www.wimjongman.nl

(homepagina)


Gereserveerd door God: Heeft het Joodse Volk Recht op het Land Israël?

Door David Reagan 7 september 2023

()

Er zijn veel profetieën over het herstel van Israël in de eindtijd, maar mijn favoriet is een symbolische profetie. Kijk naar Jesaja 66:7-8: "Voordat zij weende, bracht zij voort; voordat haar pijn kwam, werd zij bevrijd van een mensenkind." Hoeveel van jullie vrouwen zijn ooit bevallen voordat de bevallingspijn kwam? Die komen vóór de geboorte, niet erna. Deze profetie zegt: "Nee! De weeën komen na de geboorte."

"Wie heeft zoiets gehoord? Wie heeft zoiets gezien? Zal de aarde in één dag voortgebracht worden? Of zal een volk in één keer geboren worden?" En toen kwam de geboortepijn. Wat er precies gebeurde was dat op 14 mei 1948 de natie Israël werd uitgeroepen en de volgende ochtend vielen vijf Arabische naties Israël aan. Sinds de heroprichting van Israël zijn er constante geboortepijnen geweest door constante oorlogen.

Israël ervoer de geboortepijn tijdens de oorlog van 1948-49, die bekend staat als de Onafhankelijkheidsoorlog. In 1956 werd de Suezoorlog uitgevochten. Er was de Zesdaagse Oorlog in 1967. Er was de Jom Kippoer-oorlog in 1963. De Libanese oorlog werd gevoerd in 1982. De Eerste Intifada, de eerste Arabische opstand in Israël, vond plaats tussen 1987 en 1993. De Eerste Golfoorlog werd uitgevochten van 1990-91. Daarna was er de tweede Arabische opstand van 2000-2005. De Hezbollah-oorlog werd uitgevochten in 2006. De Gaza-oorlog werd uitgevochten in 2009. De Tweede Gazaoorlog ontplofte in 2014.

De Israëli's hebben, vanaf het moment dat hun natie werd heropgericht, in een constante staat van oorlog geleefd. Israël heeft zich de ene oorlog na de andere moeten verdedigen. De geboortepijnen duren tot op de dag van vandaag voort.

Vandaag de dag wordt het kleine Israël omringd door maar liefst 350 miljoen Arabieren, maar deze kleine natie heeft alle kansen getrotseerd door te blijven bestaan. Israël is een wonder van God! En laat me je iets vertellen: Israël zal blijven bestaan. De eindtijdprofetieën maken dat heel duidelijk.

Kijk naar Zacharia 12:6. Te dien dage..." (Zacharia heeft het over de eindtijd als hij die term gebruikt) "zal Ik de bestuurders van Juda maken als een vuurhaard tussen het hout, en als een fakkel in een schoof; en zij zullen al het volk rondom verteren, ter rechter- en ter linkerhand...". Een wonderbaarlijke heropleving van Israëls militaire macht in de eindtijd is waar deze profetie over spreekt, en dat is precies wat er gebeurd is.

De Palestijnen in profetie

Hoe passen de Arabieren in de Bijbelprofetie over de eindtijd?

Net zoals God een verbond sloot met de Joden via Abrahams zoon Isaak en zijn zoon Jakob, deed God ook een belofte aan het Arabische volk. De meeste mensen zijn zich hier niet van bewust. God sloot een verbond met Abrahams andere zoon, Ismaël, die vandaag de dag bekend staan als de Arabische volken, en je kunt dat verbond vinden in Genesis 16 en 17.

Wat waren de beloften die God deed aan de nakomelingen van Ismaël?

Ten eerste beloofde God aan Abraham: "Ik zal je nakomelingen in overvloed vermenigvuldigen." Vandaag de dag leven er 350 miljoen Arabieren in het Midden-Oosten.

Ten tweede zei God dat Hij van Ismaëls nakomelingen een groot volk zou maken. En dat zijn ze!

Ten derde gaf God de Ismaëlieten al het land ten oosten van Kanaän. En dat heeft Hij gedaan!

Ten vierde zou God de Arabieren een persoonlijkheid geven als een wilde ezel. Zeer interessante vergelijking!

Ten vijfde zouden Ismaëls nakomelingen een oorlogszuchtige geest hebben. Hun handen zullen tegen iedereen zijn.

Dit zijn dus de beloften die God deed over de nakomelingen van Ismaël.

Laten we eens kijken naar de vervulling van Gods beloften aan Ismaël. Vandaag de dag strekt de Arabische wereld zich uit over het Midden-Oosten en Noord-Afrika. God zei dat Hij hen veel land zou geven, en dat deed Hij ook. Vandaag de dag wonen er meer dan 350 miljoen Arabieren in 22 Arabische naties. De Arabieren controleren 5,3 miljoen vierkante mijl olierijk land.

De Arabieren worden inderdaad gekenmerkt door een onvermogen om met iedereen overweg te kunnen, zelfs met zichzelf. Als Israël morgen zou verdwijnen, zouden er nog steeds oorlogen woeden in het Midden-Oosten. In één oorlog tussen Iran en Irak werden meer dan een miljoen mensen gedood. Toen viel Irak Koeweit binnen en wilde het hele Midden-Oosten overnemen. De Arabieren kunnen niet eens met elkaar opschieten, laat staan met de rest van de wereld.

