www.wimjongman.nl

(homepagina)


Dankzeggen in moeilijke tijden

Door Hal Lindsey< op 20 november 2023

Terwijl de Bijbel de dagen beschrijft die voorafgaan aan de wederkomst van de Heer, duikt er steeds weer een woord op. Dat woord is "moeite". De zeven jaren van verdrukking staan bekend als "de tijd van Jakobs moeite" (Jeremia 30:7). Maar dat zal niet duren. Jesaja 65:16 spreekt over het millennium, een tijd na de verdrukking waarin "de vroegere problemen vergeten zijn."

De wereld wordt snel voorbereid op de verdrukkingsperiode. Christenen zijn voorbestemd om uit de wereld gered te worden voordat de echte orkaan toeslaat, maar de buitenste randen veroorzaken al een behoorlijke storm.

Hoe je ook tegen de eindtijd aankijkt, je bent het er waarschijnlijk wel mee eens dat de wereld op dit moment bijzonder onrustig is. En het ziet ernaar uit dat het heel snel nog veel erger kan worden. Ik voel mee met de politici van vandaag, gewone mannen en vrouwen die de chaos proberen te bezweren terwijl ze zien hoe het huis om hen heen rammelt, kraakt en breekt.

De Bijbel heeft veel te zeggen over Gods volk in moeilijke tijden. Psalm 9:9-10 zegt: "De Heer zal ook een toevluchtsoord zijn voor verdrukten, een toevluchtsoord in moeilijke tijden. En zij die uw naam kennen, zullen op U hun vertrouwen stellen, want U, Heer, hebt hen die U zoeken, niet in de steek gelaten."

Ken jij Zijn naam? Dat houdt in dat je Hem kent en weet wat voor Persoon Hij is - dat Hij altijd trouw en altijd waar is. Heb jij je vertrouwen in Hem gesteld? Dit is een goed moment om dat vertrouwen te vernieuwen, om je te herinneren wie Hij is en dat je altijd op Hem kunt rekenen. Psalm 107:1 zegt: "O, dank de Heer, want Hij is goed! Want zijn barmhartigheid duurt eeuwig."

Psalm 69:30 zegt: "Ik zal de naam van God loven met een lied en hem grootmaken met dankzegging". In de Verenigde Staten van Amerika hebben onze voorouders ons veel geschenken nagelaten - en niet de minste daarvan is een speciale dag die is gereserveerd om precies te doen wat de Psalm zegt: "Hem met dankzegging grootmaken".

Psalm 147:7 zegt: "Zing voor de Heer met dankzegging." We zingen omdat onze harten vol zijn als we denken aan Gods goedheid en genade voor ons. Maar zelfs als ons hart niet vol is, zingen we toch omdat Zijn goedheid en genade echt en waar zijn, ongeacht onze stemming of omstandigheden.

Misschien ben je net als Martha in Lucas 10:41: "Je bent bezorgd en verontrust over veel dingen." Als dat zo is, probeer dan meer op haar zus Maria te lijken. In vers 42 zegt Jezus: "Maria heeft het goede deel gekozen, dat niet van haar weggenomen zal worden." Kies het goede deel en het zal niet van je afgenomen worden. Kies voor dankbaarheid. Kies ervoor om de oneindige uitingen van Gods liefde voor jou te zien.

Vergeet nooit wat Jezus zei in Johannes 14:1-3. "Laat uw hart niet verontrust zijn; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen; als het niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om voor jullie een plaats te bereiden. En als Ik heenga en u een plaats bereid heb, zal Ik wederkomen en u tot Mij nemen, opdat gij ook zijt, waar Ik ben."

In vers 27 van dat hoofdstuk voegde Hij er dit aan toe. "Vrede laat Ik bij u achter, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld geeft, geef Ik u. Laat uw hart niet verontrust zijn en wees niet bang."

Dat is voor jou - een geschenk deze Thanksgiving van de Heer van het universum.

Bron: Hal Lindsey