www.wimjongman.nl

(homepagina)


Is Hamas gelijk aan ISIS?

Door Galit Truman Zinman31 oktober 2023

( )

Vlag van Hamas

Perspectievennota BESA Center nr. 2.227, 31 oktober 2023

SAMENVATTING: Zijn de wrede actiepatronen van Hamas, vooral die van zaterdag 7 oktober 2023, vergelijkbaar met die van ISIS? Een vergelijking van de twee islamitische terroristische organisaties wijst op een conceptuele en praktische gelijkenis, waaronder: gedeelde fundamentalistische ideologie, hun status als hybride entiteiten, hun controle over bevolkingen, islamitische indoctrinatie, opvoeding tot haat, wrede werkmethoden en toewijding aan de jihad. De staat Israël, die net de ergste terroristische aanval sinds zijn oprichting heeft meegemaakt, moet zijn tactische en strategische doel om Hamas uit te schakelen blijven nastreven met de duidelijke boodschap: Hamas is gelijk aan ISIS.

Sinds de gewelddadige strategische verrassing van Hamas op de zuidelijke nederzettingen van Israël op 7 oktober, zijn er in de media en op politiek niveau steeds meer vergelijkingen gemaakt tussen ISIS en Hamas. De talrijke gruweldaden, waaronder onthoofdingen, verkrachtingen en het vermoorden van onschuldigen, versterkten het gevoel dat het volk van Israël te maken had gekregen met bruut terrorisme in de stijl van ISIS.

Korte historische achtergrond

ISIS, of de "Islamitische Staat", kreeg internationale aandacht in de zomer van 2014 door zijn snelle veroveringen in het noordwesten van Irak, het oosten van Syrië en het noordwesten van Syrië. Eind juni 2014 kondigde de "Islamitische Staat" de oprichting van het islamitische kalifaat aan. Onder leiding van Abu Bakr al-Baghdadi werkte deze terroristische organisatie aan het veranderen van de bestaande politiek-sociale orde en heerste er een extreem islamitisch regime.

De acties van ISIS werden gekenmerkt door extremisme en verdorven wreedheid. De oorlogsmethoden kwamen tot uiting in de gewelddadige bezetting van steden en het leed dat werd berokkend aan de burgerbevolking, waaronder massa-executies van tegenstanders en "ongelovigen" die niet tot de extremistische doctrine van ISIS behoorden. De media en sociale netwerken verspreidden elke dag goed geredigeerde en professionele berichten over de successen van ISIS en zijn voortdurende strijd tegen de "verlaters van de islam", de "ongelovigen" en de "kruisvaarders". De media beschreven uitgebreid de wreedheid van de terroristische aanvallen en de werkmethoden van ISIS, waaronder executies, martelingen, onthoofdingen, het in stukken snijden van lichamen, het levend verbranden van mensen, kruisigingen, ophangingen, mishandelingen en verkrachtingen. De documentatie van de aanslagen op vele platforms diende als ISIS-propaganda gericht op aanhangers en sympathisanten onder moslims en potentiële bekeerlingen tot de islam, en fungeerde ook als psychologische oorlogsvoering tegen een verscheidenheid aan doelgroepen, zoals tegenstanders in het Westen en Arabische landen en de burgerbevolking onder haar controle.

Een andere islamistische terroristische organisatie, Hamas, heeft in de loop van haar bestaan een constante stroom van gewelddaden, ondermijning en terrorisme tegen de staat Israël en zijn burgers uitgevoerd. Sinds haar oprichting aan het begin van de eerste intifada in december 1987 heeft de organisatie de boodschap van "verzet" op haar vlag gegrift met als doel Israël te vernietigen en de waqf-gebieden (heilige landen) te "zuiveren" "voor generaties tot het einde der tijden". De militaire capaciteiten van Hamas zijn in de loop der jaren uitgebreid, te beginnen met zelfmoordaanslagen in Israëlische steden, via schietpartijen vanaf steile locaties, aanvallen bij grensovergangen en ontvoeringen tot het graven van een enorme ondergrondse reeks offensieve en defensieve tunnels en het gebruik van drones.

