www.wimjongman.nl

(homepagina)


Déjà Vu helemaal opnieuw

Greg Lauer - 2023/#8

(Man bonkt met hoofd op computer)

Ik weet zeker dat velen van jullie zich herinneren wat er gebeurde in de jaren voorafgaand aan het OPENB teken in 2017. Vanaf ongeveer 2011 of 2012 begon er een groeiende vloedgolf van artikelen en YouTube video's op gang te komen met betrekking tot de verbluffende stellaire-planetaire uitlijning van 23 september 2017 die het eerste van de twee "grote tekenen" bevestigde die Johannes zag in Openbaring 12:1-6, met het eerste teken beschreven in verzen 1-2.

Wat veel te veel mensen echter over het hoofd zien, is dat de meeste mensen die het teken op een bijbels competente manier bestudeerden en erover schreven, zelden nalieten om er plichtsgetrouw op te wijzen dat er geen bijbelse reden was om de opname op die exacte dag vast te pinnen. Ze zagen het eerder als een opwindende opmaat naar de Opname - een teken dat we eindelijk het seizoen van het wegrukken van het lichaam van Christus ingingen. Dat komt omdat de Opname pas in vers 5 wordt voorafgebeeld en dus waarschijnlijk een onbepaalde tijd na het OPENB12-teken zou volgen.

Maar wat voortkwam uit al deze ongebreidelde YooToobery was misschien wel een van de grootste uitbarstingen van opname-manie sinds mensenheugenis. Naar mijn persoonlijke mening kwam die manie tot een ontmoedigend hoogtepunt op 20 augustus 2017, ongeveer een maand voordat het OPENB12 teken zich voordeed. Op die dag gaf YouTube superster Scottie Clarke een presentatie op de Hear the Watchmen Idaho "SIGN IN THE HEAVENLIES" Redemption Convention in Boise, Idaho.

En je zou kunnen zeggen dat het een echte opvallend iets was.

Niet lang daarna bekeek ik de hele 90 minuten durende video op YouTube (waar hij nu geblokkeerd is als "privé-video") omdat ik heel graag eerlijk wilde zijn in mijn beoordeling ervan. En ik zal er geen doekjes om winden: het brak mijn hart.

90 minuten lang stuiterde Scottie over het podium als een achtjarige met een grote chocoladerush, waarbij hij misleidende afbeeldingen en kunstig gekozen vertalingen van de Schrift gebruikte om zijn publiek ervan te overtuigen dat de Opname onlosmakelijk verbonden was met het Feest van de Bazuinen (dat toevallig de dag voor het OPENB12 teken van dat jaar viel). Hij stelde ook Paulus' "laatste bazuin" in 1 Korintiërs 15:52 schijnbaar gelijk aan het Bazuinenfeest (en het woord "schijnbaar" is hier beleefd). En als klap op de vuurpijl liet hij een delegatie van zijn fanclub in het publiek piepen met het opzienbarende nieuws dat hij had ontdekt dat "de twinkeling van een oog" een Joods idioom was dat verwees naar zonsondergang (wat het niet is volgens Nehemiah Gordon, een bekende Joodse geleerde die heeft gewerkt aan de vertaling van de Dode Zee rollen, die ik uit pure nieuwsgierigheid via e-mail heb gevraagd en die zo vriendelijk was om te antwoorden).

Tegen de tijd dat het voorbij was, was Scottie erin geslaagd om duidelijk en ondubbelzinnig te impliceren dat de Opname zou plaatsvinden bij zonsondergang Jeruzalem tijd op 23 september 2017. (Natuurlijk lette hij er goed op dat er niets uit zijn mond kwam dat op die exacte woorden leek, zodat hij er niet van beschuldigd kon worden zoiets te hebben gezegd). Maar de boodschap was zo duidelijk dat hij net zo goed een groot spandoek met die strekking op het gordijn achter hem had kunnen laten spelden. Toen hij klaar was, stelde hij zijn gonzende fanclub kalm gerust:

"We moeten voorzichtig zijn... we moeten voorzichtig zijn. Dus, ik geef dit gewoon aan jullie. Ik wil niet dat jullie me geloven alleen omdat ik het zeg. Ik wil dat je gewoon... Ik wil gewoon dat je hierop kauwt, dat is alles. Snap je? Jullie hebben allemaal een goed stel hersens. Ik wil gewoon dat jullie hierop kauwen. En als het zinvol voor je is, bestudeer dan de Schrift en doe je best om alles in de juiste context te plaatsen."

(Yogi Berra)

"Bestudeer de Schrift..." Een wijs advies, en ik heb mijn best gedaan om dat op te volgen in een artikel dat ik schreef in de weken na zijn presentatie.

Maar als ik vandaag om me heen kijk, zie ik dat de golven van een nieuwe uitbraak van speculaties over de opname hun hoogtepunt beginnen te bereiken, wat weer een nieuwe vloedgolf van opname-manie met zich meebrengt. En het zadelt me op met een gevoel dat kan worden samengevat in de onsterfelijke woorden van Yankee legende Yogi Berra:

It's like déjà vu all over again.

Gelukkig lijkt de omvang van deze golf zich niet te meten met die van het OPENB12-teken, maar het effect zal vrijwel hetzelfde zijn:

Het zal een groot aantal oprechte gelovigen teleurgesteld, gedesillusioneerd en ontmoedigd achterlaten, en veel hekkensluiters die misschien interesse hadden in de dingen van God zullen nog meer vastbesloten zijn om al dat Bijbelprofetie gedoe af te doen als een hoop onzin.

