www.wimjongman.nl

(homepagina)


Compleet Irrelevant

Door Daymond Duck - 20 mei 2023

Op 9 mei 2023 plaatste voormalig Fox News Host Tucker Carlson een drie minuten durende video op Twitter, en hier is mijn begrip van wat hij zei:

  • De mainstream media misleiden mensen door bij elk verhaal waardevolle informatie achter te houden.
  • Sommige verslaggevers zouden graag de waarheid vertellen, maar er zijn grenzen aan wat ze kunnen zeggen, en ze weten dat ze ontslagen worden als ze te vaak te veel zeggen.
  • Buiten Twitter zijn er niet veel kanalen die vrije meningsuiting toestaan, maar de vrije meningsuiting op Twitter wordt beïnvloed door de propaganda (onwaarheid en/of gedeeltelijke waarheid) in de reguliere media.
  • De meeste debatten op TV zijn volledig irrelevant.
  • De waarheid vertellen maakt mensen sterker.
  • De waarheid verzwijgen verzwakt mensen.

Het is mijn mening dat Amerika niet langer "Eén natie onder God" is.

We worden een natie van leugenaars, zwak en compleet irrelevant.

De corruptie van onze media is slechts een weerspiegeling van de corruptie van onze natie.

Jezus eindigde Zijn gesprek met Nicodemus met deze woorden: "Dit is de veroordeling, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen de duisternis liever hadden dan het licht, omdat hun daden slecht waren. Want een ieder, die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn daden niet berispt worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn daden openbaar worden, dat zij in God gewrocht zijn" (Johannes 3:19-21).

Verloren mensen houden niet van de waarheid.

Ze houden niet van de God van de Bijbel.

Zij haten wat de Bijbel zegt over een wereldregering, abortus, de LGBTQ agenda, en dat Jezus de enige weg naar de hemel is, enz.

Zij geven de voorkeur aan de duisternis.

Het heeft invloed op velen die op de kansel staan en velen die in een kerkbank zitten.

Gods oordeel zal spoedig komen over onze volstrekt irrelevante natie, de volstrekt irrelevante globalistische leiders van de wereld en allen die de duisternis liefhebben.

Ik wou dat het niet zo was, maar Gods woord moet vervuld worden.

Hier zijn meer gebeurtenissen die erop lijken te wijzen dat Gods oordeel spoedig over de wereld zal komen.

Eén, betreffende een economische ineenstorting in de VS: de consumentenprijzen stegen in maart 2023 met 0,4% (4,8% op jaarbasis), ook al blijft de Federal Reserve de rente verhogen om de inflatie te beteugelen.

(Meer: Op 11 maart 2023 werd gemeld dat 236 bedrijven een faillissement hebben aangevraagd in de eerste vier maanden van 2023 (het hoogste aantal in 13 jaar).

Twee, betreffende natuurrampen die in frequentie en intensiteit toenemen aan het einde van het tijdperk: op 10 mei 2023 werd gemeld dat deze drie gebeurtenissen zich op dezelfde dag voordeden:

  • Zware overstromingen en een aardverschuiving in de Democratische Republiek Congo (DRC) hebben ten minste 422 mensen gedood, ongeveer 5.000 mensen vermist (dus het dodental zal blijven stijgen), ongeveer 1200 huizen verwoest, ongeveer 1800 huizen beschadigd en nog eens ongeveer 20.000 mensen getroffen.
  • Bij bosbranden in Rusland kwamen 21 mensen om en werden meer dan 5000 gebouwen verwoest.
  • Een sterke aardbeving van 7,6 voor de kust van Tonga, maar er werden geen schade of slachtoffers gemeld.

Drie, over gevaarlijke tijden, een wereld zonder grenzen, enz.: op 6 mei 2023 ontdekten ambtenaren van de U.S. Customs and Border Protection (CBP) een geïmproviseerd explosief (IED) in een voertuig dat vanuit Mexico Arizona binnenreed.

De bestuurder werd aangehouden en staats- en federale ambtenaren werden ingelicht.

De huidige Amerikaanse regering lijkt er niet om te geven of er nog meer bommen de grens zijn overgestoken en hoeveel er nog onderweg zijn.

