www.wimjongman.nl

(homepagina)


Ons herrezen lichaam

Door Daymond Duck op: 14 oktober 2023

Paulus zei: "Sommigen zullen zeggen: Hoe worden de doden opgewekt en met welk lichaam komen zij? (I Kor. 15:35).

Hij beantwoordde de vraag met een illustratie uit de studie van planten (plantkunde): "Wat gij zaait, wordt niet levend gemaakt, tenzij het sterft."

Als we een zaadje zaaien, sterft het voordat het een plant wordt.

Als het zaad niet sterft, wordt het geen plant.

Als het niet uiteenvalt, zal er geen plant uit voortkomen, de wortels zullen er niet uit voortkomen, de bladeren zullen er niet uit voortkomen, etc.

Vervolgens zei Paulus: "En wat gij zaait, dat zaait gij niet dat lichaam dat zal zijn, maar een naakte korrel, die kan van tarwe zijn, of van een andere korrel: Maar God geeft het een lichaam zoals het Hem behaagd heeft, en aan elk zaad zijn eigen lichaam."

Paulus maakte drie punten:

 • Wanneer we een zaadje zaaien, begraven we een kaal zaadje in de grond. Het is een zaadje.
 • God geeft dat zaad een nieuw lichaam. Wij kunnen dat zaad geen nieuw lichaam geven. Dat zaad kan zichzelf geen nieuw lichaam geven. Maar God geeft dat zaadje een nieuw lichaam.
 • Elk zaadje heeft zijn eigen lichaam. Een tarwezaadje krijgt één soort lichaam. Een bonenzaadje krijgt een ander soort lichaam. Een maïszaadje krijgt een ander soort lichaam, enz. Verschillende zaden ontvangen een ander soort lichaam.

Hoe worden de doden dan opgewekt?

Ze worden opgewekt door God en het proces is hetzelfde als wat er met een zaadje gebeurt.

Het zaad sterft en wordt een levende plant.

Een klein appelzaadje sterft en wordt een grote appelboom.

Het appelzaadje heeft één soort lichaam voordat het sterft en een ander soort lichaam nadat het weer tot leven is gewekt.

Iets in dat dode zaadje komt tevoorschijn en maakt het tot een levende plant.

Er komt iets in jou naar boven en God geeft je een nieuw lichaam.

Paulus vervolgde met een tweede illustratie uit de studie van dieren (zoölogie): "Alle vlees is niet hetzelfde, maar er is een soort vlees van mensen, een ander soort vlees van beesten, een ander soort vlees van vissen en een ander soort vlees van vogels" (I Kor. 15:39).

Er zijn verschillende soorten vlees; mensen zijn anders dan dieren, rundvlees is anders dan varkensvlees, vis is anders dan kip, enz.

Er zijn zelfs soorten vlees waar we niets van weten.

God zal ons opstandingslichaam maken uit een ander soort vlees, een vlees dat anders is dan alles wat we nu kennen.

Paulus vervolgde met een derde illustratie uit een studie van de hemellichamen (het gebied van de astronomie): "Er zijn ook hemelse lichamen en aardse lichamen; maar de heerlijkheid van de hemelse lichamen is één, en de heerlijkheid van de aardse is een andere. Er is een heerlijkheid van de zon, en een andere heerlijkheid van de maan, en een andere heerlijkheid van de sterren; want de ene ster verschilt van de andere ster in heerlijkheid" (I Kor. 15:40-41).

Er zijn verschillende soorten hemellichamen: asteroïden, kometen, manen, planeten, sterren, enz.

God heeft ze allemaal geschapen, maar ze zijn allemaal verschillend en ze hebben verschillende gradaties van pracht en schoonheid.

Sommige sterren zijn groot, sommige sterren zijn klein, sommige hemellichamen geven licht, sommige hemellichamen reflecteren licht, enz.

Er zijn verschillende soorten lichamen, het lichaam van een mens is anders dan dat van een dier, het lichaam van een koe is anders dan dat van een varken, het lichaam van een vis is anders dan dat van een kip.

Koeien leggen geen eieren en vissen hebben geen veren.

Ons opstandingslichaam zal op minstens vijf manieren anders zijn dan ons huidige lichaam:

 • We zullen worden opgewekt in onkreukbaarheid (zonder zondige aard).
 • We zullen worden opgewekt met lichamen die nooit zullen sterven.
 • We zullen worden opgewekt in heerlijkheid (met een glorieus lichaam dat superieur zal zijn aan alles wat we kennen).
 • We zullen worden opgewekt in kracht (met een krachtig lichaam dat nooit zwak of broos zal worden).
 • We zullen worden opgewekt met een geestelijk lichaam (met een lichaam dat anders is dan dit fysieke lichaam).