En daarom schrijf ik dit artikel: Ik wil dat je je bewust bent van deze groeiende golf van opname-manie en begrijpt waarom het lang niet zo Schriftuurlijk gefundeerd is als velen suggereren. En waarom wil ik dat doen?

Zodat je het veilig kunt negeren en door kunt gaan op weg naar het merkteken, daarom.

Zou dit het kunnen zijn?

(VN SDG-logo)

In september 2015 kondigde de VN Agenda 2030 aan, een ambitieus 15-jarig programma om de wereld te veranderen in een fundamenteel betere plek voor iedereen. Het omvat een lijst van 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's), waarvan er veel gericht zijn op het milieu, maar die ook brede, ingrijpende sociale veranderingen omvatten, zoals het uitbannen van armoede, het uitbannen van honger, ervoor zorgen dat elk kind de kans krijgt op goed onderwijs, dat elke volwassene de kans krijgt op een fatsoenlijke baan, enz.

Met andere woorden, het motto had net zo goed kunnen zijn:

Verbeter de wereld in 15 jaar.

Zo'n raar getal: In de herfst van 2015, toen dit plan werd geformaliseerd, was er één ding dat me opviel: het getal 17...17 SDG's. Waarom geen mooi rond getal zoals 12, of 16, of 20? Waarom zouden ze in hemelsnaam een raar getal als 17 kiezen? God spreekt op vele manieren tot ons door middel van getallen in Zijn Woord, en misschien is dit geen uitzondering. Het is duidelijk dat de enige denkbare manier om deze doelen te bereiken zal zijn om een wereldregering te vormen, en de Bijbel vertelt ons een paar dingen over de man die uiteindelijk de teugels van zo'n regering zal nemen, oftewel de Antichrist. In Openbaring 13:1 beschrijft de Bijbel de antichrist als een beest dat uit de zee komt (d.w.z. de naties van de wereld, vooral in een staat van onrust), en zegt dat hij 10 koppen en 7 horens zal hebben - en bingo: Daar heb je je 17. Doe ermee wat je wilt.

Tot niemands verrassing lijkt het er echter op dat de wereld niet zoveel vooruitgang heeft geboekt in de richting van deze grandioze, wereldveranderende doelen als was gehoopt in de eerste helft van deze 15-jarige periode. Om het sommige mensen te horen zeggen, dat het niet eens in de buurt lwam. Daarom is de VN klaar om de daad bij het woord te voegen. In september houden de VN de SDG-top en ze maken duidelijk dat de wereld alles op alles moet zetten om deze 17 doelen in 2030 te halen en daarvoor hebben we nodig (tromgeroffel, alsjeblieft...)

Zeven jaar van versnelde, transformatieve actie.

Zeg het met me mee:

(Enge zeven jaar)

Ooooh... hou die gedachte vast. De VN doet alsof dit een existentiële crisis is, bijna alsof het leven op aarde zoals wij dat kennen tegen 2030 zal ophouden te bestaan als niet iedereen gehoorzaam de regels volgt en passief meespeelt met wat neerkomt op de grootste machtsgreep in de geschiedenis van de mensheid.

Ja, een greep naar de macht. Welke macht? De macht om over de wereld te heersen.

Dat is het doel van Satan en dit is onderdeel van zijn plan om dat doel te bereiken door middel van verschillende soorten nuttige idioten die zorgvuldig zijn voorbereid om hun rol te spelen in zijn grote programma. Vergeet nooit dat Satan de god van deze wereld is en in zijn duizelingwekkende trots en arrogantie denkt hij dat hij die positie kan behouden. Maar om dat te kunnen doen, moet hij het koninkrijk van Christus in de ijskast zetten door het Joodse volk uit te roeien, zodat zij God niet kunnen smeken om hen te redden op het hoogtepunt van de Verdrukking. Dit is wat de Tweede Komst in gang zet, wanneer Christus fysiek naar de aarde zal terugkeren om het gelovige Joodse overblijfsel te redden van vernietiging en om het koninkrijk te vestigen dat God aan Zijn volk Israël heeft beloofd door Zijn onvoorwaardelijke verbond met Abraham.

Maar het feit dat het komende SDG-akkoord van de VN voor "versnelde, transformerende actie" toevallig voor een periode van zeven jaar geldt (2023 tot 2030) heeft een aantal bijbelprofetiestudenten helemaal opgewonden, en dat komt door één brandende vraag:

Zou dit mogelijk het zevenjarige verdrag
van Daniël 9:27 dat de Verdrukking inluidt?!


(Brandende laptop)

Dat is wat een verrassend aantal bijbelprofeten op dit moment denken en YouTube staat in brand met video's die het idee pushen dat deze overeenkomst in feite het verdrag van Daniël 9:27 is en volgende maand de Verdrukking zal beginnen. En we weten allemaal wat dat betekent: De Opname is nog maar een paar weken weg! Doe een zoekopdracht op YouTube en je krijgt het volgende te zien:RAPTURE SEPTEMBER 2023!!! HOE WET IK DAT!!!

VERDRUKKING BEGINT SEPTEMBER DIT JAAR!!!

DE TIJD IS OP!!! DE VERVOERING IS OVER 1 MAAND!!!

7-JARIG VERBOND WORDT BEVESTIGD IN SEPT. 2023!!!

IS UN SUMMIT 9/18/23 DE VERVULLING VAN DANIËL 9:27????

En ga zo maar door. En aangezien de Opname voorafgaand aan die gebeurtenis moet plaatsvinden (wat één ding is dat ze juist hebben), betekent dit dat de Opname voor 18 september moet plaatsvinden. Meer in het bijzonder zijn veel van deze mensen er snel bij om de Opname vast te pinnen op het Trompettenfeest of Rosj Hasjana, dat dit jaar 15-17 september valt, terwijl de SDG-top gepland staat voor 18-19 september.

