www.wimjongman.nl

(homepagina)


ECHO'S VAN FASCISME

3 augustus 2023 door Joanthan Brentner

( )

Afbeelding van Daniel Reche via Pixabay

Het was dertig jaar geleden toen de woorden van Habakkuk 1 van de bladzijde leken te springen van relevantie voor het kwaad dat ik om me heen zag. Nu ik terugdenk aan die tijd in het licht van de wereld van vandaag, vraag ik me af wat me zo verontrustte.

De goddeloosheid, de corruptie van de overheid, het bedrog en de wetteloosheid zijn nu exponentieel erger dan twintig jaar geleden, veel erger dan ik me tien jaar geleden had kunnen voorstellen.

Hieronder staan de woorden van Habakkuk 1:2-4, die niet veranderd zijn:

O Heer, hoe lang zal ik roepen om hulp,

en u niet horen?

Of tot U roepen "Geweld!"

en u zult niet redden?

Waarom laat U mij ongerechtigheid zien?

en waarom kijkt U naar onrecht?

Vernietiging en geweld zijn voor mij;

twist en twist ontstaan.

Zo is de wet verlamd,

en gerechtigheid gaat nooit uit.

Want de goddelozen omringen de rechtvaardigen;

dus het recht gaat pervers verder.

De Heer antwoordde op de klacht van de profeet door hem te vertellen dat de Chaldeeën, of Babyloniërs, het oordeel over Zijn volk zouden brengen (1:5-11). Binnen dertig jaar vervulde Nebukadnessar de woorden van de Heer door zowel Jeruzalem als de tempel te vernietigen.

Hoewel de woorden van de profeet direct van toepassing zijn op het oude Juda, geloof ik dat er een waarschuwing voor Amerika in zit. Dezelfde God die niet toestond dat de goddeloosheid in Habakkuks tijd voortduurde, ziet ook de extreme goddeloosheid en perversie van het recht in de VS.

Als de Heer Zijn uitverkoren volk zo streng zou oordelen, waarom zou iemand dan denken dat Hij niet zeer vertoornd is over dezelfde dingen die Hij in het hedendaagse Amerika ziet en die nog veel erger zijn?

Voor gelovigen is er een duidelijk en aanwezig gevaar nu de echo's van fascisme door de zalen van onze regering klinken en ook door het gedrag van onze president.

DE AANKLACHT

Toen ik hoorde over de strafrechtelijke aanklacht tegen voormalig president Donald Trump over zaken die verband hielden met 6 januari 2021 en zijn onenigheid met de verkiezingsuitslag, duurde het meer dan een dag om de woede en misschien zelfs de angst die het in mijn ziel losmaakte te verwerken. Het oneens zijn met verkiezingsuitslagen is nauwelijks iets nieuws in Amerika, waarom zou je daar nu mensen voor gaan arresteren? Toch zal 3 augustus 2023 de derde arrestatie van Trump in de afgelopen maanden zijn.

Ik beschouw de aanklachten als ongegrond en lichtzinnig, bedoeld om de voormalige president middelen te ontnemen voor zijn huidige verkiezingscampagne vanwege de enorme kosten om zichzelf te verdedigen. Voormalig Harvard Law professor en liberaal Alan Dershowitz klaagde over wat hij ziet als een politiek gemotiveerde arrestatie en verklaarde dat het Hooggerechtshof elke veroordeling zou terugdraaien, mocht het zover komen.[i]

Ongeacht de bizarre aard van deze aanklacht, realiseerde ik me al snel dat ik de vrede in mijn hart moest herstellen. Psalmen 37 en 94 helpen me altijd op zulke momenten zoals deze afgelopen week, maar het was een andere gedachte, of vraag, die in dit geval het beste werkte.

"Hoe dacht ik dat de laatste dagen voor de Verdrukking eruit zouden zien als het niet zo was?" Toen ik me herinnerde dat ik deze vraag hoorde, of een vraag die erop leek, voelde ik de meeste opluchting.