We zullen geen geest zijn, of een damp.

We zullen een geestelijk lichaam hebben.

Hier zijn enkele artikelen die erop lijken te wijzen dat we dicht bij de Opname komen.

Eén: Op za. 7 oktober 2023 lanceerde Hamas (een terroristische groep die gefinancierd en bewapend wordt door Iran) een verrassingsaanval vanuit de lucht, over de grond en over zee op Israël.

Naar schatting vuurde Hamas meer dan 3000 raketten op Israël af en werd er op meer dan 20 plaatsen gevochten.

Dingen veranderden met de minuut, maar er waren meldingen van grote materiële schade, ongeveer 100 (update 1300) Israëli's gedood, ongeveer 1.000 (opdate 3000) Israëli's gewond en de gevangenneming van veel Israëlische soldaten en gijzelaars.

Het Israëlische kabinet kwam bijeen, Israël riep 300.000 reservisten op en premier Min. Netanyahu zei: "We zijn in oorlog, niet in een operatie of in rondes, maar in oorlog."

Hij voegde eraan toe: "De vijand zal een zware prijs betalen, het type dat de vijand niet kent."

(Update: Op zon. 8 okt. 2023, ongeveer 3.500 raketten afgevuurd op Israël, meer dan 600 Israëli's gedood, 2.040 gewond, ongeveer 100 (updete 199) vrouwen, kinderen, bejaarde Joden-en de lichamen van dode soldaten-paradeerden door de straten van Gaza. Israëlische soldaten trokken van stad naar stad en van huis naar huis in het zuiden van Israël om Hamas uit te schakelen. Netanyahu waarschuwde de inwoners van Gaza om te vertrekken omdat Israël Gaza tot puin zal herleiden).

(Update: Op 8 okt. 2023 kondigde Israël aan dat het de elektriciteit en het water zou afsluiten en de verzending van voedsel en brandstof naar Gaza - waar 2 miljoen mensen wonen - zou verbieden vanaf 9 okt. 2023, als voorbereiding op een invasie van Gaza die het gebied tot puin zou herleiden).

(Update: Op 8 oktober 2023 vuurde Hezbollah vanuit Libanon tientallen raketten en granaten af op Israël. Israël vuurde terug, maar er was geen melding van slachtoffers of schade).

(Update: Op ma. 9 oktober 2023 - Een overlevende zei dat Israëlische vrouwen werden verkracht naast de dode lichamen van hun vriendinnen en daarna werden vermoord. Om 12 uur 's middags CDT stond het Israëlische dodental op 1.200, waaronder 9 Amerikanen. Hamas dreigde hun gijzelaars te doden en dit online te laten zien als Israël Palestijnse huizen zou bombarderen. Israël waarschuwde Hamas voor het doden van gijzelaars en zei dat Israël zal terugslaan. Israël beweerde dat hun vliegtuigen 150 doelen in Gaza troffen. In het noorden doodden Israëlische soldaten verschillende terroristen die vanuit Libanon Israël probeerden binnen te komen. Zes Israëlische soldaten raakten gewond).

(Update: Op Tue. 10 okt. 2023 steeg het aantal gijzelaars tot ongeveer 150, het aantal gedode Amerikanen tot 11, en de aantallen kunnen nog stijgen. Er werd gemeld dat Hamas ten minste 40 baby's en kinderen in één stad heeft gedood - sommigen werden onthoofd. Kort voor het middaguur werd gemeld dat de grondaanval op Gaza binnen enkele uren zou beginnen. Er werd gemeld dat er granaten werden afgevuurd vanuit Syrië en Libanon naar Israël en dat de Israëlische Strijdkrachten vergeldden).

(Update: wo. 11 okt. 2023, Vóór de ochtend troffen Israëlische straaljagers meer dan 200 doelen in de stad Gaza van waaruit raketten waren afgevuurd. De Israëlische minister van Defensie zei dat Israël vanuit de lucht aanvalt, maar binnenkort ook op de grond. Volgens de VN zijn 180.000 Gazanen dakloos geworden. Israël zei dat de stad Gaza een tentenstad zal zijn voordat dit voorbij is).

