www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het negeren van het hogere niveau van hoop

Door Daymond Duck op: 23 september 2023

Een lezer stuurde me onlangs een e-mail die zei:

 • Ik weet dat we allemaal gehoord hebben dat depressie en zelfmoord welig tieren bij onze kinderen en ouderen. Ik denk dat dit komt omdat ze geen hoop hebben. Velen gaan naar de kerk, maar ze hebben de neiging om depressief te worden en hebben de houding dat er niets meer is om voor te leven. Ik heb het gevoel dat de kerk een stap voorwaarts moet doen en zich meer bewust moet worden van het nieuws over de eindtijd dat onderwezen moet worden om de emoties van deze arme mensen naar een hoger plan van hoop en hernieuwd geloof te tillen dat de Bijbel geen stapel fantasieverhalen is die niet zijn uitgekomen.

Ik weet het:

 • Dat minstens een vierde tot een derde van de Bijbel profetie is, afhankelijk van naar wie we luisteren.
 • Dat Jezus ons vele malen heeft verteld dat we moeten uitkijken naar Zijn wederkomst.
 • Dat toen Jezus de Grote Opdracht gaf, Hij ons opdroeg om alle volken te leren zich te houden aan alle (alles, niet slechts enkele van) de dingen die Hij zei (Matt. 28:19-20).
 • Dat de wereldsituatie aan het einde van het tijdperk zal verslechteren (II Tim. 3:1-13).
 • Dat de glorieuze terugkeer van Jezus onze gezegende hoop is (Titus 2:13).
 • Dat onder invloed van de Heilige Geest, Paulus ons het woord van de Heer gaf (iets wat Jezus zei over de Opname) en ons vertelde elkaar te troosten met wat Jezus zei (I Thess. 4:13-18).
 • Dat ik vaak e-mails ontvang van gemeenteleden die zeggen dat hun voorganger nooit over Bijbelprofetie spreekt; ze hebben hun voorganger gevraagd om het af en toe te zeggen, maar hij wil het niet doen, en ze kunnen geen kerk bij hen in de buurt vinden die een voorganger heeft die af en toe over Bijbelprofetie preekt.

Ik vraag of het mogelijk is:

 • Dat de voorspelde verslechtering van de wereldsituatie (Covid-19 doden en bijwerkingen, inflatie, praten over een digitale munt, etc.) een toename van depressie en zelfmoord veroorzaakt, en dat de meeste kerkleden naar kerken gaan die voorgangers hebben die hen niet willen vertellen dat er een hoger niveau van hoop is?
 • Dat het niet nodig is voor de onkerkelijken om veel kerkleden te vragen wat ze denken over de huidige wereldsituatie omdat er nooit iets over gezegd wordt op de preekstoel, in de zondagsschoolliteratuur, in de zondagsschoolklas, en de kerkleden het nooit zelf bestudeerd hebben?
 • Dat verloren kerkleden en anderen naar kerken gaan en luisteren naar voorgangers die hen nooit zullen vertellen dat ze misschien te weinig tijd hebben om gered te worden?
 • Dat de antwoorden die sommige depressieve en suïcidale mensen zoeken in de Bijbel staan, maar dat er geen kans is dat ze die hoopvolle troostende woorden ooit zullen horen van een voorganger of een gemeentelid bij hen in de buurt?
 • Dat de voorspelde verslechtering van de wereld deels te wijten is aan een lauwe houding en geestelijk falen in de kerk die leiden tot het komende Oordeel van God, kerkleden die de hemel niet zullen halen, de opkomst van de Antichrist, het komende Merkteken van het Beest en de vervulling van andere vreselijke gebeurtenissen?

Hier zijn enkele actuele gebeurtenissen die erop lijken te wijzen dat de dagen dat voorgangers en kerkleden dat hogere niveau van hoop negeren, voorbij zijn.

Eén, met betrekking tot het niet spreken over dat hogere niveau van hoop in het licht van de voorspelde verslechtering van de wereldsituatie: op 18 september 2023 berichtte The Christian Post dat de bekende christelijke onderzoeker George Barna een nieuw boek heeft uitgebracht waarin hij beweert dat miljoenen niet-geëngageerde christenen "een catastrofale afname van het bijbelse wereldbeeld in Amerika" veroorzaken.

Hier volgt een gedeelte van wat Barna's onderzoek laat zien:

 • Veel Christenen voelen zich slecht toegerust, dus besteden ze hun verantwoordelijkheden als ouders uit aan anderen (leraren, coaches, deskundigen, etc.) "die misschien niet hun wereldbeeld en waarden delen."
 • "Ons wereldbeeld is het filter dat elke beslissing die we nemen beïnvloedt - intellectueel, moreel, emotioneel en spiritueel.
 • "De meesten van hen (ouders) bleken ook niet in staat om een bijbels wereldbeeld aan hun kinderen door te geven, omdat de meesten er geen hebben."
 • "Ze (ouders) kunnen niet geven wat ze niet hebben - en dit creëert een gapend geestelijk vacuüm als de ouders van vandaag hun kinderen opvoeden."

