www.wimjongman.nl

(homepagina)


Palestijnse 'eenheid' om Israël te vernietigen

door Bassam Tawil - 31 juli 2023

  • Onlangs heeft de beweging [Hamas] de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal terreuraanslagen gericht tegen Joodse soldaten en burgers op de Westelijke Jordaanoever. Bovendien blijft Hamas de Palestijnen oproepen om de terreuraanslagen op te voeren met de verklaarde intentie om heel "Palestina" te bevrijden, van de Jordaan tot aan de Middellandse Zee, en Israël te vervangen door een door Iran gesteunde terreurstaat.

  • De regering Biden en de Europese Unie veroordeelden Abbas niet voor zijn ontmoeting met de leider van een beweging die door de Amerikanen, Europeanen en andere landen is aangemerkt als een terroristische organisatie.

  • De regering Biden en de Europeanen zullen waarschijnlijk ook doorgaan met het geven van financiële hulp aan de Palestijnen zonder Abbas te vragen naar zijn herhaalde pogingen om een alliantie te smeden met dezelfde Hamas terroristen die Joden vermoorden en openlijk oproepen tot de eliminatie van Israël. De regering Biden en de Europeanen hebben er blijkbaar geen probleem mee dat Abbas liever een ontmoeting heeft met de leider van een terroristische groep, Hamas, dan met de premier van Israël.

  • Het behoeft geen betoog dat de term "alomvattend verzet" een eufemisme is voor terrorisme. Zoals het de afgelopen drie decennia heeft bewezen, verwerpt Hamas geweldloos "verzet" resoluut. Het enige "verzet" dat Hamas goedkeurt zijn zelfmoordaanslagen en het lukraak afvuren van raketten op Israëlische steden, maar ook drive-by schietpartijen en steekpartijen. Het enige "verzet" dat Hamas steunt is een verzet dat resulteert in de moord op zoveel mogelijk Joden.

  • Een van Abbas' naaste medewerkers, Azzam al-Ahmed, zei onlangs dat Abbas hoopt op een eenheidsregering met Hamas. Een dergelijke stap zou betekenen dat de VS en de Europese Unie, de grootste financiers van de Palestijnen, uiteindelijk ook een islamistische beweging zouden financieren die ze al hebben geclassificeerd als een terroristische organisatie. Als Hamas eenmaal deel uitmaakt van een regering onder leiding van de Palestijnse Autoriteit, zal ook Hamas profiteren van het geld van de Amerikaanse en Europese belastingbetalers.

  • De regering Biden en de Europese Unie zouden op zijn minst Abbas moeten aanspreken voor het aangaan van een alliantie met een van de meest dodelijke Palestijnse terreurbewegingen, Hamas.

( )De regering Biden en de Europese Unie hebben de president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, niet veroordeeld voor zijn ontmoeting vorige week met Ismail Haniyeh, de leider van Hamas, een beweging die door de Amerikanen, Europeanen en andere landen is aangemerkt als terroristische organisatie. Afgebeeld: Abbas praat met Haniyeh op 5 april 2007 in Gaza Stad. (Foto door Mohamed Alostaz/PPM via Getty Images)

Ismail Haniyeh is de leider van Hamas, de Palestijnse islamistische beweging die door de VS en de Europese Unie is aangemerkt als terroristische organisatie vanwege haar "gewapende verzet" tegen Israël. Haniyeh, die momenteel gevestigd is in Qatar, heeft altijd terreuraanslagen tegen Israël gesteund en blijft zich volledig inzetten voor het verbond van Hamas, waarin staat dat het land "Palestina" alleen toebehoort aan moslims en alle "initiatieven of zogenaamde vreedzame oplossingen en internationale conferenties" verwerpt. Het Hamas-convenant stelt verder dat "er geen oplossing is voor de Palestijnse kwestie behalve door middel van de Jihad [heilige oorlog]."

Haniyeh en zijn beweging blijven opscheppen over terreuraanslagen tegen Israëlische Joden, waaronder de koelbloedige moord op een Joodse vrouw en haar twee dochters. Onlangs heeft de beweging de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal terreuraanslagen tegen Joodse soldaten en burgers op de Westelijke Jordaanoever. Bovendien blijft Hamas de Palestijnen oproepen om de terreuraanslagen op te voeren met de verklaarde bedoeling om heel "Palestina", van de Jordaan tot de Middellandse Zee, te bevrijden en Israël te vervangen door een door Iran gesteunde terreurstaat.

