www.wimjongman.nl

(homepagina)


Gaza. Niet vanwege de veiligheid, maar omdat het van ons is

Rav Sharbaf, de CEO van Harhivi, neemt ons mee terug naar de Joodse geschiedenis van Gaza Stad en leidt ons naar de Joodse toekomst van de stad.

08-11-2023

Rav Uzi Sharbaf, de CEO van de Harhivi beweging, bespreekt de geschiedenis van Gaza als onderdeel van Sovereignty Movement's serie Zoom bijeenkomsten over de gebeurtenissen van de IJzeren Zwaarden Oorlog.

Rav Sharbaf opent zijn opmerkingen door Gaza te noemen als Grar, de plaats waar onze voorvader Jizjak naartoe ging op weg naar Egypte, maar de Almachtige stopte hem in het gebied van Nahal Grar en droeg hem op niet naar Egypte af te dalen, maar in dit Land te wonen en Ramban merkt op dat met dit Land dit gebied bedoeld wordt en dat hij daar gezegend zal worden met de zegeningen van het Land, hij en zijn nakomelingen.

Dit betekent dat de inzet van Jitschak op deze plaats de basis is voor de belofte dat hij het hele Land Israël zal ontvangen.

De duidelijke betekenis die hieruit voortvloeit is dat Gaza een integraal onderdeel is van het Land Israël, wat Jozua ertoe bracht om dit deel van het Land te veroveren, ook al wordt Jozua bekritiseerd omdat hij het werk van het erven van dit gebied niet heeft voltooid en later verovert de stam Jehoeda het gebied.

Rav Sharbaf merkt op dat de zuidelijke grens, naar de mening van de meeste rabbijnse scheidsrechters, Nahal Mitzrayim is, dat is een zijtak van de Nijl die uitmondt in de Middellandse Zee, en één van de Rishonim (de vooraanstaande rabbijnen en religieuze scheidsrechters die ongeveer in de 11e tot 15e eeuw leefden) zei dat het minder ver was, en dat de grens Wadi Arish is, wat ook verder naar het zuiden is dan El Arish.

Daarom is de verplichting om Gaza te erven gelijk aan het erven van elke andere plaats in het Land Israël.

In zijn opmerkingen benadrukt Rav Sharbaf dit, door te verklaren dat we ons bezit van Gaza niet moeten baseren op veiligheidsbehoeften, maar op de essentiële verbondenheid van het Land dat toebehoort aan het Volk Israël.

Volgens de Rav is het nu onze rol om terug te keren naar de Gazastrook, naar Gush Katif en ervoor te zorgen dat de plaats geliefd wordt, nadat sommigen geprobeerd hebben om het voor ons hatelijk te maken. "Dit is een deel van wat aan onze voorvader Jitschak werd beloofd door daar te blijven en dankzij hem heeft de belofte betrekking op alle delen van Israël", zegt de rav, eraan toevoegend dat het feit dat het Volk van Israël juist in de kwestie Gaza wordt berecht, misschien niet tevergeefs is.

Rav Sharbaf merkt ook op dat Gaza vanaf het begin de toegang tot het Land Israël zou moeten zijn en dat de kinderen van Israël via haar doorgangen de steden van het Land zouden binnengaan, maar de Almachtige koos ervoor om hen om te keren zodat ze geen oorlog zouden meemaken en naar Egypte zouden terugkeren, dus bracht Hij hen naar de andere opening van het Land Israël, Jericho. "Dit is het deel van het wonderbaarlijke Land dat we eerst moesten tegenkomen".

De Almachtige dwingt ons om elk deel van het Land Israël dat we verlaten te bezitten. We moeten de plaats bezitten, zelfs als er een prachtig volk is en als we het niet doen, ontstaan er veiligheidsproblemen, dus als we de Negev niet beheersen, ontstaan er veiligheidsproblemen en dat is ook zo in Galilea.

De vergelijking is dat er veiligheidsproblemen ontstaan zodat we een andere laag van verbinding met het Land van Israël zullen bouwen".

