www.wimjongman.nl

(homepagina)


Kan de anti-bijbelse praktijk van het eten van insecten de opwarming van de aarde tegengaan?

Van alle dingen die op de aarde rondkruipen, zult gij niets eten dat op zijn buik kruipt, of iets dat op vier poten loopt, of iets dat vele poten heeft; want zij zijn een gruwel.

LEVITICUS 11:42 (DE ISRA√čL-BIJBEL)

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 17 mei 2023

Een uitzending dat zich richtte op hoe het produceren van insecten voor menselijke consumptie zou kunnen helpen om klimaatverandering tegen te gaan, was afgelopen zaterdag te zien op CBS.

"We weten allemaal hoe belangrijk insecten zijn voor het milieu, maar klimaatonderzoekers zeggen dat insecten een spelbreker kunnen zijn in de strijd om de planeet te beschermen op manieren die u zich misschien niet had voorgesteld," zei CBS Saturday Morning presentatrice Dana Jacobson.

Verslaggeefster Tina Kraus verklaarde: "In sommige delen van de wereld is het in de keuken gebruikelijk om insecten aan de mix toe te voegen. Nu denken klimaatdeskundigen dat het eiwitrijke ongedierte een echte oplossing kan bieden voor de wereldwijde voedselcrisis. Wetenschappers in Duitsland staan niet te dringen om die beestjes op je bord te krijgen, zij zien een ander voordeel."

Een andere wetenschapper stelde dat, hoewel veel mensen huiverig zijn voor het eten van insecten, insecten een eiwitrijk additief kunnen zijn voor veevoer.

"Naar schatting worden elk jaar tot 1,2 biljoen insecten gekweekt op boerderijen in een race om een eiwitrijke, koolstofarme oplossing te vinden om dieren en de wereldbevolking te voeden", aldus Kraus.

Het tv-programma citeerde klimaatdeskundigen en wetenschappers die zeiden dat het gebruik van insecten ter vervanging van vlees de planeet zou kunnen redden van een dreigende vernietiging.

"Voor een meer duurzame productie van eiwitten hebben we dit nodig en ik zie insecten als een perfect hulpmiddel," betoogde een wetenschapper. "En je kunt zoveel dingen maken van insecten, en de wereld verbeteren."

De deskundigen betoogden dat de insecten te verkiezen zijn boven soja en andere plantaardige eiwitten die "de schuld krijgen van grootschalige ontbossing".

"We weten allemaal hoe belangrijk insecten zijn voor het milieu, maar klimaatonderzoekers zeggen dat insecten een spelbreker kunnen zijn in de strijd om de planeet te beschermen op manieren die u zich misschien niet had voorgesteld," zei CBS-presentatrice Dana Jacobson.

Terwijl de menselijke consumptie van insecten een milieu noodzaak kan zijn, is het volledig verboden door de Torah.

Van alle dingen die op de aarde rondkruipen, zult gij niets eten dat op zijn buik kruipt, of iets dat op vier poten loopt, of iets dat vele poten heeft; want zij zijn een gruwel. Leviticus 11:42

De opvallende uitzondering zijn sprinkhanen die koosjer zijn, volgens een vers in Leviticus:

Daarvan mag je het volgende eten: sprinkhanen van elke soort; alle soorten kale sprinkhanen; krekels van elke soort; en alle soorten sprinkhanen. Maar alle andere gevleugelde zwermen die vier poten hebben, zullen voor u een gruwel zijn. Leviticus 11:22-23

Hoewel de gemiddelde mens het idee van het eten van insecten walgelijk vindt, staan christenen ook positief tegenover het eten van sprinkhanen, omdat in het Nieuwe Testament staat dat Johannes de Doper, een rondreizende prediker uit het begin van de eerste eeuw na Christus, die een belangrijke rol speelde in het vroege christendom, sprinkhanen at die in honing waren gedoopt.

Rabbi Yosef Berger, de rabbijn van het graf van Koning David op de berg Sion, benadrukte dat de Tora het eten van insecten uitdrukkelijk verbiedt.

"Het is op grond van de mitswa (Tora-gebod) dat wij uit Egypte werden verlost," merkte Rabbi Berger op, terwijl hij Leviticus citeerde:

Want Ik ben Hashem, die u uit het land Egypte heeft gehaald om uw God te zijn; u zult heilig zijn, want Ik ben heilig.Dit zijn de instructies betreffende dieren, vogels, alle levende wezens die zich in het water bewegen, en alle wezens die op aarde zwermen, of het onderscheid tussen het onreine en het reine, tussen de levende dingen die gegeten mogen worden en de levende dingen die niet gegeten mogen worden. Leviticus 11:45-47

Dit is te vergelijken met de tempeldienst. In de noordoostelijke hoek van de Tempel was een gebied waar de priesters, die vanwege lichamelijke gebreken ongeschikt waren voor andere dan onbeduidende diensten, het hout voor het altaar controleerden en het wormstekige hout verwijderden als zijnde ongeschikt voor de dienst.

Rabbi Berger vertelde een parabel gebaseerd op de Bijbel.

"Adam wanhoopte toen hij op het punt stond verbannen te worden uit de Hof van Eden," zei Rabbi Berger. "Hij had een speciale status in de Tuin, omdat het hem, in tegenstelling tot de dieren, verboden was van de Boom der Kennis te eten. Hij was bang dat hij buiten de Tuin net als alle dieren zou zijn. God verachtte de slang en vertelde hem daarom dat hij alles mocht eten, zelfs het stof."

"Toen de Joden Egypte verlieten, toonde God zijn bijzondere liefde voor zijn volk door hen te beperken tot schoon voedsel. Door insecten voor menselijke consumptie te promoten, toont de EU haar minachting voor haar eigen volk."

"Dus toen de mens werd verteld dat hij beperkt werd in wat hij mocht eten, dat hij alleen mocht eten vanuit het zweet van zijn voorhoofd, was Adam opgelucht omdat God door deze beperking liet zien dat hij nog steeds speciaal van de mens hield. Dieren hoeven hun voedsel niet te koken, op het veld te eten of te oogsten. De mens is speciaal."

Bron: Could anti-Biblical practice of eating bugs counter global warming? - Israel365 News