Vanwege zijn radicale standpunten en steun voor terrorisme tegen Israël is Haniyeh zo populair geworden onder de Palestijnen dat opiniepeilingen uitwijzen dat hij gemakkelijk zou winnen als er vandaag presidentsverkiezingen zouden worden gehouden. Vanwege zijn anti-Israël retoriek en activiteiten zijn Haniyeh en zijn beweging warm omarmd door Turkije en Qatar. Haniyeh en andere Hamasleiders, waaronder Khaled Mashaal en Saleh Arouri, voelen zich meer op hun gemak in deze landen dan in de door Hamas gecontroleerde Gazastrook. Qatar en Turkije worden beschouwd als de belangrijkste geldschieters van de Moslim Broederschap, waarvan Hamas een uitloper is.

Op 26 juli werd Haniyeh uitgenodigd in Turkije voor een ontmoeting met de president van de Palestijnse Autoriteit (PA), Mahmoud Abbas, die nauwe banden heeft met de regering Biden en de Europese Unie. Na de bespreking werden Abbas en Haniyeh uitgenodigd voor een audiëntie bij de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in het presidentieel paleis in Ankara.

De regering Biden en de Europese Unie veroordeelden Abbas niet voor zijn ontmoeting met de leider van een beweging die door de Amerikanen, Europeanen en andere landen is aangemerkt als een terroristische organisatie. Sterker nog, Amerikaanse en Europese functionarissen zullen waarschijnlijk doorgaan met het houden van regelmatige ontmoetingen met Abbas en hoge PA functionarissen ondanks de nieuwe harmonieuze relaties tussen Abbas en Hamas. De regering Biden en de Europeanen zullen waarschijnlijk ook doorgaan met het geven van financiële hulp aan de Palestijnen zonder Abbas te vragen naar zijn herhaalde pogingen om een alliantie te smeden met dezelfde Hamas terroristen die Joden vermoorden en openlijk oproepen tot de eliminatie van Israël. De regering Biden en de Europeanen hebben er blijkbaar geen probleem mee dat Abbas liever een ontmoeting heeft met de leider van een terroristische groep, Hamas, dan met de premier van Israël.

Abbas en Haniyeh ontmoetten elkaar niet om manieren te bespreken om het vastgelopen vredesproces tussen de Palestijnen en Israël nieuw leven in te blazen of om manieren te bespreken om de Palestijnse economie te stimuleren en het probleem van de werkloosheid op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook op te lossen.

In plaats daarvan ontmoetten de twee elkaar om manieren te bespreken om "de [Palestijnse] nationale inspanningen te verenigen" in de strijd tegen Israël, volgens hooggeplaatste Hamasfunctionaris Hussam Badran. Wanneer Hamas het heeft over "inspanningen" tegen Israël, verwijst het naar schietpartijen, steekpartijen, raketten en aanvallen met autoramen. Zoals zijn verbond ondubbelzinnig stelt, gelooft Hamas dat terrorisme de enige manier is om zijn doel, de vernietiging van de "Zionistische entiteit", te bereiken.

Badran zei dat Haniyeh en de Hamas-functionarissen die Abbas in Turkije ontmoetten "tijdens de ontmoeting bevestigden dat alomvattend verzet de meest effectieve manier is om Israël te confronteren". Het hoeft geen betoog dat de term "veelomvattend verzet" een eufemisme is voor terrorisme. Zoals het de afgelopen drie decennia heeft bewezen, verwerpt Hamas geweldloos "verzet" resoluut. Het enige "verzet" dat Hamas goedkeurt zijn zelfmoordaanslagen en het lukraak afvuren van raketten op Israëlische steden, maar ook drive-by schietpartijen en steekpartijen. Het enige "verzet" dat Hamas steunt is een verzet dat resulteert in de moord op zoveel mogelijk Joden.

Waarom ging Abbas, die herhaaldelijk heeft beweerd dat hij de oprichting van een Palestijnse staat naast Israël steunt, dan akkoord met een ontmoeting met een terroristenleider die zijn hele leven heeft gewijd aan de vernietiging van Israël? Waarom ging hij akkoord met een ontmoeting met een terroristenleider wiens beweging hem en de Palestijnse Autoriteit uit de Gazastrook verdreef in 2007?

