www.wimjongman.nl

(homepagina)


De auteur van 'The Limits to Growth' promoot de genocide op 86% van de wereldbevolking

Door Rhoda Wilson - 2 mei 2023

Dennis Meadows, een van de belangrijkste auteurs van The Limits to Growth [De limieten aan de groei] van de Club van Rome, is erelid van de Club van Rome en lid van het World Economic Forum. Als u dacht dat zijn ideologie sinds de publicatie van zijn boek was verzacht en minder anti-menselijk was geworden, heeft u het mis.

Hier is een video uit 2017 waarin Meadows mijmert over zijn hoop dat de komende onvermijdelijke genocide op 86% van de wereldbevolking vreedzaam kan worden uitgevoerd onder een "welwillende" dictatuur. Hij zei:

"We zouden [ ] acht of negen miljard kunnen hebben, waarschijnlijk, als we een zeer sterke dictatuur hebben die slim is ... en [mensen hebben] een lage levensstandaard ... Maar we willen vrijheid hebben en we willen een hoge levensstandaard hebben, dus we gaan een miljard mensen hebben. En we zitten nu op zeven, dus we moeten terug naar beneden. Ik hoop dat dit langzaam kan gaan, relatief langzaam en dat het kan gebeuren op een manier die relatief gelijk is, weet je, zodat mensen de ervaring delen."

We Love Earth: Dennis Meadows Interview p4/4 (A 'peaceful collapse' & many revolutions...), 1 september 2017 (11 min)

Zoals aan het eind van dit artikel duidelijk zal worden, is het geen toeval dat Meadows' woorden een echo zijn van de woorden in de Global Biodiversity Assessment uit 1995, die voor het eerst werd gepresenteerd op de klimaatveranderingsconferentie COP1 van de Verenigde Naties:

Een "agrarische wereld" waarin de meeste mensen boeren zijn, zou 5 tot 7 miljard mensen moeten kunnen onderhouden ... Een redelijke schatting voor een geïndustrialiseerde wereldmaatschappij bij de huidige Noord-Amerikaanse materiële levensstandaard zou daarentegen één miljard zijn.

Global Biodiversity Assessment, UNEP, 1995, blz. 773.

Wat de voorstanders van deze ideologie niet lijken te vermelden is dat de wereldbevolking volgens de Worldometer momenteel meer dan 8 miljard mensen telt, wat niet strookt met hun angstzaaiende voorspellingen. Er is een goede reden waarom ze realistische scenario's vermijden, want hun modellen zijn een kunstgreep, ze manipuleren de gegevens.

Terwijl velen nu bekend zijn met de manipulatie van voorspellende modellen door Neil Ferguson tijdens de Covid-19 crisis, heeft een netwerk van machtige Malthusians het grootste deel van de vorige eeuw dezelfde tactieken gebruikt om hun agenda te verkopen en op te leggen.

Malthusianisten zijn de discipelen van Thomas Malthus (1766 - 1834). Malthus promootte de wiskundige stelling dat bevolkingsniveaus altijd zullen neigen naar geometrische groei, terwijl agrarische hulpbronnen zullen neigen naar rekenkundige groei wat resulteert in relatief voorspelbare "crisispunten". Malthus geloofde dat sociale ingenieurs die het Britse Rijk vertegenwoordigden deze "crisispunten" moesten gebruiken om de "menselijke kudde" wetenschappelijk te beheren. Malthus geloofde dat de natuur de heersende klasse bepaalde instrumenten gaf om deze belangrijke taak te volbrengen - namelijk oorlog, hongersnood en ziekte.

Opgericht in 1968, richtte de Club van Rome snel afdelingen op in de Westerse wereld met leden die het er allemaal over eens waren dat de beste vorm van bestuur van de maatschappij een wetenschappelijke dictatuur was.

Het is een globalistische niet-gouvernementele organisatie ("NGO") die bijeenkomsten belegt tussen staatshoofden, leden van koninklijke families, bedrijfsleiders, internationale financiers, academische geleerden, laboratoriumwetenschappers en bestuurders van instellingen voor mondiaal bestuur, zoals de Verenigde Naties ("VN"), de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds ("IMF") en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling ("OESO"). Gemodelleerd naar de "Ronde Tafel" structuur van de Bilderberg Groep, het Koninklijk Instituut voor Internationale Zaken ("RIIA"), en de Raad voor Buitenlandse Betrekkingen ("CFR"), faciliteert de Club van Rome bijeenkomsten waar afgevaardigden de wereldeconomie plannen door middel van publiek-privaat beheer van 's werelds natuurlijke en menselijke hulpbronnen in overeenstemming met de Malthusiaanse ecologie van duurzame ontwikkeling.

