www.wimjongman.nl

(homepagina)


Wekelijkse nieuwsbrief 12 oktober - 19 oktober 2023 van Amier Tsarfari

()

Shalom uit een land waar geen shalom is. Onze shalom (vrede) werd ons ontnomen op 7 oktober, toen een terroristisch leger vanuit Gaza onze grens overspoelde en zonder onderscheid Israëliërs begon te vermoorden. Jullie hebben de verhalen al gehoord en ik wil ze niet nog eens herhalen. Als je alle details van de oorlog wilt horen, volg dan mijn Telegramkanaal dat ik voortdurend bijwerk. Weet alleen dat het in zijn pure wreedheid de wreedheden van de Holocaust overtrof. De afgelopen anderhalve week ben ik ondergedompeld in de details van de barbarij die opzettelijk werd uitgevoerd door die kwaadaardige horde, en elke dag blijf ik mezelf verbijsterd en hartverscheurend vinden door een nieuw verhaal over het gruwelijke lijden van de onschuldigen. Het is afschuwelijk. Het is onvergeeflijk. En het moet gewroken worden.

Tot nu toe is Israël overweldigd door de steun vanuit de hele wereld. Er is tastbare hulp aangeboden vanuit Azië, Europa, Afrika en Zuid-Amerika. Vooral het Verenigd Koninkrijk en Duitsland hebben zich sterk gemaakt. Maar verreweg de grootste vriend van Israël waren de afgelopen dagen de Verenigde Staten.

Zonder de afschrikwekkende kracht van het Amerikaanse leger zou er in het noorden waarschijnlijk al een volledige oorlog woeden met Hezbollah in Libanon. Het is ook waarschijnlijk dat de door Iran gesteunde milities in Irak en Syrië de Syrische grens naar Israël zouden zijn overgestoken. Maar zodra de USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group de oostelijke Middellandse Zee binnenvoer, werden deze terroristische plannen tot staan gebracht. Er zijn wapens geleverd aan Israël vanuit de VS. Ons Iron Dome raketafweersysteem is aangevuld. En voor het eerst in de geschiedenis kwam een Amerikaanse president in oorlogstijd naar Israël om met onze premier te overleggen en hem te verzekeren van Amerika's standvastige vriendschap. Ik ben het niet eens met het meeste beleid van de huidige Amerikaanse regering en ik ben sterk gekant tegen de steun van de president voor een tweestatenoplossing. Er is geen mogelijkheid dat dit gebeurt, zeker nu niet. Toch is er veel positiefs dat Amerika de afgelopen anderhalve week heeft gedaan. We hebben door de geschiedenis heen gezien hoe God onverwachte bronnen gebruikte om Israël te zegenen. Dit is één van die tijden.

Hoewel we de steun en bemoediging van zoveel landen over de hele wereld hebben gewaardeerd, erkennen we dat die steun en bemoediging van korte duur zullen zijn. Zelfs als regeringen en media gedwongen worden om vriendelijke woorden te spreken tegen Israël vanwege de ongelooflijk gruwelijke aard van de misdaden van Hamas, zullen ze gemakkelijk de gelegenheid aangrijpen om de situatie om te draaien, zodat Israël opnieuw in de standaardpositie van "slechte dader" terechtkomt. Dit werd dinsdag duidelijk toen snel berichten de ronde deden dat Israël met opzet het Al-Maamadani ziekenhuis in Gaza had gebombardeerd. Het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid riep dat er meer dan 1000 mensen dood waren en nog eens honderden gewond waren geraakt als gevolg van deze barbaarse actie van de IDF. Al snel verspreidde het bericht zich over de hele wereld. Protesten werden aangewakkerd in stad na stad in Europa. De Israëlische ambassades in Ankara, Turkije, en Amman, Jordanië, werden aangevallen door menigten.

Vanaf het begin zei de IDF: "Wij hebben dit niet gedaan!" Maar niemand geloofde hen, omdat zoveel naties in de wereld standaard "Joden zijn slecht" zeggen, hoewel ze dat nooit zouden toegeven. Trouwens, als je aan me twijfelt, zoek dan eens op hoeveel resoluties de Verenigde Naties tegen Israël hebben aangenomen en vergelijk dat aantal dan eens met dat van andere landen - Rusland, Iran, Noord-Korea. Ik zal je de moeite besparen. Sinds 2015 heeft de VN 140 resoluties tegen Israël aangenomen, vergeleken met 68 voor de rest van de wereld samen. Zijn je ogen nu open voor de schaamteloze anti-Israël vooringenomenheid van de VN, en van de rest van de wereld?

