www.wimjongman.nl

(homepagina)


Hemelse Visie

Ik weet dat het niet zo is, maar voor mij voelt het als lente. De zon schijnt en het weer in Tennessee is meestal warm, dus gelukkig voorjaar!

8 maart 2023 - door Lisa Heaton

Bij alles wat ik doe, moet ik soms stoppen en mezelf eraan herinneren hoe belangrijk het is dat ik mijn hart bewust blijf voorbereiden op de komst van de Heer. Ik weet niet hoe ver weg de opname is, maar ik geloof dat het veel eerder is dan sommigen willen toegeven. Ik weet dat wanneer de opname plaatsvindt, ik goed voorbereid wil zijn om Jezus zonder spijt van aangezicht tot aangezicht te ontmoeten. Ik moet nooit en te nimmer stoppen met groeien en op Hem leunen. Hetzelfde geldt voor jullie. "Nu, kleine kinderen, blijf in Hem, opdat wij, wanneer Hij verschijnt, vertrouwen hebben en niet in schaamte voor Hem terugdeinzen bij Zijn komst" (1 Johannes 2:28). Ik wil niet gevonden worden als een gelovige met een aardse visie, maar als een gelovige met een hemelse visie.

De laatste tijd merk ik dat ik me minder richt op wat er in de wereld op komst is. De afgelopen tweeënhalf jaar heb ik vaak met verontrusting toegekeken hoe de duisternis optrekt en het kwaad onze wereld politiek, economisch, sociaal en religieus lijkt over te nemen. Het is niet of er een één-wereld orde komt, maar wanneer. Als we zien waar we heen gaan als natie en als wereld, tenzij God ingrijpt, is het allemaal voorbij behalve het huilen, zoals het gezegde luidt.

Kan God nog ingrijpen en de koers die we varen omkeren? Zeker, Hij kan alles doen wat Hij wil. Maar lijkt dat waarschijnlijk met waar we profetisch gezien zijn? Voor mij niet. Het lijkt mij dat de God op wie deze natie (Amerika) is gebaseerd, het land van de vrijen en het huis van de dapperen, heeft gekozen voor slavernij en angst in plaats van Hem. In plaats van geen andere god voor Hem te hebben, verheffen we elke andere afgod met de dag in onze nationale achting. We hebben Hem gevraagd te vertrekken en de deur achter Hem te sluiten. Dus, ik vraag nogmaals, is het waarschijnlijk dat dit schip zal omkeren? Nee, helemaal niet. Als je eenmaal tot deze conclusie bent gekomen, is het tijd om je nationalisme en trots voor dit eens zo grote land opzij te zetten en te stoppen met verlangen naar een weer geweldig Amerika en te beginnen met verlangen en je hart voor te bereiden op het nieuwe thuis dat op je wacht.

Dat is mijn eigen subtiele verschuiving geweest toen de Heer mij consequent wegleidde van aardse visie naar hemelse visie. De hemel is mijn toekomst en mijn hoop, te zijn waar Hij is. De hemel is jouw toekomst en hoop. Denk jij wel eens na over hemelse zaken buiten de meer voor de hand liggende gedachten van geliefden en gouden straten? Tot voor kort was ik nooit zo'n hemelbewoner. Misschien wel. Misschien heb je wel eens nagedacht over de vragen die ik de laatste tijd had: Zullen we vrienden ontmoeten voor koffie of lunch? Een vriend bracht dat niet zo lang geleden ter sprake, dat we dominee JD Farag misschien konden uitnodigen voor een lunch of koffie. Wat een geweldige gedachte, dat we kunnen genieten van lekker eten dat geen kilo's doet aankomen of van een kop romige koffie met een vriend. Dat is de hemel als je het mij vraagt.

Maar meestal gaan mijn vragen wat dieper. Zal ik altijd bij Jezus kunnen zijn, of zullen we allemaal tijd met Hem moeten delen? Ik weet dat het een domme vraag lijkt, maar ik denk er echt over na. Zullen we in de koelte van de dag met Hem wandelen zoals Adam en Eva dat deden, zoals, echt wandelen en gesprekken voeren? Als dat zo is, zullen we dan allemaal het "gevoel" hebben dat we één op één tijd met Hem hebben in plaats van alleen collectief? Uiteindelijk, hoe onze tijd met Hem ook zal zijn, het zal hemels zijn. Het zal precies zijn wat we nodig hebben en wat we willen en zelfs meer dan we kunnen voorzien. "Dingen die het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, en die in het hart van de mens niet zijn opgekomen, dat alles heeft God bereid voor hen die Hem liefhebben" (1 Korintiërs 2:9). We kunnen ons gewoon niet voorstellen wat Jezus heeft voorbereid, de woonplaats waaraan Hij de afgelopen tweeduizend jaar heeft gewerkt en het leven dat Hij daar voor ons in petto heeft.

Dit artikel was bijna af toen de tragedie toesloeg en mijn vader stierf. Dus nu, met dat in gedachten, kan ik zeggen dat ik me erop verheug om mijn vader te zien. Dat is nóg een reden voor mij om mijn ogen open te houden voor Jezus en nog meer te verlangen naar Zijn verschijning. Als je meer wilt lezen over hoe aardse visie ons kan doen geloven dat de vijand gewonnen heeft, kijk dan eens naar When Darkness Prevails. Juist nu ben ik ongelooflijk dankbaar voor de timing van Gods nieuwe onderwijstijd in mijn leven, nu Hij me naar een hemelse visie heeft geleid.