Vier, wat betreft de pogingen van moslims om Israël te vernietigen: vanaf 3 mei 2023 vuurden moslims honderden raketten af vanuit Gaza op Israël.

Op 9 mei 2023 begon Israël terug te slaan met vliegtuigen en bommen.

Duizenden Joodse burgers wonen in schuilkelders, en nog eens duizenden zijn alert in hun huizen.

Ondanks buitenlandse pogingen om te onderhandelen over een staakt-het-vuren, zeiden Israëlische functionarissen dat dit waarschijnlijk niet zal gebeuren, en dat het waarschijnlijker is dat de gevechten zullen doorgaan.

(Update: Op 12 mei 2023 werd gemeld dat er nu ongeveer 1000 raketten vanuit Gaza op Israël zijn afgevuurd. Israël heeft hierop gereageerd door 190 doelen aan te vallen en de top 6 van de Islamitische Jihad-leiders - hun hele commandostructuur - te doden).

(Update: Op 14 mei 2023 werd gemeld dat 1469 raketten vanuit Gaza op Israël zijn afgevuurd waarbij 2 Israëli's zijn gedood, Israëlische bombardementen ten minste 33 moslimaanvallers hebben gedood en ongeveer 150 Palestijnen verwond, Egypte heeft onderhandeld over een fragiel vredesakkoord, en Israël heeft gezegd "stilte zal worden beantwoord met stilte, en als Israël wordt aangevallen en bedreigd, zal het alles doen wat nodig is om zichzelf te beschermen.")

(Opmerking: Volgens Bijbelprofetie kan Israël niet worden vernietigd. De moslims hebben honderdduizenden raketten en raketten, maar geen enkel wapen dat tegen Israël wordt gevormd zal slagen. God zal de vernietiging van Israël niet toestaan omdat Zijn Woord moet worden vervuld, maar Hij zal Israël geen vrede toestaan totdat de Joden Jezus aanvaarden als hun Messias; een andere profetie die moet worden vervuld).

Vijf, Nederland is een kleine natie met iets minder dan 18 miljoen mensen.

Het heeft 12 provincies, waarvan er twee Noord-Holland en Zuid-Holland heten.

Samen worden ze Holland genoemd, en 70% van dat gebied is in handen van kleine boeren die vee houden.

Op 10 mei 2023 werd bekend dat het belangrijkste uitvoerend orgaan van de Europese Unie de regering van Nederland toestemming heeft gegeven om de helft van de boeren in Nederland te dwingen hun land aan de regering te verkopen, omdat de regering hun land uit productie wil nemen en hun vee in beslag wil nemen om de luchtvervuiling te verminderen.

Heb je dat? De regering is van plan de zwendel van de klimaatverandering te gebruiken om de controle over ongeveer een derde van Nederland (de helft van 70% = 35%) over te nemen, het land te onteigenen en het vee kwijt te raken.

(Opinie: Het is voor mij gemakkelijk te geloven dat tijdens de Verdrukkingsperiode massa's door hongersnood zullen sterven en massa's niets zullen bezitten, maar het is voor mij moeilijk te geloven dat mensen gelukkig zullen zijn in de situatie die zich ontwikkelt. Ik zeg niet dat ze dit zullen doen, maar het zou me niet verbazen als de regering het land van de boeren opkoopt en vervolgens tijdens een economische crisis beslag legt op hun bankrekeningen. Sorry, maar ik vertrouw veel van de huidige leiders niet meer).

Zes, betreffende corruptie in het Witte Huis, DOJ, FBI, CIA, en meer: op 15 mei 2023 bracht Special Counsel John Durham een vernietigend eindrapport van meer dan 300 pagina's uit over "Russiagate" (de verzonnen leugen dat Trump samenspande met Rusland om Hillary Clinton te verslaan tijdens de presidentsverkiezingen van 2016).

Er is te veel om te behandelen, maar hier is een deel van wat ik las:

>Pres. Trump werd volledig vrijgesproken.

>De FBI volgde zijn eigen normen niet; het faalde om de wet te handhaven; het had een set normen voor Trump en een andere set normen voor Hillary.

