www.wimjongman.nl

(homepagina)


Gieren?

Carolyn Hyde 30 mei 2023

Heb je je ooit afgevraagd waarom Jesjoea Zijn terugkeer vergeleek met gieren die zich verzamelen rond karkassen? Die gedachte bleef aan mijn hart kriebelen, dus keek ik naar Matteüs 24:21-27 en las:

"Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals die sinds het begin van de wereld tot nu toe niet heeft plaatsgevonden en ook nooit meer zal plaatsvinden. En als die dagen niet waren ingekort, zou er geen leven gered worden; maar omwille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. Als iemand dan tegen jullie zegt: 'Zie, hier is de Messias' of 'Hij is hier', geloof hem dan niet. Want er zullen valse messiassen en valse profeten zullen opstaan die met grote tekenen en wonderen komen om zo mogelijk zelfs de uitverkorenen te misleiden. Zie, Ik heb het jullie van tevoren gezegd. Dus als ze tegen jullie zeggen: 'Zie, Hij is in de woestijn', ga er dan niet op uit; of: 'Zie, Hij is in de binnenkamer', geloof hen dan niet. Want zoals de bliksem uit het oosten komt en flitst tot in het westen, zo zal de komst van de Mensenzoon zijn."

Dit is een zeer duidelijke, gemakkelijk te interpreteren beschrijving van de terugkeer van de Messias. Maar waarom heeft Hij in hemelsnaam de bovenstaande woorden gevolgd met wat er geschreven staat in Matteüs 24:28?!

"Waar het lijk is, daar zullen de gieren zich verzamelen."

Ik bedoel, waarom vergeleek Hij Zijn terugkeer niet met verse dauw op het ochtendgras in de valleien en bergtoppen of de ontelbare sterren en sterrenbeelden die zo schitterend aan de avondhemel verschijnen? Gieren - serieus?

Toen ik de aard van gieren begon te onderzoeken, kwamen er verschillende dingen bij me op:

1. Gieren zijn gewoon lelijk. "Hij (Messias) had geen statige gedaante of majesteit dat we naar Hem zouden kijken, noch een uiterlijk dat we in Hem behagen zouden hebben. Hij was veracht en verworpen door de mensen, een man met veel pijn, bekend met ziekte; en als iemand voor wie mensen hun gezicht verbergen, werd Hij veracht, en we hadden geen achting voor Hem." Jesaja 53:2-3

2. Een moderne definitie van een gier is een verachtelijk persoon die op anderen aast of hen uitbuit. In Matteüs 23:15 verklaarde Jesjoea: "Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want jullie reizen over zee en land om één proseliet te maken en als hij dat wordt, maken jullie hem twee keer zo veel tot een zoon van de hel als jullie zelf." De religieuze leiders van Zijn tijd beschuldigden Jesjoea ervan dat hij proselitiseerde en een huichelaar was, precies dezelfde dingen die ze zelf deden!

3. Het gaat allemaal om het bloed. Gieren behoren tot de hoogst vliegende vogels op aarde, zoals de Rüppell-gier waarvan is gedocumenteerd dat hij boven de Mount Everest vliegt. Dit komt door een gespecialiseerd hemoglobine-eiwit in hun bloed dat zeer efficiënt is in het verwerken van zuurstof.

4. Gieren zijn essentieel voor het leven en de volksgezondheid. Als gieren zouden uitsterven, zou een grote hoeveelheid kadavers gaan rotten en bederven, waardoor varkensgriep, botulisme, lepra, miltvuur en andere dodelijke bacteriën zouden opbloeien. Dan zouden ratten, honden en andere roofdieren deze levensbedreigende ziekten kunnen verspreiden onder menselijke populaties en enorme plagen kunnen veroorzaken. Door hun ongelooflijk sterke maagzuur van pH1 kunnen gieren giftige ziekteverwekkers uit de omgeving consumeren en verwijderen, zonder er ziek van te worden.

Het is dus nogal ironisch dat juist de vogel die cultureel gezien wordt als een symbool van de dood, juist enorme hoeveelheden sterfgevallen kan voorkomen die veroorzaakt zouden kunnen worden door de verspreiding van dodelijke ziektes. Voor veel mensen wiens ogen verblind zijn voor de Messias, is Yeshua bestempeld als "veracht en verworpen" en toch is Hij de enige die deze wereld kan redden van enorme hoeveelheden eeuwige slachtoffers.

Bron: Vultures? – Heart of G-d Ministries | Carolyn Hyde Music | The Good News in Israel