www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het begint te komen

Gepubliceerd op: Mei 27, 2023 door Daymond Duck

Het boek Openbaring begint met deze woorden: "De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienaren te tonen wat weldra moet geschieden; en hij zond en ondertekende die door zijn engel aan zijn dienaar Johannes; die verslag deed van het woord Gods en van het getuigenis van Jezus Christus, en van alles wat hij zag" (Openb. 1:1-2).

Het boek Openbaring is:

 • De Openbaring van Jezus Christus.
 • Een lijst van dingen die Gods dienaren moeten laten zien.
 • Een lijst van dingen die MOETEN gebeuren.
 • Een lijst van dingen die binnenkort (op Gods tijd) MOETEN gebeuren.
 • Een lijst van dingen die een engel aan Johannes liet zien.
 • Het boek Openbaring is het Woord van God.
 • Het is het getuigenis van Jezus Christus.

Hier zijn vijf belangrijke tekenen in Openbaring hoofdstuk 13 die tijdens de Verdrukkingsperiode MOETEN plaats vinden:

Eén, er MOET een wereldwijde macht ontstaan.

 • 13:7 zegt: "Hem werd macht gegeven [aan de antichrist] over ALLE stammen, en tongen en naties."
 • Een ongekozen persoon MOET de macht krijgen over alle naties.
 • Dit is de Nieuwe Wereld Orde; de Grote Reset; de komende wereldregering.

Twee, er MOET een wereldwijde valse religie ontstaan.

 • 13:8 zegt: "En allen, die op de aarde wonen, zullen hem aanbidden, wier namen niet geschreven zijn in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is van de grondlegging der wereld."
 • Elke verloren persoon MOET de antichrist aanbidden.
 • Dit lijkt te zijn waar de on-Bijbelse wereldethiek naartoe gaat (de LGBTQ-agenda, de woke-cultuur, abortus, enz.); de komende wereldreligie; Mysterie Babylon de Grote, de Moeder der hoeren en gruwelen der aarde.

Drie, er MOET een wereldwijde bevolkingsvermindering komen.

 • 13:15 zegt: "En hij [de valse profeet] had macht om het beeld van het beest [een beeld van de antichrist] leven te geven, zodat het beeld van het beest zowel zou spreken, als zou veroorzaken dat zovelen die het beeld van het beest niet wilden aanbidden, gedood zouden worden."
 • Dit lijkt AI (Kunstmatige Intelligentie) te zijn; een geautomatiseerd pratend standbeeld dat de bevolking van de aarde zal verminderen door de dood te bevelen van ALLE mensen die weigeren hun regering te gehoorzamen en een afgod te aanbidden.

Vier, er MOET een Globaal Markeringssysteem zijn.

 • 13:16 zegt: "En hij laat aan allen, klein en groot, rijk en arm, vrij en slaven, een merkteken aanbrengen in hun rechterhand of op hun voorhoofd".
 • Er MOET een wereldwijd merkteken zijn dat de verloren aanhangers van de wereldregering identificeert (identificeert).
 • Dit is waarschijnlijk waar gezichtsscans en handscans naartoe gaan.
 • Het verlangen naar een merkteken om iedereen die gevaccineerd is te identificeren lijkt een stap in deze richting.

Vijf, er MOET een Mondiaal Economisch Systeem zijn.

 • 13:17 zegt: "En dat niemand mocht kopen of verkopen, dan die het merkteken, of de naam van het beest, of het getal van zijn naam had."
 • >ALLEN moeten het merkteken nemen, anders kunnen ze niet kopen en verkopen.
 • Iedereen MOET de overheid steunen, als ze willen kopen en verkopen.
 • Het vervangen van contant geld door een digitale munt is het uiteindelijke doel.

In Dan. Hoofdstuk 4, lezen we dat God koning Nebukadnezar zijn verstand deed verliezen.

 • Zijn haar groeide als veren.
 • Zijn nagels groeiden als klauwen.
 • Hij kroop rond in een weiland als een dier op handen en voeten.
 • Hij graasde gras als een dier.
 • Zijn lichaam bleef nat van de dauw.
 • Dit duurde 7 jaar.

Waarom? Zodat "de levenden weten dat de Allerhoogste regeert in het koninkrijk der mensen, en het geeft aan wie Hij wil, en er de laagsten der mensen over stelt" (Dan. 4:17, 25, 32).

Dus, de levenden zullen weten dat:

 • God het voor het zeggen heeft.
 • God laat leiders opstaan.
 • God haalt leiders neer.
 • God geeft de leider die Hij wil de leiding.
 • God geeft zelfs slechte leiders de leiding.

