www.wimjongman.nl

(homepagina)


Gebouwd op leugens en spirituele duisternis: De opkomst en ondergang van Satans valse koninkrijk

Door Dean Dwyer op 27 augustus 2023

()

In mijn verzameling shirts heb ik een casual shirt met het woord "Verlost" op de voorkant. Verder staat er niets op - geen andere woorden, geen symbolen, geen afbeeldingen. Alleen het woord "Verlost". Op een dag, toen ik boodschappen deed in een plaatselijke supermarkt, zag een andere man mijn shirt, glimlachte en zei: "Ik ook!". Een echte broeder of zuster in het geloof weet precies waar dat woord voor staat en het is altijd geweldig om anderen te ontmoeten die enthousiast zijn om hun verlossingsverhaal te delen. Natuurlijk moeten we een Verlosser hebben om verlost te worden! Hoewel dit soms over het hoofd wordt gezien, leren we eigenlijk al vroeg over deze Verlosser in het boek Genesis 3:15 leest: "En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; het zal uw hoofd verbrijzelen en gij zult zijn hiel verbrijzelen." Zoals we uit deze passage kunnen opmaken, was het Gods bedoeling dat de Verlosser de kern zou vormen van Zijn strategie om Satan te verslaan.

Maar Satan heeft ook een strategie. De kern van zijn strategie is om de mensheid te verblinden voor het feit dat Gods oordeel spoedig over deze wereld zal komen. Deze ontkenning heeft een doel - Satan gebruikt het om de wereld voor te bereiden op zijn komende poging om de zichtbare, politieke vorm van zijn kwaadaardige koninkrijk op aarde te vestigen onder leiding van een afgezant die we de Antichrist noemen.

Gezien wat we weten over het komende Duizendjarige Rijk (met Christus die vanuit Jeruzalem in waarheid en gerechtigheid regeert), zal Satan ook een vals plan uitvoeren om een theocratie te vestigen die gebouwd is op leugens en geestelijke duisternis. Kijk eens naar deze overeenkomsten:

1. Zowel Jezus Christus als de antichrist hebben een komst (2 Tessalonicenzen 2:1, 2 Tessalonicenzen 2:9).

2. Zowel Jezus Christus als de antichrist worden geopenbaard. (2 Tessalonicenzen 1:7, 2 Tessalonicenzen 2:3)

3. Zowel Jezus Christus als de antichrist brengen een boodschap die hun missie onderstreept. (2 Tessalonicenzen 2:10)

4. Jezus Christus werd gezonden door Zijn Vader (Johannes 6:38). De antichrist zal door zijn vader, de vader van de leugen, worden gezonden (2 Thessalonicensen 2:9).

Gedurende de hele Verdrukkingsperiode (of Daniëls 70e week, zoals wij het vaak noemen) zal Satan verschillende strategieën gebruiken in een poging om zichzelf als de permanente heerser over hemel en aarde te vestigen. Deze strategieën ontwikkelen zich in vier fasen, die elk ernstiger en intenser zijn dan de vorige. Eerst en vooral zal hij streven naar de permanente vestiging van een zichtbare, politieke vorm van zijn koninkrijk door een onheilige drie-eenheid op te richten - Satan, Antichrist en Valse Profeet. Dit koninkrijk zal er niet een van liefde en licht zijn, maar van kwaad en duisternis. Ten tweede zal hij, zoals elke "koning" zou doen, erop staan dat alleen degenen die trouw zweren aan dit koninkrijk, erin mogen leven. Daarom zal hij streven naar de vernietiging van alle getuigenissen die eer geven aan God, de ware Koning van het Universum. Natuurlijk is de beste manier om een getuigenis van God te vernietigen het doden van hen die een persoonlijk getuigenis van God hebben (zie Openbaring 13:7, 15; 17:6).

Satans derde strategie in de Verdrukkingsperiode is om Israël voor eens en altijd te vernietigen. Hij heeft dit door de geschiedenis heen geprobeerd, maar in de Verdrukkingsperiode zal hij, omdat hij beseft dat zijn tijd kort is, de Israëlische natie met extreme intensiteit aanvallen (zie Openbaring 12). Tot slot is de laatste en meest wanhopige strategie van Satan om alle legers van de wereld te verzamelen om oorlog te voeren tegen de Heer met het uitdrukkelijke doel om Hem te stoppen terug te keren om het Duizendjarig Rijk in te stellen. Openbaring 19:19 getuigt van deze tijd: "En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legers verzameld om oorlog te voeren tegen Hem die op het paard zat en tegen zijn leger."

Satans kwade plannen zullen mislukken - zoveel is zeker uit de Schrift. Ook al lijkt Satan succes te hebben bij het vestigen van een permanent koninkrijk tijdens de Verdrukkingsperiode, toch herinnert God hem eraan dat zijn pogingen vergeefs zijn door dit te verklaren in Openbaring 11:15: Toen klonk het geluid van de zevende engel: En er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: "De koninkrijken van deze wereld zijn de koninkrijken geworden van onze Heer en van zijn Christus, en Hij zal heersen tot in eeuwigheid!" Er zal maar één koninkrijk overblijven na de Verdrukkingsperiode - en dat is niet het koninkrijk dat door Satan wordt geleid!

Buiten de rest-kerk zijn er niet veel mensen die de waarschuwing voor Gods oordeel, dat binnenkort over de aarde zal losbarsten, serieus nemen. Hoewel de kerk als geheel van deze waarheid zou moeten getuigen, zijn velen helaas blind voor de profetieën die over deze toekomstige tijd spreken. De wereld zal in collectieve shock uitbarsten over hoe verschrikkelijk deze tijd zal zijn, ondanks de inspanningen van vele geweldige overblijvende gelovigen wereldwijd die alles doen wat ze kunnen om de noodklok te luiden vóór de opname.

Hoe verschrikkelijk zal het zijn? Zefanja 1:15 geeft inzicht: "Die dag is een dag van toorn, een dag van moeite en benauwdheid, een dag van woestenij en verlatenheid, een dag van duisternis en somberheid, een dag van wolken en dikke duisternis," Er was een oude middeleeuwse Latijnse hymne gebaseerd op deze passage. De eerste twee verzen luiden:

"Dag van toorn! Dag van rouw!

Zie vervuld de waarschuwing van de profeet,

Hemel en aarde branden in as!

O, wat vreest de mens,

Wanneer uit de hemel de Rechter neerdaalt,

Van wiens vonnis alles afhangt."

Om met de zonde van de mensheid af te rekenen was er een verlosser nodig, en tot glorie van God is er een Verlosser gezonden. Maar als je niet bereid bent om de waarheid van Jezus Christus te accepteren, dan zul je al snel oog in oog komen te staan met de leugens van de antichrist. Deze leugens zullen niet alleen leiden tot een leven vol moeilijkheden op deze aarde, maar ze zullen leiden tot een eeuwigheid van straf als je buiten een reddend geloof in Jezus Christus blijft. Johannes 3:17-18: "Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden om de wereld te veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; maar wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God."

Dean Dwyer is al meer dan 20 jaar pastor en president van Eiser Street Baptist Church in Queensland, Australië.

Bron: Built Upon Lies And Spiritual Darkness: The Rise And Fall Of Satan’s Counterfeit Kingdom | Harbingers Daily