www.wimjongman.nl

(homepagina)


Globalisten zorgen voor een financiële schok en dit is het bewijs

5 juli 2023 door Brandon Smith

Eind juni kwamen regeringsleiders van over de hele wereld bijeen op de top voor een nieuw mondiaal financieel pact in Parijs. Tot de deelnemers behoorden secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties (VN), Janet Yellen, minister van Financiën van de VS, Kristalina Georgieva, directeur van het IMF en Ajay Banga, president van de Wereldbank.

Het veronderstelde doel van de top was om financiële oplossingen te vinden voor de doelstellingen om armoede aan te pakken en tegelijkertijd de "planeet-verwarmende emissies" te beperken. Zoals bij alle gebeurtenissen die met klimaatverandering te maken hebben, ging de discussie in Parijs onvermijdelijk over internationale centralisatie van macht en de vorming van een wereldwijd consortium om de problemen op te lossen waarvan zij beweren dat soevereine naties die niet kunnen of willen oplossen.

Wat ik echter steeds meer zie in de afgelopen paar jaar is een convergentie van verhalen...

Centrale banken en wereldwijde financiële instellingen maken zich nu opeens meer zorgen over koolstofheffingen en de opwarming van de aarde dan over stagflatie en economische achteruitgang. Waarschijnlijk omdat dit altijd al het doel was.

Economische ineenstorting is onderdeel van het plan.

"Klimaatverandering" is een rookgordijn

Globalisten gebruiken de klimaatverandering nu als een Trojaans paard voor hun plannen om hun controle over internationale financiën en monetaire autoriteit te vergroten. Met andere woorden, ze verbergen het feit niet meer dat de klimaatveranderingsagenda deel uitmaakt van de Grote Reset agenda. Ze stellen zelfs voor om de dreiging van klimaatverandering te gebruiken als springplank om mondiale banken nog meer macht te geven om de verdeling van rijkdom te controleren en het bestaande systeem omver te werpen zodat het kan worden vervangen door iets anders.

Iets "beters" en "eerlijkers". Iets waar ze nog meer controle over hebben.

De Franse president Emmanuel Macron vertelde afgevaardigden op de top in Parijs dat "de wereld een schok in de overheidsfinanciën nodig heeft" om de opwarming van de aarde tegen te gaan en tegelijkertijd "rechtvaardigheid" te creëren voor minder rijke landen. Hij stelde ook dat het huidige systeem niet geschikt is om de uitdagingen van de wereld aan te pakken.

De sprekers op het evenement stelden dat het internationale economische raamwerk door meerdere crises was gehavend, waaronder de pandemie en de oorlog in Oekraïne. Ze richtten zich echter op "de stijgende kosten van weerrampen, versterkt door de opwarming van de aarde" als reden voor de voortdurende destabilisatie van financiële systemen.

Dit is natuurlijk onzin, maar het past in het verhaal dat globalisten proberen te creëren.

Het gaat ongeveer zo:

  • Het doel van het wereldwijde financiële systeem is om rijkdom te herverdelen
  • Eén aspect van elke crisis is financieel verlies (zowel direct, op slachtoffers, als indirect, inclusief bijvoorbeeld verminderde productiviteit of hogere verzekeringstarieven).
  • Centrale banken, die aardbevingen niet kunnen voorkomen, kunnen financieel verlies aanpakken - meestal door geld bij te drukken.
  • Centrale banken gebruiken crisisrespons dus als excuus om aan monetaire inflatie te doen
  • ...wat de slachtoffers van een crisis afhankelijker maakt van een gecentraliseerde overheid
  • En het geeft centrale banken een overtuigend argument om hun eigen macht te vergroten.

Zoals we maar al te goed weten, als er geen media-vriendelijke crisis is, vinden globalisten er maar al te graag een uit.

Ik geloof dat er geen door de mens veroorzaakte klimaatcrisis is, geen "antropogene opwarming van de aarde", zoals ik eerder beschreef.

Maar hoeveel mensen kun je laten geloven dat er wel een klimaatcrisis is en dat die een existentiële bedreiging vormt voor onze beschaving? Hoe kan die hysterische angst worden uitgebuit?

