www.wimjongman.nl

(homepagina)


Israëlisch links dreigt met moord en zet aan tot burgeroorlog

Door Caroline Glick op 11 juni 2023

Op zondag publiceerde gepensioneerd Brig.Gen. Nehemiah Dagan, één van de leiders van de anti-regeringscampagne van links, een bericht op zijn Facebook dat een expliciete oproep bevatte tot burgeroorlog en fysieke vernietiging van het Kohelet Forum - een denktank in Jeruzalem die Dagan en zijn medewerkers hebben uitgekozen voor pesterijen en aanvallen.

Dagan's post, die hij drie dagen later verwijderde, is het waard om uitgebreid geciteerd te worden.

"Een antwoord aan een kameraad. Wat stel ik voor ...

"De huidige fase: Demonstraties, die we op het huidige niveau kunnen handhaven.

"De Zwarte Vlaggen doen goed werk, ook in de zin dat ze de andere groepen uitdagen, zoals bijvoorbeeld de piloten, de commando's, de academici, de gezondheidsmensen, de vrouwen, enz.

De Zwarte Vlaggen is een groep gewelddadige activisten die in 2020 werd gevormd door Shikma Bressler om gewelddadige volksrellen uit te voeren tegen premier Benjamin Netanyahu. Volgens Channel 13 worden de Zwarte Vlaggen gefinancierd door voormalig premier Ehud Barak.

Dagan vervolgde:

"De volgende fase: Het omvormen van de demonstraties tot een protest dat alle leden van de coalitie zal neutraliseren. Niet de "neutralisatie" van de IDF [d.w.z. doden]. Neutralisatie in de zin dat de rellen rond hen en rond hun kantoren van een dusdanig niveau zullen zijn dat ze niet in staat zullen zijn om te werken.

"In deze geest maak ik één uitzondering: We moeten ervoor zorgen dat het Kohelet Forum uit Israël verdwijnt. Ik stel dit voor aan de mensen die het ook moeten voorstellen.

"We moeten dat instituut dwingen om te sluiten en de twee miljardairs (misschien ook de Israëlische) die het financieren. Zij zijn het soort Joden waarop de antisemitische Protocollen van de Ouderen van Zion waren gebaseerd.

"De volgende fase: Het verlammen van de economie. Het verlammen van de economie zal noodzakelijkerwijs gewelddadige botsingen tussen de economie en de gevestigde orde uitlokken die kunnen uitgroeien tot een burgeroorlog. Een burgeroorlog is een oorlog."

Dagan beschreef de burgeroorlog als "kort en gewelddadig".

Op woensdag diende de advocaat van Kohelet Forum, Ariel Erlich, een dringende klacht in tegen Dagan bij de politie en stuurde een kopie naar procureur-generaal Gali Baharav Miara, met het dringende verzoek aan haar om de politie op te dragen een snel en grondig onderzoek uit te voeren opdat Dagan's vele volgelingen zijn oproep om Kohelet geleerden en degenen die hun activiteiten financieren te doden, uitvoeren.

De bezorgdheid van Kohelet is terecht. Sinds links zijn campagne van politiek geweld in januari begon, hebben Dagan en zijn kameraden Kohelet uitgekozen voor misbruik omdat minister van Justitie Yariv Levin de geleerden van Kohelet bedankte voor het helpen bij de voorbereiding van zijn voorstellen voor justitiële hervormingen.

Afgelopen donderdag verzamelde een groep van honderd relschoppers zich om 6:30 buiten het huis van Kohelet oprichter professor Moshe Koppel, gewapend met megafoons, fluitjes, trommels en brandstichtende spandoeken. Onder leiding van voormalig plaatsvervangend voorzitter van de nationale veiligheidsraad Eran Etzion, demoniseerden ze Koppel en zijn levenswerk en intimideerden en terroriseerden ze zijn familie en buren. Het duurde een uur voordat de politie kwam. Ze verrichtten geen arrestaties.

In februari barricadeerden misdadigers de kantoren van Kohelet in Jeruzalem met afval, bakstenen en prikkeldraad. Toen Kohelet-directeur Meir Rubin naar buiten ging om te proberen met hen te praten, namen de relschoppers, geleid door voormalige commando officieren, een bladzijde uit het Brownshirts draaiboek. Ze vielen Rubin aan en stopten valse dollarbiljetten in zijn shirt.

Weken later zag een lid van de knokploeg Rubin en zijn vrouw dineren in een restaurant in Jeruzalem. Hij belde zijn bende en zij bestormden het restaurant en bedreigden Rubin, terroriseerden hem en zijn vrouw en de gasten in het restaurant.