In 1972 publiceerde The Limits to Growth van de Club van Rome de resultaten van computergestuurde voorspellingen, berekend door een team statistici van het Massachusetts Institute of Technology ("MIT"). Het was het hoogtepunt van een twee jaar durende studie die het MIT-team onder leiding van Jay Forrester en Dennis Meadows had uitgevoerd. The Limits to Growth is waarschijnlijk het meest invloedrijke boek over "duurzaamheid." Het werd de bijbel en de blauwdruk van de nieuwe anti-humanistische beweging die aan de wieg stond van de huidige Green New Deal agenda.

The Limits to Growth van de Club van Rome is niet alleen principieel Malthusiaans, maar een overzicht van de bibliografie onthult dat het ook wordt ondersteund door uitgebreide citaten van een reeks Malthusiaans-eugenetisten en gelieerde instellingen die zich hebben toegelegd op bevolkingsbeperking.

Een artikel uit 2012 ter viering van de 40e verjaardag van het boek stelde: "Het is de moeite waard om Limits [to Growth] vandaag opnieuw te bekijken omdat het, meer dan enig ander boek, het concept van antropocentrische [door de mens veroorzaakte] klimaatverandering introduceerde bij een massapubliek." Het is ook om andere redenen de moeite waard om Limits to Growth opnieuw te bekijken.

Eén reden is dat "Grenzen aan de groei" de eerste in zijn soort was die de mondiale temperatuur combineerde met economische variabelen zoals bevolkingsgroei, verlies van grondstoffen en de ondergedefinieerde categorie "vervuiling". Door lineaire vergelijkingen te gebruiken om trends in de toekomst te extrapoleren, hadden Meadows en zijn co-auteurs, onder wie zijn vrouw, de weg vrijgemaakt voor twee grote misvattingen:

Het weefsel van fysieke ruimte-tijd dat het te ontdekken universum vormgeeft, is intrinsiek niet-lineair en dus niet uit te drukken door enige vorm van lineaire vergelijkingen, ongeacht de rekenkracht die ermee gemoeid is. Menselijke creatieve mentatie is het meest expliciet niet-lineair, omdat zij verbonden is met niet-formaliseerbare bestaansvormen zoals inspiratie, liefde voor de waarheid, waardigheid en schoonheid, die door geen enkel binair systeem kunnen worden benaderd. De programmeurs van de Club van Rome negeerden deze feiten en namen aan dat het universum net zo binair was als hun software.

De gegevensverzamelingen zelf konden gemakkelijk scheefgetrokken en opnieuw gekaderd worden volgens de controleurs van de computerprogrammeurs die het regeringsbeleid wilden vormgeven. We hebben al gezien hoe deze techniek werd gebruikt om misleidende resultaten van toekomstscenario's aan te sturen onder leiding van Neil Ferguson van het Imperial College, en dezelfde techniek is ook toegepast in ecologische modellen.

Een andere reden om The Limits to Growth opnieuw te bekijken is de invloed die het had en nog steeds heeft op supranationale organisaties. Decennialang was New Age-goeroe Barbara Marx Hubbard - die opriep tot het afmaken van een vierde van de menselijke bevolking om een Nieuwe Wereldorde in te luiden - voorstander van transhumanisme en Malthusiaanse duurzame ontwikkeling, de kern van The Great Reset en de Vierde Industriële Revolutie. Hubbard's Malthusiaanse overbevolkingstheorieën waren deels geïnspireerd door The Limits to Growth. In Hubbard's Boek van Co-Creatie staan zelfs meerdere passages die waarschuwen voor Malthusiaanse "Grenzen aan de groei" die zouden kunnen leiden tot ecologische rampen. Zij ontmoette ook persoonlijk de medeoprichter van de Club van Rome, Aurelio Peccei, die het Wereld Economisch Forum ertoe aanzette de Malthusiaanse uitgangspunten van "De grenzen aan de groei" over te nemen tijdens de derde jaarlijkse bijeenkomst van het Wereld Economisch Forum in 1973.

Tenslotte, maar niet minder belangrijk, hebben we Club van Rome lid en auteur van Grenzen aan de Groei, die zijn voorspellende modellen manipuleerde, in de hoop dat een dictatuur langzaam en "vreedzaam" 86% van de wereldbevolking zal afvoeren.

Niemand zou The Limits to Growth of de agenda die het promoot moeten vieren, want het promoot jouw ondergang.

Bronnen voor dit artikel zijn onder andere:
Dennis Meadows [Club of Rome] ‘6 Billion People Have To Go’ – WhyNotNews 21 April 2022
The Club of Rome and the Rise of the “Predictive Modelling” Mafia Unlimited Hangout, 21 november 2022
Barbara Malthusian Hubbard: From Limits to Growth to UN Agenda 2030 Unlimited Hangout, 3 maart 2023
The Revenge of the Malthusians and the Science of Limits Unlimited Hangout, 28 juni 2022


Bron: Author of ‘The Limits to Growth’ promotes the genocide of 86% of the world’s population – The Expose