Eén voordeel van het hebben van een hemelse visie is een diepere en meer duurzame vrede dan ik sinds het voorjaar van 2020 heb gekend. Ik kan met opwinding naar mijn toekomst kijken en klaar zijn voor de langverwachte bruiloft van Jezus en ons, de bruid. De verwachting van deze bruiloft zorgt ervoor dat ik nog steeds aan mijn jurk werk, in zekere zin, dat mijn hart in orde is met Hem, dat ik nog steeds de race loop met Zijn doelen voor ogen, en dat mijn ogen ijverig uitkijken naar mijn gezegende hoop.

Hemelse visie brengt ook vrede als ik eraan wordt herinnerd dat ik deze race niet alleen loop, dat een wolk van getuigen mij - ons allemaal - aanmoedigt. Maar onze echte vrede komt door onze ogen te richten op Jezus, de auteur en voltooier van ons geloof (Hebreeën 12:2). Als we ons richten op het Licht, verduistert Hij de groeiende duisternis om ons heen, een duisternis die onze hoop en moed kan stelen en ons verlamd van angst. "... stel uw hoop op de genade die u zal worden gebracht wanneer Jezus Christus bij zijn komst wordt geopenbaard" (1 Petrus 1:13).

Een vereiste voor hemelse visie is het zich afkeren van aardse visie. Ik weet uit eigen ervaring dat ik de afgelopen tweeënhalf jaar veel tijd heb besteed aan het kijken naar voorgangers en leraren die de waarheid uitleggen over wat er in de wereld gebeurt en die dingen aan het licht brengen die de media en de sociale media voor ons verborgen proberen te houden. Ik leerde al het wie, wat en hoe. Ik ontdekte dingen waarvan ik wilde dat ik ze niet had ontdekt. Onze wereld, en in veel opzichten onze natie, zijn zoveel donkerder dan een kerkmeisje aankan.

Lucas 21:28 zegt: "Maar wanneer deze dingen beginnen plaats te vinden, richt u dan op en hef uw hoofd op, want uw verlossing is nabij." De duisternis om ons heen verzekert ons dat "deze dingen" beginnen, dus dat leidt ons naar onze volgende stap in wat Jezus ons zegt te doen. We heffen ons hoofd op. We richten onze ogen op Jezus, steunen op Hem en leven met een onbegrijpelijke vrede, zelfs temidden van de opkomende duisternis.

Ik denk dat voor ieder van ons een ongezonde balans van meer en meer en meer moeten weten een soort verslaving kan worden, zoals nieuwsjunkies die wachten op de volgende "fix" van informatie. Hoe vinden we het juiste evenwicht tussen meer leren alleen om het meer, en het leren wat we nodig hebben voor het koninkrijk? We moeten ons misschien afvragen of wat we horen en leren dingen zijn die ons aanmoedigen om ons in Jezus te verdiepen en meer van Hem te willen, of dat ze angst en vrees kweken. Licht en hemelse visie bevorderen vrede. Duisternis en aardse visie bevorderen angst.

Het is niet slecht dat we naar de horizon kijken, en ik heb geen spijt van mijn tijd om mezelf te onderwijzen, maar er komt iets bij kijken als je de waarheid kent, een oproep tot actie. Ik kan niet alleen weten. Ik moet het vertellen en anderen wijzen op een hemels visioen. Ik vind het mooi hoe Pete Garcia in een recent artikel, getiteld Momentary, zegt dat we moeten weten "wanneer we staan" op Gods tijdlijn om te weten wat we moeten doen met onze gaven en roepingen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dit is geen 2019, dus we kunnen niet "kerken" alsof we nog in een pre-plandemische wereld leven. Voor ons allemaal, of we nu een nationaal platform hebben of slechts een handjevol mensen in onze kringen, zou deze nieuwsgierigheid moeten verschuiven naar vrijgevigheid, in die zin dat we beginnen te delen wat we weten. Jezus komt spoedig!

Toegift:

  • Sta je deze week tijdens je stille tijd met de Heer toe dat Hij zich ermee bemoeit? Leg Hem de volgende vragen voor en laat Hem je dan zien waar je misschien een koerscorrectie nodig hebt.
  • Besteed ik meer tijd aan het leren kennen van de spelers in dit aardse eindtijdscenario of aan het leren kennen van Jezus, Degene die ik spoedig van aangezicht tot aangezicht zal ontmoeten?
  • Is mijn tijd in het Woord belangrijker dan het bekijken van video's of het lezen over de komende verdrukking?
  • Stelen angst en bezorgdheid over alles wat ik leer en hoor mijn vrede?
  • Nu ik weet wat er komt en Wie er komt, wat kan ik doen met wat ik weet?

Kijk uit naar mijn volgende aflevering hier op Rapture Ready, Heavenly Vision: Een oproep tot actie.

Op een meer persoonlijke noot: Dank aan allen die mij berichtten na het overlijden van mijn vader. Dede is sterk en doet het goed. Met mij gaat het beter dan logisch is. Jullie gebeden hebben ons de afgelopen weken overeind gehouden.

Tot de volgende keer,

Lisa

Bron: Heavenly Vision | Lisa Heaton