We waren gefrustreerd maar niet verrast toen de media en zoveel landen Israël onmiddellijk veroordeelden zonder de feiten te controleren. We hadden volledig verwacht dat ze het woord van de terroristische organisatie die net op brute wijze meer dan 1300 mensen had afgeslacht zouden geloven boven het woord van de slachtoffers van die slachting. Maar zelfs nadat er onweerlegbaar bewijs was geleverd dat het een mislukte raket van de Islamitische Jihad was die de explosie veroorzaakte en dat het aantal slachtoffers enorm overdreven was, bleven de media het valse verhaal verspreiden. Heb ik gelijk, New York Times? Uiteindelijk begonnen regeringen de waarheid te accepteren. De VS, Duitsland en andere westerse landen zeiden dat de tragedie in het ziekenhuis niet door Israël was veroorzaakt. Egypte, Saoedi-Arabië, Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten waren het daarmee eens. Zelfs Vladimir Poetin, bepaald niet onze vriend, zweeg over wie hij dacht dat de schuldige was toen hij over de gebeurtenis sprak.

Maar we weten dat er een tijd zal komen dat de wereldopinie zich weer tegen ons zal keren. Of het nu te wijten is aan een nieuwe valse vlag van Hamas of Hezbollah, of aan een militaire fout zoals die onvermijdelijk gebeurt in oorlogstijd, Israël zal opnieuw worden belasterd. Dan zullen we zien wie onze ware vrienden zijn en welke naties aan onze kant staan, alleen maar omdat het als harteloos zou worden gezien om dat niet te doen vanwege de gruwelijke aard van de aanval van 7 oktober.

Op dit moment hebben we een oorlog met drie fronten. De gevechten zijn sterk in het zuiden in Gaza, waar de IDF druk bezig is om ervoor te zorgen dat de terreurgroepen Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad worden uitgeroeid. De echte oorlog is nog niet begonnen in het noorden, waar Hezbollah in Libanon en het Israëlische leger voortdurend vuur uitwisselen. Hij begint net in Syrië, waar door Iran gesteunde terroristische milities bereid zijn om aan te vallen als en wanneer ze het groene licht krijgen van hun Perzische islamistische meesters. Het is waarschijnlijk dat de grondmanoeuvres in Gaza ertoe zullen leiden dat het noorden de intensiteit van zijn aanvallen zal opvoeren. Deze gebieden bereiden zich al maanden voor op een oorlog met Israël. Ze zijn klaar voor actie en zijn boos dat Hamas het plan heeft verprutst.

Dit is waarom ik zeg dat Hamas de oorlogsstrategie van Iran heeft verpest. In april schreef ik over hoe Iran een grote aanval op Israël plande met behulp van haar terroristische proxies. Ik citeerde uit dit artikel over een "doemscenario", dat fascinerend is om te lezen als je browser het vanuit het Hebreeuws vertaalt. Ik was een van de weinigen die de verdienste zag in deze zeer reële mogelijkheid en ik herhaalde het in mijn berichten. Vergeet niet dat de Iraanse islamisten hun Perzische elitehanden niet vuil maken. Dat bewaren ze voor hun Arabische ondergeschikten. Het plan was om een aanval op Israël te beginnen vanuit zowel het noorden als het zuiden met behulp van duizenden raketten. Zodra de Iron Dome was uitgeput en de raketten op Israël vielen, zou er in het zuiden een gezamenlijke grondaanval worden uitgevoerd door Hamas uit Gaza en Hezbollah en andere milities in het noorden uit Libanon en Syrië. Ze zouden gaten in de grenshekken blazen en binnenvallen met motoren, vrachtwagens, ATV's en andere voertuigen. Het zou tijd kosten voordat Israël zijn reserves zou oproepen, en in die tijd zouden de terroristische troepen een ravage kunnen aanrichten onder de Israëlische bevolking.