Twee weken later bestormde een groep vrouwelijke relschoppers de kantoren van Kohelet, waar ze met de werknemers discuteerden en lastig vielen.

Voormalig IDF stafchef Bogie Yaalon en voormalig Shin Bet chef Yuval Diskin bedreigden Koppel recht in zijn gezicht tijdens een vergadering die ze hadden aangevraagd in zijn kantoor.

Gepest, aangevallen en geïntimideerd

Gedurende de afgelopen maanden van links politiek geweld, zijn Kohelet geleerden en donateurs onderworpen aan een voortdurende stroom van gewelddadige bedreigingen op sociale media.

Kohelet heeft herhaaldelijk klachten ingediend bij de politie. Tot op heden is er niemand aangeklaagd.

Gezien de gewelddadige context van herhaalde aanvallen op Kohelet waarin Dagan zijn bericht schreef, is het duidelijk dat zijn woorden moeten worden gezien als een oproep tot moord. Ondanks dit - en ondanks het feit dat zijn bericht op grote schaal werd verspreid en er door journalisten over werd bericht - was Dagan donderdagmiddag nog niet gearresteerd of onderzocht door de politie.

Het politieke geweld dat de linkse anti-regeringsactivisten hebben gericht tegen Kohelet is opmerkelijk omdat Kohelet geen politieke organisatie is. Haar "misdaad" is het denken van de verkeerde gedachten en effectief samenwerken met gelijkgestemde mensen om hun "verkeerde gedachten" om te zetten in wetgeving en overheidsbeleid.

Het personeel van Kohelet is lang niet de enige die misbruikt en aangevallen is.

Linkse knokploegen hebben herhaaldelijk de voorzitter van de Knesset Commissie Grondwet, Recht en Rechtvaardigheid, Simcha Rothman, aangevallen. Afgelopen zondag werd het Knessetlid aangevallen en tot zwijgen gebracht aan de Universiteit van Tel Aviv, waar hij was uitgenodigd om te spreken in een panel. Zijn veiligheidsdienst slaagde er ternauwernood in om mogelijke aanvallers tegen te houden die herhaaldelijk op de wetgever afstormden, terwijl hun kameraden megafoons, fluitjes, trommels en geschreeuw gebruikten om hem te intimideren en te terroriseren. Een soortgelijk lot trof minister van Milieubescherming Idit Silman afgelopen woensdag op de Universiteit van Haifa. Toen minister van Onderwijs Yoav Kisch een brief stuurde naar de voorzitters van de universiteiten waarin hij eiste dat de universiteiten zouden stoppen met de helft van het land het zwijgen op te leggen, beschuldigden ze hem ervan de academische vrijheid te verstikken.

Eind vorige week reisden Rothman en verschillende andere wetgevers en ministers naar New York om deel te nemen aan de jaarlijkse "Celebrate Israel Parade". Rothman en zijn vrouw werden aangevallen door relschoppers toen ze vrijdagavond van een Shabbat diner naar hun hotel liepen. De relschoppers maakten deel uit van een delegatie van anti-regeringsmisdadigers die vanuit Israël naar de Verenigde Staten waren gevlogen om hen aan te vallen en te vernederen tijdens hun publieke optredens.

Terwijl ze over straat liepen en wachtten op de lokale politie om hen te beschermen, schreeuwden twee megafoon-dragende relschoppers vloeken naar Rothman rechtstreeks in zijn oren. De media, die het geweld van de aanvallen op de wetgevers hebben gebagatelliseerd, promootten massaal een clip van Rothman die een van de megafoons uit de hand van een vrouwelijke relschopper griste. Het doel van de clip was om Rothman voor te stellen als een gewelddadige man en zijn bedreigende aanvaller als een onschuldig slachtoffer.

Minister van Economie Nir Barkat, minister van Diaspora Zaken Amichai Chikli en andere regeringsministers werden tijdens hun bezoeken op dezelfde manier lastiggevallen en aangevallen. Relschoppers vlogen naar Toronto, Boston, Washington, D.C., Los Angeles en New York om hen aan te vallen en te vernederen. Op woensdag onthulde verslaggever Yaki Adamker dat een van de ministers hem had verteld dat een lid van zijn beveiliging elk detail van zijn schema had gelekt aan de relschoppers. Donderdag, in Boston, viel een Israëlische aanvaller, gesteund door een menigte die "Schande!" schreeuwde, Barkat aan in de hallen van een kantoorgebouw in Boston. Barkats lijfwachten worstelden hem tegen de grond. Dit was de vierde fysieke aanval op Barkat sinds januari.

