www.wimjongman.nl

(homepagina)


Joodse overtuigingen over demonen, boze geesten, hekserij en magische praktijken

17 jul 2023

( )

De Melkweg boven Egypte/ Afbeelding van Karin Henseler via Pixabay

כְּמַעֲשֵׂה אֶרֶץ-מִצְרַיִם אֲשֶׁר יְשַׁבְתֶּם-בָּהּ לֹא תַעֲשׂוּ וּכְמַעֲשֵׂה אֶרֶץ-כְּנַעַן אֲשֶׁר אֲנִי מֵבִיא אֶתְכֶם שָׁמָּה לֹא תַעֲשׂוּ וּבְחֻקֹּתֵיהֶם לֹא תֵלֵכוּ׃
Gij zult de gebruiken van het land Egypte, waar gij gewoond hebt, en van het land Kanaän, waarheen ik u breng, niet navolgen; en gij zult hun wetten niet volgen.
k'-ma-a-SAY e-retz mits-RA-yim a-SHER y'-shav-tem BA LO ta-a-SU u-kh'-ma-a-SAY e-retz k'-NA-an a-SHER a-NEE may-VEE et-KHEM SHA-ma LO ta-a-SU uv-khu-ko-tay-HEM lo tay-LAY-khu
Leviticus 18:3

וְלֹא-יִזְבְּחוּ עוֹד אֶת-זִבְחֵיהֶם לַשְּׂעִירִם אֲשֶׁר הֵם זֹנִים אַחֲרֵיהֶם חֻקַּת עוֹלָם תִּהְיֶה-זֹּאת לָהֶם לְדֹרֹתָם׃
Zij mogen hun offers niet meer brengen aan de geitendemonen achter wie zij afdwalen. Dit zal hun tot een wet zijn voor alle tijden, door alle eeuwen heen.
Leviticus 17:7

עֶרְוַת אֲחוֹתְךָ בַת-אָבִיךָ אוֹ בַת-אִמֶּךָ מוֹלֶדֶת בַּיִת אוֹ מוֹלֶדֶת חוּץ לֹא תְגַלֶּה עֶרְוָתָן׃
De naaktheid van je zuster - de dochter van je vader of van je moeder, of ze nu in het gezin geboren is of daarbuiten - ontbloot haar naaktheid niet.
Leviticus 18:9

עֶרְוַת בַּת-בִּנְךָ אוֹ בַת-בִּתְּךָ לֹא תְגַלֶּה עֶרְוָתָן כִּי עֶרְוָתְךָ הֵנָּה׃
De naaktheid van de dochter van uw zoon, of van de dochter van uw dochter - ontbloot hun naaktheid niet, want hun naaktheid is de uwe.
Leviticus 18:10

עֶרְוַת בַּת-אֵשֶׁת אָבִיךָ מוֹלֶדֶת אָבִיךָ אֲחוֹתְךָ הִוא לֹא תְגַלֶּה עֶרְוָתָהּ׃
De naaktheid van de dochter van de vrouw van uw vader, die in het huisgezin van uw vader geboren is - zij is uw zuster; ontbloot haar naaktheid niet.
Leviticus 18:11

עֶרְוַת אֲחוֹת-אָבִיךָ לֹא תְגַלֵּה שְׁאֵר אָבִיךָ הִוא׃
Maak niet de naaktheid van de zuster van je vader bloot; zij is het vlees van je vader.
Leviticus 18:12

Het Jodendom heeft, net als veel andere religieuze tradities, een rijke schakering aan overtuigingen en interpretaties met betrekking tot het bovennatuurlijke. Binnen de Joodse traditie bestaat er een spectrum aan opvattingen over het bestaan en de aard van demonen, boze geesten, hekserij en toverpraktijken. In dit artikel zullen we de bijbelse bronnen onderzoeken die deze onderwerpen behandelen en de theologische debatten hierover tussen vooraanstaande rabbijnen.

BIJBELSE VEROORDELING VAN TOVENARIJ EN HEKSERIJ

De Bijbel, met name in de Torah, bevat verschillende passages die tovenarij en hekserij behandelen en veroordelen. Deuteronomium 18:9-12 waarschuwt de Israëlieten bijvoorbeeld voor verschillende vormen van waarzeggerij en tovenarij en beweert dat deze praktijken voor God afschuwelijk zijn. Leviticus 18:3 sluit zich hierbij aan door de Israëlieten te adviseren om de gewoonten en gebruiken van de volken die zij moesten verdrijven, waaronder verschillende vormen van tovenarij, niet na te volgen.

