www.wimjongman.nl

(homepagina)


De hele wereld onder koning Jezus: Het doel van het millennium begrijpen

Door Skip Heitzig 16 september 2023

()

Probeer je een wereld voor te stellen die altijd in vrede is, een wereld waar alles altijd eerlijk verloopt, een wereld die geregeerd wordt door één perfecte geest - een utopie. Dat is moeilijk, nietwaar? Vooral in een wereld vol pijn, verwarring en onbeantwoorde vragen. Maar op een dag hoef je je dat niet meer voor te stellen, want die wereld komt eraan. Keer op keer spreekt de Bijbel over het komende millennium, een tijd van gerechtigheid waarin Jezus zelf duizend jaar over de aarde zal heersen.

Waarom hebben we een millennium nodig? Waarom duizend jaar op aarde in plaats van direct naar de eeuwige staat van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Eén reden is dat het millennium nodig is om de beloften te vervullen die God aan Israël deed over een aards koninkrijk (zie 2 Samuël 7:16; Psalm 89:3-4).

Een andere reden is dat het millennium de diepten van de zondige, opstandige natuur van de mens zal onthullen. Openbaring 20 vertelt ons dat Satan in deze tijd zal worden verwijderd, gebonden in een tijdelijke plaats van opsluiting (zie Openbaring 20:1-3). Maar ook al zal hij uit beeld zijn, toch zullen sommige mensen ervoor kiezen om in opstand te komen tegen de Messias en Zijn heerschappij. En wanneer Satan wordt vrijgelaten, zal hij al die mensen verzamelen voor een laatste opstand. Het zal allemaal aantonen dat de mens een corrupte natuur heeft.

Maar het millennium is ook nodig om de schepping te verlossen van de vloek van Genesis 3 en van het oordeel dat God over de wereld zal vellen tijdens de verdrukkingsperiode. Het komt erop neer dat God de aarde zal vernieuwen en haar schoonheid zal herstellen. Volgens de Schrift zal het dierenrijk getemd worden (zie Jesaja 11:6-8). Het terrein zal worden hersteld en de hele biosfeer van de aarde zal weelderig zijn (zie Jesaja 35:1-2, 6-7). Handicaps zullen worden genezen (zie Jesaja 35:5-6), en er zal een langere levensduur en gezondheid zijn (zie Jesaja 65:20). Bovendien zal er wereldwijde vrede zijn (zie Jesaja 2:4). Het paradijs zal worden herwonnen.

Het millennium zal Gods antwoord zijn op alle gebeden van alle heiligen door de eeuwen heen: "Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel" (Matteüs 6:10). Om uit te kunnen kijken naar een tijdperk van koninkrijk dat duizend jaar zal duren is een ongelooflijke hoop die je hebt als gelovige in Christus. Maar het geeft je geen toestemming om uit te checken.

Deze kennis van het komende millennium zou je moeten motiveren om waakzaam te zijn in de manier waarop je nu leeft. Houd in gedachten dat de mens nu misschien regeert, maar uiteindelijk niet. Investeer dus in het eeuwige koninkrijk dat komt. Zoals Jezus zei: "Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u worden toegevoegd" (Matteüs 6:33). Met andere woorden, investeer in dingen die er voor God toe doen. Het nastreven van een leven onder de heerschappij van Koning Jezus betekent dat je betrokken blijft bij deze wereld terwijl je ook leeft voor de volgende.

Skip Heitzig is auteur, presentator van het landelijke radioprogramma "Connect with Skip Heitzig", senior pastor van Calvary Church in Albuquerque en heeft zitting in verschillende besturen, waaronder Samaritan's Purse.

Bron: The Whole World Under King Jesus: Understanding The Purpose Of The Millennium | Harbingers Daily