Op 11 oktober 2023 zijn enkele van mijn gedachten over deze gebeurtenissen:

>De terminale generatie zou de oorlogen en geruchten van oorlogen moeten zien (mogelijkheden zijn onder andere Psa. 83, vernietiging van Damascus in Jes. 17; vernietiging van de nucleaire faciliteiten van Iran in Jer. 49:34-39; Gog en Magog in Ezech. 38-39), en ik geloof dat wij de terminale generatie zijn.

>Ik geloof dat onze generatie zich bevindt in de voeten van ijzer plus klei op het standbeeld in de droom van Nebukadnessar, wat betekent dat wij de terminale generatie zijn (Dan. 2).

>Ik geloof dat er vandaag de dag mensen in leven zijn die niet zullen sterven voordat alle profetieën vervuld zijn (alle zegels, schalen en bazuinen, die betrekking hebben op de wereldregering, het merkteken van het beest, de slag om Armageddon, enz.)

>Toen Hem gevraagd werd naar Zijn Tweede Komst, zei Jezus tegen Zijn discipelen dat ze naar de Vijgenboom (Israël; Matt. 24:32-34) moesten kijken.

>Isaja zei dat Israël op één dag vóór de geboortepijnen (vóór de Verdrukkingsperiode; Jes. 66:7-9) weer tot leven zou komen.

>De engel Gabriël vertelde Daniël dat Israël door de Verdrukkingsperiode zou moeten gaan voordat alle profetie vervuld is (Dan. 9:24).

>Israël kan niet vernietigd worden, maar de druk op Israël zal niet ophouden totdat de Joden Jezus als hun Messias accepteren bij de Wederkomst (heel Israël zal gered worden aan het einde van de Verdrukkingsperiode).

>God houdt van Israël en deze oorlog is deels Gods oproep aan de Joden om Jezus te accepteren en gered te worden voordat ze sterven of de Verdrukkingsperiode begint.

>God houdt van de moslims, en deze oorlog is deels voor de moslims om te weten dat Jehovah God is (niet Allah) en gered te worden voordat ze sterven of de Verdrukkingsperiode begint.

>Deze oorlog is een waarschuwing aan de wereld voor de extreme barbaarsheid en het kwaad van het islamitische terrorisme. Wereldleiders moeten het onder ogen zien en ermee omgaan.

>Vrede sluiten met mensen die zich gedragen als beesten en misschien bezeten zijn door demonen is onmogelijk.

>De honderden Israëlische mannen, vrouwen, kinderen en baby's die werden gedood, werden niet gedood in een oorlog of op een slagveld. Ze werden gedood in hun huizen, op straat, op een feestje, etc., door islamitische terroristen die Israël binnenslopen.

>Op 9 oktober 2023 begonnen Israëls politieke partijen te onderhandelen om een eenheidsregering te vormen, dus deze oorlog zou het einde kunnen betekenen van de politieke verdeeldheid van Israël.

>Deze oorlog heeft vele Joden doen bidden en naar God doen kijken voor hulp.

>Ik ben geen militair, maar het lijkt mij dat Israël eerst Hamas en andere terroristen in Gaza moet uitschakelen voordat Israël met Iran moet afrekenen. Israël moet de zuidelijke dreiging elimineren voordat het met de noordelijke dreiging moet afrekenen.

>De schoten die vanuit Libanon en Syrië op Israël worden afgevuurd, herinneren ons eraan dat Israël Libanon en Damascus aan het einde van het tijdperk zal vernietigen.

>De steun van Rusland en Iran aan Hamas herinnert ons eraan dat de twee bondgenoten zullen zijn in de Slag om Gog en Magog.

>Rusland zal Israël niet vrijwillig aanvallen, maar God zal een haak in de kaak van Gog zetten en Rusland op de bergen van Israël sleuren.

>De nederlaag van Rusland op de bergen van Israël zal slechts gedeeltelijk zijn (Rusland heeft nog steeds het grootste deel van haar marine, een deel van haar luchtmacht en haar kernraketten).

>Als Israël haar dreigement om Gaza tot puin te herleiden doorzet, zal Iran haar inspanningen om kernwapens te bouwen opvoeren en zal Israël gedwongen worden om tegen Iran op te treden (Jer. 49:34-39).

>Het escalerende gevaar en de vernietiging zullen de roep om vrede in het Midden-Oosten doen toenemen, en dit zou een vals vredesverbond en de Verdrukkingsperiode kunnen versnellen.