Het aantal dreigende rellen buiten de huizen van ministers en coalitieleden is zo groot dat het moeilijk is om ze bij te houden. Alleen de grofste voorbeelden van kwaadaardigheid en geweld lijken het nieuws te halen, en als dat gebeurt - zoals het geval was met Rothman's poging om zichzelf en zijn vrouw te verdedigen tegen megafoonzwaaiende aanvallers - schilderen de media de aanvallers af als slachtoffers en de politici en hun lijfwachten als daders. Journalisten en mediaorganisaties die kritisch berichten over maffiageweld worden vergeleken met nazi's. Linkse politici onder leiding van Benny Gantz' voormalige politieke strateeg Ronen Tzur voeren nu een campagne tegen Channel 14 om de zendvergunning ingetrokken te krijgen.

Toen links zijn anti-regeringscampagne begon, verwachtte het publiek dat gewelddadige wetsovertreders op dezelfde manier zouden worden behandeld als hun rechtse tegenhangers in het verleden. Tijdens de overwegend geweldloze landelijke protesten die leidden tot de verdrijving van alle Joden uit Gaza en de terugtrekking van de Israël Defense Forces uit het gebied in augustus 2005, werden 6000 demonstranten gearresteerd. Negenhonderd mensen werden aangeklaagd voor misdaden die verband hielden met de protesten.

Sinds januari, toen linkse oproerkraaiers herhaaldelijk snelwegen blokkeerden en vandalisme, intimidatie, chaos en geweld pleegden, zijn er slechts 96 mensen gearresteerd en is er niemand aangeklaagd. Geen van de leiders van de maffiacampagne is gearresteerd of opgeroepen voor ondervraging, ondanks het feit dat hun identiteit bekend is.

Het recht ontzegd om de werkelijkheid te verdraaien

Hoe moeten we omgaan met deze situatie, waarin de machtigste bestuursinstellingen lijken samen te spannen met de linkse relschoppers tegen het gekozen leiderschap van Israël en hun kiezers en aanhangers?

Het voor de hand liggende antwoord is dat de regering Baharav Miara moet ontslaan. Ze heeft het de politie onmogelijk gemaakt om de relschoppers en degenen die hun criminele activiteiten aansturen, te arresteren of te onderzoeken. Tegelijkertijd heeft ze elke poging van de regering om haar gezag te laten gelden geblokkeerd.

Helaas is haar ontslaan geen optie.

Toen Netanyahu probeerde om minister van Defensie Yoav Galant te ontslaan nadat Galant op prime-time een persconferentie had gegeven waarin hij opriep om de justitiële hervorming af te blazen terwijl Netanyahu in Londen was, reageerden linkse relschoppers door het land lam te leggen met landelijke stakingen en geweld. Als de regering Baharav Miara ontslaat, zal hun reactie veel gewelddadiger zijn. En het Hooggerechtshof zal haar in ere herstellen.

Dus als de regering Baharav Miara en haar soortgenoten niet kan ontslaan - en zij beschermt Barak, Dagan, Bressler en hun stoottroepen op de grond - wat kan er dan gedaan worden?

Voordat er iets kan veranderen, moet de relschoppers en hun partners in de regerende bureaucratie, de oppositiepartijen, de media en de rechtbanken het recht worden ontzegd om de werkelijkheid te verdraaien. Hun acties zijn geen "pro-democratie protesten". Het zijn fascistische meutes. Het zijn geen voorvechters van de democratie. Ze willen de democratie in Israël vernietigen en het publiek en de gekozen leiders van Israël onderwerpen aan de permanente controle van een vijandige oligarchie onder leiding van het Hooggerechtshof en de procureur-generaal. Die vertegenwoordigen op hun beurt de wensen van linkse, antireligieuze Asjkenaziem die geconcentreerd zijn in Tel Aviv en omgeving en de rest van het land haten.

Om dit te bereiken, voeren ze wetteloosheid, politiek geweld en laster tegen de gekozen leiders van het land, hun intellectuele en media-aanhangers en hun kiezers.

Het verschil tussen de regering en haar kiezers aan de ene kant, en de relschoppers geleid door mensen als Barak, Baharav Miara, Bressler en Dagan aan de andere kant, is dat de laatsten bereid zijn om het land te vernietigen om hun privileges en prestige te beschermen, terwijl Netanyahu en zijn kiezers vastbesloten zijn om het land te beschermen en het heel te houden. Toewijding aan het voortbestaan van Israël stelt grenzen aan wat mogelijk is.

Hoe meer de ware aard van de relschoppers en hun bazen binnen en buiten het officiële Israël aan het licht komt, hoe meer opties de regering zal hebben om de situatie te bezweren en de acties te ondernemen die nodig zijn om de burgers van Israël, hun rechten en hun democratische instellingen te beschermen.

Bron: The Israeli left threatens murder and incites civil war - JNS.org