen dat de Bijbel ons vertelt dat de Joden Gods uitverkoren volk zijn.

Wij christenen moeten begrijpen dat God het zogenaamde land Palestina aan het Joodse volk, aan Israël, heeft gegeven, dat zij al 3000 jaar voor eeuwig bewonen. Ze regeren er niet altijd over, maar ze zijn altijd in dat land geweest dat God hen gaf.

We moeten begrijpen dat we voor hen moeten bidden. God gaf ons de Bijbel via de Joden. God gaf ons onze Messias als een Joodse man. De Bijbel zegt, God spreekt: "Ik zal zegenen wie u zegenen [sprekend over het Joodse volk in Israël], en Ik zal vervloeken wie u vervloekt" (Genesis 12:3).

Het is in het belang van onze natie om voor Israël te bidden en het te steunen. Het is in het belang van elke Christen om te bidden voor de vrede van Jeruzalem (Psalm 122:6). God is aan het werk en vrienden, we zien Bijbelprofetieën voor onze ogen in vervulling gaan.

Terugkomend op wat ik in het begin zei: de Bijbel is het enige boek dat de toekomst met 100% nauwkeurigheid durft te voorspellen. Laat ik dit alles samenvatten in één slotverklaring: Jezus Christus komt terug.

Greg Laurie is evangelist, auteur en de senior pastor van Harvest Riverside.

Bron: Israel, Gog, And The Monster To The North | Harbingers Daily