En ik hoor de mensen al zeggen:

"Nou, dat is fantastisch!!! Toch? Ik bedoel, het is toch super spannend om te denken dat de opname daadwerkelijk in de komende weken zou kunnen plaatsvinden? Zeven jaar, kerel! Man, dit moet het verdrag van Daniël zijn!!! Kom op Bijbel Gast...waarom dat fronsende gezicht?"

Waarom het fronsende gezicht?

Nou, het is deels genetisch. Maar het heeft ook te maken met het feit dat deze mensen tot de conclusie komen dat deze zevenjarige overeenkomst simpelweg het verdrag van Daniël 9:27 moet zijn zonder bepaalde dingen te onderzoeken in het licht van wat de Schrift ons vertelt. En begrijp alsjeblieft dat ik niet bijtende kritiek heb op al deze mensen. Er zijn enkele goede, profetisch goed geïnformeerde mensen die in de opwinding verwikkeld zijn geraakt - en er is zeker geen reden voor mij om kritiek op hen te hebben. Er zijn mensen met een goed begrip van het eindtijdscenario die begrijpelijkerwijs opgewonden zijn geraakt over deze overeenkomst. Het enige probleem is echter dat ze zich voornamelijk richten op het simpele feit dat het voor zeven jaar is, net als het verdrag dat de zevenjarige Verdrukking inluidt. Helaas zorgt dat ervoor dat ze andere belangrijke factoren met betrekking tot deze overeenkomst over het hoofd zien. Ze zien "zeven jaar" en het is BAM... dit zou het kunnen zijn! En ik kan me zeker inleven.

Maar is dat alles? Is alleen al het feit dat het voor zeven jaar is het belangrijkste kenmerk van dit verdrag?

Ik dwong mezelf om een paar video's op YouTube te bekijken waarin het idee werd gepusht dat dit verdrag het verdrag van Daniël was, en ik werd getroffen door één veelzeggend kenmerk dat ze allemaal gemeen leken te hebben. Wanneer ze het hadden over de bevestiging van dit SDG-verdrag, gebruikten ze steevast de passieve stem. Voor de meeste mensen zou dit waarschijnlijk onopgemerkt voorbijgaan, maar het zit zo: ik geef Engelse les aan volwassenen als beroep en het idee van het gebruik van de passieve stem is belangrijk voor het onderwerp bij de hand - dus tijd voor een snelle Engelse les.


Werkwoorden in het Engels kunnen op twee manieren worden gebruikt: de actieve stem of de passieve stem. Bij de actieve stem past onderwerp de actie van het werkwoord direct toe op een object. Bijvoorbeeld:

Actief: De jongen schopte de bal.

De jongen (die de actie van het werkwoord uitvoerde) is het onderwerp, en de bal (het ding dat de actie ontving) is het object. En we weten wie de actie uitvoerde omdat de agent duidelijk als onderwerp wordt genoemd.

In de passieve stem wordt de zin:

Passief: De bal werd geschopt.

Om de passieve stem te vormen, nemen we gewoon het object (de bal) en maken dat tot het onderwerp in de zin. Dan voegen we een bijwerkwoord toe dat dezelfde tijd gebruikt als het hoofdwerkwoord in de actieve versie van de zin (in dit geval de enkelvoudige verleden tijd, of was), en dit wordt gevolgd door het voltooid deelwoord van het werkwoord, of de vorm die we zouden gebruiken met hebben (in dit geval, schopte).

Oef. OK, merk op dat in de passieve stem het onderwerp meestal helemaal uit de zin wordt weggelaten. Natuurlijk kunnen we het onderwerp toevoegen als we dat willen:

De bal werd geschopt door de jongen.

Maar de reden waarom we de passieve stem gebruiken is meestal omdat we het niet weten, het ons niet kan schelen of omdat we er gewoon voor kiezen om het onderwerp niet te vermelden om een van de vele redenen.

Sommige werkwoorden in het Engels worden gebruikt met objecten, sommige niet, en sommige worden op beide manieren gebruikt. Merk echter op dat de passieve stem alleen kan worden gebruikt als het werkwoord een lijdend voorwerp heeft (of transitief is), want als er geen lijdend voorwerp is, kun je het natuurlijk niet tot onderwerp maken. Werkwoorden die geen lijdend voorwerp hebben zijn onovergankelijk, en sterven is een veelvoorkomend voorbeeld. Je kunt iemand niet doden - hij sterft gewoon. (Maar je kunt wel iemand doden, want doden is overgankelijk.) Dit is bijvoorbeeld een veelgemaakte fout die ik ontelbare keren heb gehoord van studenten in Taiwan:

Toen ik twee jaar oud was, mijn grootvader was overleden. (X)

Ik zet het meest sympathieke gezicht op dat ik kan opbrengen (geen gemakkelijke taak voor ondergetekende) en geef voorzichtig het volgende welgemeende antwoord:

Goh, het spijt me dat te horen. Vertel eens, wie is er aan hem overleden? (X)

Na een paar seconden verandert de lege blik op hun gezicht in een verlichte grijns.


En dit wordt de quiz. Nu, wat de SDG-top betreft, wat vrijwel al deze opgewonden YouTubers zullen doen is gewoon praten over het feit dat er een verdrag zal worden bevestigd, alsof dat het enige is dat telt:

"Yep, een zevenjarig verdrag wordt deze september bevestigd!"

Passieve stem en de agent is verdwenen. Er is niets mis met het gebruik van de passieve stem. Maar deze mensen doen het elke keer. Ik zag bijvoorbeeld een YouTuber die volhield dat de SDG overeenkomst "elk vakje afvinkte" om het verdrag van Daniël 9:27 te zijn, omdat het...