>Deze oorlog zou Israëls controle over de Tempelberg kunnen versterken en de deur kunnen openen voor een herbouwde Tempel.

>Niet iedereen is het ermee eens, maar ik geloof dat de Slag van Gog en Magog een pre-Trib gebeurtenis is, en als dat zo is, zal de nederlaag van Rusland, Iran, enz. de roep om een wereldregering doen toenemen, en de nederlaag van Iran zal veel van het verzet tegen een herbouwde Tempel wegnemen.

>Israël heeft rode vaarzen, en als die begin volgend jaar nog steeds in aanmerking komen, kunnen religieuze Joden de Tempel bouwen zodra ze toestemming van de regering krijgen.

>Ik geloof dat de Opname zal plaatsvinden voordat de Verdrukkingsperiode begint.

(FYI: Op 11 september 2023 gaf president Biden 6 miljard dollar aan bevroren olie-inkomsten vrij aan Iran in ruil voor de vrijlating van vijf gevangenen, wetende dat Iran dreigde Israël te vernietigen. Toen Biden dat deed, noemde Trump hem een dwaas en voorspelde dat het geld zou worden gebruikt om meer terrorisme in het Midden-Oosten te financieren. Voor wat het waard is, een woordvoerder van Hamas gaf toe dat Iran hielp bij het coördineren van de aanval, dus er is geen twijfel over Iraanse betrokkenheid).

(FYI: In 2021 liet president Biden voor 80 miljard dollar aan wapens achter in Afghanistan toen hij zich overgaf aan de Taliban en de Amerikaanse troepen terugtrok. Op 7 oktober 2023 werd gemeld dat de Taliban Iran toestemming hadden gevraagd om Iraans grondgebied te doorkruisen om Hamas bij te staan in haar conflict met Israël. Videobeelden op mobieltjes van overleden Israëli's geven aan dat sommige Hamas-terroristen bewapend kunnen zijn geweest met wapens van Amerikaanse makelij).

FYI: Een bevriende pastor herinnerde me eraan dat God een reden heeft voor alles wat Hij doet, en hij gaf me de volgende Schrifttekst voor toen Israël het Beloofde Land binnenging:

"Wanneer de HEERE, uw God, u zal brengen in het land, waarheen gij gaat, om het te bezitten, en vele volken voor uw aangezicht zal hebben uitgedreven, de Hethieten, en de Girgashieten, en de Amorieten, en de Kanaänieten, en de Perizzieten, en de Hivieten, en de Jebusieten, zeven volken, groter en machtiger dan gij;

En wanneer de HEERE, uw God, hen voor uw aangezicht zal overleveren, zo zult gij hen slaan en volkomen verderven; gij zult met hen geen verbond sluiten, noch hun barmhartigheid bewijzen: Ook zult gij met hen geen huwelijken sluiten; uw dochter zult gij niet aan zijn zoon geven, noch zijn dochter zult gij tot uw zoon nemen.

Want zij zullen uw zoon van Mij afkeren, om andere goden te dienen; alzo zal de toorn des HEEREN tegen u ontsteken, en u plotseling verderven. Doch alzo zult gij met hen handelen; gij zult hun altaren verwoesten, en hun beelden afbreken, en hun bosschen afhouwen, en hun gesneden beelden met vuur verbranden.

Want gij zijt een heilig volk den HEERE, uw God; de HEERE, uw God, heeft u verkoren, om een bijzonder volk voor Zich te zijn, boven al het volk, dat op het aangezicht der aarde is.
De HEERE heeft Zijn liefde niet op u gesteld, noch u verkoren, omdat gij talrijker waart dan enig volk; want gij waart het geringste van alle volken:

Maar omdat de HEERE u liefgehad heeft, en omdat Hij de eed gestand wilde doen, die Hij uw vaderen gezworen had, heeft de HEERE u met machtige hand uitgeleid, en u uit het huis der slaven verlost, uit de hand van Farao, de koning van Egypte.

Weet dan, dat de HEERE, uw God, God is, de getrouwe God, Die een verbond houdt en barmhartigheid betoont aan degenen, die Hem liefhebben en Zijn geboden bewaren tot in duizend geslachten;<
En Hij vergelde degenen, die Hem haten, in hun aangezicht, om hen te verderven; Hij zal niet lankmoedig zijn jegens hem, die Hem haat, Hij zal het hem in zijn aangezicht vergelden.

