www.wimjongman.nl

(homepagina)


Er voor kiezen om een gruwel voor God te zijn

Door Daymond Duck - 29 april 2023

Op 17 april 2023 gaf Benny Johnson (Turning Point USA) een korte clip vrij van een interview dat hij voerde met Fla. Gov. Ron DeSantis.

Johnson vroeg DeSantis over mannen die de rol van vrouwen overnemen.

DeSantis zei:

 • De ideologie is een totale fraude.
 • Ik denk dat het gaat om de vraag of we een samenleving worden die gebaseerd is op de waarheid? Of worden we een samenleving gebaseerd op bedrog?
 • Als je een man als vrouw verkleed, en je vertelt me dat ik moet accepteren dat hij een vrouw is, dan vraag je me om medeplichtig te zijn aan een leugen, en dat weiger ik gewoon te doen.
 • Dus moeten we de waarheid vertellen, weet je, ik denk dat de waarheid je zal bevrijden, en laten we gewoon eerlijk zijn over wat hier aan de hand is.

Het Boek der Spreuken zegt: "Deze zes dingen haat de Heer, zeven zijn een gruwel voor hem" (Spreuken 6:16-19).

 • "Een trotse blik,
 • een leugenachtige tong,
 • Handen die onschuldig bloed vergieten,
 • Een hart dat boze gedachten bedenkt,
 • Voeten die snel zijn in het rennen naar onheil,
 • Een valse getuige die leugens spreekt,
 • en die tweedracht zaait onder broeders."

God is een God van waarheid (Psalm 31:5).

Jezus is de waarheid (Joh. 14:6).

Satan is de vader van de leugen (Joh. 8:44).

Een natie die ervoor kiest de waarheid te verlaten en een natie van fraude, leugens en bedrog te worden, kiest er ook voor een natie te worden die een gruwel is voor God.

Een natie die gebaseerd is op de Schrift kan er niet voor kiezen God te verlaten en Satan te volgen en daar voor altijd mee weg te komen.

God zal oproepen tot berouw door ontberingen over die natie te laten komen, maar een gebrek aan berouw zal uiteindelijk de toorn van God aanwakkeren.

Hier zijn enkele recente gebeurtenissen die erop lijken te wijzen dat de Opname en de Verdrukkingsperiode dichtbij zijn.

Eén, betreffende het verlaten van de waarheid, bedrog en vervolging: een straatprediker die aan het hoofd staat van een groep genaamd Warriors for Christ uitte drie keer zijn bezorgdheid op sociale media over een kerk in Oklahoma die het homohuwelijk, travestietenshows voor kinderen en meer goedkeurde.

Toen een van de homoseksuele kerkleden de gemeenteraad vertelde dat sommige dingen die de straatprediker zei niet waar waren, produceerde de straatprediker foto's en videoclips om te verifiëren wat hij postte.

De kerk verzocht de rechtbank om een contactverbod om de prediker het zwijgen op te leggen, en de rechtbank dreigde hem te arresteren en gevangen te zetten (tot 5 jaar) als hij nog meer bijbelverzen op sociale media zou plaatsen waarin homoseksualiteit wordt veroordeeld.

Het Rutherford Instituut gaat namens de prediker in beroep tegen het vonnis.

Volgens John Whitehead, hoofd van het Rutherford Instituut, is deze zaak een poging om spraak, gedachten en handelingen die niet politiek correct zijn te criminaliseren.

Twee, over het verlaten van God en er niet mee wegkomen (slechte beslissingen nemen): op 22 april 2023 sluit Duitsland zijn drie overgebleven kerncentrales (producenten van zogenaamde vuile energie).

Deze drie centrales produceerden slechts ongeveer 6% van de Duitse stroom, maar voor een land dat al met grote energietekorten te kampen had, maakt een vermindering van 6% een slechte situatie nog erger.

Het idee dat Duitsland genoeg zonne- en windenergie zou kunnen produceren om aan zijn behoefte aan schone energie te voldoen, is wishful thinking gebleken.

De vernietiging van de Nord Stream-pijpleiding en de sancties tegen Rusland hebben de energiesituatie van Duitsland verslechterd.