1. Een reeds bestaand verbond moet zijn (het werd gelanceerd in 2015). ✔

2. Moet worden herbevestigd (wat het zal, en daar is onze passieve stem). ✔

3. Moet met "velen" zijn (wat voor hem gewoon "vele" naties betekent). ✔

4. Moet zeven jaar duren (wat het ook is). ✔

>Check...check...check...BINGO!!! Dat is de spijker op de kop! Maar geen woord over wie dat verdrag zou bevestigen. Geen woord over het feit dat het zou worden bevestigd door de man die de antichrist zou worden.

Ik vermoed dat veel van deze mensen onbewust de passieve stem gebruiken. Met andere woorden, ze zijn zo ingehaald door het feit dat deze overeenkomst voor zeven jaar is, dat ze zich niet concentreren op de man die het zal bevestigen. Ze lopen achteloos over hem heen zonder er bewust bij stil te staan, en ik hoor mensen al zeggen:

"Nou, waarom doet dat er eigenlijk toe?! Ik bedoel, dat is gewoon een stom grammaticagedoe. Een verdrag. Zullen. Worden. Bevestigd. Dat is alles wat telt!"

Nou, waarom maakt het uit? Om één simpele reden:

Dat is niet wat de Schrift zegt.

De Schrift zegt niet "een verdrag zal worden bevestigd" (passieve stem, geen agent genoemd). De Schrift plaatst de agent vooraan in het midden in de actieve stem:

Hij zal een verdrag bevestigen.

En wie is "hij"? Wie is de bemiddelaar? Wie gaat dat verdrag bevestigen?

Als we de Schrift bestuderen, kunnen we een bescheiden hoeveelheid informatie over deze man verzamelen: Hij is blijkbaar een man die wereldwijd bekend zal worden als een vredestichter en een charismatische wereldwijde visionair die uiteindelijk drie en een half jaar over de wereld zal heersen tijdens de Grote Verdrukking... en die ook miljoenen gelovigen in het evangelie zal laten executeren en zijn uiterste best zal doen om het Joodse overblijfsel uit te roeien voordat Christus terugkeert om hem te verpletteren.

Maar de meeste mensen die beweren dat het SDG-akkoord van de VN in september het verdrag is dat de Grote Verdrukking inluidt, verdoezelen terloops zijn bestaan en noemen hem niet eens.

(Leeg podium)

Waarom? Omdat hij onhandig genoeg nergens te bekennen is, daarom. Niemand weet wie hij is. Hij heeft zich op geen enkele openlijke of duidelijke manier op het wereldtoneel gepresenteerd. Ik garandeer je dat hij op de achtergrond loert terwijl ik dit schrijf, wachtend op zijn moment - dat snel genoeg zal komen. Maar het feit blijft dat hij voorlopig nog een groot vraagteken is.

Nu we het er toch over hebben, ik heb één simpele maar brandende vraag voor alle YouTubers die opgewonden zijn over het idee dat het verdrag dat de Verdrukking inluidt deze september bevestigd zal worden bij de VN, en dat is deze:

Waar is "hij"?

Waar is hij die de Antichrist zal worden? Waar is hij die de wereldmacht zal krijgen en over de wereld zal heersen tijdens de Grote Verdrukking? Als hij op het punt staat om een wereldveranderend verdrag als dat van Daniël 9:27 te bekrachtigen, dan zou hij nu zeker al in de schijnwerpers van de media hebben gestaan, denk je niet? We hebben het tenslotte over een verdrag dat de wereld op een manier zal veranderen zoals maar weinig andere verdragen dat hebben gedaan: Het lijkt eindelijk een einde te maken aan wat misschien wel de grootste hindernis voor wereldvrede is - het Arabisch-Israëlische conflict.

Het SDG-akkoord van de VN heeft veel meer
te maken met pesticiden dan met wereldvrede.

(Antonio Guterres)

Dus wie is "hij"? Ik neem aan dat deze overeenkomst zal worden geratificeerd of bevestigd door een stemming in de VN. Dus... welke individuele man zouden we kunnen zeggen die het bevestigt, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres? Is hij de "hij" van vers 27 - de toekomstige antichrist? Met alle respect, maar ik betwijfel het ten zeerste.

De mensen van de prins: Voor de goede orde, Guterres is Portugees - en ja, Portugal maakte inderdaad deel uit van het Romeinse Rijk. Dus als je "het volk" in de zin "het volk van de prins die komen zal" in Daniël 9:26 in een "nationale" betekenis interpreteert, als zijnde afkomstig uit een land dat deel uitmaakte van het Romeinse Rijk, dan zou hij technisch gezien in aanmerking komen. Maar als je, zoals ik, het woord "volk" in een etnische betekenis interpreteert (exact dezelfde manier waarop het slechts twee verzen eerder in Dan. 9:24 in verwijzing naar Daniëls "volk" de Joden), doet hij dat niet. In dat geval lijkt vers 26 te wijzen op een Arabische antichrist, omdat gedocumenteerd is dat het Arabische dienstplichtigen in het Romeinse leger waren die de tempel verwoestten (dienstplichtigen die een aanzienlijk percentage uitmaakten van de Romeinse legioenen die Jeruzalem in 70 na Christus belegerden). Deze Jodenhatende dienstplichtigen staken de tempel in brand tegen de wil van hun bevelhebber en toekomstige keizer Titus, die naar verluidt van plan was om dit prachtige bouwwerk aan zijn vader, de toenmalige keizer Vespasianus, te herwijden.