Ter vergelijking: er is maar één Joodse staat met een bevolking van 9 miljoen Joden die samengeperst zitten in een leefgebied van slechts 8.000 vierkante mijl. Je zou denken dat met zulke overweldigende aantallen de Arabieren tevreden zouden zijn met het land dat ze hebben, maar nee, ze willen ook al het grondgebied van Israël. In werkelijkheid verlangen ze ernaar om hun halfbroer Israël te vernietigen. Dat is een bevolkingsratio van 60 tegen 1 en een landratio van 662 tegen 1!

Wat de zogenaamde Palestijnen betreft, is het heel interessant dat van 70 na Christus tot 1948 na Christus, het jaar waarin Israël werd heropgericht, Jeruzalem nooit de hoofdstad van een Arabische staat is geweest. Jeruzalem is nooit de hoofdstad geweest van een Arabische staat, alleen van de Joodse staat.

Er is ook nooit een Palestijnse staat geweest. Antisemetici zullen mensen vertellen dat alle problemen in het Midden-Oosten verband houden met de dag dat de Joden terugkeerden en "alle Palestijnen verdreven en hun huizen overnamen." Wat een leugen! Er is nooit een Palestijnse staat geweest. De Arabieren die in de Levant leefden, beschouwden zichzelf als Syriërs.

Historisch bewezen is er nooit een Palestijnse identiteit geweest. Er is nooit een Palestijnse cultuur geweest. Er is nooit een Palestijnse taal geweest. Het bestaat gewoon niet! Het idee van een Palestijnse staat, een volk dat illegaal werd verdreven door de Joden, is pure propaganda ontwikkeld door de Arabieren na de Zesdaagse Oorlog van 1967.

Het is heel belangrijk om in gedachten te houden dat de Palestijnen al een staat hebben. Ze hebben al een staat en die heet Jordanië. Ongeveer 75% van alle mensen die in Jordanië wonen beschouwen zichzelf als Palestijnen. Dus, als de Palestijnen tegen de wereld roepen dat ze een staat nodig hebben, dan is de waarheid dat ze al legaal een staat hebben, en die heet Jordanië.

Het land hersteld

Laat me je vertellen dat er maar heel weinig Syriërs in het Heilige Land woonden. De meeste mensen waren afwezige landeigenaren omdat het gebied een woestenij was. Toen de Joden door de Romeinen gedwongen werden het gebied te verlaten, werd Israël een woestenij. In de 20e eeuw waren er nog maar 17.000 bomen over in heel Israël. Slechts 17.000! Er stond geen enkele boom ten zuiden van het Meer van Galilea. Hoe weten we dat? De Turken hieven belasting op bomen en hielden dus gegevens bij. Wat deden deze arme mensen die in dit ellendige land leefden? Ze kapten hun bomen zodat ze geen belasting hoefden te betalen. Zo weten we dat er nog maar 17.000 bomen over waren in het land.

Weet je wat een boomloos land wordt? Erosie eist zijn tol en het water wordt moerasland vol malaria. De afgelopen 1900 jaar was Israël een absolute woestenij.

Waarom? God liet dat expres gebeuren omdat Hij niet wilde dat iemand het Beloofde Land zou binnen trekken. Hij wilde het voorbehouden aan het Joodse volk.

Lees het eerste boek dat Mark Twain ooit schreef, Innocence Abroad. Het verhaalt over Twains reis naar het Heilige Land in 1866. Hij verbaasde zich erover hoe dor het land was. Hij vertelde dat hij drie tot bijna vier dagen te paard van het Meer van Galilea naar Jeruzalem reed en dat hij de hele tijd geen mens had gezien. Hij zag nooit een boom. Hij heeft nooit een dier gezien. Hij rapporteerde dat hij alleen maar rots na rots zag.

Het is historisch bewezen dat er nauwelijks mensen in het land Israël woonden toen de Joden begonnen terug te komen. En wat deden de Joden toen ze er eindelijk waren? Ze kochten het land dat God hen al had gegeven. Ze betaalden exorbitante prijzen aan de Arabieren, die zich een breuk lachten over deze domme Joden die dit waardeloze land kochten.

Wat de Arabieren zich niet realiseerden was dat God had voorspeld dat wanneer de Joden zouden terugkeren, het land zou worden als het land van de Hof van Eden. Vandaag de dag kun je naar Israël gaan en inderdaad, het ziet er precies zo uit als de Hof van Eden eruit moet hebben gezien. Rijd door de Vallei van Sharon en kijk uit het raam. Aan de ene kant zijn er aardbeienvelden, er is een katoenveld, er is een bananenplantage. Zo ongeveer alles wat je je maar kunt voorstellen groeit er, omdat God Israël weer heeft gemaakt als de Hof van Eden.

Ik hoop dat deze informatie de lezer zal helpen beter te begrijpen dat de terugkeer van het Joodse volk naar hun thuisland en de heroprichting van hun staat ten eerste helemaal in overeenstemming is met Gods wil, en ten tweede een zeker teken is dat we in het seizoen van de wederkomst van de Heer leven.

Dr. David Reagan is auteur, oprichter van Lamb & Lion Ministries en presentator van het wekelijkse televisieprogramma Christ in Prophecy.

Bron: Reserved By God: Do The Jewish People Have A Right To The Land Of Israel? | Harbingers Daily