Met onvoldoende energie is de Duitse economie op weg naar grote problemen, en haar wond is grotendeels zelf toegebracht, maar veel mensen zullen lijden.

Drie, betreffende het verlaten van de waarheid en het kiezen om leugens te volgen: op 23 april 2023 meldde de Expose dat uit gegevens van het Office of National Statistics in het VK blijkt dat 92% van de Covid-19 sterfgevallen in Engeland in 2022 mensen waren die volledig waren gevaccineerd (mensen die drie of meer prikken hadden gekregen).

Vier, betreffende de komende valse godsdienst (Mysterie, Babylon de Grote, de Moeder der hoeren en gruwelen der aarde): op 19 april 2023 werd gemeld dat bisschop Manuel Sanchez Monge van Spanje een opiniestuk had ingediend dat werd afgedrukt in een regionale Spaanse krant.

Monge's opiniestuk was getiteld "De 2030 Agenda en de Nieuwe Wereld Orde."

Hier is een deel van wat Monge zei (in mijn woorden zoals ik het begrijp):

 • De Agenda 2030 Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn anti-christelijk, en ze zijn ontworpen om de religieuze overtuigingen van iedereen op aarde te veranderen.
 • Globalisten willen een ongekozen en ondemocratische wereldregering instellen.
 • Globalisten willen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en opleiding van kinderen overdragen van de ouders naar de regering (ouders zullen niets te zeggen hebben).
 • Globalisten willen bepalen wat mensen moeten geloven (over abortus, LGBTQ kwesties, secularisme, de definitie van tolerantie en intolerantie, etc.) en hoe mensen moeten leven.
 • Agenda 2030 zal een nieuwe beschaving creëren waarin iedereen leeft en gelooft zoals de globalisten hen vertellen te leven en te geloven.

(Mijn mening: De Agenda 2030 Duurzame Ontwikkelingsdoelen werden op 1 januari 2016 wereldwijde wetten. De globalisten die ze pushen zijn anti-Christ, anti-Bijbel en anti-Israël. Iemand kan Jezus, de Bijbel, Israël, enz. niet verwerpen en toch gered worden. Het toneel wordt klaargemaakt voor een één-wereld regering, een één-wereld valse religie, vervolging en het merkteken van het beest).

Vijf, betreffende kerkleden die van het geloof afwijken in Amerikaanse kerken: op 24 april 2023 werd gemeld dat uit een onderzoek van 2020-2023 onder 2.000 mensen die zich identificeren als wedergeboren christenen, bleek dat slechts 44% gelooft dat Jezus een zondeloos leven leidde.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het Cultural Research Center van de Arizona Christian University en stond onder toezicht van George Barna, een bekende opiniepeiler.

Zes, betreffende het bijhouden van alle koop en verkoop: op 20 apr. 2023 werd gemeld dat twee Amerikaanse senatoren (Sinema van Ariz. en Lummis van Wyoming) op 21 mrt. 2023 een wetsvoorstel (Senate Bill 884) hebben ingediend om een digitale identiteit voor elke Amerikaanse burger te creëren.

Acht dagen later (op 29 maart 2023) kwam het wetsvoorstel door de juiste Senaatscommissie en werd het met een gunstig advies aangenomen.

Met een digitale ID kan iedereen worden gevolgd.

Het kan gekoppeld worden aan iemands bankrekening, gezondheidsgegevens, rijbewijs, sociale zekerheidsinformatie, enz.

(FYI: Patrick Wood, redacteur van Technocracy.news, meldde dat Sinema de Bilderberg bijeenkomst van 2022 en de bijeenkomst van het World Economic Forum van 2023 heeft bijgewoond).

(Mijn mening: Het feit dat een wetsvoorstel om alle aan- en verkopen bij te houden in behandeling is bij de Amerikaanse Senaat terwijl u dit leest, zou u moeten helpen de realiteit van Bijbelprofetie te begrijpen en de noodzaak om klaar te zijn voor de Opname).