In antwoord op een vraag over Zijn wederkomst en het einde van het tijdperk zei Jezus: "Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan op en hef uw hoofden op, want uw verlossing is nabij" (Lucas 21:28).

Als het einde van het tijdperk nadert, zal er een generatie zijn die de tekenen kan zien aankomen (Matt. 24:32-33).

Onze generatie ziet de vijf grote tekenen in Openbaring hoofdstuk 13 in vervulling gaan.

Het is geen toeval dat deze vijf grote tekenen zich voordoen.

Het is de Openbaring van Jezus Christus die begint uit te komen.

Hier zijn meer gebeurtenissen die erop lijken te wijzen dat de gebeurtenissen van de Verdrukkingsperiode zich beginnen af te tekenen:

1, betreffende de mogelijkheid van corruptie in Washington: op 19 mei 2023 zei de plaatsvervangend Nationaal Veiligheidsadviseur van president Trump, K. T. McFarland, dat het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ), de FBI en de CIA van plan zijn de presidentsverkiezingen van 2024 te manipuleren.

McFarland noemde het Durham-rapport, de 51 voormalige CIA-agenten die een brief ondertekenden dat de laptop van Hunter Russische desinformatie is, de bescherming van Hillary door de FBI, de bescherming van Hunter door de FBI, de onderzoeken van het Congres, en meer.

Volgens McFarland hebben deze agentschappen het in het verleden gedaan, en zullen ze het weer doen omdat ze doodsbang zijn voor wat er zal gebeuren als een Republikein president wordt.

(Mijn mening: Bij meer dan één gelegenheid heb ik mijn overtuiging uitgesproken dat het niet te zeggen is wat ze zullen doen om Trump uit zijn ambt te houden en de Nieuwe Wereld Orde binnen te halen. Amerika zit in de problemen, en we weten dat er een wereldregering aankomt).

2, over hoe verdeeld Amerika is geworden:

> In Fulton County, Georgia, blijft officier van justitie Fani Willis aangeven dat ze van plan is een aanklacht in te dienen tegen voormalig president Trump, advocaat Rudy Giuliani, en zestien Republikeinen voor het proberen ongedaan te maken van de presidentsverkiezingen van 2020.

> Op 17 mei 2023 werd gemeld dat Rep. Marjorie Taylor Greene wetgeving heeft ingediend om FBI-directeur Christopher Wray af te zetten omdat hij de FBI gebruikt om Amerikaanse burgers die geacht worden vijanden te zijn van het beleid van president Biden te intimideren, lastig te vallen en in de val te lokken en omdat hij Hunter Biden afschermt van vervolging.

> Op 17 mei 2023 werd gemeld dat Rep. Anna Paulina Luna wetgeving heeft ingediend om Rep. Adam Schiff uit het Congres te zetten omdat hij voortdurend zegt dat er bewijs is dat president Trump heeft samengespannen met de Russen, maar uit het onderzoek van Durham is gebleken dat er geen bewijs is en dat het verhaal is verzonnen door het campagnecomité van Hillary Clinton.

> Op 18 mei 2023 werd gemeld dat Rep. Marjorie Taylor Greene wil proberen president Biden af te zetten omdat hij de veiligheid van Amerika in gevaar brengt door te weigeren de Amerikaanse immigratiewetten te handhaven en de Amerikaanse grens met Mexico te beveiligen.

3, over corruptie bij de FBI: op 18 mei 2023 vertelde een voormalig FBI-agent, Steve Friend, aan een commissie van het Congres dat de FBI gegevens over de demonstraties van 6 januari 2021 in het Witte Huis manipuleerde om de indruk te wekken dat binnenlands terrorisme een landelijk probleem is in de VS.

Volgens Friend heeft de FBI "terrorismebestrijding verlegd van legitieme buitenlandse actoren naar politieke tegenstanders binnen onze grenzen."

Zoals ik het begrijp, zei Friend dat de FBI zich nu minder richt op het vervolgen van terroristen die vanuit andere landen de VS binnenkomen (vooral over onze grens met Mexico) en meer op het vervolgen van Amerikaanse burgers als terroristen omdat ze het niet eens zijn met de regering Biden.

Volgens het artikel dat ik las:

Er is steeds meer bewijs dat de FBI betrokken was bij het aanzetten tot de demonstraties van 6 januari 2021.

 • De FBI nam deel aan pogingen om het Hunter Biden verhaal te stoppen.
 • De FBI nam deel aan het censureren van mensen en bedrijven die ongunstige informatie op sociale media en internet plaatsten.
 • De FBI nam deel aan de leugen die Hillary Clintons campagnecomité verzon over het samenspannen van Trump met de Russen.