Gij zult dan de geboden, en de inzettingen, en de oordelen, die ik u heden gebied, bewaren, om ze te doen" (Deut. 7:1-11).

Twee, met betrekking tot het globalistische verlangen om de bevolking van de aarde te verminderen: op 6 oktober 2023 berichtte LifeSiteNews dat een studie van gegevens van 17 naties op vier continenten, die 9% van de wereldbevolking vertegenwoordigen en 10% van de mensen op aarde die een Covid-19 vaccinatie kregen, het volgende aantoonde:

 • Covid-19 vaccins dodelijk kunnen zijn.
 • Covid-19 vaccins redden geen levens en het blijken dodelijke giftige stoffen te zijn.
 • Als de Covid-19 vaccins de verspreiding van Covid-19 hadden voorkomen, dan zou het sterftecijfer gedaald moeten zijn in plaats van gestegen.
 • Er kan weinig twijfel over bestaan dat de toename in sterfgevallen door alle oorzaken te wijten is aan het Covid-19 vaccin.
 • Algemeen wordt aangenomen dat het sterftecijfer door andere soorten vaccinaties ongeveer één op een miljoen is, maar het sterftecijfer door Covid-19 vaccinaties is ongeveer één op 800 injecties.
 • Covid-19 vaccinaties hebben ongeveer 17 miljoen mensen gedood vanaf 2 september 2023.

Drie, met betrekking tot een CBDC (Central Bank Digital Currency) en het volgen van al het kopen en verkopen in de VS: op 5 oktober 2023 werd gemeld dat een wetsvoorstel om het gebruik van CBDC's te verbieden en mensen in de VS te volgen door het House Financial Services Committee is gekomen.

House Majority Whip Tom Emmer waarschuwde dat "de regering Biden niet alleen staat te popelen om een CBDC te creëren, maar ook bereid is om het recht van Amerikanen op financiële privacy in te ruilen voor een centrale bank digitale munt in de stijl van surveillance".

We moeten hopen dat het wetsvoorstel wordt aangenomen als het in het volledige Huis in stemming wordt gebracht.

Vier, met betrekking tot de economische problemen van Amerika: op 5 oktober 2023 werd gemeld dat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden de financiering van de Amerikaanse economie heeft stopgezet voor de WHO, het WEF, de VN-organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling, de VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur, het Wuhan Instituut voor Virologie, de door de Wereldbank beheerde fondsen voor klimaatverandering, het VN-bevolkingsfonds, en 33 speciale gezanten en speciale vertegenwoordigers, waaronder de speciale presidentiële gezant voor het klimaat, de speciale gezant voor rassengelijkheid en rechtvaardigheid, de speciale gezant om de mensenrechten van LGBTQI+-personen te bevorderen, de speciale gezant voor internationale arbeidszaken, de speciale vertegenwoordiger voor Palestijnse zaken en anderen.

Ik weet dat ik me niet moet verkneukelen, maar de financiering voor de klimaatszaar van president Biden, John Kerry, werd stopgezet.

Het wetsvoorstel verlaagde de uitgavenaanvragen van president Biden met ongeveer 25%, maar het moet nog steeds worden goedgekeurd door de Amerikaanse Senaat.

Vijf, over het boek Daniël: God zei: "Maar gij, o Daniël, houd de woorden verborgen en verzegel het boek tot de tijd van het einde; velen zullen heen en weer rennen en de kennis zal vermeerderen" (Dan. 12:4).

God vertelde Daniël dat kennis zal toenemen in de tijd van het einde.

Ik heb mensen horen zeggen dat we in het "Informatietijdperk" leven.

Ik heb anderen horen zeggen dat we in het "computertijdperk" of het "digitale tijdperk" leven.

Ik lees nu dat het "Computertijdperk" op het punt staat vervangen te worden door het tijdperk van "Quantum Computing".

In een artikel op harbingersdaily.com schreef ds. David Bowen op 5 oktober 2023:

>Verpakt met oneindig kleine microprocessors kunnen ze (kwantumcomputers) gemakkelijk meer dan 5 miljard berekeningen per seconde uitvoeren - 3 miljoen keer sneller dan klassieke computers. De hoofdanalist van Hyperion Research schat dat taken die nu 25 uur duren binnenkort in twee minuten kunnen worden voltooid met quantumcomputing.