Laat een crisis nooit verloren gaan

Mia Mottley, eerste minister van Barbados, pleitte ervoor om de rol van zowel de Wereldbank als het Internationaal Monetair Fonds aan te passen om de klimaatcrisis aan te pakken. Ze stelt: "Wat nu van ons wordt verlangd is een absolute transformatie en geen hervorming van onze instellingen..."

Dit is een gemeenschappelijk thema onder globalisten. "Onze verouderde instellingen hebben niet de kracht om rampen te voorkomen."

Met andere woorden, globalistische financiële instellingen moeten absolute macht krijgen en erop vertrouwen dat ze die op verantwoorde wijze gebruiken.

VN-leider Antonio Guterres zei dat het huidige mondiale financiële systeem, dat aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd opgezet onder de Bretton-Woods overeenkomst, niet opgewassen is tegen de moderne uitdagingen en nu "ongelijkheden in stand houdt en zelfs verergert".

Met andere woorden, hij hengelt naar een nieuwe wereldorde.

"We kunnen nu al stappen zetten en een grote sprong maken naar mondiale rechtvaardigheid", zei hij. Hij heeft een stimulans van 500 miljard dollar per jaar voorgesteld voor investeringen in "duurzame ontwikkeling" en "klimaatactie". Er werd ook een plan gepresenteerd om de speciale trekkingsrechten (SDR) van het IMF te gebruiken als instrument om "de wereldwijde liquiditeit te stimuleren".

Vraag jezelf eens af: wat gebeurde er de laatste keer dat centrale banken besloten om de wereldwijde liquiditeit te stimuleren?

Dat klopt - de ergste economische crisis in vijftig jaar.

Centrale bankiers zullen je vertellen dat zij het niet waren - het was Covid en de invasie van Oekraïne en klimaatverandering.

Onzin. Het waren de banken en hun gebruik van monetaire manipulatie die de hoogste inflatie in een generatie veroorzaakten. Wat leidde tot renteverhogingen door centrale banken in een tijd van economische zwakte - wat in het verleden altijd schuldimplosies en economische rampen heeft veroorzaakt.

De bankiers en de globalisten hebben het probleem veroorzaakt! Zij moeten niet de leiding krijgen om het op te lossen.

Toch zijn ze hier, ze hengelen ernaar om de controle over te nemen en een groots plan voor "mondiale gelijkheid" in te voeren om de ramp op te lossen die ze zelf hebben veroorzaakt.

Je zou dit alles kunnen zien als simpele paleisintriges, bureaucraten die strijden om grotere budgetten en verdergaande mandaten. Ik denk dat dit naar een veel donkerdere plaats leidt...

De wereldwijde "vermogensbelasting

Vorig jaar stelde de VN voor dat ontwikkelde en opkomende economieën, waaronder de VS en China, een soort "succesbelasting" van minstens 2,4 biljoen dollar per jaar moeten betalen vanwege hun koolstofuitstoot. Hierdoor zou een klimaatveranderingsfonds ontstaan, waarvan het geld zou worden herverdeeld onder de armere landen.

Andere ideeën die op tafel liggen zijn het belasten van winsten uit fossiele brandstoffen en financiële transacties, waarbij de opbrengsten naar het klimaatveranderingsfonds gaan. (Met andere woorden, ze hopen olie- en gasbedrijven te belasten totdat de prijzen zo hoog worden dat de gemiddelde persoon het zich niet meer kan veroorloven om te rijden).

De Franse president is dol op het idee van een internationale belasting op koolstofemissies van de scheepvaart, ogenschijnlijk om vrachtvervoer overzee duurder te maken en zo de vraag naar productie en export te verminderen.

Wat hebben deze plannen gemeen?

Ze zouden allemaal de prijzen opdrijven - waardoor de consumptie daalt.

Dat is het openlijke doel. Maar er speelt hier een veel groter plan.