(Meer: Op 23 mei 2023 werd gemeld dat een klokkenluider van de IRS naar voren is gekomen die zegt dat de IRS deelneemt aan een doofpotoperatie over de financiën van Hunter Biden. Dus zowel de FBI als de IRS worden beschuldigd van wangedrag. Hunter vloog naar verluidt in een privéjet naar een rechtszitting om de rechter te vertellen dat hij te arm is om meer alimentatie te betalen).

4, betreffende corruptie bij de FBI: op 19 mei 2023 werd gemeld dat Kevin McCarthy, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, zei dat uit een rapport van het Foreign Intelligence Surveillance Court (FISA) blijkt dat de FBI tussen 6 januari 2021 en het jaar dat eindigde in november 2021 meer dan 278.000 keer ongeoorloofd huiszoekingen heeft verricht.

Meer dan 278.000 ongeoorloofde huiszoekingen bij meestal gewone burgers die tegen abortus, de homo-agenda, conservatief stemmen, enz. zijn in 11 maanden (ongeveer 800 per dag) is geen incidentele fout van een slecht opgeleide FBI-agent; het is een FBI-agentschap dat bewust amok maakt onder leiding van een slechte leider die ter verantwoording moet worden geroepen.

5, over een verlies van respect voor Amerika: op 19 mei 2023 verbood de Russische regering, in reactie op meer Amerikaanse sancties tegen Rusland, 500 Amerikaanse burgers (voormalig president Obama, ten minste drie Amerikaanse senatoren, 45 leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, verscheidene leden van het Amerikaanse leger, verscheidene leden van de media en anderen) om Rusland binnen te komen.

Rusland verklaarde dat het deze mensen verband omdat de Amerikaanse regering Amerikaanse burgers vervolgt vanwege protesten tegen de certificering van Biden als president op 6 januari 2021.

Het standpunt van Vladimir Poetin is dat de J6 demonstranten mensen waren die naar het Congres gingen met politieke eisen, niet een menigte van rovers en relschoppers die op grond van dubieuze aanklachten in de gevangenis moeten worden gegooid.

6, betreffende een normaliseringsovereenkomst tussen Saoedi-Arabië en Israël: op 17 mei 2023 werd gemeld dat twee Amerikaanse functionarissen zeiden:

 • De regering Biden dringt aan op een Saudisch-Israëlisch vredesakkoord in de komende zes tot zeven maanden.
 • Een Saudisch-Israëlische vredesovereenkomst zou leiden tot normalisatieovereenkomsten met andere Arabische landen.
 • Een Saudisch-Israëlisch vredesakkoord zal een "Palestijnse component" bevatten waarmee Israël zal moeten instemmen.
 • Het is onduidelijk hoe ver Israël zal gaan om een vredesakkoord in het Midden-Oosten veilig te stellen.

(Meer: Op 22 mei 2023 werd gemeld dat de Israëlische premier Min. Netanyahu en de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman (MBS) telefonisch met elkaar hebben gesproken over normalisatie, maar er was geen vooruitgang).

(Meer: Op 23 mei 2023 werd gemeld dat MBS eist dat de VS een militaire alliantie aangaat met Saoedi-Arabië, dat de VS instemt met een Saoedisch civiel nucleair programma, en dat een vredesakkoord de Tweestatenoplossing tussen Israël en de PA omvat voordat hij de betrekkingen met Israël normaliseert).

(Mijn mening: Op enig moment zal er een doorbraak zijn, en zal er een verbond worden opgesteld dat het Beloofde Land verdeelt. Het verbond zal voor zeven jaar vrede zijn, het zal worden bevestigd door een wereldleider die de Antichrist is, en zijn bevestiging zal het begin van de Verdrukkingsperiode inluiden. Het feit dat de VS aandringen op een vredesverdrag en de twee leiders daarover met elkaar praten, zou uiteindelijk kunnen leiden tot een doorbraak die God niet zal accepteren (Dan. 9:27; Joël 3:2; I Thess. 5:3).

7, betreffende de Slag van Gog en Magog: op 22 mei 2023 werd gemeld dat satellietbeelden en video's laten zien dat Iran een nieuwe ondergrondse nucleaire site bouwt die te diep zal zijn voor typische Amerikaanse of Israëlische bunkerbommen om te vernietigen.

Aangezien Iran doorgaat met het bouwen van kernwapens, vergroot dit de noodzaak van een aanval op Iran (die zou kunnen leiden tot de Slag om Gog en Magog).

(Noot: Op 23 mei 2023 meldde Amir Tsarfati dat Israël zich lijkt voor te bereiden op een preventieve aanval op Hezbollah in Libanon. Hezbollah is een Iraanse marionet.)