>Niet alleen zal deze technologie de mogelijkheid hebben om elk aspect van het leven te controleren, zaken, financiën, geneeskunde, overheid, etc., maar het zal ook in staat zijn om dit te doen met zo'n precisie en snelheid dat elke persoon op aarde in een één-wereld systeem geplaatst kan worden. Deze technologie zal de wereld virtueel dwingen tot een één-wereld financieel systeem, een één-wereld regering en uiteindelijk een één-wereld religie. Deze supertechnologie zal ervoor zorgen dat de systemen van de wereld samensmelten tot één geautomatiseerde manier van leven. Keuzes zullen worden geëlimineerd. Vrijheid zal ernstig beperkt worden. De controle zal in handen komen van degene die toezicht houdt op dit wereldwijde onderling verbonden netwerk.

Zes, met betrekking tot de wereldregering: de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft momenteel twee documenten in behandeling die ze goedgekeurd willen krijgen op de bijeenkomst van de Wereldgezondheidsvergadering in mei 2024.

Het ene document betreft amendementen op de Internationale Gezondheidsregeling (IHR).

 • Ze willen dat de aanbevelingen van de WHO wereldwijd juridisch bindend zijn.
 • Ze willen dat de directeur-generaal van de WHO de bevoegdheid krijgt om alles te reguleren wat de volksgezondheid in gevaar kan brengen.
 • Ze willen dat de WHO de bevoegdheid krijgt om medische onderzoeken, behandelingen, quarantaines en nog veel meer te eisen.
 • Ze willen dat de WHO een wereldwijd systeem (digitaal paspoort) opzet om tests, vaccinaties, herstel, reizen, etc. te volgen.

Het andere document is het Internationale Pandemie Verdrag (Akkoorden; ook wel WHO CA+ genoemd).

 • De WHO wil een "One Health" systeem dat planten, dieren, ecosystemen en de impact van klimaatverandering omvat.
 • Ze willen dat de WHO de bevoegdheid krijgt om desinformatie en desinformatie (alles wat hun verhaal tegenspreekt) te censureren.
 • Ze willen dat de WHO de bevoegdheid krijgt om nieuwe commissies te vormen om in de toekomst naar eigen goeddunken nieuwe eisen aan de wereld te stellen.

De WHO-groep die al een aantal weken aan deze documenten werkt, verwacht:

 • Stoppen met ze te veranderen in jan. 2024.
 • Ze in januari 2024 aan elk land presenteren.
 • Elk land vier maanden de tijd geven om erover na te denken voordat er over gestemd wordt tijdens de algemene vergadering van de WHO in mei 2024.

Onlangs werd gemeld dat de WHO-groep die aan deze documenten werkt, probeert de eis van vier maanden te omzeilen, zodat de landen erover moeten stemmen zonder veel tijd te hebben om te overwegen waarover ze stemmen.

Zeven, over een toename in de frequentie en intensiteit van natuurrampen aan het einde van het tijdperk: op 7 oktober 2023 werden 2.053 mensen gedood door een aardbeving met een kracht van 6,3 in Afghanistan, raakten er 1.240 gewond en werden 1.320 huizen beschadigd of verwoest.

Deze aantallen zullen naar verwachting blijven stijgen.

(Update: Op 10 oktober 2023 vielen er minstens 2.400 doden en werden er 1.900 huizen verwoest. Er is misschien geen verband, maar het is interessant dat dit gebeurde 3 dagen nadat de Taliban toestemming vroeg om troepen door Iran te sturen om Hamas te helpen in de strijd tegen Israël).

FYI: God stuurt niemand naar de hel (we zijn allemaal geboren met een zondige aard en voorbestemd om naar de hel te gaan omdat we zondigen), maar God heeft voor iedereen een manier (Jezus) voorzien om naar de hemel te gaan (en Hij is de enige manier om daar te komen; Johannes 14:6).

Tot slot, ben je klaar voor de Opname?

Als je klaar wilt zijn voor de Opname en naar de hemel wilt gaan, moet je opnieuw geboren worden (Johannes 3:3). God houdt van je en als je dat nog niet hebt gedaan, geef dan oprecht toe dat je een zondaar bent; geloof dat Jezus de maagdelijk geboren, zondeloze Zoon van God is die voor de zonden van de wereld stierf, werd begraven en uit de dood werd opgewekt; vraag Hem om je zonden te vergeven, je te reinigen, in je hart te komen en je Verlosser te zijn; vertel dan iemand dat je dit hebt gedaan.

Bron: Our Resurrected Body :: By Daymond Duck - Rapture Ready