www.wimjongman.nl

(homepagina)


Is Psalm 83 oorlog aangekomen?

()

Hoewel het nog niet voldoet aan de volledige criteria van de profetische Psalmen 83 oorlog, lijkt het huidige conflict in Israël er alles op te wijzen dat het al die hokjes in korte tijd zullen worden afgevinkt.

Israël - nu voor het eerst in 50 jaar formeel in oorlog - krijgt internationale steun voor haar militaire operaties. Dit is ongekend. Maar hoe kwaadaardig en macaber de beelden en verhalen van Israëls afgeslachte burgers ook zijn, deze brede steun voor Israël zal van korte duur zijn.

De waarheid is altijd een van de eerste slachtoffers van een oorlog. Naarmate de constante en negatieve kritiek van degenen die zich schoorvoetend hebben aangesloten bij het koor van Israëls aanhangers toeneemt, zal hun steun afnemen. Langdurige militaire operaties van de Joodse staat zullen de agenda van geïnstitutionaliseerde "humanitaire" en socialistische groeperingen voeden en hen de tijd geven om hun propagandacampagnes op te zetten om de reputatie van Israël te beschadigen.

De harde realiteit is dat het verhaal van de underdog een emotionele aantrekkingskracht heeft die altijd zal resoneren en een eerste laag van steun zal creëren. Israël moet hard en snel handelen. Ze moet de essentiële doelen bereiken voordat misplaatste pro-Palestijnse human-interestverhalen op grote schaal beginnen te circuleren en het 'pestkop'-imago ten onrechte opnieuw aan Israël zal worden opgespeld.

Kortom, Israël heeft maar weinig tijd om te handelen voordat ze meer energie steekt in het verdedigen van haar acties dan in het verdedigen van haar bevolking.

De huidige aarzelingen van Israël om de grondinvasie in Gaza te beginnen, zullen er uiteindelijk toe leiden dat ze precies dat zal doen. Men moet wel. Het is niet zozeer een kwestie van keuze als wel van nationale overleving. Maar als ze Gaza over de grond binnenvalt, zal dat worden gezien als een spelbreker voor de haar omringende vijanden. Waarschijnlijk zullen een of meer van hen dit zien als het excuus dat ze nodig hebben en formeel in het conflict willen springen.

Daarna zullen er waarschijnlijk snel andere dominostenen vallen. Er zijn plotseling meer boze katten om te hoeden. Hoe meer andere spelers erbij betrokken raken, hoe uitdagender en chaotischer het zal worden. Dit vergroot direct de kans dat dit conflict spreekwoordelijk uit de hand loopt. Dat is tenminste het geval vanuit het perspectief van de mens. Maar vanuit Gods oogpunt valt het op dat moment allemaal precies op zijn plaats.

De belangrijkste criteria voor het grotere conflict van Psalmen 83 worden al aangegeven door de huidige deelnemers. Israël tegen Hezbollah (naar verluidt): "Jullie springen in dit spel, dan schakelen we Damascus uit." Hezbollah aan Israël (naar verluidt): "Jullie beginnen het grondspel in Gaza, dan vallen wij jullie aan." Iran over al zijn proxies (naar verluidt): "Ze zullen elk een kans krijgen om binnenkort in dit conflict te springen." Ik heb hier geparafraseerd - - maar dat is de algemene invalshoek van wat er wordt gezegd.

Het kan dus niet lang meer duren voordat de laatste anderhalve week op een kleinigheid lijkt. Als ik Psalmen 83 en aanvullende passages goed begrijp, staat Israël een zware rit te wachten. Ze zal er versleten, vermoeid, kwetsbaar, uitgeput en gehavend uitkomen. Ze zal veel zware klappen hebben gekregen - - maar ze zal eruit komen met de overwinningsmedaille. Ze zal ook veel meer grondgebied hebben en veel minder tegenstanders. De Bijbel maakt de ontnuchterende opmerking hoe het Israëls nabije vijanden het zullen "vergaan".

Ik denk dat Israël dan het meest in aanmerking komt als een "land van hen die van het zwaard zijn teruggebracht" en als bewoond door hen die "veilig", "in veiligheid" en "in vertrouwen" wonen. Dit zijn criteria die worden beschreven in Ezechiël 38 en 39, en er lijkt hier een zweem te zijn van iets dat lijkt op een atypische 'sereniteit'. Ik stel me voor dat Israël op dat moment geen muren of hekken zal hebben, deels omdat haar nieuwste grenzen nog steeds worden gedefinieerd - en bediscussieerd - op het wereldtoneel.

Niet lang daarna zullen Rusland en haar bondgenoten een zeldzame kans zien. Israël zal uitgeput, moe, gebroken en getraumatiseerd zijn - en om terug te komen op een woord dat ik eerder gebruikte: kwetsbaar. Ze zal ook over troeven beschikken die ze voordien niet had. Rusland zal een roofzuchtige kans zien en bloed ruiken. Ze zal ingrijpen. Om snel succes te boeken (ze wil geen dynamiek van het Oekraïense type meer) zal Rusland talloze strijdkrachten mobiliseren die geen enkel conflict op aarde ooit heeft gezien. Een paar van Ruslands bondgenoten zullen diepe wonden likken van wrok over het vorige conflict.

Amerika zal de volgende keer niet snel grote militaire middelen mobiliseren om Israël bij te staan, omdat Amerika - zo lijkt het - de volgende keer heel anders zal zijn. Ergens tussen deze twee conflicten in zullen de dingen drastisch veranderd zijn voor Amerika. Ze zal er niet meer voor Israël zijn zoals voorheen. Evenmin als Amerika's naaste bondgenoten. In plaats daarvan zullen ze allemaal jammeren en protesteren aan de zijlijn. Dat wordt duidelijk gemaakt in Ezechiël.

Waarom?

Misschien vindt tussen het einde van Psalmen 83 en het begin van Ezechiël 38 en 39 de Opname plaats. Dat is maar een gok, maar misschien dat God daarom ingrijpt en Rusland en haar trawanten op bovennatuurlijke wijze verslaat. De Bijbel zegt dat Hij bekend zal worden in de ogen van vele naties. De enige glorie die hieruit zal voortkomen is de glorie die God zal krijgen.

Het is belangrijk om te begrijpen dat dingen niet meer 'normaal' zijn na de Opname. Ze zijn 'paranormaal'. Het bovennatuurlijke zal de nieuwe norm zijn.

In een tijdperk na de Openbaring, waarin de opkomst van een nieuwe verdorven wereldleider wordt verzadigd door "valse wonderen, tekenen en wonderen", lijkt het erop dat God ervoor kiest om de verdorvenheden van een ongekend en opportunistisch conflict tegen de Joden op dezelfde manier aan te pakken - bovennatuurlijk.

We leven inderdaad in interessante tijden.

~ Steve Schmutzer

Bron: Has the Psalm 83 War Arrived?