Het is belangrijk om te begrijpen dat klimaatverandering niets meer is dan een middel om een volledig gecentraliseerd mondiaal economisch systeem op te zetten, waarschijnlijk onder controle van de bestaande globalistische instellingen zoals het IMF, de BIB, de Wereldbank en de VN.

De jaarlijkse betaling door rijkere landen aan de mondiale institutionele schatkist is een daad van eerbetoon, een blijk van trouw. Het is ook een manier voor groepen als het IMF om een systeem van grotere onderlinge afhankelijkheid te creëren.

Als er enorme sommen geld door globalistische instellingen stromen, worden zij de scheidsrechters over hoe die rijkdom wordt herverdeeld. Ze kunnen gemakkelijk een systeem van beloningen en straffen opbouwen.

Ze kunnen landen straffen die hun dictaat niet slaafs opvolgen en ze kunnen zorgen voor landen die zich wel aan hun regels houden.

Ik vermoed dat dit alles culmineert in een kunstmatige valutacrisis die de globalisten zullen aangrijpen om eindelijk hun CBDC-model (Central Bank Digital Currency) te introduceren. En zodra CBDC's zijn geïmplementeerd, zal de macht van de centrale bankier om het publiek te domineren compleet zijn. Een cashloos systeem zonder privacy bij transacties en de mogelijkheid om bankrekeningen van individuen en groepen naar believen op te heffen?

Het is het droomscenario van een totalitair.

Het is geen vergissing dat het publiek tegenwoordig constant gebombardeerd wordt met propaganda over de opwarming van de aarde - de machthebbers hebben een existentiële crisis nodig om angst te zaaien. Als mensen bang zijn, denken ze niet rationeel na en wenden ze zich vaak tot de slechtst mogelijke leiders voor verlichting. En een wereldwijde dreiging vereist een wereldwijde reactie, toch?

De rampenpropaganda van de klimaatverandering zal, als het publiek het omarmt, een breed scala aan systeemveranderingen mogelijk maken die niets te maken hebben met het milieu en alles te maken hebben met financiële dominantie.

Belasting op nationale rijkdom en herverdeling. Het opleggen van het IMF en de Wereldbank als bemiddelaar voor wereldwijde fondsen. Het gebruik van de SDR-mand van het IMF als een de facto wereldwijde valutaparaplu. De injectie van CBDC's en een cashloze maatschappij. Geen van deze dingen zou enige invloed hebben op klimaatverandering, zelfs als het een legitieme dreiging was, tenzij het natuurlijk de uiteindelijke bedoeling is om de economie te vernietigen tot het punt dat de industrie sterft, de handel zich terugtrekt en de bevolking instort omdat overleven onhoudbaar wordt.

Ze kunnen het verdraaien zoals ze willen, maar als de elites roepen om een "financiële schok" dan roepen ze in werkelijkheid om een dramatische verstikking van het mondiale economische systeem zodat het niet langer aan de behoeften van de wereld kan voldoen.

Wanneer ze oproepen tot wereldwijde belastingen en eerbewijzen in naam van "gelijkheid", dan proberen ze niet iedereen even rijk te maken, ze willen dat iedereen even arm is. En wanneer ze oproepen tot gecentraliseerd toezicht op naties omwille van het redden van de planeet, dan willen ze eigenlijk een wereldwijd bestuur.

Eén oplossing om je persoonlijke financiële vrijheid te behouden is om je spaargeld te diversifiëren met fysieke edelmetalen. Goud en zilver bestaan buiten het wereldwijde financiële systeem. Ze zijn een van de weinige universeel gewaardeerde, privacy-gerichte vormen van geld die niet met een druk op de knop kunnen worden opgeheven.

Als je net als ik gelooft in vrijheid, persoonlijke verantwoordelijkheid en vrijheid, dan weet je waarschijnlijk al dat het bezitten van goud en zilver een beproefde manier is om je zuurverdiende spaargeld te beschermen tegen denkbeeldige crises en hebzuchtige globalisten.

Brandon Smith is een alternatieve economische en geopolitieke analist sinds 2006 en is de oprichter van Alt-Market.com.

Bron: Brandon Smith: Globalists Are Engineering a Finance Shock