Acht, betreffende een afvalligheid van het geloof aan het einde van het tijdperk: op 17 mei 2023 werd gemeld dat meer dan 3.200 gemeenten zich sinds 2019 hebben losgemaakt van de United Methodist Church vanwege de aanvaarding door het kerkgenootschap van het homohuwelijk en de wijding van niet-celibataire LGBTQ geestelijken.

Duizenden leden hebben ervoor gekozen de denominatie te verlaten omdat anderen ervoor hebben gekozen de Bijbel over deze kwesties te negeren (en hetzelfde is gebeurd in andere denominaties).

9, mijn laatste artikel (getiteld Volkomen irrelevant) zegt: "Op 10 mei 2023 werd aangekondigd dat het belangrijkste uitvoerende orgaan van de Europese Unie de regering van Nederland toestemming heeft gegeven om de helft van de boeren in Nederland te dwingen hun land aan de regering te verkopen, omdat de regering hun land uit productie wil nemen en hun vee in beslag wil nemen om de luchtvervuiling te verminderen. Heb je dat? De regering is van plan de zwendel van de klimaatverandering te gebruiken om ongeveer een derde van Nederland in handen te krijgen (de helft van 70% = 35%), het land onteigend en het vee kwijt te raken."

Op 17 mei 2023 sprak Pres. Biden's klimaat tsaar, John Kerry, de U.S. Dept. of Agriculture's AIM for Climate Summit toe.

Volgens Kerry, een van de meest bekende, oneerbiedige, onpatriottische politici in Amerika, is de landbouwproductie verantwoordelijk voor een derde van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, en moet een vermindering van de uitstoot centraal staan in Amerika's streven om de opwarming van de aarde te verslaan.

Zoals ik het zie, zal een opzettelijke vermindering van de voedselproductie met een derde leiden tot voedseltekorten, stijgende prijzen, hongersnood, vele doden, en het zal een verwaarloosbaar effect hebben op de onbewezen tactiek die opwarming van de aarde heet.

Ik geloof dat we al iets van dit alles zien gebeuren.

10, betreffende de vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Genève: in een artikel dat werd geplaatst op 24 mei 2023, schreef Leo Hohmann dat Michele Bachmann aanwezig was, en zij had het volgende te zeggen:

Er zijn twee documenten in behandeling die een grote hoeveelheid macht zullen verschuiven van soevereine naties naar de directeur-generaal van de VN WHO wanneer hij een noodsituatie voor de gezondheid of een potentiële noodsituatie voor de gezondheid afkondigt.

De twee documenten zijn:

 • 300 amendementen op de Internationale Gezondheidsregeling (IHR).
 • Het Wereldwijde Pandemie Verdrag (Biden noemt het De Wereldwijde Pandemie Akkoorden omdat hij een stemming in de Amerikaanse Senaat wil vermijden).

In het artikel van Hohmann, op 24 mei 2023, zei Bachmann dat er geen verzet was geweest tegen iets in de documenten, dat er veel steun was voor de documenten, en dat de Amerikaanse afgevaardigde zich voor de documenten had uitgesproken.

Volgens Bachman zal dit waarschijnlijk gebeuren:

 • Beide documenten zullen de huidige vergadering van de Algemene Vergadering van de WHO goedkeuren en in september 2023 ter bespreking en wijziging worden doorgegeven aan de Algemene Vergadering van de VN.
 • De Algemene Vergadering van de VN zal in januari 2024 aanbevolen wijzigingen aan de VN voorleggen; als er aanbevolen wijzigingen zijn, zal daarover worden gestemd, en na die stemming kunnen er geen wijzigingen meer worden aangebracht.
 • Beide documenten gaan in februari 2024 terug naar de WHO om te bespreken wat die organisatie hoopt te doen na de eindstemming.
 • In mei 2024 stemt de WHO definitief over beide documenten.

Dit is een ingewikkeld proces, maar als al deze hindernissen worden genomen zoals verwacht, zal er geen weg meer terug zijn.

Tenslotte, bent u klaar voor de opname?

Als je klaar wilt zijn voor de opname en naar de hemel wilt gaan, moet je opnieuw geboren worden (Johannes 3:3). God houdt van u, en als u dat nog niet hebt gedaan, geef dan oprecht toe dat u een zondaar bent; geloof dat Jezus de uit een maagd geboren, zondeloze Zoon van God is, die stierf voor de zonden van de wereld, werd begraven en werd opgewekt uit de dood; vraag Hem uw zonden te vergeven, u te reinigen, in uw hart te komen en uw Verlosser te zijn; vertel dan iemand dat u dit hebt gedaan.

Bron: Beginning to Come to Pass :: By Daymond Duck - Rapture Ready