Ik heb het in mijn vorige artikel kort over Daniël 9:27 gehad:

27En hij [de man die de antichrist zal worden] zal het verbond met velen [Israël] voor één week bevestigen; en in het midden van de week zal hij het offer en de offerande doen ophouden, en om de overtreding van gruwelen zal hij het verlaten maken, tot aan de voleinding, en dat vastgestelde zal over het verlatene worden uitgegoten.
(Daniël 9:27 AKJV / nadruk & [opmerkingen] toegevoegd)


"Hij" is zonder twijfel de man die geopenbaard zal worden als de Antichrist halverwege de Verdrukking. In vers 27 begint hij de Verdrukking door een zevenjarig verdrag tussen Israël en haar Arabische buren te bekrachtigen, en halverwege dat verdrag komt hij terug op de afspraak en maakt hij een einde aan de offers die worden gebracht in een herbouwde Derde Tempel in Jeruzalem. De herbouw van de Derde Tempel en het toestaan aan ongelovige Joden om door te gaan met hun Levitische offers zijn belangrijke voorwaarden van dat verdrag - een verdrag dat een tijdelijke valse vrede brengt tussen Israël en haar Arabische buren die de profeet Jesaja "een verbond met de dood en een overeenkomst met de hel" noemt (Jes. 28:15).

Ik heb in mijn vorige artikel ook vermeld dat het woord "velen" (soms weergegeven als "de velen") dat in vers 27 wordt gebruikt een uitdrukking is die Daniël gebruikt om naar Israël te verwijzen in alle drie de andere gevallen waarin hij precies hetzelfde Hebreeuwse woord gebruikt (Daniël 11:33, 39; 12:3), en er is geen reden om aan te nemen dat het in dit geval plotseling iets heel anders betekent.

Maar het is duidelijk dat de SDG-overeenkomst van de VN van september geen verdrag met Israël is, en dus niets te maken heeft met vrede tussen Israël en haar Arabische buren. Zoveel is duidelijk. Maar degenen die deze SDG-overeenkomst zo graag willen zien als het verdrag waar Daniël in vers 27 naar verwijst, dat ze bereid zijn om aan te nemen dat Daniëls verdrag slechts met "vele" naties zou kunnen zijn, moeten ergens op gewezen worden.

De Steen van Rosetta: Veel van wat we begrijpen over het algemene verloop van de profetie door de Bijbel heen, in het bijzonder het hoogtepunt ervan in de eindtijd, is gebaseerd op één verbluffend veelomvattende passage in de Schrift, en dat is Daniëls profetie van de 70 weken (Dan. 9:24-27). Ik verwijs graag naar deze passage als de Steen van Roset van de Bijbelprofetie, en hier zijn een aantal van de belangrijkste profetische pijlers die we hieruit afleiden:

- Het feit dat Christus 69 weken (483 jaar) na de opdracht om Jeruzalem te herbouwen zou worden gekruisigd.

- Het feit dat een laatste periode van zeven jaar, gewijd aan het zuiveren van Israël, het redden van een gelovig overblijfsel en het oordelen over een Christus-afwijzende wereld, nog vervuld moet worden.

- Het feit dat de antichrist een zevenjarig verdrag met Israël zal bekrachtigen dat hen zal toestaan hun tempel te herbouwen en opnieuw offers te brengen.

- Het feit dat de antichrist dit verdrag zal verbreken en de tempel op het middenpunt zal ontheiligen via de gruwel der verwoesting.

En anderen. Vergis je niet: Het feit dat dit verdrag in vers 27 een verdrag is tussen Israël en haar Arabische buren/vijanden is al bijna 200 jaar een basisprincipe in de dispensationele, premillenniale, preribulationele kijk op eindtijdprofetie, en is door enkele van de grootste, meest begaafde Bijbeluitleggers in de geschiedenis gehamerd.

Maar zoals met alles is natuurlijk niet iedereen het hiermee eens.

Onder degenen die het niet eens zijn met deze wijdverspreide interpretatie van Daniël 9:24-27 bevinden zich mensen die alle Bijbelprofetieën zien als vervuld voor 70 na Christus. Of die eindtijdprofetie vergeestelijken en Christus zien regeren in onze harten, niet in een letterlijk toekomstig koninkrijk. Of anderen voor wie de opname, de zevenjarige verdrukking, de letterlijke terugkeer van Christus naar de aarde en het Duizendjarig Rijk dat daarop volgt het toppunt zijn van wildvreemde flauwekul. En vanaf daar gaat het bergafwaarts... ik zeg het maar.

Dus als je het niet eens bent met het idee dat het verdrag van Daniël 9:27 een verdrag met Israël is, dan vind ik dat prima.

Maar wees beleefd en zeg hallo tegen een paar van je nieuwe profetische medestanders.

Markeringen

Eén ding dat deze golf van opname-manie heeft bereikt, is dat het iets naar boven heeft gebracht dat al heel lang aan me knaagt.

Het onderwerp van datumbepaling is al jaren een gevoelig onderwerp voor sommigen in de profetische gemeenschap en er is algemene overeenstemming onder schriftgetrouwe gelovigen dat het on-Bijbels en dus verkeerd is om nadrukkelijk specifieke datums vast te stellen voor de overplaatsing van de Gemeente. Er zijn maar weinig mensen die ik ken die daar echt een probleem mee hebben-je weet wel, dingen als...

"De Opname zal plaatsvinden op 12 augustus 2024...zo zegt de Heer!"

