www.wimjongman.nl

(homepagina)


Justitiële hervorming is redelijk en juist

Wat de Israëlische democratie bedreigt is het overmachtige rechtssysteem, niet het voorstel van de nieuwe regering om die invloed in te perken. In plaats van op de muren te klimmen met onheilspellende dreigementen en extreme slogans, zouden de wetgevers moeten debatteren en onderhandelen over de voorwaarden van de justitiële hervorming.

Door David M. Weinberg - 17 januari 2023

De hervorming van Israëls rechtssysteem - voorgesteld door minister van Justitie Yair Levin - vormt niet alleen geen bedreiging voor de democratie, maar is redelijk en noodzakelijk omdat het het machtsevenwicht tussen de rechterlijke macht, de wetgevende macht en de regering zal herstellen.

Wat deze hervorming noodzakelijk maakte was het gepolitiseerde Hooggerechtshof, het imperialistische kantoor van de procureur-generaal en een juridische kliek in elk ministerie die de beleidsvorming in een wurggreep heeft ten koste van de wetgevers in de Knesset en de regering.

Deze juridische beagles hebben een systeem ontwikkeld waarbij zij zichzelf straffeloos vermenigvuldigen en elk centraal knooppunt in de beleidsvorming bezetten. Ze noemen zichzelf zelfs pretentieus "shomrei hasaf", de bewakers van de poorten van de democratie.

Behalve dat deze veel te machtige spelers de Israëlische democratie hebben verstoord door zich bevoegdheden toe te eigenen die nooit bedoeld waren door de stichters van Israël of de parlementariërs; bevoegdheden die veel verder gaan dan die van het rechtssysteem in elke andere democratie.

Bovendien trekken zij de besluitvorming naar de meest progressieve kant van elke kwestie, waardoor het voor rechts en centrumrechts - waartoe de meeste Israëli's behoren - onmogelijk wordt om effectief te regeren.

Het is het rechtssysteem dat de Israëlische democratie bedreigt, niet de hervormingen van Levin.

Als zodanig is het verstandig om de manier waarop rechters worden geselecteerd te veranderen, en hun mogelijkheden te beperken om Knesset-wetgeving naar eigen inzicht af te keuren.

Naar het voorbeeld van de voormalige megapresident van het Hooggerechtshof, Aharon Barak, en zoals sindsdien voortgezet door zijn handgekozen opvolgers, is elke kwestie in Israël tegenwoordig onderworpen aan de persoonlijke vooroordelen en individuele neigingen van de verlichte leden van het hoogste gerechtshof. Zij regeren vaak volgens hun eigen glibberige schaal van fatsoen.

En, zoals Barak eenzijdig besloot, kan iedereen voor het hof verschijnen over elk onderwerp, en alles is "justitiabel", wat betekent dat alles, van belasting tot defensiebeleid, onderworpen is aan een berisping van het Hooggerechtshof.

Het Hof heeft een reeks soepele begrippen ontwikkeld waarmee het zijn zelfverklaarde "gerechtelijke revolutie" kan uitvoeren. Neem de term "redelijkheid", die als een computervirus door de uitspraken van het Hooggerechtshof van de afgelopen twee decennia loopt.

"Redelijkheid" is autoritair jargon waarmee de rechters van het Hooggerechtshof elastisch hun eigen gevoeligheden kunnen toepassen en de Israëlische samenleving naar hun "verlichte" beeld kunnen hervormen.

"Inhoudelijke democratie" is een andere nieuwerwetse term die Barak heeft bedacht. Dit betekent dat het hof een verzonnen verantwoordelijkheid op zich neemt om "inhoudelijke normen en fatsoensnormen" voor het openbare leven vast te stellen, en om "brede interpretaties" van de wet toe te passen om zijn eigen percepties van "waarden", "evenwicht" en "gelijkheid" in te passen - zelfs als de wetboeken dergelijke termen of voorschriften niet bevatten.

Gezien de huidige samenstelling van het hof zijn beslissingen die gebruik maken van dergelijke oneindig flexibele principes steevast gericht op de progressieve kant van het politieke spectrum, zoals hierboven vermeld.

En zo heeft het hof de afgelopen jaren met een liberale vuist beslist over de toewijzing van land van het Joods Nationaal Fonds, Palestijnse verblijfsrechten in Israël, de exploitatie van het hoofdkwartier van de Palestijnse Autoriteit in Jeruzalem, rechten van buitenlandse bekeerlingen op het staatsburgerschap, ultraorthodoxe uitstel van de dienstplicht en toelagen voor yeshiva-studenten, handel op shabbat, en nog veel meer.

Er was weinig harde wetgeving bij deze zaken betrokken. Je kon de beslissing van het hof van tevoren raden door simpelweg te kijken naar de samenstelling van het panel van rechters. Hoe progressiever het panel, des te meer ongenuanceerde preken in de beslissing. In wezen nam het hof politieke beslissingen, "waarden"-beslissingen, gecamoufleerd als wet.