Abbas is ofwel bang dat Hamas hem zal doden en zijn regime op de Westelijke Jordaanoever omver zal werpen, of hij identificeert zich met de terreurgroep en steunt haar Jihad tegen Israël. Als het eerste waar is, is Abbas een zwakke leider die alleen geeft om zijn overleving. Als het laatste waar is, wat waarschijnlijker lijkt, dan heeft Abbas zijn echte intentie blootgelegd: de eliminatie van Israël. Door de Hamas-leider te omhelzen, onderschrijft Abbas in feite het handvest van de islamistische beweging, die niet gelooft in het bestaansrecht van Israël. De enige oplossing die Abbas en Hamas willen, is een oplossing die zou leiden tot de vernietiging van Israël.

Abbas en zijn hoge functionarissen in Ramallah, de de facto hoofdstad van de Palestijnen, hebben door de jaren heen betoogd dat hun herhaalde toenaderingen tot Hamas alleen bedoeld zijn om de Palestijnse "nationale eenheid" te bereiken en een einde te maken aan de tweedeling tussen de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. Een van Abbas' naaste medewerkers, Azzam al-Ahmed, zei onlangs dat Abbas hoopt een eenheidsregering te vormen met Hamas. Een dergelijke stap zou betekenen dat de VS en de Europese Unie, de grootste financiers van de Palestijnen, uiteindelijk ook een islamistische beweging zouden financieren die ze al hebben geclassificeerd als een terroristische organisatie. Zodra Hamas deel uitmaakt van een regering onder leiding van de Palestijnse Autoriteit, zou het ook profiteren van Amerikaanse en Europese belastinggelden.

De ontmoeting tussen Abbas en Haniyeh was niet de eerste in zijn soort. Vorig jaar ontmoetten de twee elkaar in Algerije, waar ze naar verluidt ook spraken over de noodzaak om "nationale eenheid" te bereiken als een manier om de strijd tegen Israël te versterken. Net als vandaag, toen hun vriend Abbas een ontmoeting had met de leider van de Palestijnse terreurbeweging, zwegen de regering Biden en de Europese Unie.

De regering Biden maakt zich duidelijk meer zorgen over een Israëlische wet die door een democratische stemming in het Israëlische parlement is aangenomen, dan over de voortdurende pogingen van Abbas om Palestijnse terroristen gunstig te stemmen, hetzij door hen uit te nodigen om deel uit te maken van zijn regering of door hen financieel te belonen via zijn "pay-for-slay"-programma. In plaats van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en het Israëlische parlement te beschimpen, zou de regering Biden de Palestijnen misschien kunnen vragen waarom ze geen eigen parlement hebben. De regering Biden vraagt het niet omdat ze de Palestijnen niet in verlegenheid wil brengen door te laten zien dat ze geen democratie hebben en niet eens verkiezingen kunnen houden. Amerikanen en Europeanen lijken altijd te vermijden om de Palestijnen verantwoordelijk te stellen voor wandaden.

Is de regering Biden zich ervan bewust dat het Palestijnse parlement in 2018 door Abbas is ontbonden en dat de Palestijnen geen vrijheid van meningsuiting hebben, noch onder de Palestijnse Autoriteit op de Westelijke Jordaanoever, noch onder Hamas in de Gazastrook? Is de regering Biden zich ervan bewust dat Netanyahu en zijn coalitie door een meerderheid van de Israëli's zijn gekozen, terwijl Abbas net het 18e jaar van zijn vierjarige ambtstermijn is ingegaan?

Er is geen liefde verloren tussen de regering Biden en Netanyahu, die zes verkiezingen heeft gewonnen. Dit is dezelfde regering Biden die de andere kant opkijkt als de president van de Palestijnse Autoriteit doorgaat met zijn pogingen om de krachten te bundelen met Hamas.

Ook de Europese Unie, die nooit een gelegenheid voorbij laat gaan om Israël te hekelen, lijkt zich geen zorgen te maken over het feit dat Abbas een terroristenleider ontmoet en hem uitnodigt om deel uit te maken van de Palestijnse regering. Toch zouden de regering Biden en de Europese Unie op zijn minst Abbas moeten aansporen om terug te keren naar de onderhandelingstafel met Israël en te stoppen met zijn voortdurende campagne om Israël zwart te maken en Joden te demoniseren. De onderhandelingen zullen niet leiden tot vrede en harmonie tussen Israël en de Palestijnen, maar ze kunnen wel de spanningen tussen de twee partijen verminderen en het geweld terugdringen. Op zijn minst zouden de regering Biden en de Europese Unie Abbas moeten aanspreken omdat hij een alliantie probeert te smeden met een van de meest dodelijke Palestijnse terreurbewegingen, Hamas.

Bassam Tawil is een Arabische moslim uit het Midden-Oosten.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2023 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Palestinian 'Unity' To Destroy Israel :: Gatestone Institute