www.wimjongman.nl

(homepagina)


Binnenkort zul je een kredietwaardigheid hebben

Door Daymond Duck - 6 mei 2023

Over het volgen van alle koop en verkoop: op 26 april 2023 werd gemeld dat Reggie Littlejohn, oprichter en voorzitter van Vrouwenrechten Zonder Grenzen, zei dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een vaccinpaspoort promoot dat hetzelfde digitale platform heeft als China's sociale kredietsysteem.

Het kan mensen identificeren aan de hand van hun gezichtsscan; hun locatie vaststellen; hun woonplaats, werkplek, uitgavengeschiedenis, internetopzoekingen, strafblad en nog veel meer registreren (net als in communistisch China).

Littlejohn zei dat de WHO Covid-19 heeft gebruikt om mensen zover te krijgen dat ze vaccinpaspoorten accepteren om zich te verplaatsen, en in de toekomst zullen ze het idee promoten dat als je vrij wilt zijn, je moet laten vaccineren en een vaccinpaspoort accepteren.

Simpel gezegd, vaccinpaspoorten zullen de autoriteiten in staat stellen om alles wat iemand doet te volgen.

Burgers die ze hebben zullen worden geaccepteerd als goede burgers, maar burgers die ze niet hebben zullen worden bestempeld als slechte burgers en veel van hun rechten worden ontzegd.

Ik twijfel er niet aan dat onze regering zal ontkennen dat zij dit zal doen (dat heet bedrog), maar de Bijbel leert dat de mensen aan het einde van het tijdperk het kwade goed en het goede kwaad zullen noemen.

Hier zijn enkele recente gebeurtenissen die erop lijken te wijzen dat het einde van het tijdperk nabij is.

Eén, betreffende bevolkingscontrole en wereldregering: het is een bekend feit dat:

 • Sommige leiders van het Wereld Economisch Forum (WEF) willen de bevolking van de aarde verminderen.
 • Sommige voorstanders van klimaatverandering willen de vleesconsumptie beperken en het aantal runderen dat boeren en veeboeren mogen houden aan banden leggen.
 • Bill Gates en anderen beginnen synthetische vleesproducten te produceren.

Op 17 april 2023 kondigde burgemeester Adams van New York City aan dat hij de voedselgerelateerde broeikasgasemissies van de stad in zeven jaar met een derde wil verminderen.

Enkele van de dingen die hij overweegt zijn beperkingen op voedsel geserveerd in stadsgebouwen, ziekenhuizen, scholen, opvangcentra voor daklozen, enz.

(Mijn mening: Ik denk niet dat het toeval is dat de VN, WEF, president Biden en anderen een wereldregering willen instellen tegen 2030 of eerder, en dat burgemeester Adams de voedselconsumptie van de New Yorkers wil controleren tegen 2030. Als hij controle krijgt over hun voedselconsumptie, zal hij hen kunnen controleren).

Twee, betreffende Gods belofte om hen te zegenen die Israël zegenen en hen te vervloeken die Israël vervloeken: op 21 apr. 2023 sprak de Israëlische premier Netanyahu over de toestand in Israël. Netanyahu sprak toen over de verbeterende banden tussen Saoedi-Arabië en Iran, Israëls vijand (mijn woorden om het kort te houden):

 • Zij die samenwerken met Israël stimuleren hun samenlevingen. Israël heeft nu miljarden dollars aan investeringen en handel met de Golfstaten (dat was een paar jaar geleden nog niets, en we zijn nog niet eens aan de oppervlakte).
 • Degenen die samenwerken met Iran werken samen met ellende en zijn veranderd in bijna mislukte staten. Kijk naar Libanon, Jemen, Syrië en Irak.

Dit verschil is echt, en het spreekt tot de waarheid van Gods Woord.

(Over de zich verbeterende relatie van Saoedi-Arabië met Iran, Israëls vijand: op 27 april 2023 zei Ron DeSantis, gouverneur van Florida: "Ik denk dat deze regering, de regering Biden, overuren heeft gemaakt om de Saoedi's van zich te vervreemden.")

Drie: God zei dat Zijn Geest de Joden aan het einde van het tijdperk naar Israël zullen terugkeren. Op 25 april 2023 werd gemeld dat de bevolking van Israël nu 9.727.000 mensen telt, en dat 73,5% daarvan Joden zijn.

Vier, betreffende de wereldregering: op 26 april 2023 werd gemeld dat de Verenigde Naties (VN) en het Wereld Economisch Forum (WEF) teleurgesteld zijn over de snelheid waarmee de wereldregering zich ontwikkelt.

Zij willen vaart maken met het 'Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals'.

Het WEF wil later dit jaar bijeenkomen om manieren te bespreken om deze globalistische agenda te versnellen.