Dit is niet hetzelfde als profetisch goed geïnformeerde mensen die de Schrift bestuderen en nauwlettend toezien op de voortdurende vervulling van profetieën, en observeren hoe het eindtijdscenario stolt zoals beschreven in Gods Woord en als gevolg daarvan voorzichtige schattingen maken over hoe dicht we eigenlijk bij de opname kunnen zijn. Of het bestuderen van mogelijke Bijbelse verbanden tussen de opname en bepaalde Joodse feestdagen, enzovoort.

Dat is geen datum prikken, dat is gewoon een waker te zijn.

Dat is gewoon gehoorzamen aan de opdracht van Christus om te waken en de tekenen van de tijd in acht te nemen en te proberen het Woord juist te verdelen.

Hoop die gezien wordt
is geen hoop.

Maar denk eens na: Wat voor houding worden we precies opgedragen in de Schrift ten opzichte van de Opname? Dit is van fundamenteel belang en er zijn verschillende verzen die spreken over de hoop op de Opname die we moeten hebben. Bijvoorbeeld:

13...uitziende naar de gezegende hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Jezus Christus,
(Titus 2:13)


De Opname is onze gezegende hoop.

2Beliefden, wij zijn nu kinderen van God. Het is nog niet geopenbaard wat we zullen zijn, maar we weten dat wanneer hij geopenbaard is, we op hem zullen lijken, want we zullen hem zien zoals Hij is. 3Iedereen die deze hoop op zich gevestigd heeft, reinigt zichzelf, zoals Hij rein is.
(1 Johannes 3:2-3 / nadruk toegevoegd)


En het moet een reinigende hoop zijn terwijl we uitkijken naar Zijn verschijning.

De meeste mensen zijn wel bekend met deze verzen (en er zijn er nog meer die ik zou kunnen noemen), maar er is één passage in de Schrift die betrekking heeft op de opname die me deed denken aan iets belangrijks dat mensen gemakkelijk uit het oog kunnen verliezen, en het heeft invloed op de huidige situatie waarin we een groeiende golf van gelovigen hebben die denken dat de opname op 18 en 19 september van dit jaar moet plaatsvinden vanwege iets dat bij de VN staat gepland:

22Want wij weten dat de hele schepping kreunt en samen pijn lijdt tot nu toe. 23Niet alleen wij, maar ook wijzelf, die de eerste vruchten van de Geest hebben, kreunen in onszelf, in afwachting van de aanneming, de verlossing van ons lichaam. 24Want wij zijn gered in hoop, maar hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want wie hoopt op wat hij ziet? 25Maar als we hopen op wat we niet zien, wachten we daar met geduld op.
(Romeinen 8:22-25 / nadruk toegevoegd)


Ja, de Opname moet onze gezegende hoop zijn, maar we moeten onthouden dat hoop is op dingen die we nog niet zien. Zoals vers 24 zegt:

Hoop die gezien wordt, is geen hoop.

Of zoals de schrijver van Hebreeën het zegt:

1Het geloof is de inhoud der dingen, die men hoopt, het bewijs der dingen, die men niet ziet.
(Hebreeën 11:1 AKJV)


Geloof en hoop zijn in dingen die we nog niet zien. Als we die dingen zien, hebben we geen geloof of hoop meer nodig - die dingen zijn werkelijkheid geworden.

Dat is het fundamentele probleem met het vaststellen van data: Als we ervan overtuigd zijn dat de vervoering op een bepaalde datum zal plaatsvinden, hebben we in feite iets dat we kunnen zien. We kunnen het omcirkelen op de kalender. We hebben een doel waar we ons op kunnen richten en ideeën over geduldig wachten en kijken in actieve afwachting gaan het raam uit.

"Vergeet dat kijken en wachten... het is tijd om te vieren!"

Er is geen Schriftuurlijke manier om het idee van kijken en wachten in actieve afwachting en hoop hebben in iets wat we niet kunnen zien door de definitie hoop te verbinden met de overtuiging dat de Opname op een specifieke dag zal plaatsvinden.

Ik denk dat de meeste gelovigen dit begrijpen (ook al zullen ze af en toe een beetje wankelen bij het nieuws van een belangrijke datum). Maar er is een secundair aspect aan dit principe dat een beetje uitgewerkt moet worden.

OK, dus we moeten geen vaste, specifieke datum voor de Opname vaststellen, want als we dat doen, dan kunnen we Gods geboden in de Schrift om in actieve afwachting te wachten en hoop te hebben op de verschijning van Christus, niet echt gehoorzamen.

Maar denk eens na: Hoe zit het met een gebeurtenis waarvan we zeker weten dat die niet lang na de Opname moet plaatsvinden, en vóór elke andere grote profetische gebeurtenis? Een specifieke, geplande gebeurtenis op de kalender waar we naar uit kunnen kijken en waarvan we zeker weten dat de Opname voor die datum moet plaatsvinden? Een gebeurtenis die we een "niet later dan markering" voor de Opname zouden kunnen noemen, of gewoon een "markering"?

Zoals de bevestiging van Daniëls verdrag waarmee de Verdrukking begint?

Met andere woorden, we weten dat de datum waarop de Verdrukking begint na de Opname moet komen, dus als we een vaste, geplande datum hadden voor de bevestiging van het verdrag van Daniël 9:27 die we op onze kalender konden omcirkelen, dan zou dat dienen als een markering waar we met spanning naar uit kunnen kijken voor de Opname, toch?