Het was een verschrikkelijk briljant plan. Waar het geen rekening mee hield, was de aandachtzoekende aard van het Hamasleiderschap. Ze wilden de glorie voor zichzelf. Dus gingen ze overhaast te werk en lanceerden hun invasie op 7 oktober. Daarom was er geen gezamenlijke actie vanuit het noorden. Hezbollah en de anderen waren geschokt door wat er in het zuiden gebeurde - niet door het geweld, maar door de timing.

Als je God in dit alles zoekt, kun je Zijn hand hier zien. Het Iraanse complot werd verijdeld. Als dit een gelijktijdige aanval op twee fronten was geweest, dan zouden de Israëlische slachtoffers veel hoger zijn geweest. Ik bagatelliseer de doden van die verschrikkelijke dag niet. Ik zeg alleen dat het veel erger had kunnen zijn. En dat sluit aan bij een andere manier om Gods hand tijdens de aanval te zien. Met het aantal terroristen dat over de zuidgrens kwam en het aantal wapens dat ze hadden, hadden de Israëlische doden dichter bij de 10.000 moeten liggen. Maar de remmende hand van God beperkte wat deze Satanische horde kon aanrichten.

Deze oorlog is nog lang niet voorbij en het slagveld breidt zich buiten onze grenzen uit. Pro-Hamas marsen zijn gezien in vele steden in het Midden-Oosten, Europa en Amerika. Op sommige plaatsen zijn die protesten gewelddadig geworden en dat geweld zal alleen maar toenemen. Gisteren moesten in Frankrijk acht vliegvelden om veiligheidsredenen worden geëvacueerd. In Ankara en Amman probeerden gewelddadige menigten opnieuw de Israëlische ambassades te bestormen. Het Iraanse regime en de leiders van Hezbollah uiten regelmatig dreigementen tegen Amerika en Israël.

Dit is een tijd voor de kerk om te bidden. Ik ben niet bang voor de vernietiging van Israël. Ik heb mijn Bijbel gelezen. Ik weet hoe dit verhaal afloopt. Ik weet ook wie mijn God is. Ik weet dat
"Hij die Israël bewaart, zal niet sluimeren noch slapen" (Psalm 121:4). Hij heeft Israël teruggebracht naar dit land en hier zullen we blijven. Maar ik weet ook dat de "ziel van Israël te lang heeft gewoond bij iemand die vrede haat". [Wij zijn] voor vrede, maar als [wij] spreken, zijn zij voor oorlog" (Psalm 120:6-7). Bid dus voor wijsheid voor onze leiders. Bid dat de demonische plannen van Satans strijdkrachten worden gedwarsboomd. Bid dat sjaloom weer terugkeert in het land Israël.

Net als vorige week wil ik je een aantal bronnen aanbieden die je zullen helpen om te begrijpen wat er met Israël gebeurt.

Special Middle East Update: The War in Israel - gisteren live opgenomen, geeft deze update je veel meer details over wat er gebeurt dan wat ik in deze nieuwsbrief kon geven.

"The Final Jihad" - deze video werpt een diepe blik op de radicale islam en verwerkt deze vervolgens door de lens van de Schrift.

"The Deception of the Nations" - deze video kijkt naar vijf leugens over Israël waar de wereld in is getrapt.

Out of the North - deze derde roman in mijn Nir Tavor Mossad-serie kijkt naar de rol van Rusland in de groeiende spanning in het Midden-Oosten en hun vijandigheid tegenover Israël, die op een dag zal uitmonden in oorlog. Net als de vorige twee bestsellers presenteren ze zowel de bijbelse waarheid als de geopolitieke realiteit in een verhaal boordevol actie dat spannend genoeg is om mijn vorige roman, By Way of Deception, genomineerd te krijgen als ECPA Christy Award finalist voor 2023.

Discovering Daniel - veel van wat er in het Midden-Oosten gebeurt, heeft te maken met het oudtestamentische boek Daniël. Dit boek, een soort prequel op mijn bestseller Revealing Revelation, is beschikbaar voor preorder tot de release op 7 mei 2024.

In afwachting van Zijn Terugkeer,

Bron: Amir’s Weekly Newsletter