Ik trek de nauwkeurigheid van Barna's onderzoek niet in twijfel, maar ik vond het verontrustend omdat de Bijbel leert dat er aan het einde van het tijdperk een terugval zal zijn, een afwijken van het geloof, een lauwe geest in de kerk, en velen zullen de hemel niet halen.

Elke ouder moet er zeker van zijn dat hij en zijn kinderen hun geloof in Jezus stellen.

Hier is een link naar het artikel in The Christian Post:

https://www.christianpost.com/news/uncommitted-christians-a-threat-to-biblical-worldview-barna.html

Twee, over vrede in het Midden-Oosten: op 14 september 2023 werd gemeld dat Saoedi-Arabië, de Arabische Liga, de EU, Egypte en Jordanië elkaar zouden ontmoeten in de marge van een bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de VN op 18 september 2023 om te praten over manieren om het vredesproces in het Midden-Oosten te veranderen en opnieuw op te starten.

De regering Biden en congresleden van beide partijen zijn optimistisch dat er een transformerend akkoord van vrede en veiligheid op komst is, maar het zou nog wel een paar maanden kunnen duren voordat dat werkelijkheid wordt.

(Update: Op 17 sept. 2023 werd gemeld dat Saoedi-Arabië de regering Biden heeft laten weten dat het alle besprekingen over een normalisatieovereenkomst met Israël opschort).

(Update: In een toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN op 19 september 2023 zei president Biden: "De VS zijn van plan om zowel de normalisatie van de Joodse staat met zijn Arabische buren na te streven als een tweestatenoplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict." Hij smeekt praktisch om het Oordeel van God over de VS).

Drie, met betrekking tot bedrog en corruptie in het Witte Huis: President Biden heeft voortdurend ontkend betrokken te zijn bij en op de hoogte te zijn van de zakelijke transacties van Hunter.

 • Biden is op video te zien terwijl hij opschept over het feit dat hij een Oekraïense aanklager heeft laten ontslaan die Hunter's zaken met een bedrijf genaamd Burisma onderzocht, door te dreigen dat hij geen Amerikaans geld meer naar Oekraïne zou sturen.
 • Er zijn bankgegevens waaruit blijkt dat familieleden van Biden minstens $20 miljoen hebben gekregen van buitenlandse entiteiten.
 • Er is bewijs dat er geld stroomde via meer dan 20 lege vennootschappen, en president Biden gebruikte aliassen.
 • Er is bewijs over Hunter's Laptop from Hell, en nu, na vele ontkenningen (leugens), is bewezen dat de laptop van Hunter is.
 • Een van Hunter's zakenpartners heeft gezegd dat Hunter zijn vader op de luidspreker iets liet roepen tijdens zakelijke bijeenkomsten, zodat Hunter's buitenlandse zakenpartners de stem van zijn vader konden horen en wat zijn vader zei.
 • Klokkenluiders bij de IRS hebben getuigd dat de Bidens betrokken zijn geweest bij dubieuze zakelijke transacties en dat de leiding van de IRS dit in de doofpot heeft gestopt.
 • Er is meer (getuigenissen, e-mails, etc.) en er loopt een onderzoek.

Pres. Biden's beweringen dat er geen bewijs is van enig wangedrag lijken vals te zijn.

Vier, met betrekking tot beschuldigingen van bedrog en corruptie in het Witte Huis, Biden's ontkenning dat er enig bewijs is om deze te ondersteunen, en het verval van Amerika: op 12 september 2023 kondigde Huisvoorzitter Kevin McCarthy aan dat een Republikeinse commissie een formeel afzettingsonderzoek zal starten naar Biden's activiteiten.

Een afzettingsonderzoek zal de Republikeinen in staat stellen om informatie te krijgen die ze Biden hebben gevraagd te produceren, en hij heeft het niet gedaan, of wil het niet doen.

Congreslid Marjorie Taylor Greene zei dat Nancy Pelosi een precedent heeft geschapen toen ze het gemunt had op president Trump; nu zullen onze Huiscommissies de misdaden van de familie Biden blootleggen.

Democraten hadden het gemunt op president Trump en veel van zijn medewerkers; nu hebben Republikeinen het gemunt op de Bidens, en sommige Democraten vinden dat verkeerd.

De doos van Pandora is geopend en het is niet te zeggen wanneer dit allemaal zal eindigen, wat er aan het licht zal worden gebracht of hoeveel schade er wordt toegebracht aan de VS.

Vijf, met betrekking tot natuurrampen: op 15 september 2023 werd gemeld dat het dodental van de cycloon die Libië vijf dagen eerder trof en dammen deed instorten, is opgelopen tot 11.300 en dat er nog steeds meer dan 10.000 vermisten zijn.

Zes, met betrekking tot een cashloze maatschappij en het bijhouden van al het kopen en verkopen: op 15 september 2023 meldde The European Union Times:

 • Tijdens de recente G20-top prees EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen "de stappen van de EU in de richting van een digitale identiteitsapp voor het hele blok die de persoonlijke informatie van een burger kan opslaan, inclusief creditcards, rijbewijs- en paspoortgegevens."

