www.wimjongman.nl

(homepagina)


Gods kalender? - Dit is NIET Rosj Hasjana

Door Fran Cohen - 16 sep 2023

( )

Afbeelding van tigerlily713 via Pixabay

Wist je dat er vandaag de dag ongeveer 40 verschillende kalenders in gebruik zijn in de wereld. Om er een paar te noemen: Egyptisch, Inuit, Koptisch, Chinees, Islamitisch, Syrisch, Oud IJslands en natuurlijk de Gregoriaanse, maar wist je dat de Gregoriaanse kalender erg recent is, hij begon in 1582. Hij verving de Juliaanse kalender, die de Romeinse kalender verving. Er is echter maar één kalender die er echt toe doet, Gods kalender, en dat is de enige waarin ik geïnteresseerd ben.

Dus we weten uit Gods Woord, toen Hij lichten in de koepel van de hemel plaatste om de dag van de nacht te scheiden, om tekens van seizoenen, dagen en jaren te zijn, niet, een 24-urige klok, noch een jaar van 365 dagen, eigenlijk ook geen 12 maanden in een jaar, maar kijkend naar de zon en de maan en tekens van de seizoenen - Gods idee, dus het is zeker een heel goed idee. God heeft ook nooit de dagen van de week of de maanden van het jaar genoemd.

Van wat ik begrijp, toen God zo duidelijk zei: "Dit zal de eerste maand van jullie jaar zijn," toen de kinderen van Israël zich voorbereidden om hun slavernij in Egypte te verlaten, was dit een frisse start, een nieuw begin, toen de natie Israël werd geboren, en ook een constante herinnering aan wat de Almachtige God had gedaan, en ook het moment waarop Hij hen heel duidelijk begon te laten zien hoe Hij wilde dat ze zouden leven. Dus toen het de 2e maand was, was het de tweede maand sinds ze verlost en gered waren, daarna de 3e, 4e enz.

Gedurende de vele jaren van mijn reizen met de Heer, door Anglicaanse Kerken en Messiaanse Kehilas, heb ik vele jaren geleden besloten dat ik veel meer geïnteresseerd ben in wat God zegt, dan in wat de mens zegt, of zelfs soms, wat de mens zegt over wat God zegt!!! Voor mij komt het er dus op neer dat we op het punt staan om de 7e maand van het Bijbelse jaar in te gaan, Gods kalender, en dat is NIET Rosh HaShana.

God zegt heel duidelijk in Lev. 23 en Numeri 29 dat de 1e dag van deze 7e maand in acht genomen moet worden als een heilige dag van Jom Teruah, wat Dag van het Schreeuwen/Blazen betekent, ook een rustdag, een Sjabbat. Eén van de unieke dingen van Yom Teruah is dat de Torah niet zegt wat het doel van deze Heilige Dag is, hoewel het gezien wordt als een "Wake Up Call" wanneer we wat we noemen De 10 Dagen van Ontzag, vóór Yom Kippoer, ingaan.

We hebben minstens één, en soms meer redenen voor de andere vastgestelde tijden. De werkwoordsvorm van Teruah verwijst vaak naar het lawaai dat gemaakt wordt door een samenkomst van de gelovigen die roepen tot de Heer. Lev. 23 verwijst ook naar deze 1e dag van de 7e maand als Zichron Teruah, een herdenking, een gedenken.

Helaas zijn er tegenwoordig maar weinig mensen die deze eerste dag van de 7e maand juist verwelkomen als Jom Teruah, zoals het nu zo algemeen bekend is en Rosh HaShanah wordt genoemd, hoofd van het jaar, zelfs tot het punt dat dit het moment is waarop het tellen van het jaar verandert. Van wat ik heb ontdekt was deze transformatie van Yom Teruah in Rosh HaShana het resultaat van heidense Babylonische invloed. De eerste fase was het aannemen van Babylonische namen voor de maanden, die God nooit gegeven had. Sommige van deze namen vonden vervolgens hun weg naar de latere boeken van de Tanach, maar ze verschijnen altijd naast het door God gegeven nummer van de maand, zoals in het boek Esther, waar staat "In de eerste maand, dat is de maand Nissan...".

Dus een deel van het Joodse volk raakte meer en meer vertrouwd met de Babylonische maandnamen, en helaas ook met andere Babylonische invloeden.

Maar dan lijkt de verwarring, voor sommigen, te komen met verwijzingen in de Schriften naar het einde van het jaar, zoals in Ex. 23: 16 "Aan het einde van het jaar, wanneer je van de velden de resultaten van je inspanningen verzamelt."