Hamas krijgt hulp van Iran, dat Hamas' doel van de totale vernietiging van de staat Israël deelt en een conflict binnen zijn grenzen wil ontketenen. De Iraanse hulp aan Hamas past in het beleid van Teheran om "de revolutie te exporteren" en de wens om een "model" islamitische samenleving vanuit Iran naar de rest van de wereld te verspreiden. De steun omvat uitgebreide financiële financiering, smokkel van geavanceerde wapens (langeafstandsraketten, antitankraketten), training voor Hamas-operators, het delen van kennis via experts, adviseurs en ingenieurs om infrastructuur op te zetten voor de productie van raketten en explosieve ladingen die in Gaza worden gemaakt, en nog veel meer.

Op de ochtend van 7 oktober 2023 doorbraken duizenden Hamas-agenten het veiligheidshek aan de grens van de Gazastrook en staken de grens over bij 15 verschillende controleposten. Ze infiltreerden in IDF-bases en buitenposten, grensnederzettingen en steden. Ze vielen duizenden Israëli's aan met buitengewone brutaliteit, waaronder inwoners van (en bezoekers aan) het zuiden, aanwezigen op een groot natuurfeest en soldaten die de zuidelijke sector bewaakten. De terroristen waren trots op hun gruweldaden. Ze namen foto's en video's en verkondigden op sociale netwerken dat ze van plan waren om terug te keren naar het "bezette land Palestina".

Als gevolg van de massale infiltratie door Hamas werden ongeveer 1.400 Israëli's gedood, 5.431 gewond en 229 gevangen genomen en ontvoerd naar Gaza. Dit is het ergste terroristische incident dat de staat Israël heeft meegemaakt sinds zijn oprichting en sommigen vergelijken het met 11 september 2001.

Vergelijkende criteria - ISIS versus Hamas

Een diepgaand onderzoek van verschillende criteria toont een conceptuele en praktische overeenkomst tussen ISIS en Hamas.

Fundamentalistische ideologie - Beide terroristische organisaties hanteren een extreme interpretatie van de islam en streven terug naar de dagen van glorie en een regering die alleen op de sharia is gebaseerd. Beide ontkennen de waarden van het Westen (democratie, liberalisme) en geven blijk van een activistische en militante reactie op het Westen. Ze dwingen de fundamentalistische islamitische wet met geweld af in naam van een compromisloze gewelddadige jihad. De wereld is verdeeld in "ware gelovigen" en "ongelovigen" die moeten worden geëlimineerd.

Hybride entiteiten - Hamas en ISIS zijn beide substaat-hybride entiteiten die een leger, geweld en dwang combineren met controle en het leveren van basisdiensten aan de burgerbevolking. Dit zijn terroristische organisaties die tegelijkertijd actief zijn op het gebied van militair terrorisme en op civiel gebied.

Controle over de bevolking - Beide terroristische organisaties controleren de lokale bevolking door gebruik te maken van de sharia en religieuze straffen binnen het kader van de overheid en het buitenlands beleid. In beide gevallen werden instellingen voor overheid, economie, bankieren en belastingen, religieuze politie, onderwijsinstellingen, sharia-rechtbanken en rekruterings- en propagandabureaus opgericht. Hun organisatiestrategie omvat territoriale controle over de bevolking en de vorming van een politieke, economische, educatieve en juridische administratie.

Islamitische indoctrinatie - In gebieden die worden bezet door terroristische organisaties (Syrië, Irak, Afrikaanse en Aziatische regio's/Gazastrook) wordt streng religieus gepredikt in moskeeën en op straat, in madrassa's en onderwijsinstellingen, en in de media en op sociale netwerken.

Onderwijs - In beide terroristische organisaties wordt de nadruk gelegd op het onderwijzen van haat tegen de "ander" en islamitische studies in fundamentalistische stijl. In beide gevallen werd een formeel onderwijssysteem opgezet in de scholen naast een informeel onderwijssysteem, jeugd- en sportclubs, zomerkampen en militaire trainingskampen voor kinderen en tieners. Hamas onderwijst waarden als het recht op terugkeer, de bevrijding van Palestina, shahada (martelaarschap) en de vernietiging van de staat Israël.