De titel van het EU Times artikel is "EU Chief Says Public Who Refuses WEF Digital IDs Will Be Excluded from Society" ( "EU-hoofd zegt dat burgers die WEF digitale ID's weigeren, worden uitgesloten van de samenleving").

(Opmerking: Een digitale samenleving en het bijhouden van al het kopen en verkopen is niet het Merkteken van het Beest - niet hetzelfde als het aannemen van de naam, het getal of het Merkteken van de Antichrist - maar het is het systeem dat werkelijkheid begint te worden).

(Mijn mening: De pre-Verdrukking Opname is de juiste opvatting. Dit betekent dat christenen minstens drie en een half jaar vóór de digitale samenleving en het volgen van al het kopen en verkopen zich ontwikkelt tot het merkteken van het beest, worden opgenomen).

Hier is een link naar het artikel: EU Chief Says Public Who Refuse WEF Digital ID's Will Be Excluded From Society

Zeven, in een ander artikel over een cashloze maatschappij en het volgen van al het kopen en verkopen (het Merkteken van het Beest): op 17 september 2023 berichtte The European Union Times:

 • "Leiders van de G20 ondertekenden vorige week een verdrag om de 'digitale ID's' en 'cashloze samenlevingen' van het WEF uit te rollen, die verplicht zullen zijn voor alle mensen die willen deelnemen aan de samenleving."
 • Dat "de G20-leiders zijn overeengekomen om dit WEF-beleid aan hun bevolking op te leggen zonder het publiek de kans te geven om te stemmen."
 • Dat EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen "pleitte voor wereldwijde samenwerking om digitale ID's in te voeren."
 • Dat "De Europese Unie momenteel probeert een 'digitale identiteit' app in te voeren voor het hele blok die verschillende persoonlijke informatie zou consolideren, waaronder paspoorten, rijbewijzen en medische geschiedenis."

Burgers moeten zich realiseren dat de VS ook lid is van de G20, dus dit artikel zegt dat de VS al een verdrag heeft ondertekend om de digitale ID's en de cashloze maatschappij van het World Economic Forum (WEF) verplicht te stellen voor iedereen die wil kopen, verkopen, reizen, enz.

Volgens een recent artikel in de EU Times: "De meeste Democraten en Republikeinen uitten hun bezorgdheid over het feit dat de overheid zou kunnen controleren waar mensen hun geld aan uitgeven en mogelijk de toegang tot hun bankrekeningen zou kunnen blokkeren."

Hier is een link naar het EU Times artikel: G20 Sign Treaty To Roll Out WEF Digital Passports Worldwide

Acht, met betrekking tot ziektes en de mogelijkheid dat globalisten proberen de bevolking van de planeet Aarde te verminderen: op 19 september 2023 werd gemeld dat de Surgeon Gen. van Florida afraadt om het nieuwe mRNA Covid-19 vaccin te nemen.

Volgens hem is het niet goed getest op veiligheid en effectiviteit en zonder goede tests zouden er gevaarlijke bijwerkingen kunnen optreden, waaronder hartletsel.

De gouverneur van Florida, Ron DeSantis, is het eens met het advies van zijn Surgeon General.

(Meer: Op 19 sept. 2023 werd gemeld dat de bekende cardioloog, epidemioloog, auteur en meer, Dr. Peter McCullough, leden van het Parlement van de Europese Unie (MEP's) vertelde dat de Covid-19 vaccins niet veilig zijn en dat niemand ze zou moeten nemen).

(Meer: Op 19 sept. 2023 werd gemeld dat Univ. of So. Carolina Professor Dr. Phillip Buckhaults de So. Carolina Senaat vertelde dat het Covid-19 vaccin van Pfizer besmet is met miljarden stukjes plasmide DNA die zeldzame maar ernstige bijwerkingen kunnen veroorzaken, waaronder de mogelijkheid van kanker).

(Mijn mening: Sommige mensen die zeggen dat het veilig en effectief is, worden betaald door de farmaceutische industrie of ontvangen campagnebijdragen van hen, dus hun verklaringen moeten als verdacht worden beschouwd).

FYI: God stuurt niemand naar de hel (we zijn allemaal geboren met een zondige aard en voorbestemd om naar de hel te gaan omdat we zondigen), maar God heeft voor iedereen een manier (Jezus) voorzien om naar de hemel te gaan (en Hij is de enige manier om daar te komen; Johannes 14:6).

Tot slot, ben je klaar voor de opname?

Als je klaar wilt zijn voor de opname en naar de hemel wilt gaan, moet je opnieuw geboren worden (Johannes 3:3). God houdt van je en als je dat nog niet hebt gedaan, geef dan oprecht toe dat je een zondaar bent; geloof dat Jezus de maagdelijk geboren, zondeloze Zoon van God is die voor de zonden van de wereld stierf, werd begraven en uit de dood werd opgewekt; vraag Hem om je zonden te vergeven, je te reinigen, in je hart te komen en je Verlosser te zijn; vertel dan iemand dat je dit hebt gedaan.

Bron: Ignoring The Higher Plane of Hope :: By Daymond Duck - Rapture Ready