>Op de dag dat het rapport van Durham werd vrijgegeven, erkende FBI-directeur Christopher Wray dat er problemen zijn met de manier waarop het onderzoek naar Trump werd behandeld, en hij zei dat er actie is ondernomen om ervoor te zorgen dat het niet meer zal gebeuren (Maar hij is een bekende leugenaar, en er is niets gedaan met Hillary).

>Met goedkeuring van Hillary Clinton begon haar campagne een leugen en betaalde voor de creatie van een vals document (genaamd het Russisch Dossier) om een vals verhaal over Trump te ondersteunen.

>CIA Directeur John Brennan's handgeschreven notities tonen aan dat hij President Barack Obama, Vice President Joe Biden, Advocaat Generaal Loretta Lynch, en FBI Directeur James Comey inlichtte over Hillary's valse verhaal, maar ze lieten het doorgaan.

>FBI-directeur Comey had geen bewijs van enig wangedrag van Trump, hij was ingelicht over Hillary's plan, hij had bewijs dat Trump onschuldig was, hij negeerde het bewijs van Trumps onschuld, en zijn mensen logen tegen het FISA-hof om toestemming te krijgen om Trump te onderzoeken.

>En zelfs nadat het duidelijk werd dat Hillary had gelogen, rapporteerden ze nog steeds de leugen als waarheid.

>CIA Directeur John Brennan, President Barack Obama, Vice President Joe Biden, Attorney Gen. Loretta Lynch, FBI Director James Comey, National Security Advisor Susan Rice, en Director of National Intelligence James Clapper kwamen kort voor Trump's inauguratie bijeen om Hillary's valse verhaal te bespreken. Ze wisten dat het een leugen was, maar ze lieten de misleiding van het Amerikaanse volk doorgaan.

Zoals ik het zie, toont het rapport van Durham aan dat Trump niet samenspande met de Russen tegen Hillary, maar dat Hillary en veel machtige mensen in Washington samenspanden tegen Trump.

Bij verschillende gelegenheden zei congreslid Adam Schiff dat hij bewijs had dat Trump schuldig was, maar toen het tijd was om naar voren te komen, kon hij niets bewijzen.

De acties van deze mensen hebben de Amerikaanse burgers miljoenen dollars gekost, onnoemelijke schade toegebracht aan onze overheidsinstanties, bijgedragen aan de verdeeldheid van onze natie, en er zal niets aan gedaan worden omdat velen van hen nog steeds aan de macht zijn.

(Opmerking: ik heb vaak gezegd dat het niet te zeggen is wat de Deep State zal doen om te voorkomen dat Trump opnieuw wordt gekozen, en de corruptie van zoveel topleiders die nooit ter verantwoording worden geroepen is een grote reden).

Zeven, betreffende een economische ineenstorting: Amerika's nationale schuld en de rentetarieven rijzen de pan uit, en er wordt verwacht dat ze nog verder zullen stijgen omdat onze regering oude schulden herfinanciert die tegen lagere tarieven werden gefinancierd.

We zitten nu in grote problemen, en onze problemen kunnen snel groter worden.

(FYI: Op een andere noot, hier is een link naar een interessante 15-minuten-video over waarom Tucker Carlson zijn programma op Twitter zet. Zorg ervoor dat je de laatste 4 minuten bekijkt).

https://youtu.be/5rtYca7OFRc

Tot slot, ben je klaar voor de opname?

Als je klaar wilt zijn voor de opname en naar de hemel wilt gaan, moet je opnieuw geboren worden (Johannes 3:3). God houdt van je, en als je dat nog niet hebt gedaan, geef dan oprecht toe dat je een zondaar bent; geloof dat Jezus de maagdelijk geboren, zondeloze Zoon van God is die stierf voor de zonden van de wereld, werd begraven en werd opgewekt uit de dood; vraag Hem om je zonden te vergeven, je te reinigen, in je hart te komen en je Redder te zijn; vertel dan iemand dat je dit hebt gedaan.

Bron: Completely Irrelevant :: By Daymond Duck - Rapture Ready