Merk op dat ik kort Gog Magog heb overwogen als een potentiële markering voor de Opname, maar het kwam al snel bij me op dat daar twee grote problemen mee zijn:

1. De timing van Gog Magog in relatie tot de Opname (en het begin van de Verdrukking) is zeer speculatief van aard. Persoonlijk geloof ik dat het zal plaatsvinden na de Opname en vóór de Verdrukking, omdat we in Gog Magog zien dat God Zijn aandacht weer op Israël richt, wat voor mij suggereert dat Hij Zijn aandacht heeft afgewend van de Kerk, wat voor mij suggereert dat we zijn weggevoerd. Ik geloof ook dat de nasleep van Gog Magog effectief het toneel vormt voor het verdrag van Daniël 9:27 dat de Verdrukking inluidt. En als ik gelijk heb, zou dat een geweldige markering zijn. Maar andere zeer bekwame bijbelleraren zoals Mark Hitchcock zien Gog Magog plaatsvinden in de eerste dagen van de Verdrukking. Dus wie heeft er gelijk? Wie weet het?

2. Alleen al vanuit militair oogpunt is het nogal moeilijk te geloven dat het soort plotselinge aanval op Israël dat in Ezechiël 38-39 wordt beschreven, gepland zou zijn voor een specifieke datum die ruim van tevoren bekend wordt gemaakt.

Aankondiging: Grote aanval op Israël
gepland voor 30 juni 2024! Omcirkel de datum!

Dus vergeet Gog Magog. Dan blijft de bevestiging van het verdrag van Daniël 9:27 over dat de Verdrukking inluidt als onze enige echte potentiële markering voor de Opname. Oké, waar wil ik naartoe? Het punt is dit:

Wat is het verschil tussen het hebben van een specifieke kalenderdatum voor de Opname om naar uit te kijken en het hebben van een specifieke kalenderdatum voor het begin van de Verdrukking om naar uit te kijken, wetende dat de eerste vóór de laatste moet plaatsvinden?

Uh...geen! Denk er eens over na: OK, je bent er dus 100 procent van overtuigd dat de VN het verdrag van Daniël 9:27 op 18-19 september zal bevestigen. Wat doe je dan? Je omcirkelt die twee dagen op je kalender, terwijl je heel goed weet dat de Opname voor die tijd moet plaatsvinden. Wat betekent dat dan voor je actieve anticipatie en je hoop op de Opname?

Het elimineert je behoefte aan hoop op precies
dezelfde manier waarop het vastleggen van een
datum voor de Opname dat doet.

Het is vrijwel hetzelfde:

"Vergeet dat kijken en wachten... het is tijd om te vieren! Hé, de vervoering zou een week of twee voor de SDG-top kunnen plaatsvinden...wie weet?! Wat maakt het uit! Nog beter!!! YEEE-HAAA!!! Heaven here we come!!!"

Ik zie eerlijk gezegd weinig verschil tussen het hebben van een specifieke datum voor de Opname om naar uit te kijken en het hebben van een specifieke datum voor het begin van de Verdrukking om naar uit te kijken. Het eindresultaat is vrijwel hetzelfde: onze hoop op Zijn verschijning is niet langer nodig en vliegt het raam uit en we kunnen Gods gebod om uit te kijken naar onze gezegende hoop niet langer gehoorzamen op de manier waarop Hij ons dat opdroeg in Zijn Woord. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar dat zegt me iets van cruciaal belang:

Wat dit mij vertelt is dat God ons nooit zal toestaan om een solide, specifieke datum te hebben om naar uit te kijken voor de bevestiging van het verdrag van Daniël 9:27.

Ik bedoel nooit. Ik zie geen enkele mogelijke manier waarop Hij dat zou kunnen doen en toch Zijn Woord waar en consistent zou kunnen houden, en voor ons om in staat te blijven om het te gehoorzamen zoals Hij het bedoeld heeft. Met andere woorden, dat betekent dat wat de bevestiging van het verdrag van Daniël 9:27 betreft:

De Gemeente kan niet hier zijn om die dag te zien komen.

(Geen kalenderdata)

Tenminste niet in termen van een specifieke datum. We kunnen hier niet zijn om een solide, specifieke datum te zien voor de bevestiging van Daniëls verdrag - dat is Schriftuurlijk inconsistent. Punt. Ik zie gewoon geen andere manier om het aan te snijden.

Zullen we zien dat het dichterbij komt? Zullen we zien dat de gebeurtenissen die de weg ernaartoe bereiden zich beginnen af te tekenen zoals in de Schrift staat beschreven? Kijk nu niet, maar we zien dat deze dingen zich met de dag meer beginnen samen te voegen - tenminste als we gehoorzamen aan Zijn gebod om te waken. Het bereikt het punt waarop zowat het enige dat God nog voor de Kerk zou kunnen doen zou zijn om ons een specifieke datum te geven voor ofwel de Opname zelf of voor de bevestiging van Daniëls verdrag om naar uit te kijken, maar ik ben hier om je te vertellen op basis van het gezag van de Schrift:

God kan dat niet doen.
God zal dat niet doen.

En de reden is eenvoudig: Als Hij dat zou doen, zou Hij het ons onmogelijk maken om Zijn Woord te gehoorzamen en uit te kijken naar onze gezegende hoop met hoop, die alleen van toepassing is op dingen die we nog niet kunnen zien.

Want als we het uiteindelijk wel zien, heeft onze hoop zijn werk gedaan.

Waar ga jij naartoe?

Een deel van mij haat het bijna om een artikel als dit te schrijven, omdat ik weet dat er een paar goede mensen zijn waar ik van hou en die ik respecteer, die misschien dingen hebben gezegd of geschreven die aangeven dat ze op zijn minst open staan voor de mogelijkheid dat dit VN SDG-verdrag Daniels verdrag zou kunnen zijn. En ik wil zeker niet gezien worden als iemand die hen bekritiseert of tegen hen ingaat op een snedige, betweterige manier. Want niemand van ons weet alles... vooral deze snarky, betweterige schrijver niet. Bovendien is het altijd mogelijk dat sommigen van hen na wat meer studie al van gedachten zijn veranderd over het feit of deze overeenkomst het verdrag van Daniël is.