Waarom dacht ik dat de opzet van de wereldregering zoals beschreven in Daniël 7 en Openbaring 13 er anders uit zou zien dan onze huidige wereld?

Het is niet zo dat Amerika er op zichzelf toe doet in het grote schema van de profetie, dat doet het niet. Maar de aanklachten zijn symptomatisch voor de agenda van de globalisten om de hele wereld onder een marxistisch regime te brengen. Ik geloof dat ze van plan zijn om deze nieuwe wereldorde in te luiden met behulp van fascistische tactieken, maar het eindresultaat zal een communistische dictatuur zijn, die ze aanprijzen als: "Je zult niets bezitten en gelukkig zijn".

HET IS FASCISME

Ongeacht wat men van de voormalige president vindt, voorspellen de aanklachten niet veel goeds voor de toekomst van de VS of haar burgers. Dit artikel is helemaal niet bedoeld als verdediging van Donald Trump, maar eerder als waarschuwing voor wat het betekent voor de natie waar ik van hou.

Het is omdat de huidige bewoner van het Witte Huis heel goed weet dat hij de verkiezingen van 2020 heeft verloren van Trump en zeker weer zou verliezen in 2024, dat hij het ministerie van Justitie heeft opgestookt met aanklachten tegen de voormalige president. Het is hetzelfde wat dictators door de geschiedenis heen hebben gedaan, maar ik had nooit gedacht dat ik het ooit zou zien gebeuren in het land waar ik van hou.

We weten dat de huidige president schatplichtig is aan het World Economic Forum (WEF) en dat degenen die zijn regering controleren globalisten zijn die begrijpen dat de Verenigde Staten, zelfs in zijn huidige verzwakte vorm, een wegversperring blijft voor hun gekoesterde dromen van wereldheerschappij. Het presidentschap van Donald Trump onderbreekt hun opmars naar heerschappij over alle naties, wat betekent dat hij zo snel mogelijk en tegen elke prijs gestopt moet worden. Ze zullen niet toestaan dat iemand president wordt die niet volledig voldoet aan hun demonische globalistische agenda.

Wat de liberale mainstream media ook roepen over de aanklacht, de echo van hun kreten van vreugde is altijd fascisme. Dat is hoe de elitaire machthebbers van de wereld moeten werken. Ze kunnen geen verkiezingen winnen, noch de gunst van een meerderheid van het volk.

Om hun geliefde dromen te verwezenlijken, moeten ze dezelfde tactieken gebruiken die Hitler gebruikte toen hij in de jaren 1930 de controle over Duitsland kreeg. Hij kreeg eerst controle over de nieuwsmedia en schakelde vervolgens alle potentiële tegenstanders uit.

DE INHERENTE GEVAREN

De Bijbel onthult dat de uiteindelijke vorm van de heerschappij van de antichrist buitengewoon dodelijk zal zijn voor zowel gelovigen als het Joodse volk. De echo's van het fascisme die nu door Amerika weerklinken vormen zelfs nu nog een groot gevaar voor beide groepen.

De geschiedenis waarschuwt dat zowel fascistische als communistische dictators altijd zowel Christenen als Joden vervolgen, altijd. Satan haat beide groepen en hoe meer hij erin slaagt de weg te bereiden voor zijn mens der wetteloosheid, hoe groter de gevaren voor ons.

Voor degenen onder ons die veilig in Christus zijn, is de vervoering van de kerk de wildcard. Hoe langer we wachten op de verschijning van Jezus, hoe groter onze kans op toenemende vervolging vanwege ons geloof in de woorden van de Schrift. Het goede nieuws is dat we, ongeacht wat er in dit leven met ons gebeurt tijdens de aanloop naar het koninkrijk van de antichrist, spoedig in heerlijkheid zullen zijn met onze Verlosser.