Volgens het artikel zal de globalistische Build Back Better agenda veel kenmerken hebben van het communisme.

Burgers zullen moeten werken voor het "algemeen welzijn" in plaats van hun "persoonlijk welzijn" (verdeling van rijkdom voor de hele samenleving in plaats van persoonlijke winst voor individuen op basis van hard werken).

(Mijn mening: Ik vind het interessant dat de Bijbel zegt dat een Weerhouder, waarschijnlijk de Gemeente en de Heilige Geest, de opkomst van de Antichrist zal tegenhouden, en dat de VN en WEF teleurgesteld zijn over de snelheid waarmee de wereldregering zich ontwikkelt).

(Noot: Gezien het feit dat de WHO een vaccinpaspoort promoot dat hetzelfde digitale platform heeft als China's sociale kredietsysteem, is de gedachte aan een wereldregering met veel kenmerken van het communisme slecht nieuws. Prijs God voor de Opname).

(Meer: Sinds het schrijven van het bovenstaande over de VN en het WEF die de globalistische agenda willen versnellen, is gemeld dat de vergadering om dat te doen op 18-19 september 2023 in New York zal worden gehouden. Volgens dit tweede bericht op de website van de VN zal de bijeenkomst "het begin markeren van een nieuwe fase van versnelde vooruitgang op weg naar de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.").

Vijf, over het ontslag van Tucker Carlson door Fox News zijn er speculaties in overvloed, en ik ken de feiten niet, maar op 27 april 2023 plaatste American Thinker een artikel van J. Robert Smith dat mijn aandacht trok:

Volgens Smith zei Carlson onlangs (in mijn woorden om het kort te houden):

 • Het conflict tussen links en traditioneel Amerika komt omdat links steeds meer het kwaad heeft omarmd.
 • De meeste Amerikanen willen andere Amerikanen niet als het kwaad beschouwen, maar het bewijs is overvloedig en groeit.
 • De Amerikaanse beschaving staat op het spel.
 • Als je mensen hebt die zeggen, "Ik heb een idee, laten we de volgende generatie castreren, laten we kinderen seksueel verminken," het spijt me, dat is geen politiek debat. Dat heeft niets met politiek te maken.
 • Het doden van baby's in de baarmoeder uitroepen tot een "positief goed" is moreel grotesk.
 • Het seksueel indoctrineren van kinderen - vanaf de kleuterschool - is een lugubere daad van geestelijke en emotionele mishandeling.

Smith vond:

 • Links is een sekte die een beweging in gang zet om de traditionele zeden en cultuur te vernietigen en vervolgens een radicaal nieuwe perverse moraal en orde op te leggen aan de Amerikanen.
 • Er is een koude oorlog aan de gang die onbeperkt is in omvang, geïnitieerd door een verderfelijke, destructieve linkse sekte, een oorlog waarbij de samenleving moet worden verteerd, uitgespuugd en herschapen.

Hier is een link naar het artikel:

https://www.americanthinker.com/articles/2023/04/tucker_carlson_is_right_its_about_evil_.html

(Opmerking: Abortus, het homohuwelijk, een antichristelijke wereldreligie, een communistische wereldregering, enz. zijn beslist onbijbels en kwaadaardig).

(Meer: In maart 2023 ondertekende TN Gov. Bill Lee een wetsvoorstel dat transgender medische operaties waardoor die het leven van kinderen permanent zal veranderen, vanaf 1 juli 2023 verbiedt. Op 20 april 2023 sloot Bidens ministerie van Justitie zich aan bij verschillende aanklagers in een rechtszaak om de wet in TN ongrondwettig te laten verklaren).

Zes, over plagen en bedrog: midden april 2023 namen rebellen die de Soedanese regering omver wilden werpen de controle over van de nationale volksgezondheidsbibliotheek en het biolab dat experimenteerde met ziekteverwekkers en gevaarlijke stoffen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en anderen waren bang dat dodelijke ziekten zouden vrijkomen en een nieuwe wereldwijde pandemie zouden veroorzaken.

Op 30 april 2023 werd gemeld dat het Amerikaanse National Institute of Health (NIH) onder leiding van Dr. Anthony Fauci en de Bill and Melinda Gates Foundation 20 miljoen dollar beschikbaar stelde aan het biolab om enkele van de dodelijke ziekteverwekkers te bestuderen.

Zeven, over bedrog: op 1 mei 2023 werd gemeld dat sommige mensen een ledemaat willen laten verwijderen, een van hun ogen willen laten uitnemen, of wat dan ook, zodat ze zich als gehandicapt kunnen identificeren en een invaliditeitsuitkering krijgen.

Als iemand zich valselijk kan identificeren als elk gewenst geslacht en het publiek kan dwingen dat te erkennen, waarom kan iemand zich dan niet valselijk identificeren als gehandicapt en het publiek dwingen dat te erkennen.