Nou, kijk eens wie het zegt: Een paar mensen kregen het idee dat ik het ermee eens was dat het SDG-verdrag het verdrag zou kunnen zijn dat de Verdrukking lanceerde, gebaseerd op iets dat ik een paar maanden geleden schreef in een artikel met de titel "Openbaarmaking", maar dat was niet mijn bedoeling. Ik ging echter terug en herlas de passage waarnaar werd verwezen en ik realiseerde me al snel dat ik een beetje onzorgvuldig was geweest in mijn woordkeuze en zag hoe wat ik schreef gemakkelijk tot op zekere hoogte verkeerd kon worden opgevat. Ik heb sindsdien een noot toegevoegd aan de passage in kwestie om aan te geven wat ik eigenlijk dacht op het moment van schrijven, en dat was niet dat de Verdrukking zou beginnen op 18 september 2023. Op dat moment was ik gefixeerd op het algemene tijdsbestek, niet op de SDG-overeenkomst zelf. Mea culpa - ik had mijn woorden duidelijk wat zorgvuldiger moeten kiezen.

Maar alsjeblieft... wat je ook doet, kom niet weg met dit artikel en het idee dat ik de Opname op een veilige, gezellige afstand probeer te zetten, zoals te veel mensen geneigd zijn te doen. We staan voor de deur en die deur staat op het punt wagenwijd opengegooid te worden:

1Nadat ik zag, en zie, er werd een deur geopend in de hemel; en de eerste stem, die ik hoorde, was als van een bazuin, die met mij sprak; die zeide: Kom hier, en ik zal u toonen, wat hierna moet zijn.
(Openbaring 4:1 AKJV / nadruk toegevoegd)


Het zou vandaag kunnen gebeuren, het zou midden september kunnen gebeuren, het zou volgend jaar kunnen gebeuren. Wat ik echt wil wat je meeneemt uit dit artikel is dat, hoewel deze VN SDG overeenkomst misschien niet "hetgene" is, het er op dit moment nauwelijks toe doet omdat we zo dicht bij de Opname komen dat datumspeculatie bijna overbodig wordt. (Ik bedoel niet dat het verkeerd is... speculeer er maar op los. Het is gewoon dat we op een punt komen dat we zo dichtbij zijn dat zulke speculaties een beetje aan belang beginnen in te boeten).

Dus haal je hoop tevoorschijn... poets hem op en prik hem op je borst. En wees bereid om iedereen een antwoord te geven:

15Maar heiligt de Here God in uw harten; en weest altijd bereid een iegelijk antwoord te geven, die u vraagt naar de reden van de hoop, die in u is, met zachtmoedigheid en vreze:
(1 Petrus 3:15 AKJV / nadruk toegevoegd)


En niet per se alleen de hoop op de hemel, maar ook de hoop hoe we daar snel en heel snel zullen komen. Het is zoals ik in het verleden heb gezegd:

Veel van de mensen tegen wie we op dit moment getuigen, zullen nu misschien niet geloven en gered worden. Maar als ze zich realiseren dat jij bij die "evacués" hoort die verdwenen zijn in de bizarre gebeurtenis die wordt uitgesponnen als een buitenaards ras dat komt opdagen om de mensheid door de komende "aardveranderingen" te helpen door al diegenen te verwijderen die niet bereid zijn om "spiritueel te evolueren", zullen ze zich jouw woorden herinneren en zullen ze veel meer geneigd zijn om Satans leugens te verwerpen en gebruik te maken van de genade en barmhartigheid van een heilige, rechtvaardige, liefhebbende God voordat Hij de hamer laat vallen op een wereld die deze hardnekkig heeft afgewezen.

We hebben de hoop dat we de eeuwigheid zullen doorbrengen in de aanwezigheid van onze Heer en Heiland en dat we zullen wonen op een plek die onze verbeelding te boven gaat. En we gaan er sneller naartoe dan velen denken - een vloedgolf van tekenen schreeuwt om onze aandacht. En in tegenstelling tot een ongeredde wereld die Gods verbazingwekkende genade en barmhartigheid dwaas heeft afgewezen, weten wij precies waar we naartoe gaan.

Maar voor hen die de Heiland nog moeten leren kennen die Zijn leven gaf zodat wij de eeuwigheid kunnen doorbrengen op een plek die Hij voor ons heeft voorbereid, klinken enkele andere onsterfelijke woorden van Yogi Berra:

Als je niet weet waar je heen gaat,
kom je misschien ergens anders terecht.


Als je dit artikel goed vindt, deel het dan met iemand!

Credits voor afbeeldingen (in volgorde van verschijnen):
Man gefrustreerd met zijn laptop © VladimirFloyd at Fotosearch
Yogi Berra 1956, auteur onbekend, gemarkeerd als publiek domein [PD], meer details op Wikimedia Commons
Duurzame Ontwikkelingsdoelen, de Verenigde Naties, [CC0 1.0].
Zeven jaar door Greg Lauer (eigen werk)
Laptop in brand - Afbeelding van andreas160578 via Pixabay
Lessenaar Afbeelding van Ricarda Mölck via Pixabay
Aangepast van António Guterres in Londen-2018 (41099390345) (bijgesneden) © Foreign and Commonwealth Office (bijgesneden) [CC BY 2.0]
Aangepaste afbeelding van Joseph V M via Pixabay

Citaten uit de Schrift:

Alle Schrift is afkomstig uit de World English Bible, tenzij specifiek aangegeven als de King James Version (KJV) of de American King James Version (AKJV).

Bron: A Little Strength