Jezus komt ons zeker halen en als Hij dat doet, zal Hij ons onvergankelijke en verheerlijkte lichamen geven (Filippenzen 3:20-21; 1 Korintiërs 15:50-54). Deze dag komt er zeker aan.

Daarom geloof ik dat de woorden van Habakkuk 2:4 van toepassing zijn:

Want nog steeds wacht het visioen op zijn vastgestelde tijd;

het haast zich naar het einde - het zal niet liegen.

Als het langzaam lijkt, wacht er dan op;

het zal zeker komen; het zal niet vertragen.

Habakkuks visioen van de nederlaag van de Heer over de Babyloniërs was profetisch voor Zijn nog toekomstige overwinning over Satans rijk aan het einde van de Verdrukking. De boodschap voor Israël is dat, hoewel het langzaam lijkt te gebeuren, "het zeker zal komen".

Terwijl we wachten op de vervulling van de profetie over Jezus' verschijning, lijkt het dan niet "langzaam"? Maar we kunnen nadenken over de aanmoediging van de profeet dat de voorspelde gebeurtenissen in de eindtijd "zeker zullen komen" en "niet zullen vertragen". We wachten niet op iets dat nooit zal gebeuren; Jezus zal spoedig verschijnen om ons mee naar huis te nemen.

AFSLUITENDE GEDACHTEN

Wat betreft de miljoenen Joodse mensen die in Amerika wonen, komt er nog een gedachte bij me op. Door middel van de profeten in het Oude Testament heeft de Heer herhaaldelijk beloofd om Zijn volk terug te brengen naar het Land; Ezechiël 36:24 is een voorbeeld van zo'n verzekering:

Ezechiël 36:24 is een voorbeeld van precies zo'n verzekering:

"Ik zal u uit de volken nemen en u uit alle landen verzamelen en u naar uw eigen land brengen.

Ik vraag me af of het ontluikende fascisme in de zalen van de Amerikaanse regering op een dag zal uitbloeien tot een volledig fascisme dat een groot aantal van Jakob's nakomelingen zal dwingen om vanuit Amerika naar Israël te migreren. We zien nu al dat antisemitische aanvallen hier exponentieel toenemen, vooral op plaatsen waar het liberalisme floreert.

De gebeurtenissen van vandaag, zelfs de arrestatie van voormalig president Donald Trump, wijzen erop dat we leven in de laatste momenten van de menselijke geschiedenis zoals we die kennen. Als zodanig schreeuwt het naar iedereen die luistert dat de vervulling van 1 Tessalonicenzen 4:13-5:11 zo dichtbij is.

Ik houd van de echo van deze verzen, omdat ze weerklinken met de vreugde en heerlijkheid die voor ons in het verschiet ligt. We zullen spoedig de schreeuw horen en daarna met Jezus in heerlijkheid verschijnen (Kolossenzen 3:4).

Maranatha!

Ik geef een gedetailleerde verdediging van het standpunt van de Pretribulatie in: De triomf van de verlosten - een eeuwig perspectief dat onze angsten in gevaarlijke tijden tot bedaren brengt. Aan de hand van een overvloed aan citaten toon ik aan dat het geloof in een duizendjarige heerschappij van Jezus de kerk domineerde gedurende haar eerste driehonderd jaar. De historische kijk op het millennium is een letterlijke kijk op Openbaring 20:1-10 die het tussen de Verdrukking en de eeuwige staat plaatst. Er bestaat niet zoiets als een "historisch premillennialisme" dat een letterlijke interpretatie van deze tekst ontkent.


[i] Joe Sounders, "Former Harvard Law Professor Declares Jan. 6 Trump Indictment Is Not Likely to 'Survive,'" 2 augustus 2023, op de website van Gateway Pundit: https://www.thegatewaypundit.com/2023/08/harvard-law-professor-declares-jan-6-trump-indictment/

Bron: Echoes of Fascism — Jonathan Brentner