Daarom, zegt Rav Sharbaf, moeten we, wanneer we nu terugkeren naar de Gazastrook, terugkeren naar elk deel van het zuiden, helemaal tot aan Wadi El Arish en niet tevreden zijn met alleen maar terugkeren naar Gush Katif.

"Meer dan 3 keer wordt vermeld dat de Almachtige ons het Land gaf als een verbond en een belofte". "Dit is de voorwaarde voor ons leven in dit Land. Daarom moeten we de oorlog in Gaza moedig voeren, omdat we nu een kans hebben om deze plaats te bezitten, en ook Libanon, dat een nest van moorddadige terroristen blijft, totdat we dit deel van het Land bezitten".

Rav Sharbaf benadrukt herhaaldelijk het belang van de Gazastrook voor Israël, niet alleen vanuit het oogpunt van veiligheid, maar op het hoogste niveau, het niveau van spiritualiteit, en net zoals de Tora zuiver moet zijn, compleet, moet het Land Israël ook compleet zijn. "Als we het Land Israël verlossen, verlossen we onszelf".

Voor Rav Sharbaf is de overwinning in de oorlog het bezit van alle delen van het Land in het zuiden, en het is niet genoeg om de Gazanen naar het zuiden te duwen.

Om dit te doen, moeten we de plaats vestigen met Joodse gemeenschappen onder Joodse soevereiniteit, "en als er iemand is die niet bereid is om de controle van het Volk Israël over zijn Land te accepteren, dan moeten we hem meenemen, op een boot laden en hem hier weghalen.

Niet-Joden die willen blijven, zullen blijven als ingezetenen, die de controle van het Volk Israël over het Land Israël moeten erkennen. Dit wordt overwinning genoemd".

En dit alles staat los van de verplichting en de noodzaak voor het Volk Israël om wraak te nemen op de oproerkraaiers, zoals werd gedaan in Midjan. "Als we het vergoten bloed van zijn dienaren wreken, brengen we barmhartigheid over de wereld, omdat er een einde komt aan dit kwaad en deze slechtheid. Daarom is de kwestie van wraak fundamenteel voor deze oorlog."

Rav Sharbaf ziet de veiligheids- en demografische situatie in Gaza als beproevingen van het geloof, die de Almachtige voor het Volk Israël plaatst. "Als we erover spreken zoals we tegenover de mensen en de soldaten staan, bouwen we een laag op van verbondenheid met dit deel van het Land, en dan zal er genoeg Hemelse steun zijn om de regering te verheffen. Als vanaf nu hun oren hier niet voor openstaan, zal het Volk het laten horen, zodat zij ook tot deze conclusie zullen komen die de geest zal verheffen en de heldhaftigheid zal opwekken om oplossingen voor alles te bewerkstelligen."

Rav Sharbaf definieert het idee om Abu Mazen van de PA naar Gaza te brengen om de Gazastrook te controleren nadat onze soldaten hun zielen hebben opgeofferd in de oorlog als een morele mislukking van de eerste graad. "We kunnen onze zonen niet naar de strijd sturen om een buitenlands element binnen te halen.

Er is maar één manier en alle andere manieren zijn misleidend en zullen het veiligheidsprobleem verergeren. Het Volk Israël moet de volledige controle over de Strook in het zuiden overnemen."

Met betrekking tot de internationale druk op de Israëlische regering zegt Rav Sharbaf dat het zonder trouw leiderschap inderdaad uiterst moeilijk is om de druk van de wereld te weerstaan en de bestemming van het Volk Israël na duizenden jaren ballingschap te verduidelijken, en wie zich wil aansluiten en deze bestemming wil vervullen wordt uitgenodigd. "Alles komt voort uit de heiligheid van het Land Israël", Rav Sharbaf benadrukte deze opmerking van Rav Charlap en voegt eraan toe dat het verlossen van het Land ook de verlossing van de gijzelaars zal bewerkstelligen, zoals we de facto zagen met de intocht van onze troepen in Gaza.

Bron: Ribonut | Gaza. Not because of Security, but because it is Ours