Zeven, betreffende corruptie in het Witte Huis: op 19 april 2023 werd gemeld dat twee leden van de House Oversight and Accountability Committee (Greene van Geo. en Mace van So. Car.) zeiden dat zij bankdocumenten hebben gezien bij het Amerikaanse ministerie van Financiën die "schokkend" bewijs bevatten van betrokkenheid van de familie Biden bij buitenlandse zakendeals, mensenhandel en prostitutierollen.

Op 20 april 2023 werd gemeld dat Greene tweette dat ze "meer dan 2.000 pagina's met financiële gegevens had bekeken die een misdaadsyndicaat onthulden waarbij de familie Biden en landen als China, Rusland en Oekraïne betrokken waren."

Green zei dat de Bidens valse lege vennootschappen hebben opgericht om geld uit het buitenland te ontvangen.

Wat betreft mensenhandel en prostitutie: dit rapport zegt dat een Grand Jury van Florida ontdekte dat drugskartels kinderen uit Mexico opeisen en in beslag nemen en hen blootstellen "aan gruwelijke gezondheidsomstandigheden, constante criminele bedreiging, arbeids- en sekshandel, beroving, verkrachting en andere ervaringen".

Gebaseerd op de bevindingen van de Grand Jury, heeft de Openbare Aanklager van Florida een brief gestuurd aan het Amerikaanse Huis en de Senaat met het verzoek een onderzoek in te stellen naar de betrokkenheid van het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Veiligheid en het Amerikaanse Ministerie van Gezondheid en Sociale Diensten bij deze misdaden.

Acht, wat betreft de wereldregering: een internationale belangengroep van entertainers, politici, bedrijfsleiders en anderen (genaamd Global Citizens Now) met miljarden dollars aan toezeggingen komen elk jaar bijeen om te bespreken hoe de VN-agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling kan worden bevorderd.

Enkele van de grote namen die op 27 april 2023 in New York zullen samenkomen, zijn onder meer de Canadese premier Trudeau, de Franse president Macron, de EU-president Ursula von der Leyen, John Legend, Hugh Jackman, en anderen.

Andere groepen die van plan zijn mensen aanwezig te laten zijn: Verizon, Cisco, P&G, Ford, PepsiCo en Rockefeller.

Naar verluidt zullen zij "belangrijke aankondigingen over beleidsinitiatieven combineren met discussies over onmiddellijke stappen die kunnen worden genomen op het gebied van klimaatverandering, voedselonzekerheid, genderongelijkheid en andere kwesties."

Negen, betreffende antisemitisme in de VS: op 13 april 2023 drongen 14 Democraten er bij President Biden en Sec. of State Blinken op aan om Amerikaanse hulp aan Israël (geld, wapens, uitrusting, etc.) afhankelijk te maken van het beëindigen van grove mensenrechtenschendingen.

Op de vraag of zij de Amerikaanse hulp aan de Palestijnen zouden willen koppelen aan respect voor Israël en Joodse burgerrechten, antwoordde geen van hen.

Tien, met betrekking tot de komende economische ineenstorting: op 26 april 2023 meldde Gary Bauer (Campaign for Working Families) dat de rente op Amerika's nationale schuld vorig jaar $475 miljard bedroeg (ongeveer $1 miljard, $300.000 per dag).

Hogere rentetarieven zullen het dit jaar nog erger maken, Biden wil onze staatsschuld blijven verhogen, en hij weigert te onderhandelen met Republikeinen die willen proberen een ineenstorting te voorkomen.

Tenslotte, ben j klaar voor de opname?

Als je klaar wilt zijn voor de opname en naar de hemel wilt gaan, moet je opnieuw geboren worden (Johannes 3:3). God houdt van je, en als je dat nog niet hebt gedaan, geef dan oprecht toe dat je een zondaar bent; geloof dat Jezus de maagdelijk geboren, zondeloze Zoon van God is, die stierf voor de zonden van de wereld, werd begraven en werd opgewekt uit de dood; vraag Hem je zonden te vergeven, je te reinigen, in je hart te komen en je Verlosser te zijn; vertel dan iemand dat je dit hebt gedaan.

Bron : Kiezen om een gruwel voor God te zijn :: By Daymond Duck - Rapture Ready