Het Hooggerechtshof achtte het bijvoorbeeld "onredelijk" om een compromis te sluiten en de Bar-Ilan Straat in Jeruzalem gedurende enkele uren op Shabbat te sluiten, hoewel een openbare commissie van prominente religieuze en seculiere Joden - die veel representatiever was voor de Israëlische samenleving dan het Hof - anders had geoordeeld.

Het Hof vond het "onredelijk" dat religieuze Joden op de Tempelberg zouden mogen bidden, omdat dit de Arabieren zou storen en een massale aanwezigheid van de politie zou vereisen. Aan de andere kant vond het Hof het "redelijk" om de Women of the Wall egalitaire groep toe te staan bij de Westelijke Muur te bidden op een manier die beledigend is voor de meeste gelovigen, ondanks de verstoring die dit met zich meebrengt en de massale aanwezigheid van politie die nodig is om dit mogelijk te maken.

Het was "onredelijk" om eminent redacteur Shmuel Schnitzer de Israëlprijs te geven vanwege één beledigende column die hij in de loop van een glansrijke dertigjarige journalistieke carrière schreef, maar "redelijk" om Meretz-leider Shulamit Aloni de Israëlprijs te geven ondanks een dertigjarige carrière gericht op het aanvallen en beledigen van het religieuze publiek.

Het Hooggerechtshof heeft ook de wetgeving van de Knesset met betrekking tot de illegale immigratie van Afrikaanse arbeidsmigranten verworpen, en wel drie keer, hoewel de Knesset telkens met een grote meerderheid herziene wetten aannam. Het Hof besloot gewoon dat ze beter wisten dan de parlementsleden wat "redelijk" was.

Wat is het volgende? Zou een besluit van de regering om de Israëlische wet uit te breiden tot alle nederzettingen in Judea en Samaria een "redelijk" besluit zijn? Hoe zit het met het tegenovergestelde besluit - om alle nederzettingen te ontmantelen? Of een kabinetsbesluit om de betrekkingen met de Verenigde Staten te verbreken of om Iran te bombarderen? Welke van deze beslissingen zouden "redelijk" zijn en welke niet? De dwingende rechters van het Hooggerechtshof zullen het beslissen, niet de kiezers - tenzij er iets verandert.

En het is niet alleen het Hooggerechtshof. Ook het bureau van de procureur-generaal en zijn leger van juridische commandanten in elk ministerie hebben de gewoonte om waardeoordelen die door de democratisch verkozen vertegenwoordigers van het Israëlische publiek in de wet zijn vastgelegd, terzijde te schuiven en te vervangen door hun eigen, zo veel fijngevoeliger gevoelens.

Een goed voorbeeld, met betrekking tot terroristen: in 2018 nam de Knesset een wet aan waardoor de minister van Binnenlandse Zaken het staatsburgerschap of de permanente verblijfsstatus van veroordeelde terroristen kon intrekken, en ook hun sociale voordelen. Maar de procureur-generaal besloot de wet van zijn bedoeling te ontdoen door de minister van Binnenlandse Zaken te dwingen Arabische moordenaars een alternatieve "tijdelijke verblijfsstatus" te verlenen, die de terroristen volledige voordelen geeft, zoals werkloosheidsverzekering, kinderbijslag, arbeidsongeschiktheidsverzekering en sociale uitkeringen wanneer zij uit de gevangenis komen. Dit is natuurlijk precies het tegenovergestelde van wat de Knesset bedoelde.

De nuchtere wetgeving van Levin zal grenzen stellen aan dergelijk interventionisme van rechters en procureurs-generaal. Het Hooggerechtshof zal de wetgeving van de Knesset alleen terzijde kunnen schuiven als het voltallig is en een grote meerderheid van de rechters aanwezig is. Het zal het Hof ervan weerhouden wetgeving weg te slaan met het vormloze argument van "onredelijkheid".

Het zal het hof ervan weerhouden te knoeien met de betekenis van wetgeving door middel van sprookjesachtige interpretatieregels zoals "objectieve bedoeling". (Dit betekent in feite dat de rechters op eigen houtje kunnen beslissen wat de wetgeving van de Knesset had moeten betekenen, in plaats van wat de wetgevers eigenlijk bedoelden).

Het zal de rol van de procureur-generaal en zijn vele medewerkers op passende wijze herdefiniëren als adviseurs van de regering, en niet als rechters, jury's en beulen in één.

En het belangrijkste is dat het voorstel van Levin de verkozen vertegenwoordigers van Israël de meerderheidscontrole teruggeeft over de commissie die de rechters van het Hooggerechtshof selecteert, en open bevestigingshoorzittingen in de Knesset afdwingt - net als in de VS.

Dit is niet "het einde van de democratie", maar eerder een lang verwachte oplossing voor de Israëlische democratie. De parlementariërs van de oppositie moeten de voorstellen van Levin de serieuze aandacht geven die zij verdienen. In plaats van op de muren te klimmen met onheilspellende dreigementen en onbehouwen slogans, zouden de wetgevers moeten debatteren en onderhandelen over de voorwaarden van de wettelijke hervorming.

Bron: Judicial reform is reasonable and right - www.israelhayom.com