www.wimjongman.nl

(homepagina)


Genoeg is genoeg

Eric Tokajer - 19 juni 2923

De afgelopen jaren heeft het lichaam van gelovigen een grote aanval van binnenuit en van buitenaf meegemaakt. We hebben in een soort crisismodus geleefd tussen de "valse politieke profeten", "valse geloofsprofeten", "gevallen megapastors", "financieel wanbeheer", "seksueel misbruik" en "geestelijk misbruik". De nieuwsmedia hebben een velddag gehad met het sensationeel maken van de hypocrisie en corruptie die lijkt over te lopen onder zovelen die het geloof in Jesjoea (Jezus) als hun Messias verkondigen.

Het lijkt alsof er geen week voorbij gaat waarin we niet lezen, horen of kijken naar een nieuwe onthulling van weer een bediening of leider die wordt ontmaskerd voor moreel of financieel falen. Er zijn docudrama's, podcasts, boeken en websites gewijd aan het verslaan van al het bovenstaande. Bovenop deze schijnbaar eindeloze hoeveelheid nieuws over degenen die gevallen zijn, zien we ook een groeiend aantal voorgangers, aanbiddingsleiders en andere leiders van bedieningen die van het geloof in Jesjoea zijn weggelopen als gevolg van hun teleurstelling over de hierboven genoemde mislukkingen.

Ik denk dat het tijd is dat we in het lichaam zeggen dat het genoeg is. Je zult merken dat ik ervoor gekozen heb om in de openingsparagrafen van dit artikel geen namen van bedieningen of predikanten te gebruiken. Dat is niet omdat ik hen probeer te beschermen of omdat ik denk dat hun zonden, aflaten, misbruik en andere mislukkingen onbelangrijk zijn of "gedekt door genade". De waarheid is dat ik heel weinig weet over deze leiders en ik hoop dat ze allemaal vergeving zoeken en tot een waar en betekenisvol berouw voor G-d komen.

Ik heb geen namen gebruikt omdat mijn verklaring over dat genoeg genoeg is niet over hen of hun zonden gaat. Het gaat over jou en mij. Ja, er is een virtuele vloed van leiders geweest die het Woord van G-d en het vertrouwen dat hun gemeenten en supporters in hen stelden, hebben geschonden. Maar niet één van hun mislukkingen zou ons geloof in G-D op welke manier dan ook moeten beïnvloeden. Tenslotte heeft G-d ons niet in de steek gelaten en heeft G-ds Woord ons niet in de steek gelaten. Mensen die ervoor kozen om niet trouw met G-D te wandelen en ervoor kozen om G-D's Woord niet te volgen deden dat wel.

Begrijp alsjeblieft: als jij één van de vele duizenden bent die in de steek gelaten, gekwetst, misbruikt, in verlegenheid gebracht, bedrogen of misleid zijn door één van deze mensen, dan spijt het me dat je het trauma hebt ervaren dat je hebt. Maar geef alsjeblieft niet de zonden van mannen (of vrouwen) of een zondeloze G-D de schuld.

We hoeven ons geloof niet te deconstrueren; we moeten ons geloof heroriënteren van mannen naar G-d. We moeten ons geloof reconstrueren volgens wat de Bijbel werkelijk zegt. De Bijbel is niet het probleem; het probleem zijn de mensen die de Bijbel verdraaien, misbruiken en manipuleren om mensen te controleren en persoonlijke rijkdom en bekendheid te krijgen.

Ja, veel mensen hebben gefaald tegenover G-d en de mensen die ze geacht werden te dienen. Maar dat is absoluut geen reden dat iemand van ons zich bij hen zou moeten aansluiten door toe te staan dat hun falen ons berooft van onze relatie met G-d. Paulus zei het zo in Romeinen 3:3-4:

3 Dus wat als sommigen niet vertrouwden? Zal hun gebrek aan geloof Gods trouw teniet doen? 4 Moge dat nooit zo zijn! Laat God waar zijn, ook al is ieder mens een leugenaar, zoals er geschreven staat: "opdat U rechtvaardig zult zijn in Uw woorden en zult zegevieren wanneer U geoordeeld wordt."

Rechtvaardigheid is rechtvaardigheid, zelfs als mensen die we vertrouwen onrechtvaardig handelen. Het huwelijk is heilig, zelfs als mensen hun geloften breken en hun leven verontreinigen. We kunnen niet toestaan dat het falen van anderen ons geloof steelt in Degene die nooit faalt. Het falen van geloofsleiders is niet iets nieuws. We lezen in de Bijbel over vele mannen en vrouwen die door G-d geroepen waren om Zijn volk te dienen, maar die de zonde verkozen boven gehoorzaamheid. Denk maar aan Abraham, Izaäk, Jakob, Mozes, Koning David. De lijst gaat maar door als we de bladzijden in de Bijbel doorbladeren. Sommigen van hen over wie we lezen hadden berouw over hun zonden en werden hersteld om te dienen. Anderen stierven in hun zonden, onvergeven en niet hersteld.

Toch koos het volk van G-D ervoor om op G-D en Zijn Woord te vertrouwen, zelfs toen hun leiders faalden om te leiden en in zonde vervielen. Net zoals wij dat ook moeten doen. Genoeg is genoeg. We moeten verder kijken dan degenen die hun getuigenis hebben beschadigd en vasthouden aan G-ds onveranderlijke hand. Het is van vitaal belang dat we onthouden dat geen van deze gevallen leiders G-D's getuigenis heeft geschaad of G-D minder rechtvaardig heeft gemaakt. Ze hebben alleen hun getuigenis beschadigd, en de onze als we dat toelieten. Denk aan het woord van Psalm 118:8-9:

8 Het is beter toevlucht te nemen tot Adonai dan te vertrouwen op de mens. 9 Het is beter toevlucht te nemen tot Adonai dan te vertrouwen op prinsen.

Bron: Enough is Enough