www.wimjongman.nl

(homepagina)


Flagrante anti-Israël haatzaaierij in de EU - opinie

Vitriool anti-Israël haatzaaien in de EU wordt getolereerd en genegeerd.

Door Olga Deutsch op 7 augustus 2023

Na vier jaar komt er een einde aan de termijn van Sven Kuhn von Burgsdorff als hoofd van de delegatie van de Europese Unie voor de Westelijke Jordaanoever en Gaza. Zijn ambtstermijn werd gekenmerkt door de vaak verontschuldigende benadering van de EU van opruiing en extremisme door NGO's en de omarming van Palestijnse organisaties die geweld steunen of haatzaaiende taal propageren.

De EU heeft een uitgebreid arsenaal aan beleidsmaatregelen tegen haatzaaien, dat de afgelopen jaren is uitgebreid. In mei 2023 nam het Europees Parlement een begrotingsresolutie aan die de Europese Commissie opriep om een "openbare zwarte lijst van NGO's op te stellen, die worden uitgesloten van toegang tot EU-fondsen en -instellingen" als ze "zich bezighielden met activiteiten als haatzaaien, aanzetten tot terrorisme, religieus extremisme of misbruik van EU-fondsen".

Eerder, in 2019, introduceerde de Europese Commissie een extra anti-terreur verordening in haar contract met NGO's.

In de context van anti-joodse haat publiceerde de EC in januari 2021 een Handboek voor het praktische gebruik van de IHRA-werkdefinitie van antisemitisme, waarin instellingen worden aangespoord om "ervoor te zorgen dat er geen financiering gaat naar entiteiten en projecten die antisemitisme of andere vormen van haat bevorderen."

Als we echter de staat van dienst van von Burgsdorff bekijken, zien we hoezeer hij de vele richtlijnen van de EU over het marginaliseren van extremisten aan zijn laars lapte.

In 2019 verzekerde von Burgsdorff het Palestijnse Netwerk van Niet-Gouvernementele Organisaties (PNGO) - een overkoepelende organisatie van meer dan 135 Palestijnse organisaties - dat Palestijnen die "gelieerd zijn aan, sympathiseren met of steun verlenen aan" door de EU aangeduide terroristische organisaties, "niet worden uitgesloten van door de EU gefinancierde activiteiten, tenzij zijn of haar exacte naam en achternaam" voorkomt op de EU-lijst van terroristen.

Hoewel deze wet een Israëlische demarche uitlokte, is het onduidelijk welke stappen Brussel nam om ervoor te zorgen dat haar antiterreurbeleid effectief werd uitgevoerd in de regio.

In februari 2022 nam von Burgsdorff deel aan een door de EU gefinancierde conferentie die was bijeengeroepen door PNGO en die een workshop omvatte "gericht op de strategieën en mechanismen die nodig zijn om beleid, regelgeving en beleid (sic) op het gebied van terrorismebestrijding te bestrijden".

Deze incidenten vertegenwoordigen geen geïsoleerd fenomeen, maar onthullen een bredere neiging van de EU om haar eigen beleid te negeren als het gaat om Palestijnse NGO's. Een overzicht van recente EU-financiering onderstreept hoe anti-Israël haatzaaiende taal schijnbaar is vrijgesteld van de EU-richtlijnen.

In 2023 geeft de EU €330.000 aan 7amleh - een in Haifa gevestigde NGO die beweert Palestijnse "digitale rechten" te bevorderen. Achter deze façade hebben 7amleh en zijn partners Palestijnse organisaties getraind in wat zij "risico- en reputatiebeheer en het tegengaan van lastercampagnes" noemen.

In 2021 bekritiseerde 7amleh Israël voor opruiing, waarbij het verwees naar uitingen die volgens het bedrijf "steun voor terroristische daden" uitdrukken, en schreef dat "de brede definitie van opruiing in het verleden veel Palestijnse gebruikers tot zwijgen heeft gedwongen.

7amleh werkt ook samen met NGO's die banden hebben met de door de EU aangewezen terroristische organisatie het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP). Dit omvat Addameer (vereniging voor steun aan gevangenen en mensenrechten) en Al-Haq (mensenrechten NGO gevestigd in Ramallah), die samen de Palestijnse Digitale Rechten Coalitie hebben opgericht, en andere NGO's.

Bestuursleden en functionarissen van al deze groepen hebben herhaaldelijk geweld tegen Israëlische burgers gerechtvaardigd en Palestijnse terroristen geprezen.

Een treffend voorbeeld is Ahmad Qadi, de controle- en documentatiemedewerker van 7amleh, die in een Facebook-post van 4 januari 2015 foto's deelde van een aanval op een synagoge in Jeruzalem in november 2014, waarbij vijf Israëli's werden vermoord.

7amleh medewerkers vieren de dood van Joden

Qadi schreef: "Ik wens al een tijdje foto's als deze...#deeply_exciting," en bestempelde de moordenaars als "helden".

Naast de €520.000 die de EU sinds 2022 aan 7amleh heeft gegeven, heeft ze sinds 2018 ongeveer €1,1 miljoen gegeven aan projecten waarbij Al-Haq of PCHR betrokken waren.

In mei 2023, toen Palestijnse terroristische organisaties meer dan 1.200 raketten op Israël afvuurden - stuk voor stuk oorlogsmisdaden - publiceerde een andere aan de PFLP gelieerde organisatie, het Palestinian Centre for Human Rights (PCHR), een verklaring waarin ze "het Palestijnse volk aanmoedigde om zich met alle beschikbare middelen te verzetten tegen de bezetting, inclusief gewapende strijd."

Deze tekst werd gewijzigd onder druk van de EU en andere donoren.

In een interview twee dagen nadat zeven Israëlische burgers werden vermoord door een Palestijnse schutter buiten een synagoge in Jeruzalem in januari 2023, zei Mkhaimar Abusada, vicevoorzitter van het bestuur van PCHR, dat Palestijnen niet worden verhinderd "om wraak te nemen op de bloedbaden die plaatsvinden in Palestina." Hij voegde eraan toe: "De vlam van het Palestijnse verzet zal niet ophouden, maar doorgaan zolang er bezetting, nederzettingen en Judaïsering zijn."

Leden van Al-Haq hebben soortgelijke retoriek gebruikt. Op 21 juni 2023 bijvoorbeeld, deelde de juridische onderzoeker en belangenbehartiger van de NGO, Aseel Al-Bajeh, foto's van Palestijnen die gedood waren door Israël - waaronder Hamas-terroristen die vier Israëlische burgers vermoordden tijdens een schietpartij op 20 juni - en schreef "Palestijns bloed vergieten en hele families en toekomst vernietigen is zionisme!".

Deze voorbeelden laten duidelijk zien hoe wijdverbreid haatzaaien en het verheerlijken van terreur is binnen de Palestijnse NGO-gemeenschap die nog steeds uitgebreide steun van de EU geniet.

Als de EU serieus is over het spelen van een constructieve rol in het Israëlisch-Palestijnse conflict, moet ze ervoor zorgen dat haar doel van "het ondersteunen van de burgermaatschappij" niet misbruikt wordt om Palestijnse NGO's af te schermen. De EU en haar diplomatieke vertegenwoordigers moeten hun beleid tegen terrorisme en haatzaaien zonder uitzondering uitvoeren.

Olga Deutsch is vicevoorzitter van NGO Monitor. Yona Schiffmiller is onderzoeksdirecteur bij NGO Monitor.

Bron: Glaring, blatant anti-Israel hate speech at EU - opinion - The Jerusalem Post