www.wimjongman.nl

(homepagina)


Geestelijke oorlogvoering

Door Hal Lindsey - 7 augustus 2023

()

Oorlog! Het is zo'n woord dat een ingebouwde emotionele lading heeft. Het kan tegelijkertijd gevoelens van patriottische trots en duistere angst oproepen. Afgezien van terroristische aanslagen is Amerika lange tijd gespaard gebleven van gevechten op eigen bodem. Maar als je terugkijkt naar de Tweede Wereldoorlog, zie je dat zelfs aan het thuisfront - een plek waar vrede leek te heersen - de levens drastisch veranderden.

Autofabrieken werden omgebouwd tot fabrieken waar oorlogsmachines werden gemaakt. Nieuwe auto's konden wachten. Maar om Ol' Bessie rijdende te houden, heb je misschien nieuwe banden nodig. Sorry. Voor de oorlog was rubber nodig, dus banden waren voor de meeste burgers niet meer te koop. Voedsel werd gerantsoeneerd. Miljoenen mensen plantten "overwinnings tuinen". Veel restaurants haalden vlees helemaal van het menu.

Verandering en opoffering zijn twee van de belangrijkste kenmerken van een winnende oorlog.

Als je de Bijbel leest, weet je al dat we op dit moment midden in een oorlog zitten - een geestelijke oorlog. Als je naar het nieuws kijkt of het leest - of als je het huis uitgaat - dan weet je dat die oorlog tot een hoogtepunt is gestegen.

Of je het nu leuk vindt of niet, we leven in een oorlogsgebied. Bommen van bedrog, geweld en woede ontploffen overal om ons heen. Deze geestelijke oorlog is niet hypothetisch en geen metafoor. Het is een echte oorlog met echte slachtoffers en echte bijkomende schade. Maar een geestelijke oorlog moet niet worden uitgevochten met geweren, vuisten of raketten. In Johannes 18:36 [NKJV] zei Jezus tegen Pilatus: "Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaren vechten."

2 Korintiërs 10:4-5 zegt: "Want de wapens van onze oorlogvoering zijn niet vleselijk, maar krachtig in God om bolwerken neer te halen, argumenten neer te halen en elk hoogstandje dat zich verheft tegen de kennis van God, elke gedachte in gevangenschap te brengen tot de gehoorzaamheid van Christus."

De slagvelden van deze oorlog zijn de harten en gedachten van mensen overal, inclusief die van onszelf. De strijd woedt om ons heen en in ons. We moeten die dingen in onszelf neerhalen die zich verheffen tegen de kennis van God. Maak elke gedachte gevangen tot de gehoorzaamheid van Christus.

Wees niet verbaasd als de oorlog ontberingen met zich meebrengt. 2 Timoteüs 2:3 zegt: "Daarom moet je tegenspoed verdragen als een goed soldaat van Jezus Christus." Oorlog is niet gemakkelijk. 1 Petrus 4:12-13 zegt: "Geliefden, denk niet dat de vurige beproeving die u te wachten staat u vreemd is, alsof u iets vreemds is overkomen, maar verblijd u in de mate waarin u deel hebt aan het lijden van Christus, opdat u, wanneer zijn heerlijkheid geopenbaard wordt, ook verblijd zult zijn met een buitengewone vreugde."

Midden in de strijd, zelfs met pijnlijke wonden en offers, kan de vreugde van de Heer je kracht zijn. Blijf dicht bij Hem. Geniet van de zoete gemeenschap met Hem. Soms houdt dat ook in wat Filippenzen 3:10 "de gemeenschap van zijn lijden" noemt. Niemand wil lijden, maar lijden in gemeenschap met Hem is zoeter dan het grootste feest met wie dan ook.

Tot nu toe zijn onze offers in dit land meestal van financiële aard geweest - meestal betekende dat het geven aan de zaak van Christus. Vergeleken met het lijden van veel christenen over de hele wereld is dat weinig. En als we goed geven, is dat zeer effectief voor de zaak van Christus en dus voor vrede in de wereld.

Zal de oorlog heviger worden? Totdat de opname plaatsvindt, zal de algemene trend gaan in de richting van een wereld van toenemende chaos en vervolging. In Johannes 16:33 zei Jezus: "In de wereld zult gij verdrukking hebben." Toen voegde Hij deze glorieuze uitspraak toe. "Maar heb goede moed, Ik heb de wereld overwonnen."

Met andere woorden, Hij heeft de oorlog al gewonnen en dat betekent dat wij dat ook hebben gedaan. Dus, wees blij!

Bron: Hal Lindsey