www.wimjongman.nl

(homepagina)


Geobsedeerd door het vernietigen van de Joden: De Ultieme Vijand van Israël is Satan

Door Olivier Melnick 18 oktober 2023

()

"Israël is een bezetter!" "Israël is een apartheidsland! "Israël is een kolonisator!" "Het zionistische regime heeft land gestolen van de Palestijnen!" De afgelopen decennia hebben we het allemaal gehoord. De wereld heeft onophoudelijk een zeer negatief beeld van Israël geschilderd en de enige Joodse staat ter wereld een reputatie opgelegd die veel mensen nu zijn gaan haten. Het is niet gebaseerd op feiten, maar het wordt nog steeds verspreid. Als gevolg daarvan wordt Israël, te midden van een volledige oorlog met Hamas in de Gazastrook als reactie op de meest omvangrijke eenentwintigste-eeuwse pogrom sinds de Holocaust, nog steeds gezien als de dader.

Hoe kan Hamas Israël beschuldigen van bezetting als er geen Joden zijn in de Gazastrook? Hamas regeert de Gazastrook sinds 2005, nadat Israël zich eenzijdig uit het gebied had teruggetrokken. Na de parlementsverkiezingen van 2006 werd Hamas de regerende partij en is dat sindsdien gebleven, zonder nieuwe verkiezingen in 17 jaar. De Gazastrook wordt voor 100% door Palestijnen geregeerd en staat niet onder een "bezetting".

Overigens is het hele land Eretz Yisrael Joods land en dat is het al ongeveer 4000 jaar. Voor degenen die de geschiedenis willen leren en ervan willen leren, kan een tijdlijn van de geschiedenis van het Land Israël nuttig zijn. Hier zijn slechts enkele van de vele markeringen op deze cruciale tijdlijn. Palestina wordt in geen van deze Bijbelpassages of waar dan ook in de Bijbel genoemd. De Joodse aanwezigheid in het land is al ongeveer 4000 jaar ononderbroken:

1900 voor Christus: God koos Abraham als de Vader van het Joodse volk (Genesis 12:1-3, 15).
1900 v.Chr.: Abrahams zoon Izaäk krijgt het land als erfenis en neemt de leiding over Israël (Genesis 26:2-4).
1850 v.Chr.: Izaäks zoon Jakob krijgt het land als erfenis en regeert over Israël (Genesis 28:12-13; 35:12).
1400 v.Chr.: Mozes leidt het volk uit Egypte en terug naar Israël (Exodus 3:17, 14).
1010 v.Chr.: Koning David verenigt de 12 stammen in één natie (2 Samuël 5:1).
970 voor Christus: Koning Salomo, de zoon van Koning David, bouwt de eerste Tempel in Jeruzalem (1 Koningen 6).
930 voor Christus: Israël wordt verdeeld in het Koninkrijk Israël en het Koninkrijk Juda (1 Koningen 11:31-35).
722 voor Christus: de Assyriërs veroveren het koninkrijk Israël (1 Kronieken 5:26).
605 voor Christus: de Babyloniërs veroveren het Koninkrijk Juda (2 Koningen 24-25).
586 voor Christus: Salomo's Tempel wordt verwoest door de Babyloniërs (2 Koningen 25:8-9).
539 voor Christus: Perzen veroveren de Babyloniërs en nemen de macht over Israël over (Daniël 2).
538 v.Chr.: De Joden keren terug naar Israël na de Babylonische gevangenschap (Psalm 126:1-6; Ezra 1:1-2).
520 voor Christus: Salomo's Tempel wordt herbouwd. (Ezra 1:1-6:22).
323 voor Christus: De Ptolemaeën (Egypte) en Syrië (Seleuciden) vechten om Israël (Daniël 11).
167 voor Christus: De Hasmoneeën heroveren Israël (Daniël 11).
70 voor Christus: De Romeinen veroveren Israël (Lucas 21:20, 24).
20 voor Christus: Koning Herodes (her)bouwt de Tempel (Lucas 2:46-47).
6 v.Chr.: Jesjoea Ha Masjiach (Jezus), de Joodse Messias en Redder van de wereld, wordt geboren in Bethlehem, Judea (Micha 5:2; Lucas 2).
70 na Christus: Romeinen verwoesten de tempel (Matt. 23:37-39).

