www.wimjongman.nl

(homepagina)


"Als de fundamenten worden vernietigd, wat kan de rechtvaardige dan doen?"

Als de fundamenten vernietigd worden, wat kan de rechtvaardige dan doen?"
Psalm 11:3 (DE ISRAËLBIJBEL)

door Laurie Cardoza Moore

( )Afbeelding van Francine Sreca via Pixabay

Toen ik onlangs Psalmen 11 herlas, werd ik getroffen door de relevantie ervan voor waar we ons vandaag, hier in de 21e eeuw, bevinden. David, Israëls grootste koning, voelde zich omringd door zijn vijanden en werd door zijn belangrijkste raadgevers van die tijd aangespoord om "te vluchten en te vluchten", maar hij weigerde. Hij beschouwde de God van Israël als oneindig veel veiliger dan welke menselijke vesting dan ook.

We hoeven de krantenkoppen uit de VS en Israël maar even door te nemen om te weten dat wij, "het volk van het boek", worden aangevallen. Zowel christenen als joden die de beginselen van de Torah hoog in het vaandel dragen, worden steeds vaker vervolgd, gemarginaliseerd en verguisd. We worden letterlijk op onze grondvesten geschud.

Historisch gezien kunnen de "fundamenten" waarnaar in Psalm 11 wordt verwezen, worden begrepen als de basis waarop een volk of een natie staat. Het is een metafoor voor de orde van de samenleving - de gevestigde instellingen, de sociale en maatschappelijke orde waarop een land is gebouwd.

Bijbels gezien is het fundament van onze twee naties de Thora en de Tenach, de "Hebreeuwse Bijbel". Als het fundament wordt vernietigd, kan dat betekenen dat het niet wordt gerespecteerd, verlaten of afgeschaft. De Rechtvaardigen kunnen slechts één handeling verrichten om het te repareren of te herstellen: terugkeren naar de studie van de Tenach. Zodra de Rechtvaardigen terugkeren naar de studie, moeten zij het vervolgens weer onderwijzen aan hen die het verlaten hebben en aan hen die het niet geleerd hebben. Ons is een mandaat gegeven in Joël 1:3: "Vertel uw kinderen erover, en laat uw kinderen het hun kinderen vertellen, en hun kinderen de volgende generatie."

De Tora is het fundament waarop Israël en het Joodse Volk staan. Zonder dat zal zowel het fundament als het volk worden vernietigd. Twee jaar geleden werd in Israël een poging daartoe ondernomen door linkse leden van de Knesset, die met succes stemden voor het schrappen van de studie van de Tenach en ook de Geschiedenis van Israël uit het leerplan van de staat. De nieuwe regering onder leiding van Netanyahu heeft deze wetgeving teruggedraaid en de studie van de Bijbel en de Geschiedenis van Israël "teruggegeven" aan het leerplan van de staat.

In de Verenigde Staten is het fundament de joods-christelijke traditie, die de basis vormt van onze grondwet en dus van onze republiek. De Founding Fathers waren opgeleid in en toegewijd aan verschillende concepten en wetten in wat zij de Hebreeuwse Bijbel noemden. Om preciezer te zijn, zij waren verankerd in de Mozaïsche Wet. Daarom heeft de Amerikaanse rechtsstaat zijn wortels in de Mozaïsche wet.

De joods-christelijke traditie in Amerika ligt onder vuur en dat al tientallen jaren, zo niet langer. De frontale aanval vanuit de "woke" cultuur om ons heen is tegenwoordig drieledig en soms virulent, soms academisch en soms puur religieus. Het kan geïnterpreteerd worden als een bewijs van het klassieke Amerikaanse antisemitisme dat ik vaak bekritiseerd ben door medechristenen omdat ik er de aandacht op vestig. Naar mijn mening zal dat aspect van de aanval op onze joods-christelijke traditie nooit verdwijnen, omdat het door elke christelijke denominatie wordt onderwezen. Het is geen aanval op het Christendom. Het is een aanval op het Jodendom. Deze vernietiging zou de constitutionele republiek een christelijke natie maken.

Maar de feitelijke vernietiging van onze Joods-Christelijke traditie is de eliminatie van God uit onze Republiek. Het is GEEN kwestie van scheiding van Kerk en Staat, zoals voorgesteld door bekwame apologeten voor de vernietiging van onze Grondwet en onze Republiek. Het is de agenda van linkse anarchisten, die onze grondwet, onze republiek en onze joods-christelijke traditie willen vervangen door een communistisch en dus goddeloos regime.

We moeten als Amerikanen onze Grondwet, onze Founding Fathers en onze joods-christelijke traditie terugvorderen. Elke kerk en synagoge in Amerika moet zich verenigen om hiervoor te vechten. We moeten begrijpen wat het betekent om deze joods-christelijke traditie te verliezen. Het betekent het verlies van onze door God gegeven rechten, Amerika's morele en ethische basis en Amerika's rechtsstaat. Voor alle duidelijkheid, het betekent communisme, atheïsme en tirannie.

Hoe zit het met Israël? Als Amerika zijn joods-christelijke traditie verliest, zal de linkse agenda ook in Israël succesvol zijn. Israël en het Joodse Volk in Amerika en wereldwijd zullen te maken krijgen met virulent, gewapend antisemitisme, ontworpen om Hitlers mislukte Endlösung te overtreffen.

Als Joden en Christenen moeten we ons verenigen! De zwakzinnige raadgevers die koning David vertelden te vluchten, geloofden dat in hun tijd de hoeksteen van Israël als natie in gevaar was - namelijk de Mozaïsche Wet. Spoel eens door de eeuwen heen en de gekoesterde waarden van zowel Israël als Amerika liggen onder vuur, en net als David zijn wij aan alle kanten omringd door vijanden.

In de wereld van vandaag roept de God van Abraham, Izaäk en Jacob/Israël iedere gelovige, zowel christen als jood, op om onze gekoesterde waarden te verdedigen. Om onze stem te laten horen en al het mogelijke te doen om het tij te keren, elk in onze eigen invloedssfeer.

Het fundament en de toekomst van Amerika en Israël worden bedreigd. Onze toekomst en de vrijheid van onze volgende generatie leiders, onze kinderen, staan op het spel.

Vluchten is geen optie, mijn vrienden.

Speciale dank aan Dr. Sandra Alfonsi, Sr. Academisch Adviseur van Proclaiming Justice to The Nations (PJTN), voor haar bijdrage aan dit artikel.

Laurie Cardoza Moore is de oprichter en voorzitter van Proclaiming Justice to The Nations (PJTN), een christelijke non-profit die christenen voorlicht over de bijbelse verantwoordelijkheid om Israël en de Joodse broeders en zusters te steunen. Zij is de producent en presentatrice van de TV-uitzending "Focus On Israel", die wereldwijd wordt uitgezonden. Meer informatie op: www.pjtn.org

Bron: 'If the foundations be destroyed, what can the righteous do?' - Israel365 News