Brutale werkmethoden - In beide terroristische organisaties bestaan de werkmethoden tegen "ongelovigen", "dissidenten" en "islamverlaters" uit geweld en wreedheid, zoals onthoofding, het afsnijden van lichaamsdelen, verkrachting, verbranding en kruisiging. Beide terroristische organisaties gebruiken steekpartijen, sabotage, bomaanslagen, schietpartijen en vele andere methoden van geweld tegen alle vijanden zonder onderscheid. Ze leggen doelbewust de nadruk op het uitoefenen van extreme wreedheid om angst en terreur te zaaien onder het publiek.

Jihad - In beide terroristische organisaties wordt het gebruik van jihad, of heilige oorlog tegen ongelovigen, en het principe van "takhfir" (het vergieten van het bloed van mensen die worden gezien als ongelovigen of vijanden, thuis of in het buitenland) gerechtvaardigd. Ze moedigen moslims overal aan om zich aan te sluiten bij de rangen van de jihad en te streven naar het martelaarschap. Er is een verplichting om de religieuze traditie te verspreiden en de landen van de Islam te bevrijden van de aanwezigheid van vreemdelingen. Dit, met behulp van jihad, wordt door beide terreurgroepen gezien als de persoonlijke plicht van elke moslim. Volgens de jihadistische visie moeten de vijanden van de islam met alle middelen worden bestreden, inclusief extreem geweld.

Tegelijkertijd zijn er punten van verschil tussen ISIS en Hamas. Ten eerste is de terroristische organisatie van Gaza er niet alleen in geslaagd om decennialang te overleven sinds 1987, maar heeft zich ook ontwikkeld tot een soort staat en met militaire kracht. Hamas heeft nuttige samenwerkingsverbanden gecultiveerd met zowel soennitische als sjiitische terroristische organisaties en werd het symbool van nationaal en religieus verzet in de regio, hoewel het niet werd opgericht als een nationale beweging.

Ten tweede wordt ISIS gekenmerkt door wereldwijd terrorisme en heeft het als doel om de hele wereld (gefaseerd) te veroveren, in tegenstelling tot het lokale terrorisme van Hamas, dat bedoeld is om de gebieden van het door hen gedefinieerde "bezette" Palestina te "zuiveren" en "bevrijden". De ambities van ISIS zijn mondiaal en de strijders werken er hard aan om een nieuwe politiek-maatschappelijke realiteit vorm te geven in verschillende regio's en op verschillende continenten. Hamas is daarentegen de lokale Palestijnse militaire tak van de Moslimbroederschap. Het kwam voort uit een grotere sociale beweging. Haar doel was het stimuleren van een religieus reveil in de Gazastrook, het ondermijnen van de traditionele controle van de PLO en het bestrijden van de zionistische entiteit. Hun compromisloze strijd wordt gevoerd op lokaal (niet mondiaal) niveau tegen de staat Israël en onder de vlag van de islam. Hamas cultiveert het imago van een nationale bevrijdingsorganisatie om internationale legitimiteit te verkrijgen en haar doelen te promoten, terwijl ze in de praktijk is opgericht als een verzetsbeweging tegen de zionistische vijand en niet als een nationale beweging.

Ten derde verschillen ze in het opzetten van functionerende regeringsstructuren. Sinds de oprichting streeft Hamas ernaar de legitieme vertegenwoordiger van het Palestijnse volk te zijn. De terroristische organisatie heeft een diepe greep op de Palestijnse samenleving en haar DNA is vermengd met dat van de lokale bevolking in de Gazastrook. Daardoor heeft ze de steun van de burgerbevolking gewonnen en heeft ze strijders uit hun gelederen gerekruteerd. Hamas is van een militair en oppositioneel orgaan van de Palestijnse Autoriteit veranderd in een regeringspartij en de dominante politieke entiteit in de Palestijnse samenleving in de regio. Sinds de gewelddadige overname van de Gazastrook in 2007 heeft Hamas gefunctioneerd als een quasi-staatsentiteit, die met harde hand regeert en uitsluitend het leven van de Palestijnen beheert. Vandaag de dag is het een complexe organisatie van leger, samenleving, religie en politiek.