Acht, over bedrog: rond middernacht 28 april schoot een illegale vreemdeling, die 5 keer is uitgezet, 5 mensen dood in Texas.

In plaats van het opengrenzenbeleid van onze regering de schuld te geven, gaven de meeste media de schuld aan het wapenbezit van de illegaal.

Negen, betreffende de komende economische ineenstorting..: First Republic Bank (gevestigd in San Francisco) ging op 1 mei 2023 failliet.

De Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) nam haar activa in beslag en verkocht ze aan JP Morgan.

Drie van de vier grootste bankfaillissementen in de Amerikaanse geschiedenis hebben nu plaatsgevonden onder de regering Biden (en hij wil nog meer problemen veroorzaken voor banken en burgers door onze nationale schuld nog meer te verhogen dan nu al het geval is).

(Meer: Op 2 mei 2023 werd gemeld dat de activa van de drie banken die dit jaar zijn omgevallen (Silicon Valley Bank, Signature Bank en First Republic Bank) meer waren dan de 25 banken die in 2008 zijn omgevallen. Dit is enorm, en het is de reden waarom de overheid bankinvesteerders en klanten oproept om kalm te blijven).

(Mijn mening: Ik ken de dag of het uur van de Opname niet, maar die gebeurtenis kan alles versnellen: wereldregering, wereldwijde economische ineenstorting, enz. We kunnen niet weten wanneer het zal gebeuren, maar we weten dat de problemen en het kwaad sterk zullen toenemen nadat de Gemeente van deze aarde is verwijderd).

Tien, de komende wereldreligie zal Jehova, Jezus, de Bijbel, het christendom en het jodendom verwerpen.

Tijdens een recente toespraak in Zwitserland zei Yuval Noah Harari, een van Klaus Schwabs top assistenten op het World Economic Forum (WEF), dat de wereld op de rand staat van een nieuwe religie, gecreëerd door Kunstmatige Intelligentie (AI).

Zoals ik het begrijp, zullen computers die geprogrammeerd zijn door niet-christenen religieuze overtuigingen schrijven ter vervanging van de Heilige Schrift.

Volgens Harari "beweerden religies door de geschiedenis heen dat hun heilige boeken waren geschreven door onbekende menselijke intelligentie. Dit was nooit eerder waar. Dit zou zeer, zeer snel waar kunnen worden, met verstrekkende gevolgen."

Ontkennen dat de Bijbel is geschreven door mensen onder de inspiratie van God is ongeveer zo anti-Bijbels, anti-joods en anti-christelijk als maar mogelijk is.

Elf, betreffende het merkteken van het Beest in het voorhoofd of de rechterhand van mensen: op 3 mei 2023 meldde Blackrock Neurotech in Salt Lake City dat het microchips heeft geïmplanteerd in de hersenen van tientallen mensen.

Volgens het artikel zijn al meer dan 50.000 mensen (dit is waarschijnlijk een wereldwijd aantal) gechipt tussen hun duim en wijsvinger, en uit een onderzoek in 2021 in de EU bleek dat 51% zou overwegen een microchip in hun lichaam te laten implanteren.

Het is belangrijk te begrijpen dat dit niet het merkteken van het Beest is dat de valse profeet en de antichrist in het midden van de Verdrukkingsperiode zullen doordrukken, maar dat de technologie om dat te doen binnenkort klaar zal zijn.

Twaalf, betreffende open grenzen, het verval van Amerika, en de wereldregering: op 3 mei 2023 werd gesuggereerd dat president Biden 1500 Amerikaanse troepen naar de grens van Amerika met Mexico stuurt, niet om de grens te sluiten, niet om de stroom illegale drugs te stoppen, niet om de mensenhandel te stoppen, maar om te helpen bij het verwerken van de golf van illegale immigranten die naar verwachting zal komen wanneer titel 42 eindigt.

Het lijkt erop dat Biden het leger gebruikt omdat hij zijn imago wil verbeteren voor de volgende verkiezingen.

Tenslotte, bent u klaar voor de opname?

Als u klaar wilt zijn voor de opname en naar de hemel wilt gaan, moet u opnieuw geboren worden (Johannes 3:3). God houdt van u, en als u dat nog niet hebt gedaan, geef dan oprecht toe dat u een zondaar bent; geloof dat Jezus de uit een maagd geboren, zondeloze Zoon van God is, die stierf voor de zonden van de wereld, werd begraven en werd opgewekt uit de dood; vraag Hem uw zonden te vergeven, u te reinigen, in uw hart te komen en uw Verlosser te zijn; vertel dan iemand dat u dit hebt gedaan.

Bron: You May Soon Have a Credit Score :: By Daymond Duck - Rapture Ready