Het land is dus altijd een Joods land geweest als we de Bijbel zouden geloven. Maar voor sommigen die niet in God geloven of die de Bijbel niet als geïnspireerd en zonder fouten (in de originele manuscripten) beschouwen, moeten we de hedendaagse bevestigingen van 1917 met de Balfour Verklaring, de San Remo Conferentie van 1920 en de stemming van de Verenigde Naties van 17 november 1947 over Israël als de moderne Joodse staat, die leidde tot de Onafhankelijkheidsverklaring op 14 mei 1948, meerekenen.

Dit alles bewijst dat het land Israël bijbels, politiek en historisch gezien toebehoort aan het Joodse volk. Er waren altijd al Joodse mensen in het land. Hoewel hun aanwezigheid door de eeuwen heen dik en dun was, was er NOOIT een tijd in Israël dat er geen Joden waren. Zelfs nu heeft het Joodse volk Judea en Samaria (ook bekend als de Westelijke Jordaanoever) en de Gazastrook weggegeven. De Gazastrook is Joods land dat bezet wordt door "Palestijnen" als je het echt wilt weten. Sinds de Oslo Akkoorden heeft Israël hard gewerkt aan het idee van "Land voor Vrede"; maar hier zijn we dan, in oktober 2023, en bewijzen we zonder enige twijfel dat het nooit zal werken. 7 oktober 2023 zal herinnerd worden als de bloedigste dag in de Joodse geschiedenis sinds de Holocaust. Hoe we ook denken over "bezetting," Hamas heeft het bloed van onschuldigen aan zijn handen.

Hoezeer het Palestijnse verhaal ons ook heeft willen doen geloven dat het zo was, dit ging nooit over het land. Het is altijd gegaan om de volledige vernietiging van het Joodse volk en de volledige uitroeiing van de staat Israël van de wereldkaart. Als het ooit over land ging, waarom klaagt het zelfbesturende 100% Palestijnse Gaza dan over bezetting? Als het echt om land ging, zouden de inwoners van Gaza dan niet dankbaar moeten zijn voor hun gebied, hoe klein dat ook is? Als het om land ging, zouden de inwoners van Gaza dan niet het goede voorbeeld moeten geven en hun gebied laten groeien met het geld dat de wereldgemeenschap stuurt? Tot slot, als het om land ging, waarom wees Yasir Arafat de Israëlische premier Ehud Barak dan af in 2000, toen hem 100% van Gaza en 95% van Judea en Samaria werd aangeboden?

Dat is omdat landjepik een excuus is voor complete genocide. We hebben net gezien waartoe Hamas in staat is. Ze hebben een moderne pogrom tegen Joodse mensen gepleegd, en ze zouden het weer doen als ze de kans kregen. Die kans mogen ze niet krijgen. Voor de duidelijkheid, de definitie van een pogrom is: "een georganiseerde massamoord op een bepaalde etnische groep". Dit was precies wat er plaatsvond op 7 oktober 2023.

De ultieme vijand van Israël is Satan, die geobsedeerd is door de vernietiging van de Joden. We moeten begrijpen dat dit vóór alles een geestelijke strijd is. De Bijbel belooft dat wanneer God Zijn programma hervat dat draait om het Joodse volk, Israël en Jeruzalem, er slachtoffers zullen vallen, maar Hij belooft ook dat Hij Israël nooit en te nimmer in de steek zal laten (Jeremia 31:35-37). Of het nu Satan, Hamas of een andere antisemitische entiteit is, de vijanden van Israël zullen verslagen worden. Hoewel het nu 2023 is en de Holocaust nog maar 80 jaar in onze achteruitkijkspiegel staat, zijn er mensen die het allemaal opnieuw zouden willen laten gebeuren. Het motto "nooit meer" lijkt vergeten en is vervangen door "vergast de Joden!". Dit had niets te maken met het land, het was een pogrom. Het doel is de moord op alle Joodse mensen, niet alleen in Gaza maar in de hele wereld. Laten we onze nieuwe realiteit onder ogen zien. Het is weer jachtseizoen op het Joodse volk!

Olivier Melnick is auteur, antisemitisme-expert en bestuurslid van Chosen People France.

Bron: Obsessed With Destroying The Jews: The Ultimate Enemy Of Israel Is Satan | Harbingers Daily