Daarnaast veroordeelt de Bijbel het offeren aan demonen, zoals in Leviticus 17:7 en Deuteronomium 32:17 staat. Deze passages waarschuwen voor de gevaren van afgoderij en het omgaan met andere bovennatuurlijke entiteiten dan de God van Israël.

HET GROTE RABBIJNSE DEBAT: MAIMONIDES VS. NACHMANIDES

Centraal in het Joodse begrip van demonen en tovenarij staat het debat tussen rabbijnse geleerden. Twee van de meest invloedrijke figuren in deze discussie zijn Rambam (Maimonides) en Ramban (Nachmanides).

MAIMONIDES: ONTKENNING VAN HET BOVENNATUURLIJKE

Maimonides, een van de meest vooraanstaande Joodse filosofen en Torageleerden, ontkende categorisch het bestaan van demonen, boze geesten en toverpraktijken. Hij stelde dat dergelijke overtuigingen verzinsels waren, gecreëerd om de massa te controleren en te misleiden. Volgens Maimonides waren verhalen over het beheersen van bovennatuurlijke krachten door planten of hemellichamen verzinsels die bedoeld waren om mensen uit te buiten voor geldelijk gewin en trouw. Maimonides was vooral bezorgd dat deze frauduleuze praktijken mensen afleidden van het ware geloof in God.

NACHMANIDES: BEVESTIGING VAN HET BOVENNATUURLIJKE

In tegenstelling tot Maimonides beweerde Nachmanides, een andere vooraanstaande figuur in de Joodse wetenschap, dat tovenarij en bovennatuurlijke entiteiten echt waren. Hij geloofde dat individuen onzuivere krachten konden aanwenden om prestaties te verrichten die de natuurlijke orde van de wereld te boven gingen. Volgens Nachmanides zijn de verschillende vormen van hekserij die in de Bijbel verboden worden een indicatie van de methoden die gebruikt worden om met deze kwaadaardige krachten om te gaan.

TOVENARIJ EN HEKSERIJ ALS VORMEN VAN AFGODERIJ

Een essentieel perspectief om te overwegen binnen de Joodse traditie is de categorisering van tovenarij en hekserij als vormen van afgoderij. In de context van de Bijbel verwijst afgoderij naar het vereren of vergoddelijken van andere entiteiten dan de God van Israël. Omdat bij tovenarij en hekserij vaak krachten of geesten worden aangeroepen waarvan men gelooft dat ze buiten het domein van het goddelijke liggen, worden ze beschouwd als afgodische praktijken.

Volgens de Joodse traditie is afgoderij een van de ernstigste zonden, omdat het indruist tegen het fundamentele principe van het monotheïsme, dat stelt dat er maar één God is. Door tovenarij of hekserij te beoefenen, wordt iemand gezien als iemand die tussenkomst of hulp zoekt van andere krachten dan God. Dit ondermijnt de basis van het Joodse geloof en wordt gezien als een belediging voor de relatie tussen God en Zijn volk.

Daarom kunnen de verboden tegen tovenarij en hekserij in de Bijbel niet alleen worden gezien als waarschuwingen tegen praktijken die als verwerpelijk worden beschouwd, maar ook als onderdeel van een bredere vermaning tegen afgoderij. Deze zienswijze wordt versterkt door het feit dat de Bijbel tovenarij en hekserij vaak vermeldt naast andere vormen van afgodische praktijken. In de Joodse traditie is het aanhangen van het monotheïsme en het afzien van afgoderij, inclusief tovenarij en hekserij, dus van het grootste belang voor het onderhouden van een rechtvaardige en trouwe relatie met God.

EEN VERENIGD STANDPUNT TEGEN HET BEOEFENEN VAN TOVENARIJ

Ongeacht de verschillen in geloof over het bestaan van demonen, boze geesten en tovenarij, zijn zowel Maimonides als Nachmanides, samen met het bredere spectrum van rabbijnse autoriteiten, het eens over één fundamenteel punt: deze praktijken zijn ten strengste verboden door de Bijbel. Of men ze nu ziet als illusies of als echte entiteiten en krachten, het beoefenen van hekserij, tovenarij of enige vorm van kwaadwillige bovennatuurlijke praktijken wordt beschouwd als strijdig met de leer en de geboden van het Joodse geloof.

Bron: Jewish Beliefs on Demons, Evil Spirits, Witchcraft, and Sorcerous Practices - The Israel Bible