Aan de andere kant was ISIS, dat in 2014 een staat werd in gebieden in Syrië en Irak, niet in staat om soeverein te blijven en het bestuur in die gebieden te handhaven. De organisatie probeerde een functionerende regering te bevorderen en steun te krijgen van de inwoners, maar tegen 2017 had ze het grootste deel van haar gebieden en haar vermogen om te regeren verloren.

Ten vierde is de belangrijkste inspanning van Hamas gericht tegen de staat Israël en de Joden. Het conflict met Israël wordt gezien als een religieus conflict tussen de Islam en de "ongelovige" Joden, en het "Palestina-probleem" is een religieus moslimprobleem. Vandaar de keuze voor een compromisloze jihad tegen Israël en de weigering om welke overeenkomst dan ook te accepteren die het bestaansrecht van Israël erkent. Hamas is gemobiliseerd voor langdurig verzet en de ondermijning van de staat Israël. ISIS richt zich daarentegen tegen Arabische regimes die samenwerken met het Westen, seculiere Arabische regimes die worden beschouwd als "ongelovigen", en het Westen en Israël (maar in mindere mate).

Tot slot verschilt de houding ten opzichte van Iran en sjiieten in de twee terroristische organisaties. Terwijl ISIS sjiieten veracht en hen voortdurend tegenwerkt en doodt wanneer dat maar mogelijk is, werkt Hamas al jaren samen met Iran omdat het wil profiteren van de vergelijkbare wens van Iran om Israël uit te schakelen. Dit ondanks het feit dat Iran een sjiitisch land is en Hamas een soennitische organisatie met wortels in de Moslimbroederschap. In een voortdurend proces heeft de samenwerking van Hamas met Iraanse sjiieten zijn militaire opbouw aanzienlijk versneld. Hun strijd tegen de gemeenschappelijke vijand, Israël, wordt gezien als voldoende reden voor deze anders onwaarschijnlijke samenwerking.

Als we de intenties en capaciteiten van Hamas analyseren, vooral in de weken sinds 7 oktober, zien we veel overeenkomsten met ISIS. De belangrijkste punten van overeenkomst zijn: extreme islamistische ideologie, intelligent gebruik van media voor psychologische oorlogvoering en propaganda, bruut geweld tegen "ongelovigen", een trotse vertoning van wreedheden zonder enige verhulling, en een starre en onderdrukkende houding tegenover iedereen die niet meedoet aan hun fundamentalistische versie van de islam en zich niet inzet voor de "rechtvaardige" jihad. De twee terroristische organisaties hebben veel gemeen op basis van hun vergelijkbare radicale ideologische ambities: het uitroeien van "ongelovigen" uit de wereld en het heersen over een islamitische politiek-sociale orde.

Vanuit het standpunt van de staat Israël is het belangrijk om te begrijpen dat Hamas op geen enkele manier een partner is, maar een vijand die alleen macht begrijpt en geen compromissen kent. Hamas streeft het doel na dat is geformuleerd in zijn oorspronkelijke handvest (1988) en in zijn politieke document (2017) zonder enige verandering in zijn doctrine. Daarom heeft de Joodse staat geen andere keuze dan zijn soevereiniteit, bevolking en grondgebied te beschermen met behulp van zijn militaire, menselijke en technologische kracht. Op dit moment geniet Israël brede legitimiteit in de internationale arena. Het moet zijn tactische en strategische doel, de uitschakeling van de terroristische organisatie Hamas, blijven nastreven. Zowel thuis als op de internationale podia is het belangrijk om de duidelijke boodschap uit te dragen: Hamas staat gelijk aan ISIS.

Dr. Galit Truman-Zinman doceert aan de School of Political Science en de Academic Excellence Unit van de Universiteit van Haifa. Haar interessegebieden omvatten de studie van gewelddadige conflicten, etnisch en religieus nationalisme en islamitische terroristische organisaties.

Bron: Is Hamas Equal to ISIS?