www.wimjongman.nl

(homepagina)


Israël...in oorlog

Door Hal Lindsey op 8 oktober 2023

De grote aardbeving van de oorlog in Ezechiël 38 is nog NIET begonnen. Maar we zitten midden in een grote voorschok. In de afgelopen uren heeft Hamas vanuit Gaza duizenden raketten op Israël afgevuurd. Ze waren gericht op Israëlische burgers. Hamas-soldaten braken door controleposten en verwoestten delen van het grenshek. Hun leger viel Israëlische buurten in grenssteden aan, waarbij willekeurig doden vielen en willekeurig gijzelaars werden genomen.

Maar dit kwam niet van Hamas. Een paar dagen geleden leek een vredesakkoord met Saoedi-Arabië nog dichtbij. Maar de Saoedi's kunnen nu geen vrede sluiten met Israël omdat ze niet de kant van de Joden tegen de moslims lijken te kiezen. De reden waarom Saoedi-Arabië en andere Arabische naties bereid zijn om met Israël samen te werken is hun gemeenschappelijke vijand, Iran. Dus, wie heeft er baat bij als de vrede opzij wordt gezet? Iran.

Deze aanval werd gepland, gefinancierd en uitgerust door Iran. Daarom beschouw ik het als een voorloper van de oorlog die in Ezechiël 38 en 39 wordt voorspeld - een oorlog onder leiding van Rusland en Iran. En vergis je niet, Rusland is hierbij betrokken. Vorige maand nog zei de Iraanse minister van Defensie: "Rusland en Iran hebben de afgelopen jaren hun samenwerking aanzienlijk uitgebreid. Ik wil in het bijzonder wijzen op regionale zaken, zoals de gezamenlijke oorlog tegen terrorisme en extremisme." Hoe ironisch is dat? Dit zijn de woorden van 's werelds grootste staatsponsor van terrorisme.

Als je het moeilijk te geloven vindt dat de orders uit Iran kwamen, bedenk dan dit. Een paar dagen voordat de aanval begon, hing er een billboard in de Iraanse hoofdstad Teheran. Op het billboard staat: "De bevrijdingsoperatie 'Bestorming van Al-Aqsa' is begonnen." Al-Aqsa verwijst naar de oudste moskee op de Tempelberg. Het irriteert de Iraanse mullahs dat Joden de uiteindelijke jurisdictie hebben over wat volgens de islam de op twee na heiligste plaats is.

Kort na de aanval plaatste de Iraanse Revolutionaire Garde op X (voorheen Twitter): "We Told You We Would Come for You." Dat is een terroristische organisatie die met de eer gaat strijken! En dit is zeker een oorlog van terreur. Deze mensen schieten schoolmeisjes neer op straat. Ze ontvoeren hele families, inclusief kinderen en ouderen. Hun raketten richten op burgerwijken en andere burgerlocaties die niets met het leger te maken hebben. Dit zijn terroristen die een oorlog van terreur voeren!

Israël vormt al tientallen jaren een buffer tussen ons en radicale islamitische terroristen. Als Israël hen nu niet stopt, zal de Iraanse terreur zich blijven verspreiden in het Midden-Oosten en over de hele wereld. Vergeet nooit dat Iran Israël als de kleine Satan beschouwt en de Verenigde Staten als de grote Satan. Wij zijn ook een doelwit. En ironisch genoeg helpen we deze aanvallen op onze vrienden en uiteindelijk op onszelf te financieren. We blijven geld geven aan Iran en Iran blijft het gebruiken in zijn terreurcampagne over de hele wereld.

Nadat de aanval begon, plaatste het US State Department's Office for Palestinian Affairs een bericht op Twitter waarin alle partijen werden opgeroepen om "af te zien van geweld en vergeldingsaanvallen". Nadat ze zware kritiek hadden ontvangen, verwijderden ze de tweet. Maar hun voorspelbare reactie was dat Israël moest toestaan dat zijn burgers werden aangevallen zonder te reageren. Dat toont het soort denken in de vastgeroeste bureaucratie van het ministerie van Buitenlandse Zaken, ook wel bekend als de diepe staat.

De Palestijnse aanval is bijzonder flagrant en kan gemakkelijk worden aangemerkt als een reeks afschuwelijke oorlogsmisdaden. Hoe zal de wereld reageren?

En hoe zal jij reageren? Christenen moeten onthouden dat dit God niet heeft verrast. Zijn plan gaat door. Hij zorgt voor jou en Zijn aanbod van verlossing blijft voor iedereen openstaan.

Bron: Hal Lindsey