www.wimjongman.nl

(homepagina)


Reis naar Europa

Door Prophecy Watchers september 2023

()

Heb je ooit het gevoel gehad dat je in de voetsporen van de apostel Paulus trad? Enkele jaren geleden maakte ik een reis die de zendingsreizen van Paulus volgde. Ik reisde naar de steden Efeze, Athene en Filippi, een reis die me een heel nieuw perspectief gaf op het leven van Paulus. Er gaat niets boven daar zijn en het gevoel hebben dat je terug in de tijd bent gereisd. Als amateurarcheoloog met een voorliefde voor het land van de Bijbel was het de sensatie van mijn leven.

Onlangs werd ik geconfronteerd met een ander soort zendingskans. Ik was aangenaam verrast toen Billy Crone me vroeg om samen met hem en een paar andere bekende profetieleraren de boodschap van het Evangelie en Bijbelprofetie naar Europa te brengen.

Over slechts een paar weken, 12 september - 1 oktober, zal ik 3 weken in Europa doorbrengen, preken en lesgeven in kerken in Bristol (UK), Ierland, Schotland en Sanremo, Italië. Als je denkt dat er in de Verenigde Staten een tekort is aan kerken die Bijbelprofetie onderwijzen, dan zijn dit soort kerken in Europa bijna onbestaande! Wat een open zendingsveld! Het aantal inschrijvingen stijgt nu al boven onze verwachtingen uit en het beste is ... het is open voor het publiek en helemaal gratis. Vergeet niet om te bidden voor deze reizen en de mensen die zullen deelnemen. Velen van hen zullen ongetwijfeld voor het eerst het Evangelie horen.

Billy had al contacten in deze kerken na eerdere bezoeken. De laatste keer dat hij er was, vroegen de mensen hem om hen niet te vergeten. En dat deed hij niet. Terwijl de samenleving achteruit blijft gaan, is er een groeiende honger in Europa naar antwoorden en die antwoorden kunnen gevonden worden door te praten over de wederkomst van de Heer. En wij willen behoren tot degenen die het vuur aansteken en een Europese opwekking beginnen. Wat is een betere manier om opwekking te zoeken dan mensen te bemoedigen dat Jezus spoedig zal komen? Het lijkt er zeker op dat we op de laatste etappe van de reis zitten.

God opende zelfs enkele nieuwe deuren nadat de oorspronkelijke reis was gepland. Toen het nieuws over Ierland, Schotland en Sanremo in Italië bekend werd, kreeg ik een e-mail van een vriend in Bristol, Engeland. Hij zei dat hij al maanden aan het bidden was over het organiseren van een profetieconferentie in Engeland en dat hij geloofde dat God hem vertelde om "Mondo" te vragen om te komen. Hij zei: "Heer, hierheen reizen vanuit Amerika zou erg duur zijn. Hoe zou dat hier kunnen gebeuren?" Toen hij het nieuws van de andere samenkomsten zag en zich realiseerde dat we relatief dicht bij Bristol zouden zijn, e-mailde hij me en bood aan om als gastheer op te treden voor een serie samenkomsten in zijn kerk in Bristol, Engeland en om een deel van onze kosten te dekken.

Deze reis doet me denken aan de reizen van Paulus naar het huidige Turkije. Hij was van plan om naar het oosten te gaan, naar wat nu het westen van Iran zou zijn. Maar de Heilige Geest verbood hem om te gaan omdat Hij andere plannen had.

Die nacht staat er in de Schrift: "En aan Paulus verscheen 's nachts een visioen. Een man uit Macedonië stond op en smeekte hem: "Kom naar Macedonië [Europa] en help ons" (Handelingen 16:9).

Toen ik de e-mail ontving van de man in Bristol, Engeland, zei hij eigenlijk hetzelfde: "Mondo, kom ons helpen. We hebben hier heel weinig profetieonderwijs en de mensen zijn hongerig naar profetie." Na er over gebeden te hebben, geloven Bob en ik dat God wil dat we deelnemen aan het helpen van mensen in minder bereikte gebieden van de wereld om solide, dispensationeel profetie onderwijs te ervaren. Ons bereik op het Daystar Television Network is duur, maar het brengt het Evangelie en Profetiewatchers naar huizen en computers over de hele wereld.

Om daar persoonlijk te zijn en de mogelijkheid te hebben om met gelijkgestemde mensen van aangezicht tot aangezicht te communiceren en de verlorenen te bereiken ... misschien hun vrienden en buren? Hoe kunnen we nee zeggen? God heeft de deur geopend en zoals altijd volgen we ZIJN voetstappen!

We weten dat waar God leidt, Hij ook voorziet en dus bidden we dat God mensen zal opwekken om te helpen ondersteunen wat wij geloven dat Gods roeping voor ons is om de heiligen te helpen opvoeden en bemoedigen die niet krijgen wat velen van ons genieten en waarschijnlijk als vanzelfsprekend beschouwen hier in de Verenigde Staten. Zoals je je misschien kunt voorstellen, zijn de kosten van internationale vliegtickets, hotels, eten en vervoer extreem hoog. Maar we vertrouwen erop dat de Heer ons zal voorzien, zoals altijd. Hij heeft ons nog nooit in de steek gelaten.

Als je je geroepen voelt om deze zendingsgerichte reizen te steunen, zouden we je heel dankbaar zijn. Uw giften zullen ons niet alleen in staat stellen om de reiskosten te dekken, maar zullen ons ook in staat stellen om materialen te verschepen voor gratis verspreiding in heel Europa. Zaadjes planten!

[Editor: De meeste kerken in Europa kijken alleen maar achterom zonder toekomst perspectief, het boek Openbaring is na hoofdstuk 3 een weinig gelezen boek. Men heeft het liever over hoe ze moeten vergroenen. Alhoewel naar mijn idee de situatie in Amerika niet veel beter is.]

Bron: Mondo's European Adventure