www.wimjongman.nl

(homepagina)


Hamas: In de Bijbel beschreven als de vernietiger van de wereld.

De aarde werd verdorven voor Hashem; de aarde was gevuld met wetteloosheid. Geneisi 6:11 (DE ISRAEL BIJBEL)

()

Terwijl de hele wereld op de hoogte is van de aanval van vorige week waarbij duizenden terroristen van Hamas in Israël infiltreerden en meer dan 1300 Israëli's vermoordden, zijn veel minder mensen zich ervan bewust dat het gedeelte van de Torah dat deze week door Joden over de hele wereld wordt gelezen het woord 'Hamas' bevat als de reden waarom God de wereld vernietigde.

In het Jodendom wordt elke maandag, donderdag en sjabbat een gedeelte uit de Torah gelezen in de synagoge. Hoewel er kleine verschillen zijn tussen Israël en buiten Israël, zijn de Torah lezingen universeel met de Torah die verdeeld is in 54 parshiyot die gelezen worden in een jaarlijkse cyclus die begint op de feestdag Simchat Torah. Elke wekelijkse Torah portie ontleent zijn naam aan het eerste onderscheidende woord in de Hebreeuwse tekst van de portie.

Deze week wordt de parsha van Noach gelezen. Deze portie begint in Genesis 6:9 en eindigt in Genesis 11:32 en concentreert zich op het verhaal van de zondvloed in de generatie van Noach. In het licht van de recente gebeurtenissen is het veelbetekenend om op te merken dat het Hebreeuwse woord Hamas meer dan 60 keer voorkomt in de Bijbel en vooral in de parsha van deze week:

De aarde werd verdorven voor Hashem; de aarde was vervuld van wetteloosheid. Genesis 6:11

In het Hebreeuws is het woord dat hier vertaald wordt als wetteloosheid Hamas (חָמָֽס). Rabbi Chaim ibn Attar (Marokko 1696 - 1743), bekend als de Orh HaChaim, definieerde hamas als de eigenschap van ruzie maken, diefstal, seksuele perversie, afgoderij en bloed vergieten.

Dit aspect van bloed vergieten, zoals uitgedrukt door het woord hamas, wordt specifiek beschreven met betrekking tot de Joden door de profeet Joël op een manier die griezelig veel doet denken aan de recente gebeurtenissen:

Egypte zal een woestenij zijn, en Edom een desolate woestenij, vanwege de wandaad (מֵֽחֲמַס֙) jegens het volk Yehuda, in wiens land zij het bloed van onschuldigen vergieten. Joël 4:19

Het volgende vers is een profetie die de terroristische organisatie zou moeten ontmoedigen:

Maar Yehuda zal voor altijd bewoond worden, En Yerushalayim door de eeuwen heen. Joël 4:20

Yair Levi, die video's over Bijbels Hebreeuws maakt, merkte op dat de oude Aramese vertaling bekend als Onkelos zinspeelde op de huidige situatie door te schrijven:

וְאִתְחַבָּלַת אַרְעָא קֳדָם יְיָ וְאִתְמְלִיאַת אַרְעָא חֲטוֹפִין:

Het eerste woord, itchabalat, heeft dezelfde stam als het Hebreeuwse woord voor 'terroristen' (m'chablim). In de tweede helft van de Aramese vertaling van Onkelos staat: "het land zal gevuld worden met gijzelaars."

Rabbi Tuly Weisz, hoofd van Israel365, schreef belang toe aan de Bijbelse verwijzing.

"De timing van de Torah-porties is altijd belangrijk, omdat ze op het juiste moment berichten sturen naar het Joodse volk," zei Rabbi Weisz. "Het is van het grootste belang dat we lezen over Hamas in verband met de vernietiging van de wereld."

"We weten dat de Tora zeer specifieke taal gebruikt in Genesis, waarin staat dat God de wereld vernietigde vanwege Hamas. God was in staat om slecht gedrag te tolereren, maar toen het uitgroeide tot het niveau van Hamas, werd het onacceptabel. God had toen geen keus en op dezelfde manier kunnen wij zulk kwaad niet langer tolereren. Israël heeft veel slecht gedrag van de Palestijnen geaccepteerd; intifada's, steekpartijen, schietpartijen, gooien met stenen. Maar Israël kan en mag het kwaad niet accepteren. We moeten hen vernietigen zoals de Torah dat voorschrijft."

Rabbi Pesach Wolicki verklaarde ook dat de verschijning van de naam van de terroristische organisatie in de parsha niet slechts toevallig was.

"Christelijke Bijbels vertalen het woord 'hamas' meestal als 'geweld', maar volgens de Joodse traditie, en volgens veel van de verzen in de Bijbel waar het woord wordt gebruikt, is de meer accurate betekenis in de meeste gevallen van het woord diefstal of beroving, hoewel het op verschillende plaatsen ook geweld betekent. Maar dan zien we een aantal verzen, zoals Exodus 3:1 en Deuteronomium 19:16 waar Hamas wordt gebruikt om bedrog of leugen te betekenen. We zien ook verzen waar het woede en agressie betekent."

"Dit is de Bijbelse betekenis, de ware betekenis van het woord voor ons."

Rabbijn Wolicke merkte op dat Hamas in het Arabisch een acroniem is voor Harakat al-Muqawima al-Islamiyya, de Islamitische Verzetsbeweging. .

"Toch moeten we de waarheid die ons wordt verteld door hun naamkeuze niet negeren<" Rabbi Wolicki zei. "Hamas draait om bedrog en leugens. Hamas draait om geweld en agressie. Zoals we zien in de Torah portie van deze week, wanneer de wereld Hamas omarmt, brengt dat noodzakelijkerwijs oordeel en overstromingen over de wereld. Het brengt het einde van de mensheid en het einde van de beschaving. We zien dit vandaag in real-time voor ons ontvouwen."

Bron: Hamas: Described in the Bible as destroying the world - Israel365 News