Of "Aan het einde van elke 7 jaar tijdens het feest van Soekkot in het jaar sjmita........" (zoals we lazen in Tora Portion Vayelekh van afgelopen weken (Hij ging). Maar het is mij duidelijk dat deze verwijzingen naar het einde van het jaar en het binnenhalen van de oogst betrekking hebben op het landbouwjaar. Het is duidelijk dat het shmitah jaar gaat over het land dat rust, dus het is ook duidelijk dat het shmitah jaar zou beginnen NA de laatste oogst aan het einde van de zomer, dus als we verwijzingen hebben naar het einde van je jaar in relatie tot oogst en shmitah, dan gaat het NIET over het einde van het door God gegeven kalenderjaar, en dus niet over het veranderen van de 7e maand in de 1e maand van het jaar.

Maar het lijkt erop dat ergens tussen het geven van de Tora en de codificatie van de Misjnah, het agrarische nieuwjaar in de herfst opgang maakte, en nu is het door God gegeven nieuwjaar in de lente slechts een markering van de verschillende door God bevolen feesten en Toegewezen Tijden.

Een andere reden voor deze verandering die ik gelezen heb, is dat de Rabbijnen besloten om dit "door mensen gemaakte" nieuwe jaar op de 1e van deze 7e maand te laten vallen, ter herinnering aan het einde van de Babylonische ballingschap. We lezen in Ezra: "Toen de 7e maand was aangebroken, nadat het volk Israël zich weer in de steden had gevestigd, kwam het volk eensgezind bijeen in Jeruzalem, en zij organiseerden de herbouw van het altaar van de God van Israël, en namen toen het feest van Soekkot in acht." Maar de ballingen waren slechts "enkelen" van de nakomelingen van de Kinderen van Israël. We lezen in Ezra de lijst van mensen die waren verbannen en weggevoerd naar Bavel door Nebukadnessar, de koning van Bavel, en later terugkeerden uit die ballingschap en opgingen naar Jeruzalem en Juda, en het is een lange lange lijst, en aan het einde van de lijst vertelt Ezra ons dat de hele vergadering 42.360 mensen telde, de slaven of zangers niet meegerekend. Deze Joden waren in feite waarschijnlijk slechts ongeveer 25% van de afstammelingen van de Kinderen van Israël, de andere 75% bleef in Juda en ging niet in ballingschap.

Natuurlijk was het een zeer belangrijke tijd toen deze Kinderen van Israël terugkeerden uit ballingschap in Babylon, maar zeker geen reden om een nieuw Nieuwjaar te maken. Wat en wie er ook besloten heeft om van deze 7e maand een "nieuw jaar" te maken, ik vind het nogal verontrustend dat "door mensen gemaakte" beslissingen en "door mensen gemaakte" verhalen zo snel iets worden waar niemand vraagtekens bij zet. Ik ben eigenlijk nogal gepassioneerd over dit alles. De eerste ballingschap bestond uit alle nakomelingen van Jakob, d.w.z. zijn 11 zonen gingen met hun hele gezin naar Egypte om zich bij Jozef te voegen - daar vermenigvuldigden zij zich. Als God besloot dat hun uiteindelijke redding, verlossing en bevrijding zo belangrijk was dat Hij een nieuwe kalender, een nieuw jaar, begon, dat dit het moment in de geschiedenis van God in interactie met Zijn volk was dat constant herdacht moest worden, wie is de mens dan om dat te veranderen of toe te voegen?

Zelfs nadat de ballingschap eindigde in het jaar 516, vóór Jesjoea, bleven veel rabbijnen in Babylon en dit is waar het rabbijnse Jodendom geleidelijk vorm kreeg. Rabbi Hillel 1 werd geboren en opgeleid in Babylon. De Babyloniërs hadden een maan-zonnekalender en vaak viel Jom Teruah op hun nieuwjaarsfeest dat Akitu heette, dus er wordt ook gedacht dat nadat de Joden de 7e maand Tishrei gingen noemen, dit alleen maar de weg vrijmaakte om uiteindelijk Jom Teruah in een Babylonische Akitu, nieuwjaar, te veranderen.

Maar voor mij, als we lezen in Exodus 12:2 wat God tegen Mosjé zei: Deze maand zal voor jullie het begin van de maanden zijn; het zal voor jullie de eerste maand van het jaar zijn, met andere woorden dat is wanneer Rosj HaShana is, dit is Gods Woord, en voor mij staat Gods Woord voor altijd.

Dus deze 7e maand van het Bijbelse jaar, in de Schriften Etaniem genoemd, nu Tisjrei, is waarschijnlijk de drukste maand van het jaar, we hebben in totaal 13 speciale dagen, 7 daarvan zijn Sjabbat. Dit is inclusief de feestdagen die bekend staan als de Hoge Heilige Dagen, de belangrijkste van het Bijbelse jaar, Jom Teruah, Jom Kippoer, Sukkot, Hasjana Rabah en Simchat Thora. Een maand van Chags, en gezien als een maand van grote zegen, de 7e maand, een nummer van voltooiing, en zoals veel mensen geloven, het seizoen waarin Yeshua zal terugkeren, en tabernakel, voor altijd bij ons wonen.

Bron: God's calendar? - This is NOT Rosh Hashanah » Kehila News Israel